Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 juni 2010

Pleidooi behoud seniorenbus

LISSE – ‘Indien de gemeente stopt met de bus zal dat door veel ouderen als een groot gemis worden ervaren. Het vertrouwen van de mensen wordt in dit college vervolgens geschaad.’ Deze waarschuwende woorden kwamen van Kees van der Helm, inspreker bij de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op dinsdag 8 juni.

Van der Helm is een van de vrijwilligers die regelmatig achter het stuur van de Seniorenbus zit. Hij liet weten: ‘Deze seniorenbus is op 17 maart 2008 voor een periode van vijf jaar gestart. In dat eerste jaar tot en met december werden 493 ritten gereden. Dit aantal steeg een jaar later over dezelfde periode naar 1.479; een stijgingspercentage van 304%! Als ik de eerste maanden van 2009 vergelijk met dezelfde periode in 2010, dan is het rittengebruik met nog eens 31% gestegen: van 314 ritten in 2009 naar 412 ritten in 2010. Er is dus een sterk groeiende belangstelling voor de seniorenbus, temeer daar de bevolking sterk vergrijsd. Veel senioren zijn eenzaam en slecht mobiel; de bus is voor velen een ideale oplossing om toch nog mee te doen aan activiteiten in de Beukenhof of ’t Poelhuys. Bij het verdwijnen van de bus zal een aantal mensen in een sociaal isolement komen. Veel hoogbejaarden zijn blij als de bus voor komt rijden en zij er weer eens een paar uurtjes tussenuit kunnen. Vaak moeten zij door de chauffeur in de bus worden geholpen. Wat mij vooral verbaasd, is dat de gemeente in eerste instantie de seniorenbus voor vijf jaar in het leven heeft geroepen en nu al na twee jaar evalueert. Indien de gemeente stopt met de bus zal dat door veel ouderen als een groot gemis worden ervaren. Het vertrouwen van de mensen wordt in dit college vervolgens geschaad.’

Wethouder Adri de Roon (D66) stelde dat de gemeente een andere kijk op de zaak heeft: ‘De drie projecten uit Poelpolder Ouderenproof (dienstverlening, ontmoeting 55-Plus en de seniorenbus,
JD) zijn geëvalueerd. Het college stelt voor om de subsidiering van de seniorenbus en ontmoeting 55-plus te stoppen. Dat is geen contractbreuk, want de gemeente heeft de bus indertijd ter beschikking gekregen, op voorwaarde dat die bus vijf jaar dienst zou doen. De bus kan blijven rijden, ondanks dat de subsidie stopgezet wordt. Het probleem hier is dat de subsidie betaald wordt voor de mensuren die de SWOL gebruikt om de ritten in te plannen. We achten deze prijs onverantwoord hoog, gezien het aantal mensen dat van de seniorenbus gebruik maakt.’ Met andere woorden; als er een of meerdere vrijwilligers zijn die de rittenplanning op zich wil nemen, kan de seniorenbus voortgezet worden.