Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 april 2010

Leegloop personeel dreigt

“Nieuwbouw Schutse gaat over de rug van de meest kwetsbaren”

SASSENHEIM – Er heerst grote ongerustheid onder het personeel en de bewoners van De Schutse over het bericht dat iedereen in september naar het woon-zorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout moet verhuizen. Niet alleen de bewoners, maar ook het grootste deel van het personeel is tegenstander van de verhuizing. “Je doet er toch niets aan, want we hebben niets te zeggen.”

Door Joep Derksen

In de gezamenlijke eetzaal zitten Henny (70+) en Truus (86). Ze hadden het nieuws van de verhuizing al vernomen en zijn er niet gelukkig mee. Henny: “Van mij hoeft het niet, want ik heb het hier naar mijn zin. Maar je doet er toch niets aan, want je hebt hier als bewoner niets te zeggen. Ik kwam in 1952 in Sassenheim wonen en woon nu drie jaar in De Schutse. Maar ja, je bed mag volgens de wet niet meer op je woonkamer staan.” Truus vult aan: “Kijk nou toch eens om je heen: we hebben hier zo’n mooie zaal. Waarom moet dat nou tegen de grond aan? We zijn hier zo gewend; ik woon al 13 jaar hier. En nou moet je weer verhuizen.”

De heer Biesheuvel heeft zijn beklag gedaan bij de Teylingse gemeenteraad over en namens zijn 91-jaar ouder vader. Hij liet onder meer weten: “Met verontwaardiging heb ik afgelopen maandag kennis genomen van de beslissing van ActiVite om de huidige bewoners van De Schutse te Sassenheim gedurende de nieuwbouw van zorgcentrum Sassembourg onder te brengen in het verlaten verzorgingshuis Munnekeweij te Noordwijkerhout. De reden van mijn verontwaardiging is de wijze waarop met dit besluit wordt omgegaan met een kwetsbare groep ouderen, inwoners van uw gemeente. Dit betreft zowel de verplaatsing naar Noordwijkerhout als de staat van Munnekeweij als zorgcentrum.”

Eind van de wereld

Biesheuvel vervolgt: “Zeker voor de huidige generatie ouderen wordt het in het algemeen fatsoenlijk geacht ouderen, die van zorg afhankelijk zijn, binnen hun eigen sociaal maatschappelijke omgeving huisvesting en zorg te bieden. Voor mensen met een mobiliteit als deze bewoners en hun afkomst uit Sassenheim is Noordwijkerhout fysiek en mentaal aan het andere eind van de wereld. De oude Munnekeweij is een verzorgingshuis, waarvan al jaren geleden is vastgesteld, dat dit huis niet meer voldeed aan de eisen van de tijd en is er dus fantastische nieuwbouw gepleegd. Dit huis blijkt dus nu wel geschikt voor inwoners van Sassenheim, de bewoners van De Schutse?”

Hij besluit: “ActiVite heeft maandag 12 april aangegeven veel mogelijkheden te hebben onderzocht, mede in samenwerking met de gemeente. Moet dan de conclusie zijn dat in een welvarende gemeente en in een kern met de omvang van Sassenheim geen plaats meer is voor 60 van hun meest kwetsbare bewoners? Dat zou toch beschamend zijn. Het is ook niet waar; het is een kwestie van prioritering, deze bewoners staan blijkbaar in de gemeente alleen niet bovenaan het verlanglijstje. Er is altijd ruimte als je er maar zelf van overtuigd bent dat het zo moet, desnoods in de tuin van het gemeentehuis. Naast ActiVite stel ik u als gemeente hiervoor aansprakelijk. Als lokale gemeenschap laat je toch niet toe dat de dorpsgenoten die zoveel aan het dorp hebben bijgedragen, juist nu ze kwetsbaar zijn, in een buurgemeente worden gedumpt. Voor veel bewoners zal deze tijdelijke huisvesting een permanente zijn; zij zullen niet terugkeren in de nieuwbouw. Gemeenteraad: keer uw dorpsgenoten die vaak zo veel aan uw samenleving hebben bijgedragen niet de rug toe en sta niet toe dat ze over de heg bij de buren gegooid worden.”

Angst

Een van de medewerkers houdt ook geen blad voor haar mond, maar wil uit angst voor negatieve persoonlijke effecten niet met haar naam in de krant. Ze vertelt: “Wij balen als een stier; heeft ActiVite inderdaad wel alles echt onderzocht, zoals ze zelf vertellen? Deze groep bewoners zijn de kwetsbaarste mensen waarover gemakkelijk beslist wordt. Noordwijkerhout is een heel ander dorp; de mensen hier hebben niets met dat dorp; ze worden aan het eind van hun leven weggehaald uit hun eigen woonplaats.”

De bewoners van De Schutse zouden twee jaar in De Munnekeweij moeten wonen, waarna ze weer terug kunnen naar een nieuwe behuizing. Denkt de medewerkster dat die termijn gehaald kan worden? “Met dat soort bouwprojecten gaat het altijd langer duren dan gepland is. Dit grote project wordt niet op tijd opgeleverd: dat zou uniek zijn. In Voorhout met de Nieuwe Agnes bleven de bewoners al die vijf jaren nog in ieder geval in hun eigen dorp. Dat is voor de Schutse bewoners niet weggelegd. Bij dit huis zijn zo’n 80 vrijwilligers betrokken en die zullen zeker niet allemaal mee gaan naar Noordwijkerhout. Er zijn ook personeelsleden die erover denken om vroegtijdig met pensioen te gaan.”

De medewerkster besluit: “In de nieuwe situatie komt in hetzelfde gebouw een huisarts, apotheek en kinderopvang erbij. Het wordt heel multifunctioneel en het zal wel prachtig mooi worden. Maar dat gaat wel over de rug van heel kwetsbare ouderen. De bewoners wordt niets gevraagd.”

ActiVite is meerdere malen om een reactie gevraagd. Helaas was bij het ter perse gaan van de krant geen bericht binnengekomen.