Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2010

Toch toestemming voorbereidingskrediet Koudenhoorn

TEYLINGEN – Ondanks felle kritiek van de Warmonders en vertegenwoordigende organisaties uit dat dorp, ging een meerderheid van de gemeenteraad toch akkoord met het toekennen van een voorbereidingskrediet voor het herinrichtingsplan Koudenhoorn, variant 1+. Tegen het voorstel stemden PvdA, ChristenUnie en Trots Op Nederland.

In juli had wethouder Kees van Velzen aangegeven dat het de Warmonders waren die de toekomst van Koudenhoorn mochten bepalen. “De gemeente kiest niet; de inwoners beslissen”, zo stelde hij. Nadat driekwart van de mensen die reageerden hun stem hadden uitgebracht op variant 1; de meest behoudende optie zodat Koudenhoorn zoveel mogelijk onaangetast zou blijven, kwam het college met de variant 1+ op de proppen. In dit plan werden naast de wijzigingen voor variant 1 ook nog enkele andere zaken toegevoegd, zoals een driehoekpaviljoen en een historische werf. Dit zette kwaad bloed bij de Warmonders: “zo laat het college de inwoners dus toch niet zelf kiezen.”

Ook de politieke partijen stelden hier vragen over, al hielden de coalitiepartijen het op een “ruis op de lijn in de communicatie tussen gemeente en inwoners”, zoals fractievoorzitter Scholten (CDA) het stelde. Zijn partij twijfelde over het nut van het openluchttheater en de historische scheepswerf en riep het college op deze twee zaken sterk te heroverwegen in de plannen. Deze mening werd gedeeld door de VVD en ook de PvdA zag het openluchttheater niet (meer) zitten. Frans Nederstigt, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vond dat de scheepswerf en het openluchttheater niet noodzakelijk zijn: “We moeten bezuinigen, maar geven wel bakken met geld uit aan iets wat de bewoners niet willen.”

Van Velzen benadrukte: “De wijzigingen in scenario 1+ zijn kleine wijzigingen en zijn dus een positieve aanvulling op variant 1. We willen met de inwoners en de mensen die dat willen praten over de uitwerking van scenario 1+.” Ik wil heel nadrukkelijk aansturen op het draagvlak bij de inwoners. Wat mij betreft wordt Koudenhoorn een typisch voorbeeld van participatie en medezeggenschap van betrokkenen. Ik wil hier een voorbeeldproject van maken.”
De meerderheid van de partijen ging akkoord met het verlenen van een voorbereidingskrediet voor Koudenhoorn en stelde hiervoor een bedrag van 104.500 euro beschikbaar.