Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2010

‘Sport is niet voor gehandicapten’

LISSE – De gemeente wil de inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een conceptnota Sportbeleid 2010 – 2013 opgesteld. Wethouder Adri de Roon (D66) presenteerde deze conceptnota op dinsdag 13 april. Speerpunten in de nota zijn de gehandicaptensport, (top)sportevenementen en sportstimulering voor ouderen en jongeren.

De gemeente wil onder meer sportaanbieders ondersteunen bij het ontwikkelen en opzetten van een passend aanbod voor oudere sporters, zo is in de conceptnota te lezen. Om bewegingsarmoede te verminderen bij de jeugd tussen 12 en 18 jaar, wil de gemeente geld reserveren voor het uitbreiden van ‘trendy en spectaculaire sport(activiteiten)’. Ook worden de projecten ‘JeugdSportPas’ en ‘SportZ4U’ voortgezet, om een ‘spectaculair, leuk en gevarieerd aanbod te creëren voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 en alle middelbare scholieren in Lisse.

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft achter in vergelijking tot mensen zonder beperking. Maar mensen met een handicap moeten ook kunnen sporten, zo vindt de gemeente. Afhankelijk van de (mate van) handicap zijn (individuele) aanpassingen nodig. ‘Gehandicaptensport moet in principe bij elke vereniging mogelijk zijn’, zo oordeelt de wethouder. Tot nog toe heeft twee op de vijf sportverenigingen maatregelen genomen om sportbeoefening door mensen met een beperking mogelijk te maken danwel te stimuleren. 60% van de sportverenigingen heeft dat nog niet gedaan. Deze verenigingen geven als reden aan dat er weinig vraag is naar gehandicaptensport, aldus het rapport. Een van de antwoorden uit een gemeentelijk enquête die aan 44 sportverenigingen is gestuurd ontkent de gehandicaptenproblematiek wel heel duidelijk: ‘Sport is niet te doen voor mensen met een beperking’. Er is nog een hoop te winnen op het gebied van de gehandicaptensport.
Met het ondersteunen van (top)sportactiviteiten en –evenementen wil de gemeente het sportklimaat verbeteren. Een subsidie hiervoor wordt voorbereid. In de begroting voor 2010 is 25.000 euro per jaar gereserveerd voor de uitvoering van de nota sportbeleid. Dit bedrag wordt verdeeld over: Sportstimulering (8.000 euro), Ondersteuning gehandicaptensport (9.000 euro) en Subsidie (top)sportactiviteiten en –evenementen (8.000 euro).