Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Kritiek op CIZ

LISSE – ‘De communicatie met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is een drama. Zij lopen vreselijk achter in de afhandeling van de aanvragen voor huishoudelijke zorg.’ Deze kritiek kwam van teamleider Marjon Wouters en Janneke de Joode van de afdeling Zorg Thuis van DSV locatie Rustoord. Zij gaven de leden van de Seniorenraad op maandag 13 september een inzage in hun werk en de problemen die ze tegenkomen.

DSV levert zorg in Rustoord, de aanleunwoningen en het dorp zelf. In totaal doen de medewerkers dit voor 80 Wmo-clienten en 50 AWBZ-clienten. De beide vrouwen lieten weten tevreden te zijn met de communicatie met de ISD-medewerkers, maar noemden de communicatie met CIZ ‘een drama’. ‘Het CIZ loopt vreselijk achter. Als organisatie moeten we soms het risico nemen dat de mensen een indicatie krijgen. We omzeilen de wachttijden door aan te geven dat het om een spoedgeval gaat. Dan moeten deze aanvragen snel worden afgehandeld. Het CIZ heeft huisbezoeken af te leggen bij de client alvorens een aanvraag wel of niet wordt toegekend. Maar die huisbezoeken vinden niet altijd plaats. Bovendien volgt CIZ niet altijd de door ons aangegeven zorgindicatie en dat is heel vervelend. De clienten zijn daar de dupe van, want je mag dan maar een bepaald aantal uren zorg leveren.’

Een verklaring voor deze handelwijze van CIZ hebben de beiden wel: ‘Het heeft ongetwijfeld te maken met bezuinigingen die bij CIZ plaatsvinden.’ Er gloort echter licht aan de horizon: de UZI-pas. Met deze pas kunnen organisaties als DSV zelfstandig indicaties aanvragen, zo laten De Joode en Wouters weten. ‘Nadat wij een indicatie hebben aangevraagd, controleert het CIZ steeksproefgewijs. Later dit jaar hopen wij met de UZI-pas te kunnen beginnen.’

Desgevraagd laat Peter Faber, senior adviseur media & public affairs van Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), weten: ‘Ik heb de cijfers landelijk bekeken en van een gebied dat groter is dan van de vijf gemeenten waar u naar gevraagd hebt. Dit komt omdat wij niet standaard per gemeente de AWBZ-aanvragen registreren. Het beeld dat ik op dit moment heb gekregen is op basis van de wekelijkse rapportages. Deze geven aan dat er circa zes weken geleden inderdaad sprake was van achterstand. De afgelopen week laat landelijk zien dat er een klein percentage aanvragen is die niet binnen de termijn van zes weken is afgehandeld. Deels komt dit doordat gewacht wordt op aanvullende medische informatie die van andere partijen moeten komen dan het CIZ zelf. Denk hierbij aan huisartsen, specialisten et cetera.’