Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2010

‘Schiphol en bewoners zijn tot elkaar veroordeeld’

LISSE – ‘Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat er meer vliegtuigoverlast komt.’ Deze uitspraak deed Bas Brekelmans, vertegenwoordiger voor de Duin- en Bollenstreek, waar het gaat om besprekingen over de geluidsoverlast. ‘Het Cros is geen praatgroep.’

Brekelmans vindt niet dat het besluit van de Alderstafel al te negatief moet worden uitgelegd: ‘Het is mogelijk dat er beperkte verschuivingen plaats vinden van de ene regio naar de andere. Dat hoeft niet alleen richting de Duin- en Bollenstreek te gaan. Het vliegtuigennetwerk is een waterbed; starts en landingen zijn afhankelijk van de wind en de meteorologische omstandigheden. De komende twee jaar wordt een proef gehouden en de berekeningen zijn dat de verschillen die optreden, maar minimaal zijn. Na die twee jaar zullen aanpassingen al dan niet definitief worden.’

Geluidsoverlast

Het oude normen- en handhavingstelsel wordt overboord gezet en het berekenen van geluidsoverlast wordt ook op een andere manier gedaan. Hoe de nieuwe wijze van geluidsoverlastmeting zal gebeuren, weet Brekelmans nog niet. ‘de oude methode is ingeruild voor een nieuwe methodiek waar de bewonersvertegenwoordigers mee ingestemd hebben. Zij willen hiermee een garantie hebben dat door de nieuwe normen de gevolgen voor de bewoners binnen de perken blijven. Ik weet nog niet alle details, maar ze zijn er deze week uit gekomen over deze garanties.’

Hij vervolgt: ‘We moeten naar een systematiek van geluidspreferente banen toe. Dat betekent dat er wordt gekeken welke banen het minste hinder geven. We tellen dus koppen; onder welke aanvliegroutes wonen de minste mensen. De Kaagbaan en de Polderbaan leveren het minste hinder op; die banen zijn dus geluidspreferent.’ Dus er komen wel meer vliegtuigen en dus meer geluidhinder over de Bollenstreek? ‘Die conclusie is iets te voorbarig, omdat deze banen ook voor het landend verkeer gebruikt worden. Landend verkeer geeft minder hinder dan startende vliegtuigen.’

Opdoeken
Het Cros heeft altijd gestreden tegen meer vliegtuigen over de Bollenstreek. Toch zal dit gebeuren; Schiphol mag zelfs doorgroeien naar 510.000 vluchten per jaar. Het resultaat van jaren praten lijkt dus nihil te zijn. Wat heeft het Cros nog voor zin? Is het niet tijd om het Cros op te doeken? Brekelmans: ‘Ik heb dat in het verleden ook al een paar keer gedacht. Op dit moment vind ik van niet: het is de enige echte plek waar partijen bij elkaar komen, waar over experimenten gesproken worden en de besluiten juridisch nog in de besluitvorming komen om beleid te maken. De Alderstafel bedenkt en het Cros verifieert en adviseert de minister om het bedachte punt wel of niet door te laten gaan. Het is een forum waarbij iedereen in gesprek laat gaan. Als je het Cros ziet als groep om besluiten te nemen, word je teleurgesteld. Als je het Cros ziet als overlegorgaan, dan ben je er tevreden mee.’
Het is dus een praatgroepje? ‘Dat zijn mijn woorden niet. Op het moment dat je zegt: het Cros is er niet meer, dan is er geen plek meer waar de bestuurders met elkaar in overleg komen.’ Hij besluit: ‘Dit hele dossier van Schiphol is bijna niet op te lossen. Je kunt niet al het geluid wegregelen, maar. 600.000 vluchten per jaar en lekker doorgroeien door Schiphol kan ook niet. Je bent tot elkaar veroordeeld.’