Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2010

Eigenaar Grotenhof moet boeten

LISSE – De Vereniging Oud Lisse (VOL) dringt er bij de gemeente op aan om strafrechtelijk op te treden tegen de sloop van de Monumentale Bollenschuur op Grotenhof (Achterweg Zuid 56). In een brief laten voorzitter Wim Bosch en secretaris J. van der Zwet weten dat vervolging moet plaatsvinden om geen precedentwerking te creëren.

In een toelichting stelt Bosch: ‘Wij vinden het als Ver.Oud Lisse heel triest dat de illegale sloop van deze monumentale bollenschuur niet wordt gestraft. Een zeer slecht voorbeeld ook voor de inwoners van Lisse omdat bescherming van gemeentelijke monumenten eigenlijk niets voorstelt gezien de slechte handhaving hiervan. Als er bij het illegaal slopen van een gemeentelijk monument nu niet eens handhavend wordt opgetreden, dan stelt Handhaving in de Gemeente Lisse toch niets voor? Waarom worden anders monumenten wettelijk beschermd als dit toch niets te betekenen heeft. Met name de burgemeester, die verantwoordelijk is voor handhaving, heeft hier denk ik een grote fout gemaakt. Ook is het een zeer slecht voorbeeld voor de inwoners en kan het als een precedent werken voor andere eigenaren van gemeentelijke monumenten.’

De brief laat verder weten: ‘De bouwinspecteur van de Gemeente Lisse constateerde op 13 januari 2010 dat de monumentale bollenschuur op Grotenhof (gemeentelijk monument) was gesloopt, terwijl het college de bouw van schuur en garage pas op 3 maart 2010 stil legde. Bijna 2 maanden later…! Grotenhof wordt n.l. als landgoed door de eigenaar Zwaan onder leiding van de architect Hans van Egmond geheel herbouwd.

Het handelen zonder vereiste omgevingsvergunning wordt aangemerkt als een economisch delict. Dit soort delicten wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste 3 maanden. De gemeente geeft in de toelichting aan dat ondanks dat de strafbepaling gebiedend lijkt te zijn opgesteld, het toepassen van deze strafbepaling een keuzemogelijkheid? blijft voor het college, aan wie de handhaving van een overtreding van de verordening door de raad is gedelegeerd. Wij vinden dit heel vreemd en onbegrijpelijk en niet te verklaren naar onze inwoners!
Wij begrepen ook uit de toelichting dat achteraf gezien er wel voldoende aanknopingspunten waren om in dit geval tot deze sanctionering over te gaan! De monumentale waarde blijkt immers met de sloop van het pand verloren is gegaan. Ook de monumentencommissie heeft aangegeven dat zij geen nut zien in de wederopbouw omdat hiermee de monumentale waarde niet kan worden hersteld. Daarom is dit, ook naar onze mening, al reden voor ons genoeg om sanctionerend op te treden. Wij willen daarom middels deze brief het college maar ook de gemeenteraad oproepen om toch strafrechtelijk handhavend op te treden in dit ernstige delict, omdat het anders een zeer slecht beeld geeft van een veel te tolerante overheid, een precedentwerking heeft en een zeer slecht voorbeeld geeft voor de inwoners van Lisse.