Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2010

Startersleningen mogelijk ook voor nieuwbouwwoningen

KATWIJK – De politiek wil bekijken of het beschikbaar stellen van 2,7 miljoen euro voor startersleningen niet alleen mogelijk is voor bestaande woningen, maar ook voor nieuwbouwwoningen. Oorspronkelijk leek een meerderheid zich te vormen om het collegevoorstel te volgen en de startersleningen enkel ter beschikking te stellen voor de aankoop van bestaande woningen.

Tijdens de commissievergadering ruimte van woensdag 15 september sloten de VVD en Gemeente Belangen zich onomwonden aan bij dit collegevoorstel. De ChristenUnie was eenzelfde mening toegedaan, al gaf commissielid John Zuijderduijn wel het advies om ook alternatieve instrumenten te onderzoeken die de doorstroming van woningen bevorderen. “Staar je niet alleen blind op deze startersleningen.”
Het CDA had graag gezien dat die 2,7 miljoen “een tandje meer” zou zijn. “Doe het niet alleen voor bestaande woningen, maar ook voor de te verwachten 140 woningen die nog in de planning staan om gebouwd te krijgen. Zo worden deze startersleningen gebruikt om de woningmarkt weer van start te krijgen”, aldus commissielid Leen van den Oever. Zijn collega Gerard van Delft (SGP) deelde deze mening: “Het is juist bij nieuwbouw van starterswoningen van belang dat ook jonge starters daar een kans krijgen.”
Wethouder Willem van Duijn deed een handreiking naar de verschillende politieke partijen: “Ik laat aan u als raad over of u de nieuwe woningen er wel of niet bij wilt trekken. Gelet op de financiele situatie en moeilijke keuzes heeft het college het voorstel gedaan om de startersleningen alleen voor bestaande woningen te laten gebruiken.” De handschoen werd opgepakt door Hans Vingerling (Gemeente Belangen): “Als er over bijvoorbeeld een jaar een project aankomt met starterswoningen, kunnen we dan bekijken dat er een besluit komt om toch die starterswoningen mee te kunnen nemen.” Nelly Smits (PvdA) steunde deze visie en nadat de ChristenUnie had aangegeven niet akkoord te gaan met het huidige voorstel, liet Van Duijn weten dat hij “wellicht” nog met een aanvullend voorstel in de raad komt. “Inclusief de aanvullende dekking”.