Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2010

Onderzoek toont veel vliegtuiglawaai aan

STREEK – Het lawaai van de over de Bollenstreek stijgende en landende vliegtuigen is dermate hoog dat een groot deel van de bevolking er last van heeft. Deze conclusie kan getrokken worden uit de ‘Rapportage metingen vliegtuiglawaai 2009’, dat dinsdag 7 september openbaar gemaakt werd. Het rapport onderzocht de geluidsoverlast die Schiphol veroorzaakt in de plaatsen Lisse, Teylingen, Noordwijk, Hillegom, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.

De betreffende gemeenten hebben enkele jaren geleden geluidmeetpunten geplaatst om de vliegtuigherrie te registreren. Dit rapport is het eerste resultaat van die metingen. De geluidbelasting is bij de helft van de meetpunten 48 decibel of hoger; het niveau waarboven een significant deel van de bevolking hinder ondervindt van het lawaai. Positief nieuws was er ook: de overlast nam in de nacht af, mede dankzij het invoeren van de glijvluchtnaderingen langs een vaste route.

De cijfers laten zien dat per etmaal tussen 119 en 211 vliegtuigen over Lisse vliegen, waarbij de geluidbelasting schommelt tussen 49 en 51 decibel. Hillegom mag dagelijks tussen 76 en 114 vliegtuigbewegingen verwelkomen, met een geluidbelasting van rond 49 decibel. Noordwijk laat vergelijkbare cijfers zien: tussen 73 en 109 vliegtuigbewegingen, met een geluidbelasting tussen 47 en 50 decibel. Het aantal vliegtuigbewegingen boven Teylingen schommelt tussen 142 en 186 keer per etmaal, waarbij de geluidbelasting tussen 51 en 53 decibel ligt.

In een reactie liet Lisse-wethouder Bas Brekelmans (VVD) weten: ‘Voor Lisse is er in de Poelpolder een redelijk hoge geluidsdruk, ook in relatie tot het oude dorp. Aan de zuidkant van ons dorp zijn de vliegtuigen het best hoorbaar. De geluidswaarden komen niet boven de 56 decibel, maar wel over 48 decibel. Het wordt vooral interessant te zien hoe de effecten over de jaren zullen zijn.’
De gemeenten gaan door met het meten van het vliegtuiglawaai. Door betere systemen zal in de toekomst ook onderscheid gemaakt worden tussen vliegtuiglawaai en achtergrondgeluiden van auto’s brommers of kettingzagen.