Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2010

Vrijstellingsborden voor fietsers onterecht verwijderd

VOORHOUT – Het gebruik van minder verkeersborden leidt tot onduidelijke verkeerssituaties. Nadat vorig jaar 350 verkeersborden verwijderd werden uit Sassenheim, greep de gemeente de reconstructie van de Herenstraat aan om ook hier het aantal verkeersborden te verminderen. Nu blijkt dat er iets te enthousiast is gesnoeid.

Door Joep Derksen

Voorhouter Jan Hordijk is een fervent fietser en hij merkte de verandering als eerste op. “De zijstraten van de Herenstraat zijn eenrichtingsverkeer geworden; overal staan de verbodsborden, maar daaronder hangen niet de bordjes met de tekst ‘Uitgezonderd (brom)fietsers’. Ik belde het gemeentehuis om ze op dit euvel te wijzen.”

De reactie van de gemeente was opmerkelijk, zo liet Hordijk weten. “Een ambtenaar vertelde me dat in het kader van het opschonen van verkeersborden, besloten was om het bord met ‘uitgezonderd (brom)fietsers weg te laten. Dit is bij wijze van proef gedaan in de Herenstraat. Fietsers zouden er echter wel in mogen, zo werd me verteld.” Dat leidde bij Hordijk tot de vraag: “Is het juist om borden op die manier te manipuleren, want in feite ben je in overtreding wanneer je als fietser het ronde rode bord met de witte liggende streep passeert. De regelgeving moet goed zijn en gehandhaafd worden. Het kan niet zo zijn dat je die borden er niet onder gaat hangen omdat iedereen er toch wel door rijdt. Dat is van de zotte.”

Navraag

De Woensdagkrant deed navraag bij de politie en woordvoerder Pauline Boersma bevestigde Hordijk’s vermoeden: “Als er geen onderbord hangt, waarop staat dat het verbodsbord uitgezonderd is voor fietsers, dan mogen fietsers de eenrichtingsweg niet in fietsen. Als fietsers wel tegengesteld de eenrichtingsweg mogen in fietsen, dan is het verplicht om het onderbord te plaatsen waarop staat, dat het uitgezonderd is voor fietsers. De gemeente is de wegbeheerder. Zij bepalen welke borden geplaatst worden. Als zij willen dat fietsers tegengesteld de eenrichtingsweg in mogen, dan moeten zij het onderbord plaatsen.”

Ook de gemeente reageerde op kritische vragen van de journalist: “Zoals u wellicht al vernomen heeft van de politie, is het verplicht om onderborden te plaatsen bij de eenrichtingsstraten waarbij het is toegestaan voor fietsers om in te rijden. In eerste instantie was dit door de gemeente niet gedaan in verband met het terugbrengen van het aantal verkeersborden in de gemeente. In de betreffende zijstraten worden de onderborden alsnog geplaatst.” Hordijk haalt hiermee zijn gelijk. Voortaan zal geen enkele fietsers in de toekomst nog onbewust door een Voorhoutse eenrichtingsstraat rijden.