Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 juli 2010

Brede School van 20 miljoen gepland

LISSE – Een Brede School bouwen op de huidige locatie van de Willibrordschool aan de Oranjelaan. In dit pand komen de Tweemaster, St. Willibrordschool en Stichting Kinderopvang Lisse (SKOL). Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 juli.

De Brede School moet onderdak kunnen bieden aan 400 leerlingen. Dat zijn circa zestig leerlingen meer dan de Tweemaster en St. Willibrord nu gezamenlijk hebben. De schoolbesturen rekenen echter op een ‘sterk aanzuigende werking van de Brede School en daardoor groei’. Op een gebied van 2.416 m2 krijgen de leerlingen les in een aantal lokalen en kunnen zij sporten in een gymnastieklokaal (455 m2) dat naast het onderwijslokaal komt. De gymzaal kan ’s avonds door de bewoners van de wijk gebruikt worden, zo is de verwachting. SKOL wil zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang aanbieden en denkt hiervoor 1.000 m2 nodig te hebben.
Uit de kadernotitie blijkt dat de ingang van de school en de parkeervoorziening van 40 tot 80 plaatsen aan het Nassaupark wordt gesitueerd. ‘Dit voorkomt ook zoveel mogelijk dat ouders hun kinderen op de Oranjelaan gaan afzetten. De verkeersbewegingen (auto’s / fietsers / voetgangers) worden daardoor zoveel mogelijk geconcentreerd op het kruispunt Nassaupark / Oranjelaan. Bij een aansluiting tegenover de Irenestraat wordt de overlast voor bewoners minimaal. Voor bovengenoemde ontsluiting dient wel een verkeersbrug aangelegd te worden. Een eerste inschatting van de kosten hiervoor zijn circa 200.000 euro, maar dit zal nog verder moeten worden doorgerekend.’ De voorlopige totale kosten bedragen momenteel 19.297.066 euro, maar daar komen nog extra sommen bovenop, zo is de verwachting. Zaken als een kiss & ride stroke zijn nog niet in dit bedrag opgenomen en ook is onduidelijk of de gereserveerde gelden voor verkeerstechnische aanpassingen voldoende zullen zijn. Het definitieve budget moet in het najaar van 2010 nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Als er verder geen bezwaren tegen de Brede School binnenkomen en ook andere zaken het traject niet vertragen, kan de school in januari 2013 worden opgeleverd, zo hopen alle betrokkenen.