Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2010

Kritische vragen over coalitieprogramma

LISSE – De presentatie van het coalitieprogramma 2010 – 2014 zorgde bij slechts twee leden van de commissie Maatschappij en Infrastructuur voor kritische vragen. Commissieleden Joke Vermeulen (CDA) en Bert Verdoes (PvdA) wilden wel het naadje van de kous weten, maar de overige partijen leken het verder wel best te vinden.

Vermeulen informeerde onder meer: ‘We juichen de komst van een dokterspost in Lisse van harte toe, maar met wie gaan jullie dat overleggen en welke stappen moeten gezet worden? In het coalitieakkoord wordt gesproken over het na blijven streven van een goede en betere kwaliteit. Maar zijn de financiële middelen hiertoe wel toereikend? En hoe zit het met de financiën voor het realiseren van activiteiten voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar?

Verdoes had een waslijst aan vragen, waaronder: ‘Waarom wordt de leeftijd van de zorg voor ouderen verschoven van 55 naar 65 jaar? Hoe lang moeten we gratis parkeren blijven garanderen: tot en met 2012 of tot en met 2014? De bioscoopfunctie wordt weggehaald uit het Raadhuispleinplan. Gaan we die vier zalen in het cultureel centrum plannen?

De wethouders Bas Brekelmans (VVD), Ad van Zelst (Nieuw Lisse) en Adri de Roon (D66) beantwoordden de vragen voor zover ze onder hun portefeuille vielen. Zo vertelde Brekelmans over de kwaliteit van de dienstverlening: ‘Misschien gaat een aantal dingen iets geld kosten, maar we willen de cultuur veranderen. Het gaat om klantgericht denken, begrijpelijke taal gebruiken en mensen op een vriendelijke manier te woord staan. Ik zeg niet dat er nooit een euro bij moet, maar als je zegt: we willen meer doen aan dienstverlening, kun je een heleboel doen zonder dat het direct geld kost.’

Adri de Roon (D66) liet weten over de dokterspost: ‘Ik ga praten met de artsen in Lisse en met het management van de dokterspost in Voorhout. Dat zijn verkennende gesprekken over de mogelijkheden van een dependance of een eigen dokterspost in Lisse. Mocht het in negatieve zin volstrekt helder zijn, dan is het afgelopen. Vooralsnog zijn we niet bereid om financiële middelen in te zetten. Mochten er volgende stappen te zetten zijn, dan is nader overleg nodig hoe het in te vullen is.’

Ad van Zelst over het gratis parkeren: ‘Dat is een belangrijk verkoopargument van ons dorp. Hieraan liggen economische aspecten ten grondslag. De intentie is om dat gedurende de hele collegeperiode en ver daarna het gratis parkeren te handhaven.’

Adri de Roon over het ouderenbeleid van 55 naar 65: ‘In financiële zin hebben we geen verwachting dat het iets oplevert. We willen het markeren als een bevestiging van de discussie die al binnen de gelederen van de SWOL gevoerd is. Mensen blijven langer leven en tot op hogere leeftijd vitaal. Daar past een leeftijdsgrens vanaf 55 voor ouderen van gemeentewege niet meer bij.’ Over de jeugd: ‘We zullen activiteiten voor de jeugd van 12 – 16 jaar ondersteunen binnen de ruimte die er thans is. Voor de 16-plussers willen we in 2011 een nieuw integraal jeugdbeleidsplan opzetten. Maar tot die tijd staan we open voor initiatieven van anderen om nieuwe activiteiten te beginnen, zeker waar het 16-plussers betreft.’
Brekelmans aangaande de bioscoop: ‘We spreken niet meer over het cultureel centrum, maar over het theater. Er komen geen vier bioscoopzalen in dat theater; we gaan gebruik maken van de Mijnzaal. Het Filmhuis is blij. Zij mogen daar ook hun films draaien, maar er moeten nadrukkelijk ook commerciële films gedraaid worden.’