Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 juli 2010

Sloopvergunning voor monumentwaardig schoolgebouw

LISSE – Van het college van burgemeester en wethouders (B&W) mag het schoolgebouw aan de Heereweg 251-253 gesloopt worden. Donderdag 8 juli heeft B&W een sloopvergunning afgegeven, al zal de sloop ‘zeer waarschijnlijk’ niet op korte termijn gebeuren. De ouders van de kinderen die bij SKOL kinderopvang worden ondergebracht in dat pand kunnen dus voorlopig gerust zijn. Wethouder Adri de Roon (D66) deelde dinsdag 13 juli mee: ‘We kijken met SKOL naar een alternatieve opvanglocatie. Die locatie moet er eerst zijn, voordat er wordt gesloopt. SKOL zal het nieuwe schoolseizoen dus zeker in het huidige pand starten.’

De Roon legt uit waarom het college het nodig vind om het oude schoolgebouw, dat niet op de monumentenlijst staat, maar volgens een indertijd gehouden puntenverdeling wel monumentwaardig was, gesloopt moet worden. ‘Dit pand is onderdeel van het Raadhuispleingebied dat we willen ontwikkelen. De gemeenteraad heeft nooit aangegeven dat het gebouw behouden moet blijven en met deze sloopvergunning willen we zwaarwegende financiële belangen veilig stellen.’

Doelt de wethouder hier op het Cuypersgenootschap, dat onlangs van de rechter gelijk kreeg? Die rechter bepaalde dat deze ‘klaagclub’, zoals voormalig wethouder Guus Mesman het Cuypersgenootschap noemde wel degelijk een bezwaar kon indienen tegen het niet aanwijzen van dit schoolgebouw als monument. De Roon: ‘We stellen onze belangen veilig met die sloopvergunning. Als die namelijk verleend is, is deze vergunning onherroepelijk. Op die manier staan we sterker tegen partijen die tegen het slopen zijn.’

Het college moet van de rechter het bezwaar van het Cuypersgenootschap opnieuw in behandeling aannemen, maar heeft dat nog niet gedaan. Was het niet netter geweest om dat eerst te doen, alvorens een sloopvergunning af te geven? De wethouder: ‘Nee, de gemeente kan gebouwen als monument aanwijzen, maar moet dat niet. Er kan in Nederland tegen van alles en nog wat bezwaar ingediend worden en daardoor raken we veel tijd kwijt. Stel dat we tegen het Cuypersgenootschap zeggen dat we hun besluit afwijzen. Dan is te verwachten dat zij in beroep en naar de rechter gaan. Als een rechter uitspraak doet, is er weer een hoger beroep mogelijk. Die mogelijkheid van vertraging hebben we met deze sloopvergunning gestuit. De plannen voor het Raadhuisplein duren al heel lang en dit college wil doorpakken. De rentetikker tikt al zeven jaar door en nog meer jaren erbij betekent extra renteverlies.’
Vanwaar die haast om de sloopvergunning af te geven? Zijn er nieuwe ontwikkelingen aangaande het Raadhuispleinproject? De Roon wilde dit niet bevestigen, maar zei wel: ‘We zitten als gemeente natuurlijk niet stil. De kansen om het Raadhuisplein te ontwikkelen zijn gestegen met het weghalen van de bioscoopfunctie. Dat is gunstiger voor projectontwikkelaars. Ik ben ervan overtuigd dat nog deze collegeperiode wordt begonnen met de uitvoering van het plan.’