Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 augustus 2010

“We zijn de betutteling voorbij”

Teylingen bezuinigt fors op cultuur en sport

TEYLINGEN – Vele tonnen worden bezuinigd op cultuur en sport. Twee vestigingen van de bibliotheek dreigen te verdwijnen en ook zwembad de Wasbeek kan afgestoten worden. De nieuwbouw voor de verenigingen in de Ankerplaats gaat niet door: zij kunnen in de nog te bouwen instelling Sassembourg terecht. Op kleiner niveau dreigen instellingen te verdwijnen, zoals de kinderboerderij in Voorhout.

Symbolischer kon het haast niet. Terwijl het college van burgemeester en wethouders de kadernota presenteerden en uitlegden welke instanties en verenigingen rekening moeten houden met forse verliezen aan uitkeringen en subsidies, pakten donkere wolken zich samen boven het bestuurscentrum. In korte tijd bliksemde en donderde het volop; een weerspiegeling van het onstuimige weer waar veel sport- en cultuurverenigingen doorheen moeten.

Wethouder van financiën Leo van der Zon presenteerde de kadernota 2011 – 2014. “Dit is de kans om dingen anders te doen. Onze uitgangspunten zijn dat de dienstverlening op peil blijft en dat de administratieve lasten en regels verminderd worden. De gemeente wil als regisseur optreden en de dingen laten gebeuren.” Hij liet verder blijken dat Teylingen flink gaat ingrijpen in de subsidies en uitgaven.

Somberder

Dankzij de inkomsten van precariorechten en het onttrekken van zo’n zes ton aan de reserves, houdt de gemeente in de jaren 2011 en 2012 nog een kleine financiële plus over, maar de twee jaren daarna moet een gat worden gevuld van respectievelijk 863.000 euro en 1.070.000 euro. Ook kan het zijn dat de landelijke overheid nog meer bezuinigingen oplegt aan de gemeenten, waardoor het financiële plaatje van Teylingen er nog somberder uitziet.

Teylingen snijdt in het eigen vlees: de loonsom van de ambtenaren moet 5% lager worden, onder meer door natuurlijk verloop. Een aantal geplande infrastructurele projecten wordt niet uitgevoerd, zoals het asfalteren van de Elsgeesterweg en de verlengde Menneweg. Tien speelplaatsen die heringericht zouden worden, kunnen ook fungeren als grasveld, waarop de jeugd kan voetballen, zo vindt het college. Het groenbeheer wordt versoberd. Van der Zon: “Als mensen bellen dat er een stoeptegel los zit, zullen we zeggen: ‘Het is prima dat u het meldt, maar leg die tegel zelf maar terug’.”

Bezuinigingen

In 2011 wordt de OZB niet verhoogd, maar stijgen de afvalstoffen- en rioolheffing wel met enkele procenten. De meeste bezuinigingen vallen in de sectoren sport, onderwijs en cultuur. De subsidie voor het openbaar bibliotheekwerk wordt in drie jaar verminderd met 300.000 euro in 2014. Momenteel bedraagt de subsidie circa 844.000 euro. Ook de subsidie voor ’t Onderdak en Het Trefpunt wordt met 30.000 euro afgebouwd, als het aan het college ligt. De subsidie schoolbegeleiding (130.000 euro minder in 2014) en exploitatiesubsidies culturele organisaties (65.000 euro minder in 2014) worden ook nadrukkelijk bekeken. Tevens worden de exploitatiesubsidies sport met 100.000 euro verlaagd de komende jaren. Een onderzoek wordt uitgevoerd of zwembad de Wasbeek geprivatiseerd of zelfs gesloten moet worden.

Wethouder Karin Lambrechts verdedigt de keuzes van het college, waarover de gemeenteraad zich op donderdag 2 september over moet buigen: “Op het gebied van de sport blijven we accommodaties verzorgen en aanleggen. Maar de organisaties moeten zichzelf gezond houden, door bijvoorbeeld de contributie te verhogen, het aanbod uitbreiden of de huisvesting aan te passen. De mensen begrijpen dat het in deze tijd anders moet.” Van der Zon vult aan: We zijn de laatste jaren heel erg betuttelend bezig geweest en daar willen we vanaf. Inderdaad; we zijn de betutteling voorbij.”
Het college snijdt niet alleen met forse bedragen, maar ook relatief kleine instanties kunnen naar hun gemeentelijke bijdrage fluiten. Zoals de kinderboerderij in Voorhout die geen 6.000 euro per jaar meer zal ontvangen. Van der Zon: “Als er inderdaad zo’n behoefte is aan een kinderboerderij, dan zal zeker een groep vrijwilligers opstaan die het beheer van de kinderboerderij op zich neemt.”