Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2010

Planschadevergoeding

LISSE – Een verzoek om planschadevergoeding vanwege de bouw van het transmuraal centrum op de locatie tussen de Ruishornlaan, 2e Poellaan en de Rijnsloot, is toegekend. Eén omwonende had aangegeven dat zijn woongenot en de waarde van de woning verminderd zou worden met de komst van het transmuraal centrum, een woon-zorgcomplex bestaande uit een verpleeghuis voor psychogeriatrische bewoners, zorgvoorzieningen en een restaurant.

Het bureau SAOZ bekeek de argumenten en gaf aan dat de bezwaarmaker deels gelijk had. Hij ontvangt 10.000 euro aan planschade + 285 euro aan misgelopen rente. Dit liet het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 10 augustus weten. De indiener was van mening dat zijn woongenot en de waarde van zijn woning verminderde door de planologische wijzigingen, verkeers- en parkeerhinder en het verlies aan uitzicht. De SAOZ oordeelde in een rapport dat er alleen nadeel is ontstaan als gevolg van ‘een aangetaste ligging en intensivering van het gebruik van de omgeving aan de westzijde van de percelen van de aanvrager’. Hierdoor is aannemelijk dat de waarde van de woning is gedaald.