Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 mei 2010

"Bollenstreek wint aan bestuurlijke kracht"

STREEK – Het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland werd woensdag 26 mei officieel geïnstalleerd. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in Corpus werden de vijf mannen en één vrouw officieel gepresenteerd. Aangezien er maar zes gemeenten een vertegenwoordiger kunnen hebben in het DB, vallen vele gemeenten buiten de boot. Burgemeester Sander Schelberg van Teylingen, die zichzelf gekandideerd had voor een functie binnen het DB, kwam niet in aanmerking. Hij vindt echter dat de Bollenstreek als geheel een sterkere positie binnen Holland Rijnland heeft gekregen.

De zes posten werden gelijk verdeeld over de drie verschillende regio’s binnen Holland Rijnland: de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijnstreek. Voor de Duin- en Bollenstreek beheert Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, net als de afgelopen vier jaar de post Ruimte. Leendert de Lange, wethouder van Noordwijk, zal zich bezig houden met Verkeer & Vervoer. In die functie moet hij onder meer de komst van de Rijn Gouwelijn met verve verdedigen.

Vier jaar geleden bedong Teylingen nog dat ze een bestuurlijke wisselpost kregen binnen Holland Rijnland. De eerste twee jaar vervulde burgemeester Harry Groen de functie en de afgelopen twee jaar hield Schelberg zich bezig met de bedrijventerreinenstrategie. Nu valt Teylingen echter buiten de bestuurlijke prijzen. Schelberg reageert: “De cluster Bollenstreek krijgt met de komst van de Rijnstreek nu twee in plaats van drie vertegenwoordigers in het DB. Wienen moest op Ruimte blijven en als ik ook toe zou treden, werd het aantal burgemeesters binnen het DB te groot. Alphen schoof namelijk ook de burgemeester naar voren. Nu Katwijk en Noordwijk de portefeuilles Ruimte en Verkeer & Vervoer beheren, is de Bollenstreek machtiger geworden in de onderhandelingen.”

Verschuilt de burgemeester zich nu niet achter “het succes van de Bollenstreek”? Immers, de gemeente Teylingen ontstond juist uit de dorpen Voorhout, Sassenheim en Warmond om een grotere speler in het regionale geheel te worden. Schelberg: “Er zijn ook andere posities waar bestuursfuncties verdeeld worden. Zo komt er een grotere veiligheidsregio, is er de ISD en de Milieudienst. Het is onmogelijk dat Teylingen niet een functie binnen die lichamen zal krijgen.” Heeft Teylingen de slag verloren, maar niet de oorlog? “Ik voel het niet als verliezen. De Bollenstreek is er namelijk qua portefeuilleverdeling op vooruit gegaan.”

"Mijn vader is wel een boek waard"

Cees Paardekooper schrijft biografie over 'Architect van de Bossche School'

STREEK – Talloze mensen hebben hun levenspad bewandeld en zijn na hun dood in de vergetelheid geraakt. Het is slechts enkelen gegeven om ook daadwerkelijk iets tastbaars achter te laten op deze aarde. Een van hen was de architect ir. A. (Aad) H. J. Paardekooper (1918 – 1991). In de Bollenstreek en Zuid-Holland ontwierp hij vele scholen, bollenschuren en veilinggebouwen en ook één kerk , lange tijd in de traditie van de Delftse en de Bossche school. Ook was hij onder meer voorzitter van sociaal-culturele instellingen, atletiekvereniging De Spartaan en voor de KVP lid van de Lissese gemeenteraad. Zijn zoon Cees Paardekooper heeft jarenlang gewerkt aan een biografie over zijn vader. Deze biografie wordt zaterdag 5 juni, vanaf 16:00 uur officieel gepresenteerd in het gebouw waar tegenwoordig de Kulturele Raad is gevestigd (Julianalaan 5 in Hillegom): een van de belangrijkste ontwerpen van de architect Paardekooper. “Mijn vader zette de modernisering in gang, maar kon zich uiteindelijk niet met de moderne samenleving vereenzelvigen.”

Door Joep Derksen

Wat zou Sigmund Freud zeggen van een man die zijn eerste biografie publiceert en dat dit boek het leven van zijn eigen vader behandeld? Alleen de psychoanalist zelf zou dat antwoord kunnen geven. Cees Paardekooper studeerde politicologie en bestuurskunde aan de VU in Amsterdam. Vervolgens werd hij docent bestuurskunde en beleidskunde, waarna hij zijn carrière voortzette bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het intensieve vergaderleven ging hem echter dermate tegenstaan, dat hij in 1995 de overstap maakte naar het bedrijfsleven. Hij heeft al veel publicaties op zijn naam staan, maar tot nu toe nog nooit een “echt” boek geschreven.

Waarom ging uw eerste boek over uw vader? “Het is uit toeval geboren. Ik werd zo’n vijf jaar geleden gebeld: een aantal gebouwen van mijn vader zou gesloopt worden. Ze vroegen me of ik actie wilde voeren om deze gebouwen te behouden. Actie vind ik prachtig, maar de gebouwen moeten ook toekomst hebben, zoals het Kultureel centrum in Hillegom en de Mariakerk in Lisse. Het is helaas niet gelukt de Halschool Willibrord in Noordwijk te behouden: deze werd gesloopt. Ik kwam toen op het idee een fotoboek te maken van de werken van mijn vader. Twee dagen voor de sloop kwamen mijn vrouw en ik hierlangs en zagen de sloophamer al liggen. Toen had ik het emotioneel best zwaar. Terwijl we bezig waren met het fotoboek kreeg ik de ingeving dat mijn vader wel een boek waard was. Het was een eurekamoment toen ik bedacht dat ik een verhaal over het leven van mijn vader wilde schrijven. Ik heb gekeken of er voldoende materiaal over hem was en dat bleek zo te zijn. Architecten hebben een groot archief en ook is veel over hem bekend als lid van de gemeenteraad en voorzitter van De Spartaan.”

Ontzuiling

In het boek vertellen mensen anekdotes en verhalen over de architect. Kernthema’s die terugkomen, zijn de ontzuiling en modernisering. “De overburen van mijn vader waren de familie Simonis (waaronder de latere kardinaal) en hij had een goede band met de vader van Harry Mens. De vader van Tom de Graaf was burgemeester en deze combinatie vond ik een interessant aanknopingspunt om er een mooie geschiedenis van te maken. Mijn acht broers en zussen hadden enige aarzeling, want de ontzuiling en modernisering had niet alleen invloed op de maatschappij, maar ook op ons gezin. ‘Je gaat toch niet over onze vriendjes en het wel of niet naar de kerk gaan schrijven’, riepen ze.’ Natuurlijk heb ik dat wel gedaan, want een biografie hoort over het echte leven te gaan.”

“Mijn vader ging als een van de eersten uit het dorp Zoeterwoude naar de HBS en met werken betaalde hij zijn studie. Vervolgens studeerde hij Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij in 1941 zijn kandidaats haalde. Mijn vader weigerde in 1943 de loyaliteitsverklaring aan de bezettende macht te ondertekenen en ging het verzet in. En kon daardoor pas na de oorlog afstuderen. Tijdens zijn studie kwam hij onder de invloed van de architect Granpré Molière, de voorman van de Delftse School. Deze richting werkt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen als bakstenen, lei en gietijzer. Dus beton, glas of staal wordt niet gebruikt; het oog moet gestreeld worden. Een logisch vervolg is de Bossche School, waaraan een andere leermeester van mijn vader, de benedictijn Dom Hans van der Laan was verbonden. Na de oorlog moesten veel scholen en kerken gebouwd worden en van de hand van mijn vader zijn onder meer de Johannesschool in Hillegom, de Mariakerk en de HBG in Lisse.”

Kritisch
Het boek “Ir. A.H.J. Paardekooper, Architect van de Bollenstreek, een biografie”, dat te koop is via www.lokaalboek.nl en bij de boekhandels, is een ongeromantiseerd en bij vlagen kritisch epos. De tijd waarin de klassieke waarden waardeloos werden, wordt beschreven. Met het minder belangrijk worden van het geloof werd een hoeksteen van het fundament van de architect weggehaald. “Mijn vader zette de modernisering in gang, maar kon zich uiteindelijk niet met de moderne samenleving vereenzelvigen.”

Ook de periode waarin Paardekooper gemeenteraadslid werd komt aan bod. “Hij wilde in 1962 lid van de gemeenteraad worden en kwam op de kandidatenlijst te staan. De KVP-leden vonden echter dat er teveel werkgevers op de lijst stonden en plaatsten mijn vader, de heer Bet en de heer Mens op onverkiesbare plekken. Deze drie hebben een Amerikaansachtige campagne opgezet en deelden folders met hun foto’s uit met als motto: ‘Kies deskundigen in de raad’. Samen behaalden ze zeven zetels.”

Het blijkt overigens dat Paardekooper zijn schrijftalent niet van een vreemde heeft. Zijn opa schreef over de crisisjaren 1.500 foutloos getikte velletjes, alsmede een oorlogsdagboek. Paardekooper besluit: “Mijn opa was nog meer een romanticus dan ik; hij schreef over de armoede, de angst voor het gebrek aan broodwinning, maar ook over het verrukkelijke gevoel van het rijke roomse leven in de crisisjaren. Ik overweeg serieus om dit gepubliceerd te krijgen.”

Activistische demonstraties hebben Amsterdam leefbaar gemaakt


STREEK - Cees Paardekooper is een gerespecteerd man die zich op vele vakgebieden heeft bewezen en zijn vader heeft veel ervan mogen meemaken. Echter, de mate waarin Paardekooper junior actief was in het Amsterdamse studentenwezen, is altijd onbekend gebleven voor zijn vader. “Door ongelijkheid hebben mensen zich kunnen ontplooien”.

In 1973 begon Paardekooper te studeren aan de Vrij Universiteit van Amsterdam en direct al in het eerste jaar werd hij een activistisch student. “Ik was katholiek van huis uit en kwam erachter dat de VU een gereformeerde universiteit was. Samen met andere studenten wilden we er tegenaan gaan om er een normale universiteit van te maken. Ook was er veel onrust over de herstructurering van het onderwijs, de beurzen en de studiefinanciering. Wij behoorden tot de generatie studenten die aantraden na de bezetting van het Maagdenhuis in de jaren ’60. Het studentenhuis waar ik gewoond heb, is een van de oudste kraakpanden in Amsterdam. Hier werd onder meer het witte kinderplan uitgevoerd, waar ouders de crèches voor hun eigen kinderen verzorgden. We behoorden tot de democratische krakersbeweging, die het kraakpand met toestemming van de gemeente bewoonden. Daarnaast had je de anarchistische kraakbeweging, waar onder andere Wijnand Duyvendak toe behoorde.”

Als activist hielp Paardekooper met het organiseren van grote demonstraties, bezettingen en spandoekacties. En met resultaat, zo concludeert hij: “De kraakacties hebben een positief effect gehad op het bouwen van woningen voor jongeren. Amsterdam werd niet meer een binnenstad met alleen kantoren, maar ook een plaats waar je kunt wonen. Deze trend zie je in Rotterdam pas in de afgelopen tien jaar.”

Paardekooper blikt terug op deze jaren en vertelt: “Als twintiger wilde ik dat de maatschappij socialistisch geïnspireerd zou worden, met kansen voor iedereen. Er is echter sedertdien een toenemende ongelijkheid gekomen. De paradox is, dat deze ongelijkheid er juist voor gezorgd heeft dat mensen zich kunnen ontplooien. Die paradox had ik me nooit kunnen indenken: ongelijkheid is de belangrijkste voorwaarde om tot innovatie en vernieuwing te komen. Immers, als iedereen gelijk is, wordt iemand die iets ander wil onmiddellijk teruggefloten. De kunst is natuurlijk wel dat ongelijkheid niet tot misstanden leidt.”

Profiel


Naam: Cees Paardekooper
Geboorteplaats: Lisse
Geboortedatum: 22 mei 1952
Woonplaats: Sinds vier jaar in Rotterdam
Relatie: Getrouwd, een zoon en een dochter
Beroep: Organisatieadviseur
Houdt van: Geschiedenis
Hekel aan: Zeurende politici
Levensdoel: Geluk
Wil nooit: Meer ambtenaar worden
Wil ooit: Nog een mooi boek schrijven
Bijzondere website: www.wagenaarhoes.nl
Voor het laatst intens gelukkig: Toen ik met mijn vrouw en kinderen op de Maas voer
Laatste keer gehuild: Als ik een mooi kunstwerk zie
Heeft spijt van: Dat ik te lang gestudeerd heb
Huisdieren: Een hond en een kat: dat gaat prima samen
Zou in een ander leven: Architect worden
Dieptepunt in het leven: Heb ik niet echt gehad
Heb mijn ouders nooit verteld: Hoe fors ik een studentenactivist ben geweest

Wienen kijkt naar wijziging woonruimteverdeelsysteem

STREEK – “We moeten aan de slag met het wijzigen van het woonruimteverdeelsysteem.” Deze mededeling deed Jos Wienen, lid van het Dagelijks Bestuur voor Holland Rijnland op woensdag 26 mei. Al jarenlang klagen veel inwoners over de problematieken om een woning in de eigen woonplaats te kunnen bemachtigen. Gekeken wordt naar mogelijkheden om een deel van de woningen aan de eigen inwoners toe te wijzen.

De komende jaren zullen er veranderingen komen in het woonruimteverdeelsysteem van Holland Rijnland, dat is duidelijk. Wienen: “De Rijnstreek heeft nu een ander systeem dan de Bollenstreek en de Leidse regio. Ook Europa stelt andere eisen richting wooncorporaties en we moeten ons over het woonruimteverdeelsysteem buigen. Houden wij het vrije vestigingsrecht vol, wat nu van toepassing is of geven we bepaalde groepen wat extra kans om een huis in de eigen plaats te bemachtigen. De Rijnstreek heeft een dergelijke regeling al en ik kijk daar met buitengewoon veel belangstelling naar.”

“Ik had gewoon zin om een boek te schrijven”

Een jonge auteur met acteursambities

VOORHOUT – De 16-jarige Casper Dangerman gaat voortaan als auteur door het leven. Vier jaar geleden bedacht hij dat hij de fantasieën die hij op dat moment had, ook wel op papier wilde zetten, zodat ze niet vergeten zouden worden. Woensdag 9 juni presenteert hij zijn eerste boek en dat niet alleen: de komende jaren verschijnen ook nog de delen twee tot en met zes. “De dag dat het boek binnenkwam, heb ik er de hele dag mee rondgelopen. Ik kon het niet meer los laten.”

Door Joep Derksen

Iemand die zo jong al bezig is met het schrijven van boeken, heeft ongetwijfeld als grootste wens om later een beroemd schrijver te worden. Niet dus, zo laat Casper weten: “Het liefste wil ik acteur worden; dit schrijven heb ik tussendoor gedaan. Ik schreef het vooral voor mijzelf, zodat ik het verhaal kon onthouden. Ik had niet het idee dat het verhaal uitgegeven zou worden.”

Het boek “Jack Bone, Onderwereld” is een science fiction verhaal. Een koningin op een eiland in de Indische Oceaan roept een vloek over zichzelf af en sterft hierdoor. Haar zoon gaat de veroorzaker van deze vloek opzoeken en belandt zo in het ene avontuur na het andere. De auteur geniet van de boeken van Weis & Hickman en het waren de Harry Potter-boeken van schrijfster J.K. Rowling die Casper aan het lezen hebben gezet. Al houdt hij meer van schrijven dan van lezen: “Als ik schrijf, leef ik mee met het verhaal. Ik begrijp wat de schrijver echt bedoeld, aangezien ikzelf die schrijver ben.” Een logische vraag die je aan iemand stelt, die zojuist zijn eerste boek heeft geschreven is: Hoe voelt het om auteur te zijn? “Erg bijzonder”, vertelt Casper. “De dag dat ik het boek binnenkreeg, heb ik er de hele dag mee rondgelopen. Ik kon het niet meer loslaten.”

Lang leve de lol

Zijn omgeving had zeker niet verwacht dat Casper ooit een boek zou schrijven. “De eerste reactie van mijn vrienden was: ‘Schrijf jij?!’ De mensen waren verbaasd, enthousiast vooral ook, maar wel heel positief. Ik ben lang leve de lol, maar bij mij zit er veel meer achter dan het oppervlakkige.” Is het schrijven voor Casper een uitlaatklep voor zijn emoties? “Nee, ik had er op mijn twaalfde gewoon zin in een boek te schrijven. Ik deed er twee jaar over om het boek te schrijven en ben van mijn 14de tot nu bezig met de vervolgdelen. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van deel zes. Het is dus een cyclus geworden.”

Door de jaren heen is Casper’s stijl wel veranderd: “Gelukkig wel! Ik schrijf nu uitgebreider dan toen ik 12 jaar was. Het verhaal heeft meer details en is recht door zee.” Tips heeft hij ook voor aspirant-auteurs: “Probeer in het verhaal zo goed mogelijk te omschrijven wat je bedoelt. Gebruik je fantasie en probeer het verhaal tot leven te laten komen. Maar vooral: laat je er niet vanaf brengen om het verhaal te schrijven.”

Het boek “Jack Bone, Onderwereld” is vanaf 9 juni te koop bij Hoek Boek in Voorhout. Tevens is het nu al verkrijgbaar via internet: www.boekscout-yo.nl. ISBN: 9 789460 89, de prijs is 16,95 euro. Over een tijd verschijnt ook Casper’s tweede boek: “Jack Bone, De Dood”.

27 mei 2010

Frisse wind met nieuwe citymanager


LISSE – Na 13 maanden verruilde citymanager Ad van Zelst zijn baan van 20 uur per week in voor de functie van wethouder voor Nieuw Lisse. Dit zorgde ervoor dat de Stichting Ondernemersfonds Lisse (SOL) en de gemeente op zoek moesten naar een nieuwe persoon die toeristisch Lisse op de kaart moet zetten. Zijn naam was al uitgelekt, maar dinsdag 18 mei werd Harrie Duivenvoorden (62) officieel benoemd.

Het was onbewust, maar de eerste indruk van Duivenvoorden liet al zien dat hij een heel andere stijl zal hanteren dan zijn voorganger. Stropdasloos stond hij de pers te woord en luisterde naar de introducties en complimenten van Ton Tibboel, SOL-voorzitter, en wethouder Bas Brekelmans (VVD). De eerste kon het niet laten aan te geven dat hij het vroegtijdige afscheid van Van Zelst niet luid juichend begroet had: ‘Het is niet te hopen dat we hier elk jaar staan voor de introductie van een nieuwe citymanager. Het is jammer dat Ad vertrokken is, maar ik gun hem zijn nieuwe functie.We hebben een goede opvolger gevonden; iemand die midden in de samenleving staat. Een doener, met kennis en vakmanschap die Lisse zal vermarketen in de regio. Ik ben blij dat je de nieuwe citymanager bent en hoop dat je de pijp niet gauw aan Maarten geeft.’

Brekelmans wees erop dat Duivenvoorden gekozen was uit twaalf kandidaten en liet tevens weten dat Lisse, in navolging van Noordwijk en Leiden, een zogeheten Stichting Lisse Marketing opzet. Dit is een platform van vrijwilligers met deskundigen uit de horeca, marketing, het toerisme en koopcentrum. Zij overleggen op een regelmatige basis hoe Lisse op de kaart gezet kan worden.

Duivenvoorden liet weten dat zijn eerste taak zal zijn om alle activiteiten van verenigingen, bedrijven en stichtingen op één complete agenda zet. Hierdoor wil hij ideeën opdoen om nieuwe activiteiten te genereren. ‘Zoals het crossen van verenigingsactiviteiten met winkeliersactiviteiten.’ Ook zal de citymanager zich inzetten voor de koopzondagen: ‘Als de gemeenschap het wil, zal ik deze wens beantwoorden.We hadden op 18 april een koopzondag; de eerste aanloop was leuk, maar de inkomsten waren niet op het niveau van het aantal mensen dat Lisse bezocht. De grote gemene deler is niet het fenomeen koopzondagen. Ik wil koopzondagen animeren, maar niet 52 in het jaar. Voor volgend jaar gaan we zes koopzondagen invullen.’

De afgelopen weken heeft de citymanager regelmatig in het dorp gelopen. ‘Mensen vragen me of ik de tweede burgemeester van Lisse geworden ben. Dat is niet zo, maar ik wil laagdrempelig blijven, zodat mensen met hun ideeën bij me langs komen. Overigens moet ik me als autodidact ernstig inhouden op alle ideeën die ik zelf heb. Ik loop mezelf wel eens voorbij en dat moet de goegemeenschap maar voor lief nemen. Er komen altijd wel goede ideeën uit die ook gerealiseerd worden.’

Duivenvoorden liet tevens weten dat hij, net als de website van de gemeente Noordwijk, ook een zogeheten portal wilde hebben voor Lisse. Hierdoor kunnen de websitebezoekers kiezen of ze informatie willen over de plaats Lisse of over het toeristisch Lisse. Voor meer informatie: www.ondernemersfondslisse.nl.

Ingetogen verkiezingsavond SGP

LISSE – Een verkiezingsavond van de SGP staat garant voor een ingetogen en degelijk evenement. Wie maandagavond 17 mei de Salemkerk (Tulpenstraat 35) bezocht hopend op schreeuwerige campagneleuzen kwam bedrogen uit. De circa 150 aanwezige vrouwen en mannen, vrijwel allemaal fervente SGP-stemmers die uit de hele regio afkomstig waren, hadden een fijne avond.

De avond begon met het zingen van twee psalmen. Na een gebed en een schriftlezing (Genesis 2, vanaf vers 4), kon de verkiezingsavond beginnen. Animator Evert Jan Nieuwenhuis hield een persoonlijk vraaggesprek met drie landelijke kandidaten voor de SGP-lijst. Niet alleen lijsttrekker Wim van Duijn, maar ook de nummers 2 (de heer Dijkgraaf) en 4 (Stoop) waren naar Lisse gekomen.

Het publiek werd gevraagd met behulp van een rode en groene kaart een mening te geven over de tien standpunten van de SGP. Door telling werd duidelijk of de mening van de meerderheid van de zaal overeenkwam met het officiële SGP-standpunt. Dat bleek bij drie van de tien vragen niet zo te zijn. Waar Van Duijn en zijn team fervent voorstander waren van het invoeren van de kilometerheffing, maar tegenstanders waren van het invoeren van de dienstplicht en het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur, dacht de zaal hier anders over.

In zijn speech richtte Van Duijn zich tot de (niet aanwezige oud-fractievoorzitter) Van der Vlies en dankte hem voor de tientallen jaren dat hij kamerlid voor de SGP is geweest. Over het huidige politieke klimaat liet de nieuwe fractievoorzitter weten: ‘Het mag wel wat minder spectaculair zijn. We hebben de aanslagen in New York gehad, de moord op Pim Fortuyn en veel verschillende kabinetten. Als het iets rustiger gaat, dan zou dat helemaal niet slecht zijn.’

Op de vraag of Van Duijn, in navolging van Camiel Eurlings en Wouter Bos, ook overwogen heeft om te kiezen voor het familieleven, antwoordde de fractievoorzitter half-grappend: ‘Ik heb het aan de ontbijttafel voorgesteld. Mijn vrouw en kinderen vonden het prima dat ik door ging.’ Na afloop waren alle aanwezigen het erover eens: het was een mooie verkiezingsavond.

Bushalte Delfweg onzeker

LISSE – De kans dat er toch een bushalte komt op de Delfweg lijkt minder groot te worden. Deze conclusie kan getrokken worden uit de informatie die wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) op woensdag 19 mei aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën gaf.

Van Zelst antwoordde op de vraag van fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) of er nog nieuws was over de bushalte van Halfweg: ‘We willen aan de raad overlaten of er een bushalte op de Delfweg moet komen. De aanleg van twee stopplaatsen kost 14.000 euro. Het is aan u om dat te honoreren of niet. Geld is een schaars goed: we moeten daar zuinig mee omgaan. Naar verwachting gaan er vijf passagiers per dag van deze lijn gebruik maken. Connexxion meldt dat na twee tot drie jaar de lijn zal worden opgeheven. Ik laat aan u de afweging of de investering goed is om het zo te doen.’ In deze tijd waarin gemeenten miljoenen moeten bezuinigen en ieder beetje helpt, rijst de vraag of de raad 14.000 euro wil uitgeven voor twee tijdelijke stopplaatsen, waar slechts een handjevol mensen gebruik van maakt.

Financiële APK is goedgekeurd

LISSE – De gemeentelijke jaarstukken over 2009 zijn door de accountant John Olij goedgekeurd. Dit maakte hij woensdag 19 mei bekend tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. ‘De grondexploitatie met de jaarlijkse rentelasten blijft een punt van zorg. Dat is een aandachtspunt’

De oppositie probeerde gaten te boren in het verslag, al ging dat, met name voor de nieuwe commissieleden, moeilijk omdat niet alle cijfers in het uitgebrachte boekwerk vermeld waren. Commissielid Andre Bostelaar (CDA) deed een suggestie: ‘Ik stel voor dat we als raad ook eens met de accountant zonder aanwezigheid van het college separaat spreken.’ Bert Verdoes (PvdA) vroeg het in ‘gewonemensentaal’, zoals hij het noemde: ‘U als accountant bent de APK-keurder. Kunnen wij het komende jaar met de kar aan de gang? Is er niets mis met de spiegels of de reminstallatie?’ Olij: ‘Het streven moet zijn naar een Mercedes en dat je niet in een kar rond rijdt. Het gaat best goed. Het proces ziet er best goed uit, maar er komt ook best nog veel op de gemeente af. Het rijk gaat steeds meer decentraliseren.’

‘ISD doet z’n werk gewoon goed’

LISSE – ‘Er zijn 87 bezwaarschriften ingediend bij de ISD en slechts één ervan is “behoorlijk goedgekeurd” door de bezwarencommissie van de ISD. Is het te ingewikkeld voor de burger om een goed bezwaar in te dienen?’ Deze ietwat cynische vraag kwam van commissielid Hans Boekestein (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 19 mei.

Wethouder Adri de Roon (D66) liet weten zich niet te kunnen vinden in de ietwat achterdochtige vraagstelling: ‘Als er zoveel bezwaarschriften worden afgewezen, zou het ook kunnen dat de ISD z’n werk gewoon goed doet. Dat willen we graag. Dat een enkele keer een bezwaar gegrond wordt verklaard, komt gewoon voor. Bij deze percentages moeten we buitengewoon tevreden zijn. Ik trek niet de conclusie dat er niet naar de burger geluisterd wordt door de commissie bezwaar en beroep. Als het te ingewikkeld is voor de burger, zullen ze eerder geen bezwaar indienen. De vertrouwenspersoon, de heer Kloos, kan de mensen helpen bij het opstellen van bezwaarschriften.’

Verschillen in afhandeling bezwaarschriften

LISSE – Niet alle bezwaarschriften worden op dezelfde manier afgehandeld. Deze kritiek kwam van onderzoeker Sjef Kuijsters. Hij presenteerde een rapport van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout over de behandeling van de bezwaarschriften door de gemeente. Opmerkelijk genoeg trok de rekenkamercommissie geen vergaande conclusies tegen deze rechtsongelijkheid. Ook de leden van de commissie Maatschappij en Financiën zagen woensdag 19 mei geen reden om luid aan de bel te trekken.

Kuijsters informeerde de commissieleden: ‘In 2008 zijn er in totaal 435 bezwaarschriften binnengekomen. 400 hiervan gingen over de gemeentelijke belastingen en 35 bezwaarschriften vielen onder de categorie ‘Algemeen’. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er veel fouten gecorrigeerd moeten worden binnen de organisatie. Er is echter geen vaste procedure. We zien wel dat er wat fluctuatie plaatsvindt, waardoor het behandelen van het bezwaarschrift niet altijd op dezelfde vastgelegde werkwijze plaatsvindt. Het is zorgelijk dat het niet altijd even consistent is. Hierdoor krijgt de ene inwoner een andere behandeling dan de ander.’ Toch voldoet de behandeling van de bezwaarschriften volgens de rekenkamercommissie aan de normen, ‘maar het is wel voor verbetering vatbaar’, aldus Kuijsters.

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) wilde weten: ‘Als inwoner ben je erg afhankelijk bent van de vakambtenaar. Als mensen schade hebben geleden door een verkeerde behandeling van die vakambtenaar, wordt daar dan iets mee gedaan?’ Wethouder Adri de Roon (D66) beantwoordde deze vraag: ‘Het is mij niet bekend dat betrokkenen schade hebben geleden. Het lijkt mij niet verstandig om daar op te reageren. Het college probeert echt oprecht om objectief te luisteren naar de bezwaarmaker en daarop afwegingen te maken. We gaan als college eraan werken om te komen tot een onafhankelijke commissie die zich gaat bezig houden met bezwaarschriften.’ Burgemeester Corrie Langelaar waarschuwde voor al te groot optimisme: ‘Een externe commissie lost overigens niet alles op.’

Verschillen in huurtarieven aangepakt

LISSE – In een brief aan de gemeenteraadsleden beklaagde zwemvereniging De Watervrienden zich over het verschil in huurtarieven waar de club mee te maken had. Het blijkt dat zij hogere huurtarieven betalen dan een collega-zwemvereniging en fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) stelde deze brief woensdag 19 mei aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Vermeulen: ‘De brief van De Watervrienden heeft veel indruk op me gemaakt. Heeft het college al bepaald wat ze er mee gaan doen?’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde dat hij de brief ‘niet integraal had doorgelezen’. Hij liet weten: ‘De Watervrienden hebben zich vergeleken met een andere zwemvereniging en het tarief is anders. De constatering dat er verschillen zijn tussen huurtarieven was exact de reden waarom wij als college een nieuw accommodatiebeleid en tarievenbeleid wilden invoeren. We willen de tarieven harmoniseren. Er zijn verschillen tussen alle verenigingen, niet alleen de zwemverenigingen en dat kan eigenlijk niet. Bescal zal ervoor zorgen dat er een geharmoniseerd systeem moet komen; zo groeien we toe naar een uniform tarief wat redelijk is. Er komt een overgangsperiode naar een nieuwe tarievenstructuur voor de sportverenigingen.’

Wethouder Adri de Roon (D66) uitte zich kritisch: ‘De Watervrienden weet al heel lang van deze verschillen. Er is hun al verteld dat we dit willen gaan harmoniseren. De verschillen zijn niet nieuw voor de Watervrienden. Er zijn historische verklaringen voor.’

College twijfelt over meebetalen aan Girodoorkomst

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders is niet tevreden over de geringe mate aan publiciteit die de Giro d’Italia heeft gegenereerd. Met name het feit dat er geheel geen televisiebeelden uitgezonden werden op het moment dat de 192 renners door de Duin- en Bollenstreek fietsten, stoort het bestuur. Of Lisse alsnog (een deel van) de 5.000 euro ‘vrijwilliger bijdrage’ van finishplaats Middelburg wil overmaken, is op dit moment nog de vraag.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 18 mei weten: ‘Persoonlijk was ik teleurgesteld. Als je als organisatie propageert dat wij de streek kunnen promoten met de Giro d’Italia, dan verwacht je ook televisiebeelden.’ Zijn collega Adri de Roon (D66) vulde aan: ‘We hebben nog geen besluit genomen of we die 5.000 euro overmaken aan Middelburg.’ Langelaar: ‘We moeten nog beoordelen hoeveel kosten we hebben gehad aan het voorbereiden van de doorkomst van de renners. Vervolgens bekijken we of deze kosten al dan niet van die 5.000 euro worden afgetrokken. In ieder geval was de voorpret voor de Giro d’Italia hartstikke goed.’ Of anders gezegd: het gebeurt wel vaker dat de voorpret beter is dan het evenement zelf.

Bomen verdwijnen voor meer parkeerplaatsen

LISSE – ‘Nieuwe belijningen op het parkeerterrein Ter Specke moeten leiden tot een vermindering van de parkeeroverlast. Ook verdwijnen vijftien bomen die momenteel parkeerplekken bezet houden. Deze mededeling deed wethouder Ad van Zelst donderdag 20 mei tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Van Zelst: ‘We gaan lijntjes trekken zodat er beter geparkeerd wordt. We willen 15 bomen die in de parkeervakken staan, laten verdwijnen. Die bomen hebben een slecht leven en als we ze weghalen, krijgen we een stuk meer ruimte op het parkeerterrein. We kijken ook of het Gebacoveld ingezaaid kan worden om daar ook parkeerplaatsen van te maken.’

Bouwplannen binnengebied op de tocht

LISSE – De voortgang van de bouwplannen voor het binnengebied dreigt te stokken. Dit maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) donderdag 20 mei duidelijk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hij reageerde op een vraag van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) die stelde dat deze bouwplannen niet soepel verlopen.

De wethouder: ‘Dat het daar niet soepel verloopt, is het eufemisme van de eeuw. Het ziet er nu niet uit en het is Lisse onwaardig zoals het er nu bij staat. We willen het aanpakken, maar dat lukt niet gemakkelijk. Er zijn juridische en esthetische problemen, maar ook is er een financiële problematiek. Ik heb al contact gehad met Thunissen en Castien. We zitten op het snijpunt van de vraag of we met het oude plan doorgaan. Als je dat doet en de bezwaarmakers zetten door, wordt de hele zaak wellicht tegengehouden door de rechter. En dan zijn we terug bij af.’

Brekelmans vervolgt: ‘Of de eigenaar gooit de handdoek in de ring en dan begin je helemaal weer van voren af aan, met nieuwe bouwplannen en alle bezwaarschriften van dien. Met die achtergrond wil ik nog een laatste poging doen om met de bezwaarmakers te praten om te kijken wat ze ervan vinden. Als het er niet in zit dat we eruit komen, moeten we naar een gehele nieuwe situatie. Ik probeer er met de bezwaarmakers uit te komen om zij aan zij met de ontwikkelaar te staan. Anders moet het hele feest overnieuw. Met alle problemen vandien, want of de eigenaar het dan nog wil, is nog de vraag. Laten we niet hopen dat dit gaat gebeuren.’

Digitale beantwoording vragen insprekers rukt op

LISSE – ‘Tien bomen kappen voor het realiseren van de rotonde Keukenhofdreef – Heereweg is teveel.’ Deze kritiek had inwoner Jos Assendelft tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 20 mei. Hij merkte echter ook dat het inspreken als ‘burger’ minder indruk op de politici maakt dan toen hij nog zijn zegje deed als fractievoorzitter van Nieuw Lisse.

Assendelft vertelde: ‘Ik vind het kappen van tien bomen voor het realiseren van de rotonde wel een beetje veel. Versmal hier en daar de stoep wat en spaar daardoor een paar van die bomen. Of wees bereid om de tegels van de stoep wat vaker opnieuw te leggen, zodat de bomen die dat veroorzaken kunnen blijven staan. Wat de asfalteringswerkzaamheden op de Keukenhofdreef betreft: als bewoners dachten we dat daar hetzelfde geluidsarme asfalt als op 1e Poellaan zou komen. Maar dit asfalt is minder geluidsarm. De verkeersintensiteit is bij ons veel hoger, we zien graag geluidswerende maatregelen.’

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vond dat de inspraak te laat kwam: ‘De uitvoering ligt bij het college, wij als raad hebben al goedkeuring gegeven. Als commissie kunnen wij niet zoveel met deze opmerkingen.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) vertelde: ‘Ik heb hier het technische verhaal om antwoord te geven op de punten van de inspreker. Dat kan ik nu voorlezen, maar met instemming van de commissieleden mail ik u het antwoord wel.’ De commissieleden leken het al lang best te vinden; dat scheelde weer een paar minuten vergadertijd. De volgende dag werden de antwoorden inderdaad gemaild.

Van Zelst liet weten: ‘De meeste bomen die weg moeten, passsen niet in de nieuwe inrichting (ze komen bijvoorbeeld midden in de rijbaan). Enkele andere bomen komen zo in de verdrukking dat het beter is nieuwe groeiplaatsen te realiseren en een nieuwe boom te planten. In totaal komen er tien nieuwe bomen terug.’

Over het type asfalt schreef de wethouder: ‘De woningen op de Keukenhofdreef staan niet op de zogenaamde lijst voor te saneren woningen in het kader van de wet geluidhinder. Dus wij hebben geen verplichting om stil asfalt aan te brengen. Het asfalt dat we gaan toepassen is al stiller dan het bestaande asfalt. Als belangrijke nadelen voor het stille asfalt zijn de hogere aanlegkosten en kortere levensduur. Verder moet je dat stillere asfalt elk half jaar reinigen om de geluidsreducerende werking te behouden.’

Geen commissie voor Assendelft

LISSE – Oud-fractievoorzitter van Nieuw Lisse, Jos Assendelft, stelde zichzelf voor als mogelijk kandidaat voor een nog op te richten Verkeerscommissie. Hij deed dit als inspreker tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 20 mei. Vooralsnog krijgt hij echter nul op het rekest van wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse).

Assendelft stelde: ‘Ik doe samen met Sjoerd Heeringa een open sollicitatie. We willen ons beschikbaar stellen om zitting te nemen in een verkeerscommissie, als wethouder Van Zelst die wil oprichten.’ De wethouder antwoordde: ‘Dit is een leuk burgerinitiatief en het komt zeker terug bij de uitwerking van het coalitieakkoord. We gaan er echter niet van uit dat we allerlei permanente commissies maken. Daar moeten we als college het nog over hebben. Op welke wijze we gebruik willen maken van de burgers weten we nog niet.’

Haarlemmermeer en Lisse praten weer

LISSE – Er zit schot in het overleg tussen Lisse en de Haarlemmermeer over de Westflank. Dit liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) donderdag 20 mei weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Al jaren maakt de gemeente zich zorgen om de bouw van duizenden huizen in Lisserbroek, zonder dat er concrete plannen zijn voor het aanleggen van voorzieningen en extra wegen voor het autoverkeer tussen Lisserbroek en Lisse.

Brekelmans reageerde op een vraag van commissielid Cor van Dijk (D66). De wethouder informeerde: ‘De afgelopen week hadden we bestuurlijk overleg met de Haarlemmermeer, maar ook ambtelijk zijn er al diverse overleggen geweest, in een heel positieve sfeer. Projectmanagers hebben met elkaar gesproken, structuurvisies zijn naast elkaar gelegd. Gekeken is naar verkeer en vervoer, voorzieningen, scholen, winkels, parkeren en wonen. Op allerlei beleidsterreinen is overleg. De komende week is er ook op deelgebieden aanvullend overleg. Er is over de Westflank meer sprake van afstemming tussen Lisse en de Haarlemmermeer en daar zijn we blij om.’

‘Keukenhof moet redelijke biedingen doen’

LISSE – ‘De compensatie van zowel de bollengrond als andere gerelateerde partijen aan de Keukenhof moet goed geregeld zijn. Anders nemen burgemeester en wethouders geen collegebesluit over het Masterplan Keukenhof. Deze waarschuwende woorden uitte wethouder Bas Brekelmans (VVD) tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 20 mei. Hij beantwoordde een vraag van fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) over dit onderwerp.

Brekelmans: ‘We hopen om samen met Keukenhof, die het Masterplan aanstuurt, en met Gedeputeerde Staten met alternatieven te komen voor bollengrondcompensatie. Ergens in oktober proberen we het besluit te nemen. Als college willen we geen collegebesluit nemen als de compensatie niet geregeld is. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is. Ook al ben je gewoon pachter, ieders belang moet gewogen worden en redelijke biedingen moeten gedaan worden. Als er onredelijke dingen in zitten, willen we er geen goedkeurende klap op geven. Dat weten ze nu bij de Keukenhof.’

Ondernemers blokkeren snelle aanleg rotonde

LISSE – De werkzaamheden voor het realiseren van de rotonde Heereweg – Keukenhofdreef beginnen pas in mei 2011. Het oorspronkelijke idee was om al in 2010 met de aanleg te beginnen, maar wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet donderdag 20 mei aan de leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten dat hij geluisterd had naar de bezwaren van twee ondernemers.

De wethouder informeerde: ‘Er is een uitvoerige discussie geweest met een ondernemer uit het dorp over het tijdstip wanneer die rotonde aangelegd moet worden. Het tijdstip zou volgens die ondernemer vanaf de laatste week van september moeten zijn, dus na afloop van de feestweek. Het is eigenlijk al staand beleid om geen grote infrastructurele werken uit te voeren in die feestweek. De werkzaamheden aan de rotonde duren acht weken, dus tot eind november. Maar vervolgens kregen we ook bezwaren van een andere ondernemer, dat hem dit teveel omzet zou kosten, zo vlak voor de feestdagen. Daarna zijn de wintermaanden, met gevaar voor vorstverlet. Daarom willen we de aanleg van de rotonde voor de bouwvakvakantie van 2011 starten en beginnen we alvast met de aanleg van de rotonde in de laatste weken dat de Keukenhof nog open is.’

Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) vroeg zich verbaasd af: ‘Dus vanwege het verzoek van één ondernemer wordt de boel een jaar doorgeschoven?’ Van Zelst haastte zich om te zeggen: ‘Nee, het gaat om alle ondernemers die daar zitten.’ De wethouder kreeg steun van commissielid Bjorn Hubert (VVD), die vond dat het goed was om niet voor de wintermaanden, maar pas in 2011 te beginnen met de aanleg van de rotonde: ‘We hebben contact met Alverha: de meeste ondernemers draaien een grote omzet in december. We gaan uit van uitloop van werkzaamheden, zodat de weg langer dan die acht weken blijft afgesloten.’

Van Lyndenweg nóg veiliger

LISSE – Nadat het hele dorp schande heeft gesproken over de resultaten van de herinrichting van de Van Lyndenweg, gaf het college van burgemeester en wethouders donderdag 20 mei aan de leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur ook aan dat de verkeerssituatie er niet beter op geworden was. Het is opmerkelijk, aangezien oud-wethouder Guus Mesman (PvdA) het resultaat van de herinrichting met verve verdedigd had.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) vertelde: ‘Veel fracties hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid van de nieuwe Van Lyndenweg. Met een veiligheidsinspecteur van de politie heb ik er naar gekeken. In de bijna 180 graden bocht is een verhoging aangebracht voor en na de bocht, volgens de regel “Duurzaam veilig”. Omdat de werkzaamheden nog niet volledig voltooid waren, konden we dat gelijk meenemen zonder dat het leidt tot verhoging van de kosten.’

Van Zelst vervolgde: ‘De paaltjes bij de wegversmallingen worden als satéstokjes omver gereden. Het is niet op de maat van landbouwwagens gemaakt. Die palen hebben we wat uit elkaar gezet. De verhoging blijft bestaan, zodat toch de vaart uit de strook weggehaald wordt. De fietsstroken krijgen rood asfalt om duidelijker onderscheid aan te brengen met het zwarte afval voor de auto’s.’ De commissieleden waren tevreden met het antwoord, al blijft de vraag natuurlijk hangen waarom het zo lang heeft moeten duren om te erkennen dat de herinrichting van de Van Lyndenweg slecht uitgewerkt was.

Vertraging werkzaamheden Laan van Rijckevorsel

LISSE – De herstelwerkzaamheden op de Laan van Rijckevorsel duren langer dan oorspronkelijk gedacht. Dit liet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) donderdag 20 mei weten in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hij beantwoordde een vraag van commissielid Jaap Schuijt (CDA).

Deze vroeg de wethouder: ‘Bij de aftakking naar de 1e Poellaan moeten werkzaamheden opnieuw gedaan worden. Leidt dat tot meer kosten voor de gemeente?’ Van Zelst: ‘Dat leidt niet tot meer kosten voor de gemeente. Er was een fout in de tekeningen. Door dit extra onderhoud zijn de werkzaamheden niet afgerond op 14 juni, maar lopen ze door tot de bouwvak.’

Weinig hoop voor twee zuidelijke Van Speykflats

LISSE – De noodkreet die bewoners van de te slopen Van Speykflats enkele weken geleden in het Witte Weekblad uitten, heeft de oren van de politiek bereikt. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde de problematiek op donderdag 20 mei aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Nieuwenhuis vertelde: ‘Die flats moeten verdwijnen voor het realiseren van de plannen voor de Sportlaan. We hebben de reacties van de bewoners uit de Van Speykstraat gehoord en gelezen. Het is emotioneel wat die mensen naar voren brengen en dat is begrijpelijk. Zijn die plannen echt onherroepelijk en is het ook onherroepelijk dat de twee flats aan het meest zuidelijke gedeelte verdwijnen?’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde: ‘Er zijn over de Sportlaanplannen offertes en plannen binnengekomen. We zijn druk bezig met de laatste hand te leggen aan het selecteren van de voorkeurskandidaat. Dat duurt nog een paar weken voordat we hier samen met Stek eruit zijn. Als dat gebeurt, zijn we van plan om een vrij grote happening te houden, waar we iedereen voor uitnodigen. Dus de leden van de gemeenteraad, Stek en de omwonenden. Zo kunnen we alle belangstellenden vertellen welk plan er gekozen is en wat de randvoorwaarden zijn. Het lijkt me zeer onverstandig om die twee zuidelijke flats eruit te halen, want dat leidt tot allerlei juridische bezwaren. Over een paar weken komt het college tot een besluit.’

Seniorenraad ageert tegen overhevelen cursussen

LISSE – ‘Niet alle SWOL-cursussen kunnen overgeheveld worden naar de volksuniversiteit.’ Deze waarschuwing uitte de seniorenraad richting wethouder Adri de Roon (D66) in haar vergadering van maandag 17 mei.

De SWOL organiseert een aantal cursussen. Waar mogelijk zouden deze overgeheveld worden naar de volksuniversiteit. Voorzitter Berna van Amersfoort: ‘Maar de bewegingscursussen voor ouderen zijn voor minder mobiele ouderen. In de volksuniversiteit zijn trappen; daar kunnen die mensen niet op. Bovendien hebben de cursussen voor volwassenen een bepaald tempo, terwijl ouderen rekening houden met het feit dat er meer uitleg wordt gegeven.’ De Roon liet weten dat er wellicht mogelijkheden zouden kunnen zijn om de bewegingscursussen op de huidige locatie te houden, maar voorzag een probleem: ‘Je blijft toch zitten met de nodige financien waarvoor dekking gezocht moet worden.’

Seniorenraad pleit voor behoud seniorenbus

LISSE – Als de seniorenbus verdwijnt, is dat een gemiste kans. Dit oordeelde de seniorenraad in haar vergadering van maandag 17 mei. Voorzitter Berna van Amersfoort liet weten: ‘In Hillegom was de seniorenbus qua financiering in eerste instantie ook niet toereikend voor alleen ouderen. Maar daar hebben ze de bus ook ingezet voor naschoolse opvang. Wij kunnen iets dergelijks ook doen, zodat de seniorenbus bijvoorbeeld ook voor verzorgingshuizen wordt ingezet. De bus zelf is immers al betaald, je hebt nu alleen nog de jaarlijkse onderhouds- en benzinekosten.’

Seniorenraad pleit voor SWOL

LISSE – De seniorenraad riep wethouder Adri de Roon (D66) maandag 17 mei op om de SWOL te ontzien bij de 5% solidariteitskorting. De gemeente gaat deze korting opleggen aan alle instanties die subsidie ontvangen. De leden van de seniorenraad beargumenteerden dat er ‘al een behoorlijke bezuiniging komt bij de SWOL. Die 5% extra zou ‘een beetje erg veel worden.’ De Roon liet weten dat het college hierover nog geen beslissing had genomen. ‘Maar als het aan mij ligt, wordt die 5% extra korting niet aan de SWOL opgelegd.’

Seniorenraad vraag aandacht voor 60-plussers

LISSE – Vorige maand hield de seniorenraad een pleidooi om de minimumleeftijd van de mensen voor wie het ouderenbeleid van toepassing is niet met tien jaar te verhogen. Dit vindt hoogstwaarschijnlijk geen gehoor bij het college, zo bleek tijdens de meest recente vergadering van de seniorenraad op maandag 17 mei.

Voorzitter Berna van Amersfoort informeert: ‘Het ouderenbeleid was altijd gericht op ouderen van 55 jaar en het college wil het verhogen naar 65. Wij hebben voorgesteld om de minimumleeftijd te stellen op 60 jaar. Dat zit er vermoedelijk niet in. Maar als mensen die jonger zijn dan 65 jaar koffie willen drinken in de Beukenhof, dan maakt niemand er een probleem van.’

De nieuw uit te geven seniorengids wordt later dit jaar verspreid onder alle 65-plussers. Het college bekijkt of die gids ook naar de 60-plussers verzonden kan worden. ‘Hiermee maak je deze mensen die veelal stoppen met werken attent op vrijwilligerswerk wat ze kunnen doen’, vertelt Van Amersfoort.

Seniorenraad wil seniorenwoningen rollator- en rolstoelproof

LISSE – ‘Wanneer de gemeente zorgt voor een passend woonaanbod voor senioren met een beperking, dan moeten dit zogeheten 30-sterrenwoningen worden. Dat zijn woningen die geschikt zijn voor rollators en rolstoelen.’ De leden van de seniorenraad lieten in hun vergadering op maandag 17 mei weten dat dit onderdeel van het beleid van seniorenwoningen in het coalitieprogramma beter gespecificeerd had moeten worden, aangezien dit al eerder toegezegd was.

First Friends viert feest

VOORHOUT – First Friends, een club van ouders die met hun 0 – 4 jarige kinderen wekelijks bij elkaar komen, vierde woensdag 19 mei haar derde verjaardag. De meer dan twintig kinderen en moeders spelen samen spelletjes en zingen Engels- en Nederlandstalige liedjes. Bijzonder is dat de volwassenen uit alle werelddelen afkomstig zijn: Australië, Zuid-Afrika, Engeland, maar ook Polen, Ecuador, Duitsland en België.

First Friends is er voor alle ouders en mannen zijn van harte welkom, maar in de praktijk blijken alleen moeders de wekelijkse gang naar de Speleweij te maken. Macha Hoog Temmink is een van de organisatoren van First Friends: ‘We zijn een gezelligheidsclubje. Ons doel is om sociale contacten te brengen voor mensen die in deze regio komen wonen, of die van een fulltime baan door het krijgen van een kind in een parttime baan terechtkomen en andere moeders willen leren kennen.’

De ochtend begint met het zingen van een welkomstliedje, waarna de kinderen met elkaar kunnen spelen en de moeders een kopje koffie drinken. Vervolgens zingen jong en jonger samen Engelstalige en Nederlandstalige liedjes. First Friends loopt puur op vrijwilligers: de bezoekers betalen 4 euro per keer dat ze aanwezig zijn, maar helpen ook mee met het afruimen en opruimen van het speelgoed.

Hoog Temmink: ‘Hier komen zowel Nederlandse als buitenlandse families; we staan open voor iedereen. Het is een enorme meerwaarde om mensen uit andere culturen te ontmoeten. We spreken Engels, Pools of Chinees met elkaar en de kinderen pikken ook wat op. Mijn dochter Sophie zingt bijvoorbeeld thuis Engelstalige liedjes.’ Behalve de wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend vanaf 09:30 uur, wordt eens per acht weken een buitenactiviteit op zaterdag gehouden, zodat de vaders ook mee kunnen gaan.

Wie heeft onze quads gestolen?


SASSENHEIM – Een hondsbrutale diefstal van twee quads heeft ervoor gezorgd dat Evy (3), Miles (4) en Maarten (12) diepbedroefd zijn. Terwijl de drie kinderen met hun ouders op vakantie waren, hebben onverlaten de twee speelvoertuigen in de nacht van 4 op 5 mei gestolen. ‘Ze moeten met hun klauwen van onze spullen afblijven!’

De quads waren goed opgeslagen in een met een ketting afgesloten container. De dieven maakten echter gebruik van een betonschaar en knipten het slot door. Vervolgens hebben ze de quads, een 90 cc Viper ter waarde van 2.500 euro en een 50 cc Suzuki van 800 euro, weggehaald. Hierbij zijn de dieven hoogstwaarschijnlijk over het weiland langs de Oosthoutlaan gegaan.

Maarten is niet alleen verdrietig, maar ook kwaad: ‘Ik rijd al acht jaar op die Viper en ik kon bijna niet geloven dat ze het slot met een betonschaar hebben open geknipt. Ze moeten met hun klauwen van andermans spullen afblijven!’ De vierjarige Miles zegt diepbedroefd: ‘Ik heb heel vaak met die quad gespeeld. Hij had heel mooie geel met blauwe kleuren. Het rondjes rijden vond ik het allerleukst.’

De vader van de kinderen, eveneens Maarten geheten, looft een beloning uit van 500 euro voor diegenen die de quads herkennen en terug brengen. ‘We zijn donderdag 12 mei vervroegd teruggekomen van vakantie en hebben nog geen aangifte gedaan bij de politie. Aan de daders wil ik zeggen: zet ze lekker terug bij het hek aan de Rijksstraatweg 59 (naast Casino Flash) en dan praten we nergens meer over. Als dit niet gebeurt, dan gaan we actie ondernemen. Ik hoop dat iemand die quads ziet bij mensen die voorheen geen quads hadden. Ze hebben heel duidelijke kenmerken en ik vermoed dat de daders niet heel lang plezier van hun roof zullen hebben.’ Mensen die informatie hebben over de gestolen quads kunnen contact opnemen: info@ucmholland.nl.

Historisch genieten

NOORDWIJK – De historische markt van zaterdag 22 mei zorgde voor een drukte van belang in de Kerkstraat. Uit het hele land waren kraamhouders gekomen om te tonen hoe traditionele handwerken nog altijd gemaakt worden. Of het nu gaat om tinnen soldaatjes, springtouwen draaien, stoeltjes vlechten of matten. Ook de kinderen konden hun lol op met het door de Oranjevereniging georganiseerde sjoelen en blikken gooien. De historische markt was ook een lust voor het oor én het oog, dankzij het Zeemanskoor de Noordwijkers en de levende poppenkast.

24 mei 2010

Astaks

Column: De waan(zin) van de week

De luchtvaartbranche heeft een nieuw excuus gevonden om extra geld uit de zakken van de reizigers te kloppen: de astaks. Nog altijd wacht ik op het illegale vliegtaksgeld dat ik terug moet krijgen van Easyjet. Betaal dat eerst maar terug voordat weer nieuwe belastingtoeslagen worden ingevoerd!

Anderhalf miljoen mensen keken afgelopen week naar het politieke verkiezingsdebat: meer dan GTST. Laat niemand meer vertellen dat er een kloof is tussen de belastingbetalers en de politici. Politiek leeft, alleen bevindt de hele politieke sector zich onder een vergrootglas. Het spraakmakende nieuwe blad Binnenhof vind ik een geweldige stunt. De politici die aangaande het opheffen van privacybescherming altijd roepen: “Als je niets gedaan hebt, heb je ook niets te verbergen”, schreeuwen nu om het hardst dat hun afval wordt doorgeplozen. Als je niets gedaan hebt, heb je ook niets te verbergen hoor, heren en dames politici!

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wil de gemeenten en provincies opheffen. Hiervoor in de plaats moeten circa dertig regio’s of regiogemeenten komen. Dat is nog eens een slecht idee. Eerst worden er in de komende jaren tienduizenden nieuwe ambtenaren ingehuurd (al dan niet extern) om deze wijziging door te voeren. Vervolgens duurt het tientallen jaren voordat een en ander soepel verloopt en tot slot komt men tot de conclusie dat dertig jaar daarvoor een grote fout is gemaakt. Met als gevolg dat er weer kleinere gemeentes komen, zodat de problematieken weer veel overzichtelijker worden. Wedden dat ik gelijk heb, waarde bloglezer?

De euro is op sterven na dood, dankzij de besluiteloosheid van de internationale politici. Natuurlijk hadden ze de frauderende Grieken onmiddellijk op het strafbankje moeten zetten. Maar dat kon helaas niet, aangezien de Fransen en Duitsers enkele jaren geleden zelf moedwillig de Euroregels overtraden. Door een mindere economie en (voor de Duitsers) de kosten van de hereniging werd het maximale percentage aan staatsschuld dat de landen mochten hebben, overschreden. Maar aangezien beide landen grote machtsblokken zijn binnen de EU, greep geen enkel land in. En dus wordt er niet drastisch bij Griekenland ingegrepen. En hoe willen de EU-politici de huidige crisis die ontstaan is door het smijten met geld, weer oplossen? Precies; door met nog meer geld te smijten. De euro is dood, leve de gulden!

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Harry Pescher (89): Nederlands politicus
Bobbejaan Schoepen (85): Belgisch zanger
Rudolf Mazzola (69): Zwitsers operazanger
Harry Vos (63): Nederlands voetballer
Walter Rudin (89): Amerikaans wiskundige
Joost Divendal (55): Nederlands journalist
Driek van Wissen (66): Nederlands dichter
Martin Gardner (95): Amerikaans wiskundige
Leonida Georgievna (95): Russische grootvorstin

Het woord van de week: Zeevlam.

21 mei 2010

“Mijn leven draait om zicht en licht”

NOORDWIJK – Hoe kan een jongeman, die zijn Mulo niet afmaakte, uitgroeien tot piloot, autodidact, dichter, ontvanger van tien honoraire onderscheidingen, waaronder het prestigieuze Erekruis van de Huisorde van Oranje, bestuurder voor 37 functies en student van 14 afgeronde opleidingen? Als klap op de vuurpijl vliegt een Boeing 777 rond de wereld met zijn naam erop. Er is maar één man op deze aarde die deze vraag kan beantwoorden: Anne Cor Groeneveld. Tegen het uitdrukkelijke advies van zijn ouders in, volgde hij toch de opleiding voor piloot, tussen het runnen van een akkerbouwbedrijf door. En op het moment dat hij het allerhoogste in de luchtvaart bereikt en zijn droom vervolmaakt had, besloot hij om ook bestuurder te worden. Diepe dalen heeft Groeneveld ook gekend, maar misschien wel door deze tegenslagen is zijn grote liefde Lucia op zijn pad gekomen. Samen met haar en de dochters Anne-Fleur en Roos, weet de bestuurder pas echt wat geluk is.

Door Joep Derksen

“Wie Groeneveld’s voicemail in wil spreken krijgt de boodschap dat het vrij zinloos is een bericht achter te laten, “aangezien ik zelden de berichten afluister”. Hij verklaart: “Tegen de tijd dat ik die berichten kan afluisteren, is het middernacht en dus te laat om terug te bellen. Vervolgens bellen diezelfde personen mij om 09:00 uur de volgende ochtend en vragen mij waarom ik hen niet terugbel.” Het is een logica die 100% klopt en het typeert de zelfstandige persoon die zijn hele leven al z’n eigen weg is gegaan. Niet voor het behalen van veel eer en glorie, maar puur omdat zijn gevoel het zei. “En laat een ding duidelijk zijn: hetgeen ik bereikt heb is alleen dankzij de fantastische mensen die op mijn pad zijn gekomen.”

Al sinds 1953 heeft Groeneveld het gevoel dat hij in geleende tijd leeft, zo laat hij weten. “Ik was een van de overlevenden van de watersnoodramp, waarbij al het vee van mijn ouders omkwam. Daarna zijn zij overgestapt van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Zelf wilde ik al jong piloot worden. Mijn vader vond vliegen prachtig, maar onbereikbaar voor zijn eigen zoon, die geen groot leerling was. Pas twee jaar nadat mijn vader op z’n 50ste is overleden, ben ik met vlieglessen begonnen. Ik ben autodidact en tot m’n twintigste zorgde ik voor het reilen en zeilen van het akkerbouwbedrijf en studeerde tegelijkertijd. Dat waren werkweken van 80 uur, waarbij ik nooit had gedacht dat ik ooit een captain op een Boeing zou worden. Op m’n 28ste was ik echter captain met vier strepen en iemand feliciteerde me: “Je mag dit pak nog 33 jaar dragen!” Die nacht heb ik heel slecht geslapen en de volgende ochtend heb ik tegen de directie gezegd dat ik dit werk niet blijf doen. Ik wilde mijn kennis verder opbouwen waarbij ik werken en leren kon combineren.”

Kaarsje

Een interview met Groeneveld is een groot genoegen en eigenlijk doet één Gesprek van de Week niet voldoende recht aan alles wat hij tot nu toe in het leven heeft gedaan. “Mijn kaarsje heeft van beide kanten gebrand. Ik ben gestopt met vliegen omdat ik wilde blijven leren. Sinds 1985 vervulde ik een permanente grondfunctie en kwam het vliegen op een tweede plek.”

In 1976 kocht Groeneveld zijn eerste historische vliegtuig: een Fokker S11, gevolgd door een Harvard drie jaar later. In 1982 enthousiasmeerde hij de vermaarde Martin Schröder om de Dutch Dakota Association te helpen op te richten. Gemakkelijk was het niet; alleen door maandenlange volharding en een spontaan bezoek aan Schröders kantoor kon Groeneveld een gesprek van een kwartier regelen. Drie maanden later, weliswaar. In dat gesprek ontstond er bijna onmiddellijk een klik, waarna het onderhoud maar liefst twee uur duurde. Die chemie is nooit weggegaan en uiteindelijk werd Schröder getuige bij Groeneveld’s huwelijk.

Ontslag

“Toen ik 50 was, nam ik ontslag bij Transavia omdat ik daar door de 100% overname van KLM geen president-directeur kon worden. Ik werd medeoprichter van de Dutch Aviation Group (DAG), een organisatie waarvan circa 70 toonaangevende instanties uit de luchtvaartsector en de kenniseconomie lid zijn. Op 31 december 2009 nam ik afscheid van de historische luchtvaart. Ik ontving het Erekruis van de Huisorde van Oranje: deze draag ik enkel bij de daarvoor bestemde gelegenheden en dan als eerbetoon aan de mensen die mij al die jaren hebben gesteund.”

Ongetwijfeld gingen tijdens de vliegtuigramp bij Tripoli zijn gedachten terug naar de vliegtuigramp van de Dakota, waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Het luidde een donkere periode van 24 maanden in, waarbij hij vijf dierbaren verloor en 2/3de van de 330 Dutch Dakota Association-vrijwilligers afscheid moesten nemen. Zijn carrière bij Transavia stopte, hij kreeg darmkanker en alles leek fout te gaan. “Ik voelde me als de bijbelse Job. Hij was het mannetje, maar eindigde bovenop de vuilnisbelt, totdat God hem weer hielp. Ik dacht bij mezelf: ‘Al deze tegenslag is een signaal dat ik wat anders met mijn leven moet doen.’

Lichtlijnen

Voor Groeneveld zijn niet alleen zichtlijnen, maar ook lichtlijnen belangrijk. In zijn woning aan het strand lopen de lichtlijnen door het hele huis. Hij kijkt uit op de glittering van de golven, de veranderende kleuren van de lucht, maar ook de schitterende sterrenhemel. Zijn meest inspirerende schilderij toont een wolk, waar de lichtstralen uitspatten. “Dit werk van Jan Vollebreg blijft altijd anders: hij heeft geschilderd hoe een wolk daadwerkelijk is wanneer je in de cockpit zit. Ik heb veel soorten licht gezien. Een grote indruk heeft het Noorderlicht op mij gemaakt, toen ik het vanuit de cockpit zag.Je ziet dan vrijwel alle soorten licht. Licht is absoluut een inspiratie voor mij en heeft mij ertoe gebracht het gedicht ‘Gevangen Licht’ te schrijven. Daar is een Franse chanson over gemaakt. Toen ik Lucia ontmoette, dacht ik: ‘Het licht komt op mijn weg’.

“Ik wil anderen helpen tot het goede besluit te komen”


Er is nogal wat aan de hand in luchtvaartland. De aswolk van een IJslandse vulkaan legt het Europese vliegverkeer plat, een 9-jarig jongetje is de enige overlevende van een vliegtuigramp bij Tripoli en de sector denkt na over het invoeren van een “astaks”, een tickettoeslag om toekomstige natuurrampen financieel het hoofd te kunnen bieden.

Groeneveld wil geen oordeel geven over de vliegtuigramp bij Tripoli, maar laat wel weten: “De Libische autoriteiten zullen de oorzaak wel te weten komen, maar het is de vraag wat van deze gegevens naar buiten komt. Ik vond het raar dat de piloten juist deze landingsbaan hadden uitgekozen; het is beter om met de zon in de rug te landen. Wat de crash betreft: een vliegtuig is een grote massa aan metaal en motoren en waar iemand zit is bepalend voor of hij overleeft of niet. Het is te bizar voor woorden wat Ruben in zijn leven zal doormaken. Dit blijft hem achtervolgen.”

De oud-piloot was geen voorstander om het Europese luchtruim dicht te gooien vanwege de aswolk. “Grote maatschappijen als de KLM vliegen over de hele wereld, door onweerswolken en zandstormen. Dan sluit je het luchtruim ook niet. In april werd besloten om het luchtruim te sluiten, maar er was niet nagedacht over hoe je het luchtruim weer opent. Je kunt namelijk niet een testvliegtuig wegsturen, omdat er een vliegverbod geldt. Het wordt tijd dat een systeem van gemeenschappelijke besluitvorming wordt opgezet: laat de afweging of er wel of niet gevlogen moet worden over aan de maatschappijen. Mijn mening doet er echter niet toe. Als voorzitter van DAG wil ik anderen helpen tot het goede besluit te komen.”

En wat de astaks betreft is Groeneveld kort maar duidelijk: “Je moet niet alles op de consument afwentelen, maar als de luchtvaart geen geld verdient, wordt er uiteindelijk niet meer gevlogen.” Hij besluit met een mooie doordenker: “Ervaring is de som van al je fouten. Als je al je fouten overleeft, dan heb je geluk gehad. Het is noodzakelijk dat je de eigen ervaring deelt met anderen, zodat zij die fouten niet maken.”

Profiel


Naam: Anne Cor Groeneveld
Geboorteplaats: Dussen, Noord-Brabant
Geboortedatum: 25 juli 1948
Woonplaats: Noordwijk
Relatie: Gehuwd
Beroep: Bestuurder
Houdt van: Mijn vrouw Lucia
Hekel aan: Nagemaakte mensen
Levensdoel: Betekenisvol zijn voor anderen
Wil nooit: Sturen op basis van negativisme
Wil ooit: Dat onze dochters hetzelfde geluk vinden als hun moeder en ik, op alle vlakken
Bijzondere website: www.luchtvaartnieuws.nl
Voor het laatst écht gelachen: Vandaag, met een goede vriend
Laatste keer gehuild: Bij het verlies van dierbare mensen, wat helaas te veel is gebeurd
Heeft spijt van: Onterecht gegeven vertrouwen aan bepaalde mensen
Huisdieren: Nee
Zou in een ander leven: Hopen en bidden dat mij hetzelfde overkomt
Dieptepunt in het leven: 25 september 1996: de dag van de vliegramp met onze Dakota
Heb mijn kinderen nooit verteld: Er is bij mijn weten niets wat ik hen heb achtergehouden

WK quiz luidt start van oranjekoorts in

HILLEGOM – Het WK-voetbal start op vrijdag 11 juni, maar in Nederland begint de oranjekoorts al op zondag 6 juni, met de eerste editie van de WK-quiz. Die middag vanaf 14:30 uur organiseren Eli Berkelmans en Paul de Vlieger, bekend van hun jaarlijkse sportquiz in december, deze quiz voor 20 teams van vier personen in Murphy’s Law.

De Vlieger en Berkelmans hebben vele uren gestoken in het bedenken van de vragen. “Het gaat niet alleen over de geschiedenis van het WK, maar de deelnemers kunnen ook vragen over het Nederlands elftal verwachten”, informeert De Vlieger. “Veel vragen hebben we van internet of wikipedia, maar ook zijn behoorlijk wat vragen naar aanleiding van onze eigen herinneringen, vult Berkelmans aan. Hij licht een tipje van de sluier op, waarbij hij refereert aan het nationale voetbaltrauma: “Er zal zeker iets inzitten over strafschoppen.” De Vlieger: “Maar we gaan zeker niet vragen wie in 1978 in de finale op de paal schoot, waardoor we geen wereldkampioen werden. Dat antwoord weet namelijk iedereen.”

De teams krijgen tussen de 80 en 100 vragen voorgeschoteld, waarbij de organisatoren ook gebruik maken van afbeeldingenrondes en geluidsrondes. Uiteraard staat het plezier in het beantwoorden van de vragen voorop. Iedereen die ouder is dan 15 jaar en 364 dagen mag meedoen. Er zijn geen voorrondes, al geldt wel het credo “vol is vol”. De inschrijvingskosten zijn 2,50 euro per persoon en de volledige opbrengst van dit evenement wordt besteed aan de prijzen voor de winnaars. Om aan te melden, kan een email gestuurd worden naar: sportquizhillegom@hotmail.com.

Doorbraak overleg verdeling luchtruim

NOORDWIJK – Tijdens een rondetafelconferentie spraken het Ministerie van Defensie en de Luchtverkeersleiding Nederland af om het militair en civiel luchtruim te fuseren. Deze absolute doorbraak voor de Nederlandse luchtvaart werd maandag 17 mei bereikt tijdens een bijeenkomst van de Dutch Aviation Group (DAG).

Anne Cor Groeneveld, DAG-voorzitter, kondigde dit nieuws aan ten tijde van de viering van het tienjarig bestaan van zijn organisatie. “Deze overeenkomst is een voorbeeld voor Europa en de Nederlandse luchtvaart kan hierin de leiding nemen.” Ook minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings was zeer enthousiast: “Ik juich het initiatief voor de volle 100% toe. Het is fantastisch dat er één organisatie zal zijn die de klanten uit de militaire en burgerluchtvaart zal dienen.”

Dorp rouwt om slachtoffers vliegtuigramp

SASSENHEIM – Na het bericht dat twee echtparen waren omgekomen bij de fatale vliegtuigcrash in Libie, rouwt het hele dorp. De beide families hebben uitdrukkelijk de wens geuit om met rust gelaten te worden. In het centrum is de gebeurtenis het gesprek van de dag. Gevraagd naar hun gevoelens, wil in feite geen enkele geinterviewde met de volledige naam in de krant.

De vriendinnen Sandra en Esther zijn allebei geschokt door het nieuws. De laatste laat weten: “We kennen allebei de families en het is heel rottig, maar je kunt er niets tegen doen. Het is een wonder dat het 9-jarige jongetje Ruben (uit Tilburg, red.) het heeft overleeft. Maar ik vind het heel erg dat de media zich op deze zaak storten.”

Iets verderop doet een vrouw van middelbare leeftijd haar boodschappen in de fietstas: “Ik wil er verder niet op ingaan, maar ik kom net zelf uit een vliegtuig. Ik ben naar de bruiloft van mijn dochter in Schotland geweest.” Ze is het niet eens met de kritiek die over een landelijk dagblad wordt geuit: “Zoals de andere media die krant aanvallen over het publiceren van dat telefoontje met Ruben, vind ik heel hypocriet. Ze hadden namelijk allemaal zelf die primeur willen hebben.”

Geerten, een ex-dominee in Sassenheim, plakt enkele verkiezingsposters op de daarvoor bestemde aanhangborden. Hij vertelt over de overleden echtparen: “Ze behoren tot onze kerk, de Protestantse Gemeente Sassenheim en tijdens de Hemelvaartpreek heeft dominee Mol een troostrijke preek gehouden. Die preek legde een link tussen het ten hemel gaan van Jezus, die zijn handen zegenend uitstrekt, terwijl de mensen verbijsterd achterblijven en het heengaan van deze vier mensen. Deze preek heeft diepe indruk op de mensen gemaakt en ongetwijfeld velen van hen kracht gegeven.”

“Vijf maanden in de schaduw door extra lagen Park Overbosch”


TEYLINGEN – Met het laten verdwijnen van vier bouwlagen, hopen de verschillende partijen die betrokken zijn bij het plan “Park Overbosch” dat de meeste kritiek weggenomen kan worden. Zo ziet Woonstichting Vooruitgang graag dat de eerste spade voor het nieuwe Park Overbosch in de eerste helft van 2012 de grond in kan. Als er niet teveel bezwaarprocedures worden ingediend. Tijdens de inloopavond voor bewoners van dinsdag 18 mei over het bestemmingsplan “Dorp Voorhout” bleek echter dat er heel wat kritische omwonenden het een en ander aan te merken hadden. “We missen de zon nu al drie maanden per jaar. Met twee extra bouwlagen zitten we van oktober tot half maart in de schaduw.”

Door Joep Derksen

In het bestemmingsplan “Dorp Voorhout” worden ook plannen uitgewerkt voor de Herenstraat en de voormalige Plus-locatie. De meeste van de tientallen bezoekers namen deze onderdelen echter voor lief en richtten zich op de gewijzigde Overboschontwerpen. Wethouder Leo van der Zon (VVD) benadrukte dat ieder uiteindelijk ontwerp niet gerealiseerd wordt zonder de verbetering danwel realisering van een nabijgelegen aansluiting. “Er wordt gedacht aan opstelstroken, waarbij het oude huisje van Jan van Steyn wordt opgeofferd.”

Het meest in het oog springend van het ontwerpbestemmingsplan Overbosch is, dat het pand van tien naar zes lagen is gegaan, maar dat het wel breder is geworden. Hierdoor kan een corridor worden gerealiseerd, met aan beide zijden van deze gang ruimte voor de 95 appartementen en 30 kamers voor mensen die extra zorg nodig hebben. In het deel waar zes verdiepingen komen, aan de kant van de Leidsevaart, worden penthouses gerealiseerd om een deel van de totale bouwkosten terug te verdienen. Naast extra groen en water aan de voorkant van het complex komt ook een paviljoen te staan: de Nieuwe Bontekoe. Dit paviljoen wordt gebruikt voor feesten, partijen, verjaardagen en bingoavonden voor de bewoners of “beperkt” voor activiteiten van niet-bewoners, aldus Mario Berends, projectontwikkelaar van Woonstichting Vooruitgang.

Lekker

Steven Schrader, directeur van dezelfde onderneming, informeerde: “We wilden een haalbaar plan hebben, zodat er geen uitgebreide discussie komt. Met deze voorgestelde bouw voelen we ons lekker; het is een prettige omvang voor de bewoners, die appartementen van circa 70 m2 krijgen. Aan de kant van het dorp blijft Overbosch vier lagen, net als nu en verder naar achter komen vijf lagen. In het meest ongunstige scenario verliezen sommige omwonenden iets zonlicht op slechts 30 cm van hun tuin.”

In het Park Overbosch wonen niet alleen huurders die vallen onder Woonstichting Vooruitgang, maar ook bewoners die van de Weide uit Warmond noodgedwongen moesten verhuizen omdat ActiVite daar ook renovatie- en nieuwbouwplannen had. De eerste categorie bewoners mag kiezen of zij tijdens de bouwwerkzaamheden in Park Overbosch willen wonen, of dat ze permanent naar een andere locatie willen verhuizen. Deze keuzemogelijkheid is er vooralsnog niet voor de bewoners die vallen onder ActiVite, zo informeerde Schrader: “Ik kan geen antwoord geven op de vraag waar de bewoners van De Weide naar toe gaan.” Van ActiVite was niemand aanwezig om opheldering te geven.*

Kritiek

De omwonenden van Park Overbosch waren niet mild in hun kritiek. Aug Meijssen liet weten: “We hebben een serviceflat naast ons en ik dacht dat ze deze flat alleen gingen renoveren. Nu krijgen we een semi-verpleeghuis met circa 100 man personeel. Dat zorgt voor parkeeroverlast en veel mensen die op bezoek komen. We krijgen een gigantische verkeersbeweging die we nu niet hebben. Er zijn plannen voor een betere ontsluiting. Dat is mooi, maar waarom zijn deze niet uitgewerkt?”

Henk Warmerdam was ook kritisch: “We missen de zon nu al drie maanden van het jaar. Als er twee lagen bovenop Overbosch komen, dan komen daar nog twee maanden bij en wonen we van oktober tot half maart in de schaduw. Ik ga zeker bezwaar indienen. Dit project gaat ten kosten van de waarde van mijn woning; er komt nu immers een bedrijf naast te staan.” Buurtbewoner Andre Baumann vulde aan: “Met dit plan komen meer bewoners, dus meer verkeer. Met die extra bouwlagen komt er meer schaduw en bovendien kijk ik tegen dat nog hogere gebouw aan. Ik zou het toejuichen als de ontsluiting alleen via het sportpark zou zijn en als dan die twee extra lagen verplaats worden naar de grondruimte tussen Overbosch en de Nieuwe Bontekoe, dan ben ik helemaal tevreden.”

Samenwerking voor belastinginning

LISSE – De gemeente gaat samenwerken met Noordwijk op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Om erachter te komen wat de beste vorm van samenwerking is, wordt een onderzoek opgezet om te oordelen over de financiele consequenties, de locatie en huisvesting van het samenwerkingsverband en de juridische vorm van de samenwerking. Na afronding van dit onderzoek in augustus, worden de volgende stappen gezet om de samenwerking op belastinggebied te intensiveren. Doel is dat beide gemeente gaan samenwerken op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Dit maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) dinsdag 4 mei bekend. Deze nieuwe vorm van belasting innen zal niet leiden tot een inkrimping van het ambtenarenapparaat. Wel moet aan het eind van dit jaar bepaald worden waar de ambtenaren die zich met deze belastingsamenwerking bezig houden nieuw onderdak zullen vinden.

Gegarandeerd genieten bij Palace Hotel

NOORDWIJK – Het Palace Hotel is een van de meest gedecoreerde hotels van deze regio. Niet alleen bereikte het schitterende terras de 11de plaats in de Horeca Misset top 100, ook werd het Palace Hotel in 2009 gelauwerd als het ‘Beste Hotel aan de Nederlandse Kust’.

Wie bij het Palace Hotel naar binnen loopt, herkent de artdecostijl. Genoten kan worden van een wellness centre, zwembad en fitness, maar op geselecteerde kamers zijn ook stoomcabines. Twee restaurants dragen zorg voor een grote variatie aan culinaire verrassingen, vertelt Martin Hoed, F&B-Manager. ‘Het Chatillon heeft een klassieke stijl en staat bekend om haar fine dining en culinaire gerechten. Het Menu van de Chef is populair, mede vanwege het gebruik van dagverse seizoensproducten. Dit restaurant is ook te reserveren door privé-gezelschappen. Het tweede restaurant, Circles, is vooral overdag open. Gasten genieten van een uitgebreid selfservice ontbijtbuffet, waarbij onze kok klaar staat om eiergerechten te maken.’

De grote, in zeven afzonderlijke delen te splitsen, ballroom, vormt het hart van het hotel: ideaal voor trouwerijen, productpresentaties of feesten. Het wijnassortiment bij Palace Hotel vertegenwoordigt alle druivensappen uit de wereld. De uitgebalanceerde wijnkaart is speciaal voor het hotel samengesteld. De gast kiest uit wijnen van landen als Frankrijk, Italië en Spanje, maar ook landen uit de nieuwe wijnwereld: Chili, Australië en Zuid-Afrika. Het zomerseizoen komt eraan: bij mooi weer gaat het terras open. En daarna is het goed genieten in Paul’s Bar, die vaak gebruikt wordt door groepen die met elkaar willen ontspannen.

Voor meer informatie: Palace Hotel, Picképlein 8, 2202 CL Noordwijk. T: 071 365 3000, W: www.palacehotel.nl.

Kunst en Kerk gaan prima samen


VOORHOUT – Het jubileumjaar van St. Cecilia werd zondag 16 mei feestelijk afgesloten in de St. Bartholomeuskerk. De gehele dienst stond in het teken van de muziekvereniging, die zelf zorg droeg voor de muzikale intermezzo’s. Na het slotlied verzorgde de Drumfanfare op het kerkplein een serenade voor alle kerkgangers. Met het wegsterven van de laatste tonen beseften alle aanwezigen: het jubileumjaar is voorbij: op naar de 100!

Strijd om jachthaven Broek en Simontjespolder gaat nieuwe fase in

TEYLINGEN – Het plan voor een nieuwe jachthaven in de Broek en Simontjespolder blijft de gemoederen in Warmond en Leiden bezig houden. Al meer dan 5.000 mensen hebben hun handtekeningen gezet tegen het voornemen om een jachthaven van maximaal 500 ligplaatsen aan te leggen in deze polder. Ook organiseert de organisatie achter het comité stopjachthaven.nl op zondag 6 juni een protesthalfuurtje, van 11:30 uur tot 12:00 uur. Alle politici uit Teylingen en Leiden worden voor deze actie uitgenodigd.

Dinsdag 11 mei kreeg een aantal van de politici al uitleg van het comité over hun visie op de plannen. Veerman James Taghavi toonde met zijn pontje dat de haven tot zo’n veertig meter uit de kust zou komen te liggen. De politici uit Leiden waren verbaasd en verbijsterd en ook oppositiepartij Trilokaal uit Teylingen liet zich niet onbetuigd. Fractievoorzitter Rob ten Boden meldde: ‘Dit landschap moet absoluut bewaard blijven. Een jachthaven komt de economie van Warmond niet ten goede, want de booteigenaren gaan echt niet naar het dorp van Warmond om daar wat te nuttigen.’

De Leidse SP (Antoine Theeuwen en Han Dirks), PvdA (Gerda van den Berg) en GroenLinks (Pieter Kos) waren ook aanwezig. Zij namen de woorden van Thijs van Ormondt van het actiecomité zorgvuldig in zich op. “Dit idee voor een jachthaven valt onder de noemer ‘Stupide plannen’. Een uitbreiding van de jachthavencapaciteit is niet nodig en een adequate ontsluiting kan zeker niet door Leiden aangelegd worden.’ Overigens liet ex-wethouder Bert Homan (VVD) in een eerder interview al weten dat als onderdeel van de plannen een ontsluitingsroute naar de jachthaven op Warmonds grondgebeid gerealiseerd kan worden.

Desgevraagd geeft Jan Bart Lucas, voorzitter van KWV De Kaag, een vereniging met 1.800 leden, zijn mening: “Wij vinden dat er ruimte is op de Kaag voor meer ligplaatsen. Buiten de drukke vaaruren tussen 13:00 uur en 16:00 uur is het namelijk heel rustig op het water. De tegenstanders van de jachthaven vinden dat deze een aantasting van het landschap is en in feite klopt dat. Maar de komst van de hele Merenwijk was een nog veel grotere aantasting van het landschap. Een jachthaven is een verbetering van het geheel, al hoeft die niet per sé op de huidige geplande plek te komen, maar kan het ook elders aan de Kaag gerealiseerd worden. Maar als er toch een motorsloepenhaven met 300 bootjes bij de Merenwijk aangelegd wordt, denk ik dat de helft van de Merenwijkers een ligplaats gaat huren. Het is toch heerlijk om aan de ene kant van je huis een bootje te hebben en aan de andere kant je auto?!’

‘Vriendschappen worden op het water geboren’

WARMOND – Het honderdjarig bestaan van KWV De Kaag wordt dit jaar volop gevierd met talrijke activiteiten. Met 1.800 leden is dit de derde grootste vereniging van Nederland, met een grote jachthaven en een prachtig clubhuis. Voorzitter Jan Bart Lucas, die al tien jaar aan het roer van KWV De Kaag zit, geniet dan ook met volle teugen van dit jubileumjaar.

Al 92 jaar kreeg de KWV De Kaag het predikaat ‘Koninklijk’ omdat de toenmalige leden de diepte van de Kaag in kaart hadden gebracht. Lucas somt een aantal andere hoogtepunten op: ‘We hebben een grote jachthaven, een schitterend clubhuis en uitstekende faciliteiten. Dat is allemaal bij elkaar gespaard door de leden. Ter ere van het jubileum hebben we een prachtig boek gemaakt, getiteld ‘Graag naar de Kaag’. Dit boek gaat over honderd jaar watersport in het licht van honderd jaar de Kaag en is bij diverse boekhandels in Warmond te bestellen.’

Het gebied waar de vereniging gesitueerd is, is momenteel het politieke strijdgebied tussen de gemeenten Teylingen en Kaag en Braasem. Deze laatste gemeente wil heel graag het grondgebied aan de Kaag overnemen van Teylingen. De voorzitter laat over deze kwestie weten: ‘Persoonlijk zou ik het wel leuk vinden als onze sociëteit in de gemeente Kaag en Braasem ligt. We zijn zeer vereerd dat de nieuwe gemeente de naam van de Kaag draagt. Het maakt in feite niet uit onder welke gemeente je valt, want veel verschillen zijn er niet. We hebben weinig met de gemeentes te maken.’

Er zijn veel positieve ontwikkelingen bij de eeuwoude vereniging, informeert Lucas: ‘Vorig jaar kwam er een nieuwe commissie, met fris elan, om de Kaagweken weer op poten te zetten. Nu is het geen feestweek meer, maar een echt zeilersevenement. Ook ben ik zeer tevreden over het initiatief om een driemanskielboot naar de club te halen. Deze is speciaal voor de jeugd tussen 18 en 27 jaar en voor hen is het een impuls om bij de club te blijven. We hebben immers een grote zeilersfamilie: vriendschappen worden op het water geboren en blijven altijd bestaan.’

En hoe kijkt de vereniging naar de toekomst? ‘Ik ben nu bezig met mijn derde termijn van vier jaar. Als dit jubileumjaar volledig is afgerond, ga ik volgend jaar rustig kijken naar een mogelijke opvolger. Met ruim twintig jaar aan bestuurservaring wordt het tijd dat een ander het gaat doen. Sommige dingen moet je koesteren, maar de jeugd moet de kans krijgen om bepaalde zaken te doen. Nu hebben we jachthaven waar veel kleine bootjes liggen, maar misschien moet dat wel veranderen. Wellicht komen er weer overdekte ligplaatsen; het onderhoud van de boten kost namelijk ook steeds meer.’ Die vragen laat Lucas met plezier over aan zijn opvolger.

Verkeerslessen voor veiligere toekomst

NOORDWIJK – Moet je als fietser stoppen bij een kruispunt met haaientanden? Mag je door rood licht rijden als je rechtsaf slaat? Deze fietsvraagstukken moesten groep 8-leerlingen in de praktijk op zien te lossen tijdens hun verkeersexamen op dinsdag 18 mei.

Door Joep Derksen

Overal langs de route door het dorp zaten moeders en vaders die kritisch keken of de scholieren zich aan de regels hielden. Immers, over enkele maanden gaan de kinderen naar de middelbare school en dan zullen ze zonder hun ouders iedere dag de weg van huis naar het klaslokaal moeten afleggen.

Nadat twee agenten iedere fiets minutieus onderzocht hadden om te zien of ze verkeersveilig genoeg waren (lichten, banden, remmen), was het tijd om te vertrekken. Wethouder Martijn Vroom (CDA) liet met een toeter en een megafoon duidelijk weten dat de kinderen, met tussenpozen van een halve minuut, mochten vertrekken.

Vroom onderstreepte de noodzaak van deze verkeerslessen: “Ik heb sinds een jaar een rijbewijs en een auto en pas als je in de auto zit, merk je hoe slecht kinderen te zien zijn. Noordwijk is behoorlijk veilig voor fietsers maar de kinderen moeten wel leren op te letten hoe ze tussen de auto’s door gaan. Het gaat vandaag namelijk niet om de techniek van het fietsen, maar over het omgaan met het snelle en het langzame verkeer. Als je door een auto met 15 km per uur geraakt wordt, lig je daarna wel in het ziekenhuis.”

De wethouder had nog een nieuwtje: “Als college hebben we besloten om de wegen in de buurt van scholen zodanig aan te passen dat kinderen voorrang krijgen in het verkeer.”


16 mei 2010

Onderhoud

Breng je als politicus de politiek dichter bij de burgers, is het weer niet goed. Spindokter Jack de Vries van het CDA heeft buiten het echtelijke potje geplast. En dan ook nog met een van zijn ondergeschikten, een vrouwelijke adjudant. Niets menselijks is blijkbaar een politicus vreemd. Zijn vrouw heeft hem het huis uit gebonjourd en de afgelopen weken heeft De Vries de nachten op een militaire kazerne doorgebracht. Ontslag nemen deed hij echter niet, hoewel hij wel seks heeft gehad met een ondergeschikte. Dat klopte natuurlijk niet: op het moment dat twee mensen die bij dezelfde organisatie werken een relatie aangaan, moeten de negatieve consequenties voor de bovengeschikte zijn. Ik vind het dan ook niet kies dat de adjudant wél overgeplaatst is. Zij kan haar carrière gedag zeggen. Uiteindelijk – en waarschijnlijk onder druk van JP Balkenende – gooide De Vries dan toch na drie dagen het bijltje erbij neer. Het CDA hoopt zo de schade beperkt te houden. Immers, het staat natuurlijk niet elegant dat de bedenker achter de term “waarden en normen” zelf een enorme scheve schaats rijdt.

Koningin Beatrix gaat de extra onderhoudskosten voor haar schip De Groene Draeck voortaan betalen. Dat klinkt aardig, maar er zitten een aantal addertjes onder het gras. Ten eerste wil ze dit alleen voor de komende twee jaar doen. Daarnaast blijft het ministerie van Defensie gewoon de jaarlijkse onderhoudskosten van circa 47.000 euro betalen. Waarom kan de koningin de grootsheid niet opbrengen om alle onderhoudskosten voor haar rekening te nemen? Immers, het is haar schip en alleen zij en haar familie mag van dit schip gebruik maken. Laat Bea dan ook dokken voor het werk in de dokken.

De Paus lijkt het licht eindelijk ook gezien te hebben. Waar hij eerst de pers beschuldigde over het negatief in het licht zetten van de katholieke kerk, heeft hij afgelopen week gezegd dat “de grootste vervolging van de kerk niet van vijanden van buitenaf komt, maar ontstaat uit zonde binnen de kerk.” De kerk moet volgens de paus boete doen voor de zonden en loutering aanvaarden. Hierop inhakend: hopelijk leidt het onderzoek van oud-minister Wim Deetman over anderhalf jaar tot een lijst met namen van daders, die in de afgelopen decennia kinderen seksueel hebben misbruikt en verkracht. Die daders moeten, ongeacht hun positie, geëxcommuniceerd en vervolgd worden.

Gelijk

Helaas had ik gelijk wat betreft de conclusies van de commissie De Wit (zie een eerdere column over dit onderwerp). “Iedereen heeft een beetje schuld en daardoor heeft niemand schuld.” En ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Overigens leidde het reserveren van 750 miljard euro om de euro te beschermen tot een eendaagse opleving van de beurs. De volgende dag zakten alle koersen al weer in. Hm, 750 miljard euro voor een eendaags feestje. Over geldverspilling gesproken…Ondertussen wordt Estland verwelkomd in de Eurozone. Eurobroeders aller landen verenigt u.

De ramp met het vliegtuig in Libië, die alleen het 9-jarig jongetje Ruben kan navertellen, leidde in de politiek en op straat tot heftige discussies over de rol van de media. Tot hoever mogen de kranten, televisie, radio, tijdschriften en internetsites gaan om het nieuws bij de mensen te brengen. Iedereen staat dubbel in deze discussie. Aan de ene kant gunt iedere Nederlander Ruben zijn privacy, maar aan de andere kant wil iedereen alles weten over het hoe en waarom van dit wonder. Ik sprak een vrouw op straat en ze maakte een treffende opmerking: “Al die media die schande spreken over de Telegraaf, in verband met het telefonische interview, zijn hypocriet. Zij hadden namelijk maar wat graag zelf deze primeur willen hebben.”

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Gerrit Jan van de Waal (105): Nederlands verzetsstrijder
Giacomo Neri (94): Italiaans voetballer
Walter Hickel (90): Amerikaans oud-minister
Andor Lilienthal (99): Hongaars schaakgrootmeester
Hans Dijkstal (67): Nederlands politicus
Harry van den Brempt (66): Belgisch wielerjournalist
Doris Eaton Travis (106): Amerikaans danseres en showgirl
Joëlle van Noppen (30): Nederlands zangeres
Kees Mijnten (58): Nederlands journalist en politiek tv-verslaggever
Frederik van Zyl Slabbert (70): Zuid-Afrikaans politicus

Het woord van de week: Gulden.