Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Miljoenentekort bedreigt infrastructuurprojecten

LEIDEN – Het is slikken of stikken. Als niet alle gemeenten van Holland Rijnland akkoord gaan met een extra miljoeneninvestering van in totaal 37,5 miljoen euro, verdwijnen de infrastructuurplannen voor de Rijnlandroute, Rijngouwelijn en de Noordelijke Ontsluiting Greenport in een diepe, donkere kantoorlade. Woensdag 22 september werd deze conclusie tijdens de raadsledenbijeenkomst Holland Rijnland in het Holiday Inn op een andere manier gepresenteerd, maar de raadsleden wisten overduidelijk wat de consequenties van een ‘njet’ zouden zijn.


Drie gedeputeerden van Holland Rijnland (HR) hielden een presentatie: voorzitter Henri Lenferink, Leendert de Lange, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer en Jos Wienen, portefeuillehouder Ruimte. Na de introductie van de voorzitter legde De Lange de stand van zaken uit: om de hard nodige infrastructuurprojecten uit te kunnen voeren, is nog een bedrag van 322 miljoen euro nodig. Dit geld wordt niet door de rijksoverheid vergoed en moet dus door de HR-gemeenten en de provincie opgehoest worden.

Een deel van het financiële tekort kan worden opgelost door de Rijnlandroute en de RGL in fases aan te leggen. Voor de autoverbinding tussen Valkenburg en de A44-A4 houdt dat in, dat in eerste instantie een tweebaansweg wordt aangelegd. Op de RGL wordt in totaal 78 miljoen euro bespaard door deze tramlijn niet van Katwijk naar Noordwijk door te laten lopen. De 12 HR-gemeenten dienen bovendien een bedrag van 37,5 miljoen euro op te hoesten. Het HR-bestuur stelt voor om het grootste deel van dit bedrag (25 miljoen euro) door Leiden en Katwijk te laten betalen. De overige 12,5 miljoen wordt gelijkelijk over alle HR-gemeenten (met uitzondering van de Rijnstreek-plaatsen) verdeeld.

Wat betreft de Rijnlandroute, gaat HR voor variant F: de aanleg van het gehele tracé, inclusief verbinding A4-A44, met een half verdiepte aanleg bij Stevenshof en een verdiepte aanleg door Voorschoten. De tweede fase, waaronder het afdekken van de bak bij Voorschoten, is nog onzeker. De Lange: ‘Het is geen ideale variant, maar er zijn onvoldoende middelen om de eerste variant geheel uitgewerkt te krijgen. Je zult ergens een start moeten maken.’ Mocht de duurdere variant ‘Churchill Avenue’, met een ondiepe en brede tunnel die onder de Churchillaan en Dr. Lelylaan doorloopt, toch nog mogelijk zijn, dan heeft HR de voorkeur voor deze optie boven variant F. De twee keer één rijbaan zou de komende tien jaar voldoende moeten zijn om de verkeersstromen aan te kunnen, aldus De Lange.


De Lange: ‘De provincie vindt het uiterst belangrijk dat er een helder signaal vanuit HR komt hoe het gat gefinancierd gaat worden. We denken aan een aantal maatregelen om dichter bij de financiering te komen. Hieronder vallen de extra financiering van 37,5 miljoen euro door de gemeenten in het Regionaal Investerings Fonds (RIF).De fasering van RGL-west kan 78 miljoen opleveren. Bij deze fasering is scenario F mogelijk. Dan ga je zowel de Rijnlandroute, maar ook de RGL-west faseren. Zo houd je beide projecten overeind.’ Met deze oplossing is de provincie aan zet. Zij moeten de financiële risico’s van deze infrastructuurprojecten dragen.’


Reacties van politici

LEIDEN – Enkele Leidse politici werd om een reactie gevraagd op het nieuws dat ze woensdag 22 september officieel te horen kregen. De miljoenenbedragen die om hun oren vlogen, was toch even slikken.

De heer S. Verschoor (D66) laat weten: ‘Het grootste probleem is de financiering van die 25 miljoen euro door Leiden en Katwijk. Ik vind het niet erg dat bepaalde potjes overgeheveld worden van het ene project naar het andere; daar rust wat mij betreft geen taboe op. De oplossing om het geld voor de RGL-lijn van Katwijk naar Noordwijk door te schuiven naar de Rijnlandroute vind ik goed bedacht. Wel blijft het probleem dat je te weinig geld houdt voor beide projecten.

SP’er J. van der Kraats oordeelt: ‘Het is slikken of stikken. Men vindt het belangrijk dat de projecten ook gerealiseerd worden, maar wat ons betreft hoeft dat niet voor alle infrastructuurwerken te gebeuren. De fasering van de RGL vind ik een goede oplossing, aangezien de RGL voor de inwoners van Noordwijk toch geen tijdwinst oplevert.’

Voorzitter Henri Lenferink laat weten dat het bedrijfsleven al vijf miljoen euro heeft toegezegd om de infrastructurele werken te realiseren. Mogelijk worden dit ook tien miljoen euro; het bedrijfsleven wil een systeem opzetten om deze bijdragen via de OZB te laten verlopen. Hij ziet niets in het plan om van de Rijnlandroute een tolweg te maken: ‘Dat werkt alleen als er geen alternatieve routes beschikbaar zijn’.

Ook Leendert de Lange geeft een reactie op de vraag of de Holland Rijnland gemeenten unaniem moeten instemmen met de extra bijbetaling van 37,5 miljoen euro of dat een meerderheid van stemmen volstaan. De Lange: ‘Strikt juridisch gezien kun je ervoor kiezen dat dit voorstel ook wordt aangenomen als het niet unaniem gesteund wordt. Maar we vinden dat alle gemeenten dit moeten steunen, het gaat namelijk over de portemonnee van de gemeenten. Zij moeten gelden overhevelen naar een gemeenschappelijk doel.’ Dus als één gemeente zegt: ‘We houden het geld in onze eigen zak’, dan gaan de infrastructuurprojecten niet door? De Lange: ‘Dat is inderdaad inherent aan deze beslissingsstructuur.’Voor 1 december moet er een definitieve besluitvorming plaatsvinden om de gelden van de HR-gemeenten ter beschikking te stellen.


Handen uit de mouwen op Nationale Burendag

VOORHOUT – De buren van de wijk Beukenrode staken zaterdag 25 september de handen uit de mouwen om het nieuwe speelterrein nog verder op te fleuren. Zij deden dit in het kader van de Nationale Burendag.

Niet alleen werden alle papiertjes, blikjes en plastic zakken met speciale grijpertjes opgepakt, ook meer permanente maatregelen werden genomen. Ryanne Dijkstra vertelt: “De gemeente heeft nieuwe vuilnisbakken geplaatst en wij leggen zelfgekleurde knikkerpottegels neer. Tevens willen we een aantal perkjes in de omgeving adopteren, het onkruid eruit halen en de perkjes met nieuwe aanplant opfleuren.” Nadat de belijning op het basketbalveld was aangebracht, het klimtoestel geschuurd en in de lak gezet en kleurige voeten bij de skatebaan waren aangebracht, kon voor de buurtkinderen het hoogtepunt van de Nationale Burendag beginnen: lekker spelen!

“Lintje is een stukje erkenning voor mezelf”

NOORDWIJK – Tijdens de festiviteiten kreeg een van de meest fervente vrijwilligers van SJC, Aat Wortman, de versierselen opgespeld die horen bij een Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gelukkige ontvanger was sprakeloos en dolblij met de erkenning voor alle activiteiten die hij voor de club deed, waaronder: velden keuren, scheidsrechters regelen en beoordelen, materiaalverzorging en het mede organiseren van het jaarlijkse 4 tegen 4 toernooi, waaraan 1.200 schoolkinderen deelnemen. “Ze hadden geluk dat Feyenoord uit speelde.”

Door Joep Derksen

De geboren Noordwijker (64) is al sinds zijn 12de lid van SJC, maar houdt zijn ogen niet gesloten voor andere clubs. “Ik heb een goede binding met Foreholte en V.V. Noordwijk. Als rapporteur van de KNVB beoordeel ik scheidsrechters en ik kom dan ook bij deze verenigingen. Ik ben en blijf SJC’er, maar kom ook graag bij Noordwijk, al hoeft een fusie van mij niet te gebeuren.”

Op voetbalgebied bereikte Wortman het 3e elftal, waar hij twee wedstrijden mee mocht spelen. Echter, op zijn 21ste werd zijn enkel door een tegenstander verbrijzeld, waarna Wortman nooit de tijd nam om deze enkel te laten genezen. Dat brak hem jaren later op, want na constante zeurende pijnen en een niet gelukte behandeling, loopt hij tegenwoordig met een stok. Het vrijwilligerswerk doet hij met veel plezier, zoals het 4 tegen 4 toernooi, dat hij al 24 jaar mede-organiseert: “Ik vind het fijn om dit voor de kinderen te doen en met hen bezig te zijn.”

Benul

Voorafgaand aan het moment dat burgemeester Harry Groen de SJC-vrijwilliger naar voren riep, had Wortman geen flauw idee dat hij geridderd zou worden. “Ik was zondagmiddag totaal van m’n stuk. Normaal kan ik met de mensen geweldig ouwehoeren, maar op dat moment was ik helemaal ontdaan.” Zijn vrouw was al maandenlang op de hoogte van het feit dat Wortman geridderd zou worden, maar zij hield haar mond al die tijd stijf gesloten. De gedecoreerde lacht: “Ze hadden geluk dat Feyenoord uit speelde, anders had ik de thuiswedstrijd zeker bezocht. Uiteindelijk gaat mijn liefde voor Feyenoord boven die van SJC.”
Na Wortman’s riddering werd hij door verscheidene mensen betiteld als “Mister SJC”. Dat is teveel eer, zo oordeelt hijzelf. “Ik kijk ervan op dat mensen mij zo noemen. De enige Mister SJC was wijlen Jan van den Berg en hij moet dat ook blijven. Wel beschouw ik het lintje als een stukje erkenning voor mezelf.”

Geld is niet belangrijk

TEYLINGEN – “Of FSC-hout en –papier duurder is dan ander vergelijkbaar materiaal, is een vraag die je niet in de discussie moet meenemen. Ik vind geld in dit verband niet zo belangrijk; als je andere producten koopt, zit er iets aan wat niet goed is.” Deze woorden kwamen van wethouder John Stuurman (D66), voorafgaand aan de ondertekening van een convenant met FSC Nederland.

Door Joep Derksen

Teylingen is de 36ste gemeente die zich verbindt aan de belofte om zoveel mogelijk gebruik te maken van door FSC-gecertificeerde producten. Stuurman zette zijn handtekening vol overtuiging: “Dit is een bijzondere stap en een eerste signaal dat het college nogal wat ambities heeft op het gebied van milieu, millenniumdoelen en duurzaamheid. We willen heel bewust gebruik maken van duurzame materialen: fair trade koffie en thee, duurzame bouwmaterialen en energie en vanaf 2012 moet de gemeente alleen maar klimaatneutraal opereren. Ik zoek mensen die in deze ontwikkelingen willen investeren.”
Het convenant houdt in, dat de gemeente alleen FSC-goedgekeurde materialen gebruikt. De kosten hiervan liggen wel zo’n 10% hoger dan bij de reguliere producten. Stuurman leek deze vraag niet gepast te vinden: “Dat is een vraag die je niet in de discussie moet meenemen. Ik vind geld in dit verband niet zo belangrijk; als je andere producten koopt, zit er iets aan wat niet goed is.” Na deze woorden ondertekende Stuurman het convenant.

Bellen en milieu gaan niet samen

TEYLINGEN – De ondertekening van het convenant tussen FSC Nederland en de gemeente zou vrijdag om 12:00 uur plaatsvinden. Op het moment suprème bleek John van der Linden van FSC nog niet aanwezig te zijn. Hij had telefonisch laten weten een half uurtje later te komen. Dit gaf wethouder John Stuurman (D66) voldoende gelegenheid om de noodzaak van het gebruik van milieuvriendelijke materialen te benadrukken.

Veertig minuten na aanvang belde een medewerker van de Milieudienst West-Holland Van der Linden op diens mobiel. Hij kwam terug in de kamer en liet weten: “De heer Van der Linden komt niet meer: hij heeft een auto-ongeluk op de N207 gehad, net op het moment dat ik met ‘m belde. Ik hoorde het glas rinkelen.” Stuurman vroeg de medewerker lachend of hij zich niet schuldig voelde door te bellen. Deze vraag bleef onbeantwoord.

Proef elektrische auto mislukt

TEYLINGEN – De proef met de elektrische auto die het vorige college in 2009 startte, is mislukt. De gemeente huurde de “Th!nk”, een elektrische auto van het bedrijf GroenRijden voor 1.300 euro per maand. Een jaar later, is deze auto echter nergens meer te bekennen. Wethouder John Stuurman (D66) laat desgevraagd weten: “We maken geen gebruik meer van de elektrische auto. De actieradius van deze auto was te beperkt. De mensen van het groenonderhoud stonden regelmatig langs de kant van de weg met deze auto omdat er geen stroom meer was. Zij moesten opgehaald worden. Ik kan me voorstellen dat men hier genoeg van kreeg.”

Record bedrag tegen kanker

VOORHOUT – Een nieuw recordbedrag is opgehaald tijdens de jaarlijkse collecte voor de KWF kankerbestrijding. Niet alleen was het bedrag van 11.192,60 euro maar liefst 920 euro hoger dan de opbrengst in 2009, ook het oude topbedrag van 10.559,20 (in 2007 opgehaald) werd verpulverd. Medeorganisator van de circa honderd collectanten, Ems Raijmans, laat dan ook weten: “Heer hartelijk bedankt voor uw gulle bijdrage. Met dit geld kunnen veel onderzoeken en behandelingen uitgevoerd worden.”

Roelof Jan Assies is 50 jaar organist

VOORHOUT – Voor velen is het feit dat ze 65 jaar zijn al een hele belevenis. Roelof Jan Assies maakt het echter wel heel bont; hij viert dit jaar niet alleen dat hij 25 jaar organist van de Kleine Kerk is, ook bespeelt hij het kerkorgel al een halve eeuw. Deze gedenkwaardige mijlpaal wordt zaterdag 9 oktober gevierd met, hoe kan het anders, een concert. “Ik wil niet ophouden met spelen.”

Door Joep Derksen

“Als ik wil mediteren, ga ik naar de kerk om daar op het orgel te spelen.” Terwijl Assies zijn orgel “Domus Prestige I” toont, valt hij meteen met de deur in huis, waar het gaat om zijn grote passie. “Er gaat niets boven het geluid van een goed orgel in de kerk: met handwerk wordt een authentiek en klassiek geluid geproduceerd. Een orgel is een instrument dat klanken opwekt, als organist moet je die klanken lijn en kleuren geven.” Assies was als zoon van een organist de jongste van acht kinderen en is met de muziek opgegroeid in zijn geboorteplaats Norg. “Zondag speelde mijn vader Roelof Assies altijd thuis, net als een oudere broer van me. Vanaf mijn elfde jaar heb ik orgelles gehad. Wanneer mijn vader orgel speelde, ging ik mee naar de kerk en als hij niet kon spelen, deed ik het voor hem.”

Assies voerde het vak van organist uit naast zijn reguliere werk. In 1985 verhuisde hij naar Voorhout, waarna hij al gauw de Kleine Kerk bezocht. “Ik ging kijken welk orgel daar stond en begon er op te spelen. Dit werd gehoord door Teun Neelemans, toenmalig opzichter van de gemeente, die mij vroeg of ik organist wilde worden.” Een jaar later kwam ditzelfde verzoek van dominee Ribberink in Rijnsburg: of Assies het Griffioenorgel wilde bespelen? De jubilaris: “Een tijd lang was ik in twee kerken organist: dat is heel intensief. Je bent namelijk geen artiest, speelt niet nummertjes. Als ik een uur gespeeld heb, is het op. Je maakt lief en leed mee met de kerkgangers en er worden dingen van je verwacht.”

Ook in Sassenheim speelde Assies diverse diensten in de Gereformeerde Kerk en de Dorpskerk. Zijn activiteiten voor de Protestantse Kerk in Warmond begonnen in 2000, bij de intrededienst van dominee Smit. Welk genre muziek heeft Assies’ voorkeur? “Beethoven speel ik niet vaak; dat is muziek die meer geschikt is voor de orkestwereld. De Matthäuspassion is een formidabel hoogtepunt in de orgelmuziek. Het liedje “Stille nacht” vinden musici maar waardeloze muziek, maar ja, de mensen zijn ermee opgegroeid.”

Assies is een groot voorstander voor het behoud en de restauratie van goede kerkorgels. In Warmond staat een schitterend Lohmannorgel uit 1845. Dit moet gerestaureerd worden. Het concert op 9 oktober is gratis toegankelijk, maar ik hoop dat mensen die avond geld voor een nieuw orgel doneren. Ook de Kerkenraad in Voorhout is aan het kijken naar een nieuw orgel. In Nederland sluiten kerken wel eens de deuren, dus wellicht komt zo een orgel vrij.” Hij denkt terug aan een van zijn vele prachtige orgelbelevenissen: “Ooit mocht ik spelen in de Cathedrale Ouen in Rouen, maar ook in de Thomaskirche in Leipzig. Tevens heb ik de ervaring gehad om met vijf klavieren te spelen; dat is het summum in de orgelwereld.”

Tegenwoordig vindt er een vergrijzing plaats onder de organisten, erkent Assies. “We hebben nu nog genoeg organisten, maar de jonge aanwas is een probleem. Via het Muziekpodium stimuleer ik jonge mensen sinds 1992 om orgel te spelen. Zelf wil ik niet ophouden, al ontbreekt het er nog wel eens aan dat ik kan genieten van andermans orgelspel. Het is mijn voornemen om meer van het werk van anderen te horen en zo gesterkt te worden in mijn eigen orgelspel.”

Voor Assies staat de toekomst van de kerkorgels buiten kijf. “Goede orgels blijven altijd bestaan, al is het beter dat in de kerk ook ruimte gegeven wordt aan andere muziek. Het beleven van geloof kan op verschillende manieren, maar een beetje kerk moet een kerkorgel hebben.”

Het jubileumconcert van Roelof Jan Assies vindt plaats op zaterdag 9 oktober om 20:00 uur in de Protestantse Kerk (Herenweg 82) te Warmond. Die avond speelt Assies met organist Gijsbert Lekkerkerker, waarbij 600 jaar kerkmuziek de revue passeren. De bezoekers, die gratis naar binnen mogen, kunnen uren genieten van componisten als Buchner, Bach, Lang en Lemmens, maar ook Hayden, Mozart en Beethoven.

Wethouder onthult nieuwe prullenbak

VOORHOUT – Het leven van een wethouder zit niet alleen maar vol glamour en glitter. Deze ervaring had wethouder Leo van der Zon (VVD) op zaterdag 25 september. Bij de gelegenheid van Nationale Burendag onthulde hij een nieuwe prullenbak aan het Jacoba van Beierenhof. Deze actie is een eerste aanzet om van het Jacoba van Beierenhof het schoonste plein van Teylingen te maken. “Schoon trekt schoon aan.”

Door Joep Derksen

Het idee voor de grotere prullenbakken ontstond tijdens een bijeenkomst op zaterdag 11 september met de wethouder, AH-supermarktmanager John Zonneveld en enkele buurtbewoners. Deze laatsten toonden zich tevreden dat al zo snel resultaat van die bijeenkomst te zien was. “Het ziet er goed uit, nou maar hopen dat de mensen die bakken gaan gebruiken en er geen graffiti op spuiten”, zo liet Lesley Evans weten.

Zonneveld: “Deze prullenbakken zijn het eerste kleine stapje naar het schoonste plein van Teylingen. Onze medewerkers gaan propjes rapen en dagelijks met een bezem over het plein heen. Ook ik raap iedere ochtend vuil op, wanneer ik aan kom lopen. We willen andere pleinen uitdagen om ons na te doen, want een schoner milieu begint bij het schoonhouden van je eigen omgeving. Van der Zon beaamde deze woorden: Schoon trekt schoon aan. We zien deze actie als een pilot hoe je samen met de buurt zaken kunt oppakken. Wij willen helpen dit soort dingen te regelen, plaatsen graag een bak of een lantaarnpaal. Maar dit soort zaken moeten wel de goede oplossing zijn, die door de omwonenden wordt aangegeven.”

Voorafgaand aan het glorieuze moment van de onthulling van de nieuwe prullenbak toonde Van der Zon een hoge mate van zelfspot: “Ik heb een leuke functie. Als mensen mij vragen wat ik als wethouder doe, dan kan ik antwoorden: “Prullenbakken onthullen. Dat kan ik heel goed.” Hij had gelijk; binnen een mum van tijd lukte het de wethouder om het rode verpakkingsmateriaal te verwijderen.

Begraafplaats wordt populair

LISSE – ‘De officiële opening van het beheersgebouw en de uitbreiding van de begraafplaats Duinhof trok zaterdag 18 september veel bezoek. Er was op de normaliter stilste plek van Lisse zelfs sprake van een feeststemming. Burgemeester Corrie Langelaar werd door de 8-jarige Jonna met een bloemetje ontvangen. ‘Mensen uit de hele omgeving willen hier begraven worden.’

Voor beheerder Sjaak Balkenende was deze dag een van de hoogtepunten in zijn leven: ‘Dit is de laatste uitbreiding van Duinhof, die in 2005 werd ingezet. Ook het nieuwe beheerdergebouw (met onder meer vloerverwarming, een douche, keuken, kleedkamer en een prachtig uitzicht op de bollenvelden, JD) was hard nodig. Na anderhalf jaar bouwen, hebben we nu de beschikking over 50 extra bovengrondse graven, 22 urngraven en een mausoleum voor zes mensen dat voor een familie bestemd is die hiervoor de opdracht heeft gegeven. We hebben het aanzicht van het bos behouden en ook hebben we rekening gehouden met een groenstrook voor de buren.’

De urnen zijn van de buitenkant niet zichtbaar: zij staan in een zandgranieten nis, waar maximaal vier exemplaren in kunnen. Piet van Rhijn, voorzitter college kerkrentmeesters was vol lof: ‘De begraafplaats Duinhof is uniek; het is een van de weinige in heel Nederland met een mortuarium. Op deze rustplek fluiten de vogels en lopen de konijnen. Aan deze tweede uitbreiding is hard gewerkt en de trend van de eerste uitbreiding is gevolgd, dankzij de medewerking van velen. Ik wil hierbij met name Stichting Landgoed Keukenhof noemen: met hen zijn we de overeenkomst aangegaan, dat wij het graf van de Graven (van het Kasteel Keukenhof) onderhouden. Hiervoor in de plaats ontvingen wij voor een euro de benodigde m2 grond om deze uitbreiding en het nieuwe beheerdergebouw te realiseren.’

Langelaar liet weten met gemengde gevoelens de uitbreiding van Duinhof te openen. ‘Is dit een feestelijk moment? Het gaat namelijk wel om de laatste rustplaatsen. Maar de nieuwe graven en urnen voorzien in een behoefte en het is een mooi resultaat geworden. De natuur is geen geweld aangedaan en de Duinhof blijft een plek van rust en bezinning: een locatie waar je je geliefde de laatste rustplaats wilt geven. Mensen uit de hele omgeving willen hier begraven worden.’ Voordat de burgemeester de uitbreiding van de Duinhof symbolisch met de knip van een schaar opende, las ze voor uit een gedicht van Toon Hermans: over het leven en het feit dat ieder mens anders is.

Het volgende doel voor Duinhof is ook al bekend. Duizenden euro’s moeten gespaard worden voor de realisatie van de Luidklok Duinhof.

Citymanager nodig voor promotie dorp

LISSE – ‘De citymanager kost de gemeente 47.550 euro per jaar en het ondernemersfonds draagt hier nog eens 20.000 euro extra aan bij. Hoe kunnen we dat in vredesnaam verantwoorden?’ Deze kritische vraag stelde fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) aan wethouder Bas Brekelmans (VVD) tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 september.

Vermeulen: ‘Het CDA maakt zich in deze tijd van bezuinigingen grote zorgen over het kostenplaatje. Toen we op 13 december 2007 het besluit namen om tot aanstelling van een citymanager over te gaan, waren de bezuinigingen nog niet in beeld en hadden we ook niet volledig voor ogen welke uitvoeringskosten de citymanager zou meebrengen. Hoe kunnen we deze bedragen in vredesnaam verantwoorden?’

Wethouder Brekelmans liet weten: ‘De citymanager helpt evenementen op te zetten, zoals de Smaak van Lisse en de St. Nicolaasviering. Oorspronkelijk is de Smaak van Lisse door de ondernemers opgepakt, maar het is voor hen een enorme opgave om alles te regelen en het budget rond te krijgen. Dankzij de citymanager is dat evenement door kunnen gaan. De KCL is voor de St. Nicolaasviering afhankelijk van een paar winkeliers, die de tijd vrij kunnen en willen maken om een en ander te realiseren. Je moet voor zoiets niet afhankelijk zijn van een of twee goedwillende winkeliers. Daarom moet je iemand hebben die dit kan borgen.’ Vermeulen was overtuigd: ‘Als de citymanager zich er mee bemoeit, dan hoeven wij als fractie ons er niet mee te bemoeien.’ Brekelmans liet verder weten dat volgend jaar 5% wordt bezuinigd op de uitgaven voor het citymanagement.

Politiek citaat van de week

LISSE – ‘We maken ons zorgen over de juridische kwaliteit van de afhandeling van de aanvragen en klachten van de inwoners.’ Deze keiharde kritiek uitte gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) donderdag 16 september tijdens de gemeenteraadsvergadering richting het college van burgemeester en wethouders. Zij stelde bij de voorbereiding van het gemeenteraadsbesluit ‘Brandbeveiligingsverordening 2010’ vast dat er een ‘hele grove juridische fout’ was gemaakt.

Tsjebanova vertelde niet om welke juridische fout het ging, maar liet weten: ‘De fout is juridisch heel ernstig; het mag niet voorkomen in stukken die aan ons voorgelegd worden. Toevallig zag ik het, maar het kan dus ook vaker gebeuren. We vragen de wethouder om maatregelen te nemen tegen de juridische fouten en de genomen maatregelen naar ons terug te koppelen.’

Het raadslid kreeg bijna alle partijen over zich heen, onder meer van gemeenteraadsleden Bert Verdoes (PvdA): ‘Dit verzoek gaat erg ver’ en Bert van Santen (SGP/ChristenUnie): U kunt niet aangeven dat er meerdere fouten door uw fractie zijn geconstateerd, dan kun je niet zeggen dat de gemeente een onverzorgde juridische afdeling heeft.’ Tsjebanova antwoordde: ‘Misschien is het toeval dat deze fout in het stuk staat, of er is wat mis met onze juridische mensen.’ Wethouder Adri de Roon (D66) zegde toe na te gaan hoe de betreffende fout in het stuk terechtkwam.

Schrale financiering sportbeleid

LISSE – De Nota Sportbeleid 2010 – 2013 werd donderdag 16 september unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een historisch moment; dit is de eerste Nota Sportbeleid in de geschiedenis van Lisse. Kritiek was er wel over het gebrek aan beleid en financiële ondersteuning, maar geen van de politieke partijen deed een voorstel om meer geld voor het sportbeleid beschikbaar te stellen. De uitvoering van de Nota Sportbeleid moet het de komende vier jaar met een bedrag van 25.000 euro doen. Wethouder Adri de Roon (D66) stelde onder meer: ‘Gezien de beperkte ambities en het beperkte budget willen we slechts stimuleren op een heel bescheiden schaal. Ik wil de situatie over twee jaar bekijken en u dan met zinvolle concrete doelstellingen verblijden. Dan is het zinvol; nu zou het een slag in de lucht zijn.’

Kat kost veel gemeenschapsgeld

LISSE – Een kat die zijn onderkomen heeft aan de Lisbloemstraat 7, verspeelde vorige week zes van haar zeven levens. Het dagelijks rondstruiende dier werd door de eigenaren sinds donderdag 9 september vermist. Enkele dagen leek het erop dat het beestje nooit meer terug zou komen. Zaterdag 18 september was echter een jammerlijk geluid te horen vanuit de CNB. Onmiddellijk werden alle hulpverlenende instanties opgeroepen om hulp te verlenen. Met hulp van enkele gemeenteambtenaren, politie en brandweer is de kat uiteindelijk in een van de hallen aangetroffen.

Hoeveel geld de reddingsactie van deze kat de gemeenschap heeft gekost, kon een gemeentelijk woordvoerder niet zeggen. Wel liet ze weten: ‘Afgelopen vrijdag heeft de brandweer een oefening gehouden in de voormalige CNB-hallen. De eigenaar van de kat (wonende aan de Lisbloemstraat) kwam erachter dat hij zijn kat kwijt was en vermoedde dat de kat de CNB binnen was gegaan tijdens de brandweeroefening. De eigenaar belde daarom de politie. De politie heeft toen de gemeente gebeld omdat die als beheerder altijd een sleutel van het pand had. Dat is echter niet meer het geval. De politie werd verwezen naar de brandweer. De brandweer had wel een sleutel en is samen met de eigenaar op zoek gegaan naar de kat, die ook werd gevonden.’

Kritiek op CIZ

LISSE – ‘De communicatie met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is een drama. Zij lopen vreselijk achter in de afhandeling van de aanvragen voor huishoudelijke zorg.’ Deze kritiek kwam van teamleider Marjon Wouters en Janneke de Joode van de afdeling Zorg Thuis van DSV locatie Rustoord. Zij gaven de leden van de Seniorenraad op maandag 13 september een inzage in hun werk en de problemen die ze tegenkomen.

DSV levert zorg in Rustoord, de aanleunwoningen en het dorp zelf. In totaal doen de medewerkers dit voor 80 Wmo-clienten en 50 AWBZ-clienten. De beide vrouwen lieten weten tevreden te zijn met de communicatie met de ISD-medewerkers, maar noemden de communicatie met CIZ ‘een drama’. ‘Het CIZ loopt vreselijk achter. Als organisatie moeten we soms het risico nemen dat de mensen een indicatie krijgen. We omzeilen de wachttijden door aan te geven dat het om een spoedgeval gaat. Dan moeten deze aanvragen snel worden afgehandeld. Het CIZ heeft huisbezoeken af te leggen bij de client alvorens een aanvraag wel of niet wordt toegekend. Maar die huisbezoeken vinden niet altijd plaats. Bovendien volgt CIZ niet altijd de door ons aangegeven zorgindicatie en dat is heel vervelend. De clienten zijn daar de dupe van, want je mag dan maar een bepaald aantal uren zorg leveren.’

Een verklaring voor deze handelwijze van CIZ hebben de beiden wel: ‘Het heeft ongetwijfeld te maken met bezuinigingen die bij CIZ plaatsvinden.’ Er gloort echter licht aan de horizon: de UZI-pas. Met deze pas kunnen organisaties als DSV zelfstandig indicaties aanvragen, zo laten De Joode en Wouters weten. ‘Nadat wij een indicatie hebben aangevraagd, controleert het CIZ steeksproefgewijs. Later dit jaar hopen wij met de UZI-pas te kunnen beginnen.’

Desgevraagd laat Peter Faber, senior adviseur media & public affairs van Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), weten: ‘Ik heb de cijfers landelijk bekeken en van een gebied dat groter is dan van de vijf gemeenten waar u naar gevraagd hebt. Dit komt omdat wij niet standaard per gemeente de AWBZ-aanvragen registreren. Het beeld dat ik op dit moment heb gekregen is op basis van de wekelijkse rapportages. Deze geven aan dat er circa zes weken geleden inderdaad sprake was van achterstand. De afgelopen week laat landelijk zien dat er een klein percentage aanvragen is die niet binnen de termijn van zes weken is afgehandeld. Deels komt dit doordat gewacht wordt op aanvullende medische informatie die van andere partijen moeten komen dan het CIZ zelf. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten et cetera.’

Kunstuitleen in het atelier van de kunstenaar Eliza Kopec

LISSE - Kunst is waardevol (mooi, decoratief, inspirerend en nog veel meer) en daarom ook niet goedkoop. Als het gekocht moet worden, tenminste. Kunst huren is een stuk prettiger voor je portemonnee en bovendien flexibeler; je zit niet aan een kunstwerk vast en na een tijdje kun je het ruilen voor iets anders.

De kunstenaar Eliza Kopec springt in op deze kunstverhuur. Tijdens de weekenden van 25 en 26 september en 2 3n 3 oktober kunnen geïnteresseerden tussen 13:00 uur en 17:00 uur een of meerdere van haar doeken huren. Het werk mag dan voor een schappelijke huurprijs een jaar mee naar huis genomen worden. Naast recent abstract werk, staat Kopec tevens bekend om haar fraaie figuratieve figuren. Voor meer informatie:
www.mooihuren.com.

Vreemd volk in bos

LISSE – Buitenaardse gezichten heetten de verkenners zaterdag 18 september welkom. De jongste kinderen keken in het begin wat onzeker op naar deze aliens, maar al gauw bleek dat de Venusmannetjes erop toezagen dat de vossenjacht goed zou verlopen. Aan het eind van de dag werd er zelfs aliengeknuffeld.
Aan de vossenjacht deden ruim vijftig kinderen mee. Dit waren alle kinderen van scoutinggroep Graaf van Lynden. Organisatoren van deze vossenjacht waren Alexander Scheerhagen en Lynette Stad, kabouterleidster. De laatste laat weten: ‘We deden de activiteit Overvliegen: Je hebt de bevers (5 – 7 jaar): als ze 7 jaar zijn geworden moeten ze over naar kabouters (meisjes) of welpen (jongens): dat noemen ze overvliegen. Dit jaar hebben we het in de vorm van een vossenjacht gedaan. De aliens hadden alle overvliegers ontvoerd, maar als alle kinderen genoeg handtekeningen konden krijgen van de vossen, mochten de overvliegers overvliegen en bij de scoutinggroep blijven. Zo niet, moesten ze mee met de aliens. Meer dan honderd handtekeningen werden verzameld bij de vossen, maar twaalf kinderen hadden toch te weinig signaturen. Even dreigde het gevaar dat dit dozijn meegenomen werd door de aliens. De leiding voerde echter een discussie met de aliens en overtuigde hen ervan dat deze twaalf kinderen toch mochten overvliegen.'

De Hagen krijgt groen licht

NOORDWIJK – ‘Niets staat de bouw van De Hagen nog in de weg.’ Deze verheugende mededeling liet wethouder Leendert de Lange weten op donderdag 16 september. De laatste twee bezwaarmakers tegen de komst van 69 woningen en een brede school in de jongste wijk van Noordwijk, Boechorst, hebben het door hen ingesteld beroep bij de Raad van State ingetrokken.

Na diverse gesprekken met de wethouder en burgemeester Harry Groen kwamen de bezwaarmakers tot dit besluit. De Lange liet weten dat er geen toezeggingen gedaan zijn aan de bezwaarmakers. ‘Zij hebben ingezien dat het algemeen belang boven het eigen belang uitstijgt. De twijfels die zij hadden over de parkeernormen, hebben we door het laten uitvoeren van een grondige analyse van de parkeersituatie, weg kunnen nemen. Er zijn voldoende parkeerplekken.’

Ook de bouw van de Brede School gaat door: de bouwvergunningen zijn verstrekt en alle seinen staan op groen. De eerste palen van de woningen zijn de grond al ingegaan en het licht in de lijn der verwachting dat de nieuwe bewoners, die rond de jaarwisseling twaalf dagen in de nabijheid van het makelaarskantoor hebben zitten wachten, over anderhalf jaar in hun nieuwe huis wonen. De Lange: ‘De Brede School zal over twee jaar klaar zijn, verwacht ik.’

Donkere wolken boven Noordwijk

NOORDWIJK – Het college gaat zeer kritisch kijken naar alle uitgaven die voor de komende jaren gepland staan. Ook snijdt de gemeente in haar eigen vlees: door efficiënter werken worden in totaal 16 fte bespaard. Sport- en cultuurverenigingen worden direct geraakt door het feit dat hun subsidie niet meer met het inflatiepercentage omhoog gaan. Donderdag 16 september presenteerde het voltallige college een eerste aanzet tot het begrotingsbeleid 2011 – 2014.

‘We gaan ervan uit dat donkere wolken boven onze gemeente samenpakken’ verwoordde burgemeester Harry Groen het somber. We kijken naar het veranderen van de gemeentelijke kerntaken; de mensen willen een ander type overheid dan in het verleden. Dat wordt een stevige operatie.’

Wethouder Gerben van Duin informeerde de pers over de cijfers: ‘We moeten de komende jaren flink bezuinigen. In 2011 is dat nog twee miljoen euro, een jaar later drieënhalf miljoen euro en in 2013 en 2014 jaarlijks vier miljoen euro. We willen geen belastingverhoging invoeren, maar geven de mensen wel meer eigen verantwoordelijkheid, waarbij de zwakkeren niet tussen de wal en het schip vallen.

Bestaande en nieuwe beleidsvoornemens worden heroverwogen voor een bedrag van 750.000 euro. Dat betekent dat het college goed gaat kijken naar allerlei uitgaven die al gepland staan. Voorbeelden hiervan zijn: het monumentenbeleid (100.000 euro), evenementenbeleid (circa 140.000 euro), Poppodium (175.000 euro), werkbudget van de gemeenteraad (15.000 euro) en wegmarkeringen (50.000 euro). De idee is om op deze projecten de kaasschaafmethode te gebruiken.

Daarnaast bezuinigt de gemeente 200.000 euro op het bewegingsonderwijs en kunnen binnenkort enkel mensen dit tot 110% van het sociaal minimum verdienen gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling. Het afschaffen van de inflatiecorrectie moet 160.000 euro opleveren; alle 120 verenigingen die subsidie ontvangen zijn hierover per brief geïnformeerd.

Desgevraagd wilde Van Duin geen concrete voorbeelden geven van verenigingen en stichtingen waarop bezuinigd wordt: ‘Tussen 15 oktober en 24 november willen we met het maatschappelijk middenveld in gesprek gaan. Ik wil geen namen noemen en of instanties moeten sluiten, kunnen we nu niet zeggen. Wel komt er de komende tijd een wezenlijke discussie over het bestaansrecht en de rol hierin van de gemeente.’ Van Duin lichtte toch een tipje van de sluier op: ‘800.000 wordt bij de sport en het culturele leven gezocht en we gaan het monumentenbeleid en het cultuurbeleid heroverwegen. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van de openbare ruimten en de sporthallen. Maar ook het schoonmaken binnen dit gemeentehuis kan door de eigen medewerkers gebeuren; dit hoeven we niet uit te besteden.’ Gaat het college met de bezem de vloer aanvegen? Groen greep in: ‘Nee, nee! Dat schept een verkeerd beeld!’

Van Duin besluit: ‘Niets wordt ongemoeid gelaten, ook de indirecte subsidies aan sportverenigingen worden tegen het licht gehouden. We gaan de belastingen niet verhogen, maar de kern is dat de inwoners van Noordwijk zelf kunnen besluiten of ze de kostenverhogingen (die via de verenigingen en stichtingen doorberekend kunnen worden aan hun leden, JD) te accepteren.’

Een kwestie van pleinen

VOORHOUT – Het laatste grote plein dat dit bollendorp rijk is, is het Stationsplein. Maar deze ruimte zal binnen afzienbare tijd verdwijnen door de massale bouwplannen die voor dit gebied gepland staan. Een minipleintje voor de nieuwe omwonenden komt er voor terug.

Al jaren wordt gemarchandeerd met de markt: deze is in die tijd verplaatst van de Mgr. Broerestraat naar de Bernhardstraat, via het stationsplein naar het Raadhuisplein. Ook de toekomst van de Voorhoutse kermis staat op het spel: waar moet dat vertier heen op het moment dat de bouwplannen realiteit zijn? Het kerkplein is ook niet meer zo groot als het eerst was: waar blijft de openbare ruimte? Over dit onderwerp en andere actuele discussiepunten komt de stamtafel weer bijeen. Alle inwoners zijn welkom mee te praten op zaterdag 2 oktober, vanaf 16.30 uur in Cafe-restaurant “Boerhaave” aan de Herenstraat.

Minder blauw op straat door bezuinigingen

STREEK – Door een chronisch geldtekort dreigen agenten in de politieregio Hollands Midden ontslagen te worden. Dit laat Dick van Gooswillegen, directeur communicatie Politie Hollands Midden weten in een exclusief interview voor het Witte Weekblad. ‘Net zoals bij veel andere politiekorpsen in Nederland is bij ons de financiële situatie erg precair te noemen. Via de Raad van Korpschefs is hiervoor gewaarschuwd richting de landelijke politiek.’

Hoe erg is de situatie; staat de politie Hollands Midden op de rand van een faillissement? ‘Landelijk heeft de politie 150 miljoen euro aan bezuinigingen over zich heen gekregen en de politie Hollands Midden heeft zijn deel hiervan gekregen; acht miljoen euro. We hebben allerlei bezuinigingsmaatregelen genomen om daar gestalte aan te geven en we hebben er de afgelopen twee jaar van alles aan gedaan. Zo hebben we het aantal burgerdienstvoertuigen teruggedrongen en zijn alle kantinefaciliteiten opgeheven. Op een gegeven moment houdt het op; we willen niet bezuinigen op het blauw op straat. Maar als er nog een grote bezuinigingsoperatie overheen gaat, wordt het heel erg lastig. Het houdt een keertje op en dan kan het inderdaad ten koste gaan van het blauw op straat.’

Hij vervolgt: ‘We hebben 1.800 medewerkers en ons budget is zo’n 150 miljoen euro per jaar. Hieraan gaat het grootste deel op aan de salarissen. De medewerkers zijn ons kapitaal. Als er een volgende ronde van bezuinigingen komt, kijken we eventueel naar de ondersteunende diensten, want we willen op alle mogelijke manieren proberen om het blauw op straat te handhaven. Onze taak is het namelijk om waakzaam en dienstbaar te zijn. Veiligheid is onze core business. Als we moeten bezuinigen, kijken we eerst naar de ICT en personeelszaken. Ook kijken we naar mogelijkheden om dingen slimmer en landelijk te doen; dan gaat het om afdelingen personeel, financiën en communicatie: daar kun je ook in verdienen.’

Er wordt de laatste tijd regelmatig gesproken over de hoge beloningen van enkele mensen in de top van de politieorganisatie. Gaan deze mensen een deel van hun salaris inleveren uit solidariteit met de overige agenten? Dat zit er niet in. Van Gooswillegen: ‘Alle salarissen, of het nu de aspirant of korpschef is, zijn allemaal conform de cao afgesloten; daar zitten geen rare dingen in. De salarissen worden met de bonden onderhandeld en het eindresultaat is een cao die voor alle medewerkers geldt.’

Hij waarschuwt: ‘Het houdt een keer op: kijk naar de politiekorpsen Rotterdam Rijnmond en Haaglanden. Die praten over honderden mensen die weg moeten. Wij proberen dat zo lang mogelijk te voorkomen. De politiek is op dit moment aan zet: het thema bezuinigingen is een besluit van de landsvertegenwoordiging, niet van de politie. Het is een precaire situatie en we proberen het politieapparaat in de lucht te houden. Dat het tegenwoordig niet gemakkelijk is, laat zich raden.’

Computerplusbus

LISSE – De computerplusbus komt naar Lisse. Op dinsdag 9 november staat deze bus van 10:00 uur tot 16:00 uur geparkeerd bij Dienstencentrum Beukenhof. Senioren die niets of nagenoeg niets weten van computers en wat er allemaal met computers gedaan kan worden, kunnen deze dag een eerste introductie krijgen.

Bestemmingsplan Dorp ter inzage

LISSE – Het uit 1986 stammende ‘Bestemmingsplan Dorp’ wordt volgend jaar herzien. De insteek is dat de huidige situatie zoveel mogelijk behouden moet blijven; waar bouwontwikkelingen gaan plaatsvinden, wordt een aparte bestemmingsplanherziening doorlopen.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 14 september weten: ‘We gaan het voorontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Eerst houden we een informatieavond voor belanghebbenden en leggen we het plan aan de betrokken overlegpartners (provincie, waterschap, regionale brandweer, en degelijke) voor. Voor deze periode wordt 2 maanden uitgetrokken. Na verwerking van opmerkingen wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en tijdens deze ter inzage legging hebben belanghebbenden zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen.’
Op 13 oktober wordt een inspraakavond georganiseerd voor het voorontwerpbestemmingsplan. De locatie en het precieze tijdstip wordt binnenkort bekend gemaakt. De verwachting is dat, na het doorlopen van alle procedures, medio april 2011 het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Een miljoen euro om bollengrond af te kopen

LISSE – Om extra parkeerplaatsen te realiseren op bollengrond, maakt de bloemententoonstelling Keukenhof een miljoen euro over aan het algemene bollencompensatiefonds van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Dit bedrag wordt gebruikt om de verrommeling in het bollengebied op te ruimen, zo liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) op dinsdag 14 september weten.

Brekelmans: ‘De mogelijkheden van het vinden van vervangende gronden waardoor zowel kwantitatief als kwalitatief één op één kan worden gecompenseerd bleken uiteindelijk uitgeput, temeer omdat ook de GOM aangaf daarvoor binnen een redelijke termijn geen oplossing te kunnen vinden.’

Na het afketsen van de driehoeksruil (waarbij parkeerruimte, waardevolle graslanden en eersteklas bollengrond onderling werden omgeruild) voorzagen de partijen alleen nog een oplossing in de vorm van een financiele bijdrage aan het bollencompensatiefonds van de GOM. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de GOM, de provincie Zuid-Holland, de bloemententoonstelling en de gemeente Lisse heeft de bloemententoonstelling zich bereid verklaard een bedrag ter grootte van een miljoen euro als financiele bijdrage te storten in het bollencompensatiefonds. Hiermee voldoet de bloemententoonstelling aan de compensatieverplichting, zo is de algehele gedachtengang.

Woning weg

LISSE – De gemeentelijke woning aan de Irissenstraat 34 is verkocht. Het pand had een vraagprijs van 239.000 euro, maar de koper dong bij Chantal Lefeber Makelaars nog wat van het bedrag af. Dit liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) weten op dinsdag 14 september.

Het college ging die dag akkoord om de woning voor een bedrag van 230.000 euro van de hand te doen. Volgens Brekelmans past deze verkoop binnen het beleid om gemeentelijk woningbezit af te stoten. De makelaar liet weten dat het koopbedrag ‘een realistisch en goed bod’ was. De kans op een beter bod zou de komende tijd gering zijn.

De WOZ-waarde van de woning was 250.000 euro in 2008. Volgens het makelaarskantoor is sindsdien de woningwaarde met gemiddeld 12% afgenomen. Een ambtelijk verslag laat weten: ‘Dat zou betekenen dat de huidige WOZ-waarde 220.000 euro zou zijn. Het eindbod is in deze context gezien een goed en realistisch bod.’ De netto opbrengst, met aftrek van de courtage voor het makelaarskantoor, wordt gestort in de voorziening Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland.

Functie vertrouwenspersoon wankelt

LISSE – ‘Ik denk dat de gemeente binnenkort zegt dat de functie van vertrouwenspersoon, Luud Kloos, niet meer hoeft te bestaan.’ Deze opmerkelijke uitspraak was te horen tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 13 september.

‘De huidige directeur van de ISD (Robert ’t Jong) doet echt wat aan de klachten en ik denk dat de gemeente zegt dat er geen behoefte meer is aan een vertrouwenspersoon. Als mensen klachten hebben, kunnen ze bij ’t Jong op spreekuur. Dit najaar loopt de termijn van de functie van vertrouwenspersoon af en we hebben het sterke vermoeden dat de functie komt te vervallen.’ Dit bange vermoeden werd gedeeld door de leden van de seniorenraad.

In een reactie laat wethouder Adri de Roon (D66) weten: ‘Ik vind het erg prematuur dat dit soort dingen worden gezegd. Ik kan het bevestigen noch ontkennen. Er heeft hierover geen besluitvorming plaats gehad. In september heb ik overleg met de vertrouwenspersoon. Daarin spreken we over de evaluatie over het afgelopen jaar. Voor dit gesprek maakt hij een jaarbericht en dat jaarbericht stuur ik naar de leden van de commissie Maatschappij en Financiën. In een notitie bij dat verslag zal ik mijn commentaar geven. Ik vind het prematuur om hier nu al uitspraken over te doen.’

Ook Kloos laat weten dat het besluit over een eventuele opheffing van de vertrouwenspersoonfunctie nog niet genomen is. ‘Een aantal maatregelen is genomen; het SWOL krijgt er een taak bij om als ouderenadviseur te functioneren. De organisatie van ISD is beter op orde gebracht en de mensen aan de telefoon weten ook snel wat je aan de orde stelt. De klantvriendelijkheid is daar toegenomen. Robert ’t Jong heeft een spreekuur voor klachten. Ook vindt er huisbezoek plaats voor de intake van problemen bij hulpaanvragen. Dat had ik ook aanbevolen.’

Vorig jaar stuurde de gemeente een brief met informatie en contactgegevens over de vertrouwenspersoon. Dit jaar wordt die brief niet verstuurd. Is dat niet een teken aan de wand dat uw functie wordt opgeheven? ‘Het al dan niet versturen van de brief is niet meer aan de orde. Er zijn veel maatregelen genomen en die zorgen ervoor dat de functie van vertrouwenspersoon niet meer nodig is of kan zijn. De wethouder zal nog bij de ISD en de politiek te rade gaan voordat een besluit genomen wordt over de opheffing van deze functie.’

Voorziet u dat u volgend jaar nog als vertrouwenspersoon actief bent? 'Ik weet het niet. De wethouder moet zijn argumenten nog ordenen en completeren. Ik wil zeggen dat de functie van vertrouwenspersoon kwantitatieve kanten maar ook kwalitatieve kanten heeft. Ik heb goede dingen gedaan. Zo was er een dreigende huisuitzetting die op mijn initiatief is afgeblazen. Ik heb daar heel veel werk in gestopt. Uiteindelijk gingen alle mensen aan dezelfde kant aan de kar trekken. Zonder mijn inzet was die mevrouw uitgezet. Voor één zo’n geval kun je deze functie niet in stand houden, maar er moet wel een instantie zijn waar zo’n individu zich kan wenden. Die instantie moet wel de tijd, moeite en energie erin willen steken om de zaken voor elkaar te krijgen. Er moeten strohalmen zijn waar mensen zich aan kunnen vasthouden, zodat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.’ Kloos besluit: ‘De wethouder heeft geen besluit genomen. Hij denkt dat er allerlei zaken zijn die mijn werk kunnen overnemen. Maar het is nog niet zeker dat dit gebeurt. Ik hoop hier later deze maand antwoord op te krijgen.’

Kritiek op uitspraken wethouder

LISSE – ‘De wethouder (Adri de Roon, red.) zei dat de SWOL-cursussen gemakkelijk overgeheveld kunnen worden naar de Volksuniversiteit (VU), maar dat blijkt niet zo te zijn.’ Deze kritiek uitte Berna van Amersfoort, voorzitter van de seniorenraad, op maandag 13 september. Ze stelde: ‘Slechts twee cursussen, Tai Chi en Frans, zijn overgeheveld naar de VU. Hiervoor zijn verschillende redenen. De VU heeft geen doelgroepenbeleid, maar geeft lessen in één bepaald tempo. Ook had het SWOL bekwame, maar niet-bevoegde leerkrachten. De VU maakt geen gebruik van hun vaardigheden. Daar komt bij dat het uurloon bij de VU 25 euro is en bij de SWOL was dit uurloon voor de leerkrachten 27,50 euro. De VU wil dit bedrag niet overnemen.’ Al deze problematieken hebben ertoe geleid dat slechts de cursussen Frans en Tai Chi vervolgd worden. Van Amersfoort liet blijken niet gelukkig te zijn met de huidige situatie.

Tafeltje-dek-je onder druk

LISSE – De mensen die gebruik maken van tafeltje-dek-je dreigen geconfronteerd te worden met hogere tarieven. De SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse) moet deze taak afstoten, aangezien de gemeente er geen subsidie meer voor verleent. Aan Valent is gevraagd om tafeltje-dek-je over te nemen, maar deze instantie heeft nog niet gereageerd, zo was te beluisteren tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 13 september. Voorzitter Berna van Amersfoort liet weten: ‘Aangezien Valent niet gereageerd heeft, moet er een andere nieuwe aanbieder komen voor tafeltje-dek-je. Dat kan een commerciële, dus duurdere, partij worden. De tijd begint te dringen, want de SWOL is straks de subsidiegelden kwijt voor deze dienst en er is nog altijd geen vervangende partij gevonden.

Kanteling ISD is goede zaak

LISSE – ‘Er vindt een kanteling plaats binnen de Wmo (Wet op maatschappelijke ondersteuning, JD).De wet zegt dat iedereen mee moet kunnen doen, en de gemeenten moeten mensen met een beperking ondersteunen. De ISD gaat voortaan niet meer uit van wantrouwen, maar vertrouwen waar het gaat om het toekennen van uitkeringen voor mensen met een beperking. Ze geven vertrouwen waar het kan en controleren waar het moet. Hiermee loopt onze ISD een stukje voor op de landelijke handelwijze. We vinden dat het de goede kant uit gaat, al zullen wij nooit helemaal tevreden zijn.’ Deze woorden uitte Johan van Zoest tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 13 september. Zijn uitspraken werden breed gesteund door de overige commissieleden.

“Scholen: kies nu”

Discussie over subsidie vakleerkrachten nadert hoogtepunt

NOORDWIJK – De besturen van de basisscholen moeten binnen vier maanden een keuze maken. Of ze stemmen in met het voorstel dat de gemeente jaarlijks honderdduizend euro reserveert voor aanpassingen aan schoolgebouwen of dat ditzelfde bedrag besteed wordt aan de inzet van combinatiefunctionarissen. Tot nog toe ontvangen de scholen jaarlijks 300.000 euro zodat vakleerkrachten gymnastiek hun taken kunnen uitvoeren. Volgens een in 2004 afgesloten convenant zou deze gemeentelijke subsidie vanaf 2010 eindigen. Het college wil gebruik maken van deze mogelijkheid, maar het grootste deel van de schoolbesturen wil hier niet mee akkoord gaan.

In een exclusief interview met het Witte Weekblad geeft wethouder Martijn Vroom aan dat de maat vol is: ‘De schoolbesturen wisten al sinds 2004 dat de termijn in 2010 af zou lopen. Ik ben al anderhalf jaar aan het waarschuwen. Het convenant is uit zichzelf eindig en is feitelijk al in maart afgelopen. We zien de huidige situatie waarbij we 300.000 euro subsidiëren nog een jaar aan, maar als er geen afspraken komen met de schoolbesturen, vervalt ook ons aanbod om 100.000 euro te subsidiëren voor een alternatieve besteding.’

In 2004 sloten de basisscholen een convenant met de gemeente, waarbij de laatste partij zich verplichtte ‘Om de subsidie voor bewegingsonderwijs nog een raadsperiode na de huidige in stand te houden, dat wil zeggen tot en met 2010. (…) De schoolbesturen verplichten zich om na verlaging of beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente de vakleerkrachten op te nemen in de reguliere formatie.’ Voor wethouder Vroom zijn deze afspraken helder: ‘Als gemeente gaan we deze subsidie naar nul afbouwen. Daarvoor in de plaats subsidiëren we 1/3de van het oorspronkelijke bedrag, omdat we de scholen willen blijven steunen. Naast de 160.000 euro die we jaarlijks ook al bijdragen aan andere zaken zoals WNF-lessen, anti-pestlessen en het verhogen van de weerbaarheid bij meisjes.’

In 2009 stelde de wethouder al voor dat de scholen de vakleerkrachten over zouden nemen en dat de gemeente een jaarlijkse bijdrage zou leveren aan de realisatie van lokalen en aanpassingen voor buitenschoolse en naschoolse opvang. Vroom: ‘De directeuren van de scholen die deze aanpassingen al achter de rug hebben, maken het meeste geluid: zij zijn fel tegen.’ De partijen praten nog over een ander alternatief: vanuit het rijk komt de regeling ‘Combinatiefunctionarissen’; deze personen helpen kinderen om toe te treden bij het sport- en gewone verenigingsleven. Jaarlijks kan Noordwijk hiervoor 65.000 euro ontvangen, zolang als de subsidie loopt.

Vroom: ‘De gemeente is bereid om 100.000 euro per jaar te reserveren voor die combinatiefunctionarissen en daarbovenop kan nog die rijkssubsidie komen. Of de scholen kunnen ervoor kiezen dat de gemeente jaarlijks 100.000 euro opzij zet: dat is drie miljoen euro over een periode van dertig jaar. Maar de scholen willen het liefst én de fysieke aanpassingen én een vergoeding voor de vakleerkrachten. Dat zit er niet in; de scholen wisten dat al sinds 2004. Vanaf het schooljaar 2011 – 2012 wordt het gemeentelijke subsidiebedrag voor de vakleerkrachten met 100.000 euro verlaagd. Dat gebeurt ook de twee (school)jaren erna.’
Vroom is het lange wachten zat: ‘Binnen vier maanden moeten de gemeente en de scholen eruit zijn, dus ik hoop dat de scholen de gesprekken niet meer afhouden. Dit is geen prestigestrijd; ik wil ook dat de vakleerkrachten behouden blijven. Ook met 100.000 euro subsidie krijgen de scholen meer dan bijna iedere andere instelling in Noordwijk. Het gaat niet om wat de wethouder of de vakleerkrachten of de schooldirecteur wil. Het gaat er om dat de kinderen goed onderwijs krijgen.’

Overleg over vakleerkrachten is weer mogelijk

NOORDWIJK – De schoolbesturen lijken nu toch bereid te zijn om weer met wethouder Vroom om tafel te gaan zitten. Gernand Ekkelenkamp, vz collegebestuur PCPO Duin- en Bollenstreek, laat weten dat hij op de hoogte is van de alternatieven die Vroom namens het college voorstelt. ‘We zien niets in de suggestie voor het reserveren van 100.000 euro per jaar voor de aanpassing van schoolgebouwen. Ik wil nadenken over de idee van de combinatiefunctionarissen. Ons standpunt blijft dat we een substantieel onderdeel van het bewegingsonderwijs in stand willen houden.’

Hij vervolgt: ‘De gemeente hoeft het bewegingsonderwijs niet stop te zetten. Het is een keuze, maar Vroom wil de bekostiging van het bewegingsonderwijs schrappen. Er zijn andere alternatieven/ Kijk naar het totaal van de subsidies; de anti-pestlessen, de WNF-lessen, maar ook de middelen van schoolbegeleiding. Maak gebruik van de kaasschaafmethode; haal van veel onderdelen wat af zodat een mooi totaalpakket overblijft. Het lijkt mij best mogelijk om daar samen met de wethouder uit te komen. Daar gaan we minder dan vier maanden tijd voor nodig hebben.’

Leo Kruithof, directeur basisschool Wakersduin, vertelt: ‘Mijn persoonlijke mening is het een heel slecht voorstel om een ton te storten voor de schoolgebouwen. De gemeente heeft namelijk al de verplichting om goede schoolgebouwen te bouwen. Ook de tweede optie van de combinatiefunctionarissen vind ik slecht: er blijft van de huidige drie ton maar 100.000 euro over, plus wat rijkssubsidie. Maar wie garandeert dat die rijkssubsidie in stand blijft?’ Er valt wat Kruithof betreft echter te praten over de 160.000 euro subsidie aan onderwijskundig beleid dat de scholen van de gemeente ontvangen. ‘Daar is over te praten om te kijken wat over te hevelen is. Per leerling krijgen we 13 euro voor muziekonderwijs. Ik zou best bereid zijn om dat totaalbedrag richting het vakonderwijs over te hevelen. Gymnastiek staat bovenaan ons besluitenlijstje.’


Fred van der Woerd, schooldirecteur De Witte School: ‘We gaan zeker in overleg met de gemeente, al was het maar om te horen waar het bij de regeling met de combinatiefunctionarissen precies om gaat. Alles wat inhoudt dat geen vakleerkracht gym niet meer op school aanwezig kan zijn, vinden wij een slechte maatregel. In 2004 is een overeenkomst gesloten met de gemeente over de vakleerkrachten, maar er is nooit een intentie geweest om de subsidie voor die vakleerkrachten te stoppen. Formeel heeft de gemeente het recht om het op te zeggen. Maar het was niet de intentie van de gemeente dat die regeling op zou houden. We gingen ervan uit dat we in 2010 een vergelijkbare regeling voor de vakleerkrachten op zouden stellen.’
Was dat niet wat naief? ‘Iedereen kan nagaan dat er een bepaald risico zit in een bepaalde einddatum. Van de initiatiefnemers op dat moment is er op die manier niet over nagedacht dat het echt op zou houden. We zijn er altijd vanuit gegaan dat de gemeente de vakleerkrachten belangrijk genoeg zou vinden om het te continueren.’ We gaan met Vroom in gesprek en we willen de regeling graag houden zoals die is. Er is echter geen geld bij de schoolbesturen om de vakleerkrachten in dienst te houden. Dan kan het zijn dat ze ontslagen worden of dat ze over de hele schoolregio verspreid worden. Hierdoor zal het aantal gymlessen op de Noordwijkse scholen verminderen. We hopen de wethouder echter te kunnen overtuigen en anders stappen we naar de gemeenteraad.’

27 september 2010

Huichelen

Mensen die hard werken en veel verdienen gun ik het allerbeste. Wat ik echter niet kan uitstaan, zijn personen die op een bepaald moment in hun leven minder dan de Balkenende norm krijgen en anderen befoeteren dat die meer dan de minister-president verdienen. Om vervolgens geen moment te aarzelen een baan te accepteren waarbij ze meer dan 181.000 euro per jaar gaan incasseren.

Het summum van deze huichelarij is wel Wouter – draaikont – Bos. Eerst verlaat hij de politiek om “meer tijd met zijn gezin door te brengen”. Na een paar maanden is hij erachter gekomen dat poepluiers niet naar rozengeur en maneschijn ruiken en heeft de voormalig minister van Financiën en verfoeider van grootverdieners wat lijntjes in het bedrijfsleven uitgegooid. Hij mag nu aan de slag als partner bij KPMG en zelf zegt wachtgelder Bos hierover: “Dat KPMG mij de mogelijkheid geeft op dit niveau voor vier dagen in de week aan de slag te gaan, heb ik als een mooi voorbeeld van modern werkgeverschap ervaren.” Een cynicus zou daarop aanvullen: “Ja, en bijkomend voordeel is dat hij niet al die tijd met zijn gezin hoeft te spenderen.”

Op Prinsjesdag gooit een of andere malloot een waxinelichthouder naar de Gouden Koets met gesloten ramen. Let op: geen waxinelicht, maar een waxinelichthouder van flinterdun aluminiummateriaal. Een half dozijn agenten arresteert hem, wat prima is, maar vervolgens wordt deze verdachte beschuldigd dat hij “zwaar lichamelijk letsel toe had kunnen brengen”. Zwaar lichamelijk letsel? Met een waxinelichthoudertje? Als hij hiervoor veroordeeld zou worden, oordeelt de rechter niet over de daad zelf, maar heeft zij/hij ook eerdere gebeurtenissen in gedachten, zoals de aanslag van Karst T. Dan wordt de waxinelichthoudergooier (mooi galgjewoord, trouwens) extra gestraft voor iets wat een ander gedaan heeft. Is dat rechtspraak, waarde columnlezer?

Het Openbaar Ministerie heeft een fout begaan door Gregorius Nekschot niet te vervolgen. Deze cartoonist werd enkele jaren geleden door een grote politiemacht uit zijn huis gesleurd en enkele dagen vastgezet, omdat verongelijkte moslims hem beschuldigden van ‘aanzetten tot haat’. Het duidelijke signaal aan de rest van Nederland, dus ook columnisten, cartoonisten en stand-up comedians, was: “Pas op met wat je schrijft/tekent.” Met de inval heeft het Openbaar Ministerie met een bijl ingehakt op de wortels van onze democratie. Waarom vind ik dan dat het fout is om Gregorius Nekschot niet te vervolgen? Alleen in een rechtszaak kan het Openbaar Ministerie veroordeeld worden voor foutief handelen. Het OM zag deze bui ook al hangen, dus laten ze de zaak van Gregorius Nekschot niet voorkomen. Toch gaf het OM de cartoonist – en de vrijheid van meningsuiting – nog een trap na door te zeggen dat het OM vond dat Nekschot toch schuldig was. Nee, OM: u bent schuldig voor het in gevaar brengen van de vrijheid van meningsuiting.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Don Partridge (68): Engels zanger
Jackie Burroughs (71): Canadees actrice
Hans van den Doel (55): Nederlands burgemeester
Eddie Fisher (82): Amerikaans zanger
Henk Heising (67): Nederlands voetbaltrainer
Aldo van den Nieuwelaar (65): Nederlands ontwerper en architect
Gennadi Janajev (73): Sovjet-Russisch militair, politicus en couppleger

Het woord van de week : Bedelvissen.

24 september 2010

AWZI vernieuwd en verbeterd

NOORDWIJK – Het duurt nog maar enkele weken en dan ligt de oude afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) geheel plat. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe awzi gerealiseerd. Ook elders in de regio gaan de awzi’s de komende jaren op de schop.

Robbin van der Wal, communicatiemedewerker bij Vermeulen sloop- en milieutechnieken, laat over de sloopwerkzaamheden weten: “Het schiet aardig op. De eerste grote silo is al tegen de grond en we zijn druk bezig met de rest van de gebouwtjes. Over twee weken moeten we een groot deel plat hebben, want dan komt de heier.”

Grote problemen zijn de slopers niet tegengekomen. “De asbest is al verwijderd uit een gebouwtje dat vooraan stond. Het was wel een uitdagende klus, want twee van die ronde bakken zaten vol met lavasteen; dat zijn hele grote zwarte brokken steen. Na onderzoek bleek dat deze lavasteen gewoon kon worden afgevoerd. Dat viel mee en we brengen het dus naar Van Leeuwen in Katwijk. De rest van het afval en puin wordt naar verschillende locaties in het land gebracht. Bouw- en sloopafval wordt namelijk meestal wel hergebruikt.”

Namens het Hoogheemraadschap van Rijnland laat Marjorie Teunis, communicatiewoordvoerder, weten: “De AWZI is circa 45 á 47 jaar oud. Eind jaren negentig heeft er bij Rijnland een oriënterende studie plaatsgevonden naar de meest urgente problemen in het licht van de gewenste waterkwaliteit. Uit die studie is naar voren gekomen dat de hoogste prioriteit gegeven moest worden aan de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In deze regio heeft Rijnland twee problemen met betrekking tot het verwerken van het afvalwater: de waterkwaliteit (oppervlakte water) en de capaciteit van de huidige awzi’s.”

Voedselrijkdom
Ze vervolgt: “De waterkwaliteit en met name de voedselrijkdom in het Trekvaartgebied (Maandagsche Watering en het daaraan noordelijk aangesloten deel van de trekvaart) blijft een probleem indien geen actie wordt ondernomen. Dat heeft mede te maken met de kwaliteit van het gezuiverde water van de awzi’s Noordwijk en Noordwijkerhout. De capaciteit van de vijf huidige awzi’s Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk, Leiden-Zuidwest en Leiden-Noord is niet afgestemd op het verwachte aanbod van afvalwater en de verdeling daarvan. Daar komt bij dat de awzi’s Noordwijk en Noordwijkerhout verouderd zijn.”

De huidige awzi Noordwijk is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de moderne eisen. Daarom wordt de bestaande awzi niet gerenoveerd en uitgebreid, maar volledig nieuw gebouwd. Op deze awzi wordt het afvalwater van de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (kern Voorhout) verwerkt/gezuiverd. De awzi Noordwijk krijgt hierdoor dus een regionale functie. Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar de Maandagsche Watering. Het zuiveren van het rioolwater uit Noordwijk vindt nu plaats op de nieuw gebouwde awzi Noordwijk

Nieuw
Ook elders in de regio gaan de awzi’s op de schop. De bestaande awzi Noordwijkerhout wordt vervangen door een nieuw te bouwen afvalwatertransportgemaal Noordwijkerhout en een aan te leggen afvalwatertransportleiding (circa 7,5 km) naar de nieuwe awzi Noordwijk. Het afvalwater van kern Voorhout wat nu nog wordt behandeld op de awzi Katwijk, wordt aangesloten op de nieuwe awzi Noordwijk. De bestaande afvaltransportleiding Voorhout-Katwijk wordt daartoe verlengd tot aan de nieuwe awzi (circa 0,8 km). Het bestaande afvalwatertransportgemaal Voorhout moet worden aangepast. De werken zullen aansluitend aan de inbedrijfstelling van de awzi Noordwijk (planning oktober 2010) gereed zijn/komen.
De totale investering die gemoeid is met het project nieuwbouw awzi Noordwijk inclusief de overige genoemde werken bedraagt ca. € 42 miljoen exclusief BTW. De bouwkosten nieuwbouw awzi Noordwijk inclusief slopen bedragen circa € 23.500.000 exclusief btw. Het terrein wat vrijkomt na de sloop van de oude awzi wordt ingericht met vijvers en de toegangsweg naar de nieuwe awzi wordt erover aangelegd. De nieuwe awzi voldoet aan de gestelde eisen en er wordt geen overlast verwacht met het verplaatsen ervan.

Van huilen komt ruilen

Ruilhandel is uit passie geboren

LISSE – “Ruilhandel”: het is een woord dat associaties oproept met de middeleeuwen en de millennia daarvoor. Tegenwoordig zijn we ‘gezegend’ met een vast betaalmiddel: de euro. In deze streek komt de ruilhandel echter weer tot leven, met dank aan Armella Arentsen. Zij had genoeg van het leven dat ze tot enige tijd geleden leefde en dacht bij zichzelf: “Is dit nu alles wat er is?” Door in een sportschool schoon te maken, konden haar kinderen gebruik maken van de faciliteiten. Dat bracht Arentsen op het idee: een geldvrije ruilhandel opzetten voor zowel goederen als diensten. “Wat je niet kapot maakt, maakt je sterker”.

Door Joep Derksen

Arentsen is niet het prototype “wereldverbeteraar”: wollen sokken komen er bij haar niet in. En als mensen beginnen te klagen over hoe slecht ze het hebben, houdt Arentsen de boot af: “Je kunt wel tien keer zeuren hoe beroerd je het hebt, maar verbetert dat je situatie? Doe er wat aan!”

Ze is een “self-made woman”; heeft haar eigen pad moeten kiezen en belandde op haar 16de in het leger. Die acht jaar waren voor haar de mooiste tijd van haar leven, zo laat ze weten. “Ik had daarvoor altijd al gezegd dat ik in dienst wilde. Mijn vader, oom en zwager zaten bij de marine. Ik koos ervoor het leger in te gaan en was kort verband vrijwilliger, zoals dat heette. Ik diende twee periodes van vier jaar, daarna moest ik weg; zo waren de regels. Ik zat daar samen met elf andere meiden en we deden alles wat de jongens ook moesten doen, zoals schieten en de stormbaan overwinnen. Na een interne gezeten te hebben in Den Helder voor zes weken militaire vorming kwam ik in Valkenburg terecht. Het was een geweldige tijd, want het leger is een wereld op zich. Nog altijd kan ik veel beter met mannen dan met vrouwen overweg.”

Verbazing

Arentsen trouwde zelfs met een van haar legermaatjes, al was dat huwelijk geen lang leven beschoren. Op haar 27ste trouwde ze opnieuw, met een zoon en dochter tot gevolg. Echter, ook deze relatie strandde en die ervaring had een diepe impact op haar leven. De natuurlijke gevoelens van verbazing, boosheid en zelfmedelijden passeerden de revue, tot ze op een dag tot de ontdekking kwam “dat ik mezelf een schop onder de kont moest geven om door te gaan. Er waren momenten dat ik dacht: ‘Mijn god, hoe kom ik de week door?’, maar ik had geen zin om voor slachtoffer te spelen. Ik heb veel geleerd uit die tijd, onder meer dat ik over een oerkracht beschik en dat ik veel meer uit mezelf kan halen dan ik ooit gedacht had. Mijn lijfspreuk is: wat je niet kapot maakt, maakt je sterker. Ik heb in mijn relaties stomme keuzes gemaakt, maar ik was het zat om zielig op mijn achterwerk te zitten. Ik vroeg me af: ‘Is dit het leven wat ik wil?’ Straks gaan de kinderen de deur uit en dan ben ik alleen.”

Financieel had Arentsen het niet altijd even gemakkelijk. “Als alleenstaande ouder redt je het niet alleen en je moet dan openstaan voor hulp. Maar ik voelde me altijd zo beroerd om die hulp te ontvangen, zonder er wat voor terug te doen.” Haar kinderen wilden sporten, maar zij kon de lidmaatschappen niet betalen. Vervolgens is ze naar de sportschool gegaan en stelde voor om in ruil voor die lidmaatschappen wekelijks de sportschool schoon te maken. Dit aanbod werd geaccepteerd, waarna Arentsen besefte: “Hier moet meer in zitten! Ik had veel tijd om na te denken over wie ik ben en wat ik wilde. Ik haal mijn voldoening uit het leven om anderen te helpen en ik kwam op een leeftijd waarvan ik zei: “Als ik nog iets wil, moet ik het nú doen. Zo ontstond het idee voor de ruilhandel. De mensen hebben zat spullen over en gebruiken heel veel daarvan absoluut niet. Sommige vrouwen hebben kasten vol kleren die ze nooit dragen. Waarom zou je anderen niet gelukkig maken met iets wat je zelf nooit gebruikt?”

Winterjas

Tegenwoordig is Arentsen zorgcoördinator en ze komt vaak in aanraking met eenzame mensen, die al blij zijn als er iemand langs komt, ook al is het “maar” de schoonmaker. “Ik had iemand een winterjas gegeven en die mevrouw was er zo blij mee! Dat gaf voor mij de doorslag. Ik praatte met mensen over mijn idee en voor ik het wist ontving ik een wasdroger, hoogslaper, stoel, dressoir en kleren om de ruilhandel mee te beginnen.” Vervolgens ging Arentsen aan tafel zitten en bedacht het concept voor NicKel Ruil & Adviesdiensten. “Alles is in te brengen en onderling te ruilen’ zowel goederen als diensten. Er komt geen geld aan te pas, maar mensen kunnen ‘Nickels’ sparen. Deze naam is een combinatie van de namen van mijn kinderen Nick en Kelly. Voor 20 euro per jaar worden mensen lid, waardoor ze het hele jaar de ruilavonden kunnen bezoeken of via de website
www.nickelruiladviesdiensten.nl goederen of diensten kunnen ruilen.” Ze legt het principe uit: “Stel dat we een televisie hebben staan en een lid wil die ruilen, maar hij of zij heeft niets in te brengen. Dan krijgt deze persoon toch de tv mee en komt die in de ‘min Nickels’ te staan. Iedereen kan wel wat doen, ook al gaat het dan om het zemen van de ramen of boodschappen doen met oudere mensen. Oog hebben voor elkaar; daar gaat het om.”

Momenteel opereert Arentsen alleen nog vanuit haar eigen huis, waar dan ook behoorlijk wat spullen opgeslagen liggen; klaar voor de volgende ruilavond die iedere eerste dinsdag van de maand van 19:00 uur tot 21:00 uur in het clubgebouw van Speeltuin Marijke (Crocussenstraat in Lisse) plaatsvindt. Plannen voor uitbreiding heeft ze ook: “Mijn streven is om een ruilwinkel op te richten, waar mensen alleen maar mooie spullen kunnen ruilen. In zo’n winkel komt dus geen bak met ouwe zooi te staan. Ik ben nu bezig om ruimte te zoeken, er zit namelijk nog zoveel meer in dit concept. Ik wil het persoonlijke aspect terug brengen in de samenleving. Ken je die reclame: ‘Wat moet je met aardige mensen?’ Dat bedoel ik nou: we zijn helemaal niet meer gewend dat mensen ook aardig kunnen zijn. Iedereen is hard tegenover elkaar. Ik hoop dat mensen meer open gaan staan voor een ander.”

Arentsen vindt dat ze geen wereldverbeteraar is: “Ik kom bij andere mensen als harde tante over. Maar die houding heb ik me ook aangeleerd uit zelfbescherming: als je niemand tot je hart toelaat, dan kunnen ze je ook geen pijn doen. Ik wil de mensen helpen met deze ruilhandel en houdt er niets aan over, met uitzondering van een stukje zelfvoldoening. Met deze ruilhandel maak ik het een stukje socialer en persoonlijker en geef de mensen een teken: als je wilt veranderen, doe het dan zelf.” Wellicht zit er toch een grotere wereldverbeteraar in Arentsen dan ze zelf denkt.

Succesvolle ruilavond

LISSE – De eerste ruilavond op dinsdag 14 september verliep succesvol. Enkele tientallen mensen bezochten het onderkomen van de Speeltuin Marijke om daar hun goederen aan te bieden, te ruilen of gebruik te maken van de Nickels.

Arentsen was dan ook bijzonder tevreden: “Ik vond het een succes. Deze eerste avond hebben we perfect kunnen bekijken hoe alles loopt en hoe de Nickel werkt.” Vele spullen werden ingeleverd; kleding, laarzen, huisraad en een fraaie combimagnetron. Een probleem waar Arentsen nu mee geconfronteerd wordt, is de opslag van alle spullen. Ze is dan ook druk op zoek naar een locatie die (goedkoop) als opslagplaats kan dienen.

Eén vraag kan Arentsen zeer boos maken: “Wat verdien jij eraan?” “Als mensen vraag stellen, word ik ontzettend verontwaardigd, want ik verdien er helemaal niets aan. De mensen hebben zat spullen over en ik wil andere mensen helpen.”

Profiel

Naam: Armella Arentsen
Geboorteplaats: Vlaardingen
Geboortedatum: 28.5.1963
Woonplaats: Lisse
Relatie: Gescheiden
Kinderen: Twee: Nick (18) en Kelly (14)
Beroep: Zorgcoordinator
Houdt van: M’n kinderen
Hekel aan: Liegen
Levensdoel: Plezier in het leven
Wil nooit: Een relatie meer
Wil ooit: Voor mezelf beginnen
Bijzondere website:
www.google.com
Voor het laatst intens gelukkig: Twee weken geleden, toen ik met mijn zoon en dochter samen was
Heeft spijt van: Dat ik uit dienst moest
Zou in een ander leven: Als koe willen terugkomen
Dieptepunt in het leven: Dat mijn gezin verdriet had door de keuzes die ik maakte
Heb mijn ouders nooit verteld: Heel veel. Ik wilde als puber mijn zieke moeder niet belasten

22 september 2010

Fotocollectie van vijftig burgemeesters

TEYLINGEN – Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 september opende burgemeester Sander Schelberg een unieke expositie. Tot 16 oktober zijn vijftig foto’s te bezichtigen van evenveel burgemeesters uit heel Nederland.

De fotograaf Henk van Kooten vereeuwigde deze eerste burgers op een manier zoals hij hen zag. De kunstenaar laat weten: “Het resultaat is een tentoonstelling van kunstzinnige weergaven van de persoonlijkheden van de verschillende burgemeesters. Het thema 'De menselijke keten' is er in verweven. Hierbij symboliseert de ambtsketen, behorend bij het burgemeesterschap, de spanning tussen ambt en privé-leven.”

Schelberg bekeek zijn eigen foto en was meer dan tevreden over het resultaat. De burgemeester staat op een ludieke manier op de foto. “We hebben drie kwartier met elkaar gepraat. Iedereen ziet wat anders in deze foto; ik beschouw het dat de fotograaf vindt dat ik van een grapje houd.”
Job Cohen, Guusje ter Horst en Thom de Graaff zijn andere burgemeesters die op de foto’s te zien zijn. Maar ook de burgemeesters van Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse zijn te bewonderen. De laatste, Corrie Langelaar, beschouwt haar kleurige foto desgevraagd als zeer geslaagd: “Ik ben koppig, en die kleuren tonen dat ik een kleurrijk persoon ben.”

Startersleningen mogelijk ook voor nieuwbouwwoningen

KATWIJK – De politiek wil bekijken of het beschikbaar stellen van 2,7 miljoen euro voor startersleningen niet alleen mogelijk is voor bestaande woningen, maar ook voor nieuwbouwwoningen. Oorspronkelijk leek een meerderheid zich te vormen om het collegevoorstel te volgen en de startersleningen enkel ter beschikking te stellen voor de aankoop van bestaande woningen.

Tijdens de commissievergadering ruimte van woensdag 15 september sloten de VVD en Gemeente Belangen zich onomwonden aan bij dit collegevoorstel. De ChristenUnie was eenzelfde mening toegedaan, al gaf commissielid John Zuijderduijn wel het advies om ook alternatieve instrumenten te onderzoeken die de doorstroming van woningen bevorderen. “Staar je niet alleen blind op deze startersleningen.”
Het CDA had graag gezien dat die 2,7 miljoen “een tandje meer” zou zijn. “Doe het niet alleen voor bestaande woningen, maar ook voor de te verwachten 140 woningen die nog in de planning staan om gebouwd te krijgen. Zo worden deze startersleningen gebruikt om de woningmarkt weer van start te krijgen”, aldus commissielid Leen van den Oever. Zijn collega Gerard van Delft (SGP) deelde deze mening: “Het is juist bij nieuwbouw van starterswoningen van belang dat ook jonge starters daar een kans krijgen.”
Wethouder Willem van Duijn deed een handreiking naar de verschillende politieke partijen: “Ik laat aan u als raad over of u de nieuwe woningen er wel of niet bij wilt trekken. Gelet op de financiele situatie en moeilijke keuzes heeft het college het voorstel gedaan om de startersleningen alleen voor bestaande woningen te laten gebruiken.” De handschoen werd opgepakt door Hans Vingerling (Gemeente Belangen): “Als er over bijvoorbeeld een jaar een project aankomt met starterswoningen, kunnen we dan bekijken dat er een besluit komt om toch die starterswoningen mee te kunnen nemen.” Nelly Smits (PvdA) steunde deze visie en nadat de ChristenUnie had aangegeven niet akkoord te gaan met het huidige voorstel, liet Van Duijn weten dat hij “wellicht” nog met een aanvullend voorstel in de raad komt. “Inclusief de aanvullende dekking”.

Ambtskostuum compleet

TEYLINGEN – Al eerder ontving burgemeester Sander Schelberg een ambtskostuum van de Schölvink Stichting, maar donderdag 16 september werd deze outfit gecompleteerd met een origineel oud sabel uit begin 1900 van 73 centimeter lang.

Historisch onderlegen Teylingers herinneren zich direct dat burgemeester August Jozef Schölvink van 1907 tot 1929 in Warmond de scepter zwaaide. Nog altijd staat in dat dorp een stenen bankje ter herinnering aan die periode. Eens per vier jaar ontmoet de hele familie Schölvink elkaar voor een familiereunie en voor de laatste editie in 2007 was ook Schelberg uitgenodigd. Bij die gelegenheid ontving hij het ambtskostuum, maar nog zonder sabel. Dit “onrecht” werd vorige week donderdag dus rechtgezet.
Alphons Schölvink overhandigde het kleinood aan de burgemeester: “Met dit sabel is het ambtskostuum compleet.” Tot in de verre toekomst kan het complete ambtskostuum bewonderd worden in het Voorhoutse bestuurscentrum.

Balgerij krijgt onderdak

TEYLINGEN – De scoutinggroep Tjarda verlaat haar huidige blokhut en verhuisd naar de andere kant van Koudenhoorn, nabij het ondiepe gedeelte van ’t Joppe. Hierdoor kan zeilvereniging Balgerij op Koudenhoorn een onderdak krijgen en ook een aantal andere verenigingen kunnen een gebruik maken van de opstallen op Koudenhoorn.
Het collegevoorstel hierover werd donderdag 16 september door de leden van de gemeenteraad warm ontvangen. Een krediet van 193.000 euro is beschikbaar gesteld voor de realisatie van een verenigingsgebouw en ligplaatsen voor zeilvereniging De Balgerij. Daarnaast wordt bijna 70.000 euro geinvesteerd voor de verbetering van de huidige accommodatie van Tjarda. Fractievoorzitter Rose-Marie Keijzer (D66) verwoordde de gevoelens van het grootste deel van de raad: “Het is belangrijk dat de Balgerij eindelijk een onderdak krijgt.”

Bekeuringenbeleid weert bezoekers

VOORHOUT – Een kort mailtje aan de burgemeester doet soms wonderen. Ineke Barends van Dijk uit Oegstgeest bezocht de vernieuwde Herenstraat om even lekker te gaan winkelen. Ze parkeerde haar auto voor de apotheek en plaatste haar parkeerschijf achter de voorruit.

Binnen het uur was ze terug, om een bekeuring van 160 euro achter haar ruitenwisser te vinden. Het bleek dat zij op een invalidenparkeerplaats stond. Barends is woest: “Nu bleek er donderdag 16 september een bord geplaatst te zijn, die aangaf dat deze plek een invalidenparkeerplaats is geworden. Er is geen markering op het wegdek aangegeven dat het om een invalidenplaats gaat. Dat is in andere dorpen en steden wel gebruikelijk. Natuurlijk zou ik niet op die plaats gaan staan als het duidelijk was aangegeven en wat ik nu zo jammer vind is waarom niet eerst een waarschuwing.”

Barends fulmineert tegen het handhavingsbeleid: “Nu blijkt er een overijverige parkeerwachter te zijn die op deze plaats goed kan scoren, dit hoorde ik van een winkelier aan de overkant. Die parkeerwachter komt meerdere malen per dag langs, zet zijn auto van de gemeente neer en schrijft een bon uit: tel uit je winst. Is het wel terecht dat hij die bekeuring schrijft terwijl er geen markering is en met een bord die zo onhandig is geplaatst? De Herenstraat is prachtig geworden, al heeft het lang geduurd en was het voor de middenstand een moeilijke tijd. Als men vanuit de gemeente dan zo omgaat met klanten die de weg naar de winkels weer moeten vinden dan maak je het niet aantrekkelijk om te komen winkelen.”

Na ontvangst van deze brief is de situatie aangepast: het bord dat aangeeft dat op die locatie alleen invaliden mogen parkeren, is nu duidelijk zichtbaar. De gemeentelijk woordvoerder is gevraagd of deze situatie naar aanleiding van de email is aangepast, hoeveel bekeuringen al zijn uitgeschreven en of het op deze locatie inderdaad ‘makkelijk scoren’ is. Zij laat weten: “Op 2 september hebben wij een algemene tekst in de gemeenteberichten geplaatst over de parkeersituatie in de Herenstraat. Hierin wij hebben aangegeven dat wij voor 3 september waarschuwingen hebben uitgedeeld, maar dat er vanaf deze datum bekeuringen kunnen worden uitgeschreven.

Op 9 september is het invaliden parkeerbord op de wettelijk voorgeschreven manier geplaatst voor de apotheek. Kort daarop is mevrouw Barends bekeurd. Omdat de eerste twee bekeuringen wel erg kort na het plaatsen van het bord zijn uitgeschreven, hebben wij de eerste twee bekeuringen, waaronder die van mevrouw Barends, geseponeerd. Vanaf 11 september zijn wij wel daadwerkelijk gaan bekeuren. Op de invalidenparkeerplaatsen in de Herenstraat wordt ter verduidelijking een tegel met daarop een afbeelding van een rolstoel geplaatst. We kunnen nog niet precies aangeven op welke termijn deze wordt geplaatst.

Wij hebben uitgezocht hoeveel bonnen er totaal zijn uitgeschreven op deze specifieke plaats. Dit is helaas niet na te gaan, omdat de doorslagen van de bonnen die worden uitgeschreven opgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie. Wij hebben verder geen klachten ontvangen van mensen die een bon hebben gekregen.”
Kortom, voor mevrouw Barends is het in ieder geval goed nieuws en toekomstige parkeerders zijn gewaarschuwd.

Bijna 2.500 steunbetuigingen tegen permanente koopzondag

TEYLINGEN – Al 2.463 mensen hebben zich uitgesproken tegen het voorstel om permanente koopzondagen in te voeren in Voorhout en Sassenheim. Dit nieuws maakte John Voordouw, mede-oprichter van het actiecomite Koopzondag Nee!, deze week bekend. Twee weken lang duurt de handtekeningactie nu en op zondag 19 september stond de teller op 2.239 handtekeningen.
Vorige week kregen 6.000 huishoudens een flyer in de bus met de oproep de actie tegen de permanente koopzondag te steunen. Tijdens de Voorhoutse feestweek werden 224 flyers ingeleverd. Voordouw is zeer enthousiast: Het is een fantastisch resultaat waaraan wij met z'n allen hebben gewerkt.” Het college van burgemeester en wethouders heeft al laten weten dat zij de invoering van de permanente koopzondag in Voorhout en Sassenheim niet steunen. Fractievoorzitters Rose Marie Keijzer (D66) en Marlies Volten (VVD) laten desgevraagd weten dat zij hun standpunt nog niet definitief bepaald hebben. Dat zal pas gebeuren tijdens de fractievergaderingen op maandag 4 oktober.

Hangen mag

TEYLINGEN – Een motie om beter in te zetten op de aanpak van hangjongeren werd donderdag 16 september bijna raadsbreed gesteund. Alleen Trilokaal ondertekende deze oproep naar het college niet.

Gemeenteraadslid Van der Lubbe (VVD) stelde onder meer: “onze fracties krijgen regelmatig te horen van de omwonenden over de hangjongerenoverlast. Het aantal meldingen neemt af, dus het college meent dat er minder overlast is. Hierover zijn grote verschillen tussen subjectieve en objectieve meningsvorming. We kennen mensen die niet meer overlast melden, omdat ze niet tevreden zijn over het resultaat van hun melding. We dringen aan op intensievere communicatie met onder meer de hangjongeren.”
Burgemeester Schelberg pakte de motie op een positieve wijze op: “Ik beschouw deze motie als stimulans voor onze opsporingsambtenaren en de jongerenwerkers. Het is goed om door informeel overleg contact te hebben tussen jongeren, inwoners en ondernemers onderling. Door die aanpak hebben we verbeteringen gezien. Meldingen zijn belangrijk, maar niet de enige graadmeter of er sprake is van overlast. Ik zeg er wel bij dat hangen mag. Al noemt mijn dochter het ‘chillen’. Ik zie deze motie als een aansporing om onze huidige werkwijze te blijven volhouden, al zal de klus nooit af zijn. Er komen altijd jongeren bij en er komen andere groepen op andere plaatsen: daar moet je opnieuw afspraken over maken.”