Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2010

Minder subsidie voor The Gate

LISSE – Een subsidieaanvraag van de Stichting Evangelie Gemeente ‘The Gate’ van 8.000 euro wordt niet toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Wel komt The Gate in aanmerking voor een incidentele subsidie van 1.250 euro voor de periode van 21 augustus tot en met 31 december. Deze mededeling deed het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 oktober.

The Gate kon niet met feiten onderbouwen waarom het gevraagde bedrag van 8.000 euro zo noodzakelijk was. Wel staat het college sympathiek tegenover de initiatiefnemers en wil The Gate de kans geven zich te bewijzen in het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor jongeren in jongerencentrum De Greef. Sinds 21 augustus is The Gate namens de Stichting Evangelische Gemeente Lisse daar gestart met activiteiten voor jongeren van 16 jaar en ouder. Samen met de Stichting STATIC worden elke week om en om activiteiten voor en door die jongeren georganiseerd, op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

Burgemeester Corrie Langelaar laat in een brief aan The Gate weten: ‘In verband met een proefperiode wordt een subsidiebedrag van maximaal 1.250 euro in eerste instantie toegekend voor deze eerste vier maanden. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de volgende argumenten: subsidie wordt alleen verleend voor de zaterdagactiviteiten. Vanwege de religieuze aard van de zondagactiviteit komt deze niet voor subsidie in aanmerking. De kosten van frisdrank en publiciteit komen niet in aanmerking voor subsidieverlening en moeten door de organisatie bekostigd worden.’
Op basis van de bezoekersaantallen wordt tijdens de proefperiode van vier maanden een tussenevaluatie gemaakt. Over enige tijd kan The Gate een nieuw subsidieverzoek indienen. Wel krijgt deze organisatie nog een waarschuwing van Langelaar: ‘We willen benadrukken dat het jongerencentrum een openbaar toegankelijk gebouw is. De activiteiten “Worship events in de vorm van een soort jeugdkerk” zal dan ook in het eigen gebouw van de Evangelische Gemeente aan de J. Israëlsstraat moeten plaatsvinden.’