Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2010

Onzekerheid voortbestaan WMV zorgt voor toewijzing aan Kwadraat

STREEK – De maatschappelijke dienstverlening wordt vanaf 2011 verzorgd door het bedrijf Kwadraad. De gemeenten Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Katwijk, Oegstgeest en Noordwijkerhout hebben besloten om het contract met de Stichting WWZ-Mariensatete-Valent (WMV), unit Algemeen Maatschappelijk Werk niet te continueren. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 5 oktober.

Kwadraad houdt zich vanaf 2011 bezig met het uitvoeren van de diensten Algemeen Maatschappelijk Werk, het Jeugd Preventie Project en het Opvoedadviespunt en ontvangt hiervoor ruim 236.000 euro aan subsidie. Zowel Kwadraat als WMV hadden een inschrijving gedaan om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De winnaar versloeg WMV echter glansrijk op zowel de beoordelingsfactoren ‘Prijs’ en ‘Kwaliteit’. Alleen wat betreft ‘Duurzaamheid’ presteerde WMV iets beter.

Een van de meest bepalende factoren om te komen tot de keuze voor Kwadraad, blijkt echter niets met prijs, kwaliteit of duurzaamheid te maken, zo blijkt uit een ambtelijk document van de gemeente Lisse: ‘WMV komt met betrekking tot ervaring zeer goed over. Echter, de accountant laat weten dat er “enige onzekerheid bestaat omtrent de liquiditeitsontwikkeling (van WMV). Dat duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit (WMV).” Deze opmerking is zeer relevant, want dit betreft een risico. De stukken van Kwadraad komen solide over en er zijn geen relevante op/aanmerkingen van de accountant.’
Kwadraad is niet afkomstig uit de Duin- en Bollenstreek en tot op heden ook niet in deze regio actief, wel in Leiden, Gouda en Delft. De regio, inwoners en lokale ontwikkelingen zijn daardoor bij deze instantie niet bekend. Echter, het personeel van WMV wordt wel door Kwadraad overgenomen; zij behouden dus hun baan en de mensen die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op de voor hen vertrouwde gezichten.