Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 juni 2010

Financieel overzicht SWOL toont ontluisterend beeld

LISSE – Uit de kostprijsberekeningen van de Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) blijkt dat de personeelskosten maar liefst 400.030 euro bedragen. Het college van burgemeester en wethouders had gevraagd om een overzicht van de totale opbrengsten en uitgaven. Het eindresultaat biedt een aardig inkijkje in de financiele huishouding van de SWOL.

De benodigde subsidie voor 2010 bedraagt 528.453 euro. Dit bedrag is onderverdeeld over onder meer Beleid & Organisatie (ontwikkelen beleid, werving en ondersteuning vrijwilligers): 143.024 euro, Informatie & Advies: 139.115 euro en Signalering & Preventie (huisbezoeken en spreekuren): 91.486 euro. De Projecten kosten voor 2010 in totaal 90.089 euro; 25..970 euro voor de seniorenbus, 49.678 voor Ontmoeting 55+ en 14.441 euro voor de Servicedienst.

De specificatie van de personeelskosten wijst uit dat de totale loonkosten van alle medewerkers ruim 400.000 euro bedragen. De totale loonkosten voor directeur Astrid Verkerk zijn 63.025 euro en voor ouderenadviseur Riet timmerman-Duijnhoven is dit 48.245 euro. Een niet bij naam genoemde projectmedewerker ontvangt 40.500 euro en sociaal cultureel werker Marti Wassenaar-Vesseur heeft een totaalloonkostenbedrag van 50-.845 euro achter haar naam staan.

Uit het specificatieoverzicht aan directe kosten en baten blijkt dat de SWOL een verlies draait van ruim 35.000 euro. De dienstverlening als maaltijden en alarmering leveren nog wel een positief inkomstenplaatje op, evenals de Educatie & vorming. De grootste kostenpost blijken echter de Projecten te zijn: een kostenpost van 42.130 euro tegenover slechts 5.700 euro aan inkomsten. Aan indirecte kosten (Papier, PR, rentekosten, schoonmaak, et cetera) is de SWOL 131.842 euro kwijt. Daartegenover staan 39.000 euro aan indirecte baten (opbrengst consumpties en rente-inkomsten).