Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2010

Minder regels en meer tevredenheid

LISSE – Minder regels zorgen voor minder bureaucratie en meer tevredenheid bij de klanten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Efficiënter werken zorgt niet alleen voor bezuinigingen binnen de organisatie, maar levert tegelijk op dat de mensen gemakkelijker de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben. Adri de Roon, voorzitter van het dagelijks bestuur van de ISD en directeur Robert ’t Jong zijn groot voorstander van deze vernieuwde werkwijze.

‘Een uitkering moet uiteraard wel rechtmatig zijn, maar we willen de verstrekking hiervan klantvriendelijker maken. Dit levert minder ook minder werk op voor de ISD en zo snijdt het mes aan twee kanten. Vroeger besteedden we veel inzet om te voorkomen dat er onterecht gebruik werd gemaakt van de voorzieningen. Nu geven we het vertrouwen aan de mensen dat zij te goeder trouw zijn, tenzij anders wordt bewezen’, aldus De Roon.
Zo kan de ISD allerlei bestanden aan elkaar koppelen en hoeven de uitkeringaanvragers bijvoorbeeld niet meer allerlei bankafschriften te tonen. De financiële gegevens kunnen ook vanaf het ISD-kantoor gecontroleerd worden. Ook is het vanaf 1 oktober mogelijk om klachten en bezwaren per email in te dienen. Dit moet de drempel verlagen om hiervoor actie te ondernemen. Tevens is het vanaf die datum mogelijk om voor dit doel formulieren van de website te downloaden. De Roon: ‘We voeren de zogeheten E-dienstverlening in, zodat de mensen via de website een aanvraag voor een uitkering kunnen invullen. Het is te zot voor woorden dat wij als overheid in dit digitale tijdperk nog zaken op papier moeten aanvragen.’