Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 augustus 2010

“Het gaat om de onderlinge solidariteit”

Ondernemersfonds Teylingen wil binnen enkele weken van start gaan

TEYLINGEN – Het Ondernemersfonds Teylingen i.o. staat in de startblokken klaar om te zorgen dat extra activiteiten voor ondernemers ontplooid worden. De namen van de beoogd bestuursleden zijn bekend en Peter van der Knaap presenteerde het team op maandag 23 augustus. “We willen vermijden dat het Ondernemersfonds zaken gaat oppakken, die taken van de gemeente zijn.”

Het Ondernemersfonds Teylingen moet ervoor zorgen dat er meer collectieve activiteiten worden opgezet, om zo de het ondernemersklimaat in Teylingen te stimuleren. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit Ondernemersfonds, betalen de ondernemers met onroerend goed jaarlijks een extra OZB-toeslag van circa 13%. De totale opbrengst (100.000 euro) wordt gebruikt voor het subsidiëren van evenementen, het beveiligen van bedrijventerreinen of het helpen opzetten van andere projecten.

Op het moment dat het idee voor een Ondernemersfonds ontstond, werd gezocht naar een onafhankelijk persoon die deze kar kon gaan trekken. Van der Knaap (57) is in het dagelijks leven actief als site- en operationsmanager Akzo Nobel in Sassenheim. Dit bedrijf betaalt uit solidariteit wel mee aan het Ondernemersfonds, maar zal in de praktijk hoogstwaarschijnlijk geen gebruik maken van de diensten van dit fonds. De onafhankelijkheid van de beoogd voorzitter wordt hierdoor enorm versterkt. Samen met anderen zocht Van der Knaap naar geschikte bestuursleden die actief waren in verschillende sectoren en tegelijk ook de verschillende dorpskernen vertegenwoordigden.

Vervanging

Van der Knaap onthult de namen van het bestuur: “Albert Vink van Abvakabo, Frans Heemskerk (Heemskerk Development), Luc Schouten (MCS Arbo) en Sjaak Langeslag (LTO/KAVB). Het TOV (Teylingen Ondernemers Vereniging) stapt nu achteruit en we gaan een Raad van Toezicht instellen, waar vertegenwoordigers in zitten van de gemeente, Kamer van Koophandel en de TOV. Laat één ding duidelijk zijn: het Ondernemersfonds is geen vervanging van de TOV of winkeliersvereniging. Het Ondernemersfonds Teylingen i.o. is een fonds van en voor iedereen. Het betreft alle kernen en sectoren, inclusief sport en cultuur. Iedereen die bezit heeft en door de OZB wordt belast, draagt bij aan het fonds.”

De grootste individuele financiële bijdrages aan het Ondernemersfonds worden geleverd door AkzoNobel, Teylingereind en de gemeente (18,3% van het totaal). Als sector betalen de ondernemingen die actief zijn in de productie, kantoren en opslag het meest: 39,2%. Hoewel er geen enquête wordt gehouden onder de Teylingse ondernemers hoe zij tegenover de oprichting van een Ondernemersfonds staan, is Van der Knaap ervan overtuigd dat er voldoende draagkracht bestaat voor dit fonds. “De 350 leden van de TOV zijn akkoord, evenals de grote betalers. De agrarische sector en de zorgsector hebben kritiek geuit, maar we kunnen ervoor zorgen dat er een aantal leuke dingen voor hen georganiseerd worden, zoals een open dag voor de agrarische of zorgsector. We onderkennen de kritische geluiden, maar laten we het bedrag voor de extra OZB niet opblazen alsof iedereen over de kling gejaagd wordt. Als iemand een bedrijfspand heeft met een WOZ-waarde van zes ton, dan betaalt hij 785 euro aan WOZ, waarvan 90 euro naar het Ondernemersfonds gaat.”

Speciaals

Het lijkt vanzelfsprekend dat de gemeente Teylingen voorstander is van het invoeren van het Ondernemersfonds. Immers, de mogelijkheid kan dan bestaan dat bij het opzetten van nieuwe bedrijventerreinen of het herinrichten van winkelcentra bezuinigd wordt op de extra’s. “Als de ondernemingen nog wat speciaals willen, dan kunnen ze putten uit hun eigen Ondernemersfondspotje”, zo zou de gemeentelijke gedachtegang in de toekomst kunnen worden. Van der Knaap erkent dat dit risico bestaat, maar liet ook weten dat dit scherp in de gaten gehouden wordt. “We willen vermijden dat het ondernemersfonds zaken gaat overnemen die taken van de gemeente zijn. Er zijn altijd grensgevallen, maar als bestuur houden we strak in de gaten dat alle spullen die de gemeente betreffen ook door de gemeente onderhouden worden.”

De OZB-toeslag voor bedrijven moet als het aan Van der Knaap ligt, al vanaf 2011 geheven worden. “Wij bestuursleden komen uit sectoren die willen doorpakken. Nu is het momentum. Je moet niet nog een jaar wachten met het invoeren van het Ondernemersfonds Teylingen, want anders gaat het wel heel lang duren.” Daarom bezocht het bestuur i.o. van het Ondernemersfonds op maandag 23 augustus de verschillende raadsfracties om hen te overtuigen van de noodzaak. “We willen dit Ondernemersfonds het levenslicht laten zien. Daarom hoop ik dat de heffingen voor het Ondernemersfonds al in de Kadernota 2011 – 2014 opgenomen kunnen worden.”

Lobbycircuit

Gepassioneerd laat Van der Knaap weten: “We doen dit uit betrokkenheid met Teylingen en we willen geen uitgebreid lobbycircuit opzetten. Ik spreek nu even op persoonlijke titel, maar ik wil niet trekken aan een dood paard. Het is graag of niet; wij presenteren onze plannen en het is aan de politiek om er mee in te stemmen. Als het echt hangen en wurgen en trekken en duwen zou worden om het Ondernemersfonds Teylingen in te stellen, dan ga ik daar niet tegen beter weten in mee door. Ik ben niet als Don Quichotte geboren. Met het Ondernemersfonds creëren we kansen en die kansen moeten we benutten.”
De bal ligt nu bij de politiek; donderdag 2 september zal duidelijk zijn of de politieke partijen de OZB-opbrengsten voor het Ondernemersfonds al willen toevoegen aan de Kadernota 2011-2014. Direct daarna gaat het bestuur van het Ondernemersfonds langs bij de notaris om alle zaken officieel vast te leggen. Zijn er al ideeën binnengekomen waarvoor de ondernemersfondsgelden gebruikt kunnen worden? Van der Knaap lacht: “We hebben nog geen brievenbus kunnen regelen waar die ideeën heen kunnen. Maar tijdens borrels hoor ik al van ondernemers dat zij voldoende ideeën hebben om de gelden te besteden.”