Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2010

Motorevenement leidt tot commissievragen

LISSE – Het motorevenement op de wielerbaan van zondag 5 september heeft geleid tot vragen aan burgemeester Corrie Langelaar. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 september uitte fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) kritiek over de gang van zaken.

Vermeulen stelde: ‘Het motorevenement van afgelopen zondag op de wielerbaan was heel erg druk bezocht. We mogen vaststellen dat we blij zijn dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Er stonden auto’s langs de verschillende wegen. Hoe kan het zijn dat hiervoor een vergunning is afgegeven?’
Langelaar reageerde: ‘Via de gemeentewinkel is er een vergunning verleend, inclusief calamiteitenplan. In de vergunning is opgenomen dat de organisator zelf moet zorgen dat de omgeving, de bewoners en de medesportverenigingen op de hoogte worden gebracht van de activiteiten. Ook is de vergunning gepubliceerd. Gebleken is dat er toch wat steken zijn blijven liggen, met name bij de aanvraag van de vergunning. De communicatie vanuit de motorvereniging naar de directe omgeving heeft niet plaatsgevonden. De mensen waren er niet van het evenement op de hoogte.’

De burgemeester vervolgde: ‘We zijn aan het inventariseren wat de klachten geweest zijn. Er waren problemen tussen de politie en de organisatoren; wij voelen ons daar mede verantwoordelijk voor. We bereiden een evaluatiegesprek voor met de politie en de organisatoren van het evenement. We willen ook weten wat er is gebeurd en hoe ze zich aan de voorwaarden hebben gehouden, mede gezien de drukte die er qua verkeer heeft afgespeeld. Zelfs op de begraafplaats hebben de mensen geparkeerd. We moeten ons nadrukkelijk beraden of het verantwoord is om een dergelijk evenement in deze omvang te hebben.’

Commissielid Hans Boekestein (Nieuw Lisse) wees Langelaar erop dat wat hem betreft ook de gemeente zelf niet vrijuit gaat. ‘Het afgeven van die vergunning was een foutje, want ook De Spartaan, Reflex en de FC Lisse hadden een sportdag. Daar kwamen ook veel mensen op af.’ Commissielid Marie Jose Verheij (VVD) deed eveneens een duit in het zakje met de vraag: ‘Gaf zo’n motorevenement niet heel veel herrie?’ Haar vermoeden werd bevestigd door de burgemeester.Vermeulen stelde: ‘Ook de motorsport moet haar hobby kunnen uitoefenen, maar afgelopen weekend konden de voetballertjes hun trainer niet eens horen.’ Langelaar besloot: ‘We maken een evenementenkalender om ervoor te zorgen dat er niet teveel op één plek gebeurt.’