Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2010

Verschillen in afhandeling bezwaarschriften

LISSE – Niet alle bezwaarschriften worden op dezelfde manier afgehandeld. Deze kritiek kwam van onderzoeker Sjef Kuijsters. Hij presenteerde een rapport van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout over de behandeling van de bezwaarschriften door de gemeente. Opmerkelijk genoeg trok de rekenkamercommissie geen vergaande conclusies tegen deze rechtsongelijkheid. Ook de leden van de commissie Maatschappij en Financiën zagen woensdag 19 mei geen reden om luid aan de bel te trekken.

Kuijsters informeerde de commissieleden: ‘In 2008 zijn er in totaal 435 bezwaarschriften binnengekomen. 400 hiervan gingen over de gemeentelijke belastingen en 35 bezwaarschriften vielen onder de categorie ‘Algemeen’. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er veel fouten gecorrigeerd moeten worden binnen de organisatie. Er is echter geen vaste procedure. We zien wel dat er wat fluctuatie plaatsvindt, waardoor het behandelen van het bezwaarschrift niet altijd op dezelfde vastgelegde werkwijze plaatsvindt. Het is zorgelijk dat het niet altijd even consistent is. Hierdoor krijgt de ene inwoner een andere behandeling dan de ander.’ Toch voldoet de behandeling van de bezwaarschriften volgens de rekenkamercommissie aan de normen, ‘maar het is wel voor verbetering vatbaar’, aldus Kuijsters.

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) wilde weten: ‘Als inwoner ben je erg afhankelijk bent van de vakambtenaar. Als mensen schade hebben geleden door een verkeerde behandeling van die vakambtenaar, wordt daar dan iets mee gedaan?’ Wethouder Adri de Roon (D66) beantwoordde deze vraag: ‘Het is mij niet bekend dat betrokkenen schade hebben geleden. Het lijkt mij niet verstandig om daar op te reageren. Het college probeert echt oprecht om objectief te luisteren naar de bezwaarmaker en daarop afwegingen te maken. We gaan als college eraan werken om te komen tot een onafhankelijke commissie die zich gaat bezig houden met bezwaarschriften.’ Burgemeester Corrie Langelaar waarschuwde voor al te groot optimisme: ‘Een externe commissie lost overigens niet alles op.’