Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2010

Omwonende Heereweg vangt bot

LISSE – Een noodkreet en forse kritiek van Sjoerd Heeringa omtrent de abominabele ‘verbeterde’ situatie van de Heereweg kon op weinig mededogen rekenen van wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse). Heeringa beklaagde zich over het feit dat de provincie suggesties van bewoners over daadwerkelijke verbeteringen genegeerd heeft, maar Van Zelst antwoordde dat ‘de procedures goed gevolgd waren’. De wethouder weigerde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur toe te zeggen dat hij met de Provincie in contact zou treden om de belangen van de bewoners te behartigen.

Heeringa vertelde: ‘Het voetpad is niet breder dan beloofd werd. Er staat een lantaarnpaal op het voetpad. Verderop is een lantaarnpaal en een bushalte midden in het voetpad geplaatst. De lantaarnpalen bij onze appartementen kunnen beter aan de overkant gezet worden. Dan belemmeren ze ons uitzicht niet als wij onze afritten uitrijden. De afgelopen jaren heb ik diverse keren mogen inspreken en zijn ambtenaren en vertegenwoordigers van de Provincie langs geweest. Behalve van Cees Verburg (fractievoorzitter D66, red.) en Jos Assendelft (oud-fractievoorzitter Nieuw Lisse, red.) heb ik van de raadsleden nooit iets gehoord. Dat is een gemiste kans. Er is bijna niets gebeurd om de veiligheid op de Heereweg te verbeteren en dat neem ik u allen, met een enkele uitzondering, kwalijk. U kunt er nog wat doen en niet zeggen: ik heb het niet geweten. Ik zeg u wel: Ik beschuldig. Als er meer steun en druk vanuit de raad was geweest, had het anders gelopen.’

Van Zelst toonde zich weinig sympathiek: ‘Ik heb begrepen dat de lichtmasten in de trottoiren zo'n zes meter verplaatst gaan worden. Er komt een bochtenband. De lichtmast bij de uitrit staat volgens de provincie niet zodanig in de weg dat die het zicht belemmert. Dat wordt dus niet veranderd. Ik zal bezien of er actie in te ondernemen is. Ik zeg niet dat ik contact met de Provincie zal opnemen.’
Commissielid Jaap Schuijt (CDA) liet weten: ‘De gang van zaken in procedurele zin verwondert mij. De gemeente en bewoners hadden beter samen met de provincie kunnen overleggen.’ Van Zelst: ‘Er is wel degelijk overleg geweest met de bewoners en ook met de raad. Al heel vaak is er diepzinnig over gepraat en gediscussieerd. De provincie was vroegtijdig op de hoogte van de bezwaren en voor een deel is aan die bezwaren tegemoetgekomen. De procedure is juist doorlopen, maar de Provincie heeft een andere opvatting over datgene wat goed en veilig is. Dat het voor de heer Heeringa onvoldoende is, is me duidelijk.’