Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 oktober 2010

Raadslid neemt na half jaar afscheid

TEYLINGEN – Franck van der Valk, sinds maart gemeenteraadslid voor de VVD, legt zwaar teleurgesteld zijn functie neer. Het gebrek aan ruimte binnen de fractie om een eigen standpunt te kunnen vertegenwoordigden, heeft hem tot dit besluit doen komen. “Ik kreeg onvoldoende ruimte”.

In een summier persbericht laat de onlangs benoemde fractievoorzitter Marlies Volten weten: “De heer Van der Valk is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart, raadslid voor de VVD fractie. De heer Van der Valk geeft aan dat hij heeft ervaren dat hij niet kan functioneren binnen de geldende kaders en heeft daarom besloten zijn functie neer te leggen. Zelf stelt hij: ‘En nu ga ik over tot de orde van de dag.’ Wij vinden het jammer om afscheid te nemen van de heer van der Valk maar wij respecteren zijn besluit.”

Desgevraagd reageert Van der Valk, in het dagelijks leven agrarisch ondernemer. “Dat is een onverwacht berichtje, ja. Voor mij is het geen vreugdevol bericht en ik moet een heleboel zaken nog voor mezelf op een rijtje zetten. Verschrikkelijk veel vragen zijn voor mij nog onbeantwoord. Ik ben door het volk met voorkeurstemmen gekozen, maar ik mag binnen de fractie niet vrij vragen stellen en vrij kiezen. Ik kreeg onvoldoende ruimte.”

Teleurgesteld

Hij wil niet tot in detail gaan over de precieze redenen waarom hij zijn fractielidmaatschap al na enkele maanden neerlegt. “Ik zit ermee en ben teleurgesteld. Ik kan mijn besluit echter uitleggen en dat doe ik op 28 oktober, wanneer ik afscheid neem van de raad.” Van der Valk kan ook de keuze maken om als onafhankelijk raadslid door te gaan in de gemeenteraad. Waarom neemt hij deze stap niet? “Ik ben met voorkeurstemmen gekozen, maar dat is omdat het kwaliteitslogo van de VVD aan mij opgehangen is. Met een ‘Lijst Pietjepuk’ hadden maar een paar mensen op me gestemd. Ik ben liberaal en het VVD-zijn zit in me. Ik ga niet met de VVD concurreren.”

Ondanks alles blijft de politiek hem trekken: “Ik heb het met veel plezier gedaan en ben niet uit verveling de politiek in gegaan. Ik heb het ook niet gedaan om er zelf mooier of beter van te worden. Ik geloof dat je met elkaar binnen de fractie, met een afspiegeling van de bevolking een mooier Teylingen van kan maken. Maar daar moet ik binnen de fractie ruimte voor krijgen.”

Een aantal zaken speelt, die Van der Valk alleen ‘off the record’ wil vertellen. Heeft de overgang van het fractievoorzitterschap naar Marlies Volten zijn besluit om te vertrekken doen versnellen? Hij is even stil, lacht dan kort een vreugdeloze lach en zegt: daar geef ik geen antwoord op.”

Fractievoorzitter Marlies Volten reageert: “Franck heeft het gevoel dat hij bekneld wordt door het coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma. We hebben veel gesprekken gevoerd en hij is tot dit besluit genomen. Het liefst blijf je met z’n allen, maar hij kwam zelf met de boodschap dat hij zijn lidmaatschap wilde neerleggen. De directe aanleiding voor dit besluit is (de invoering van) het ondernemersfonds. Hij voelde zich hierin vastzitten. Ik had het gevoel dat hij zich beklemd voelde.”

Heeft het feit dat Volten sinds kort fractievoorzitter van de VVD is, bijgedragen aan het besluit van Van der Valk om zijn fractielidmaatschap op te zeggen? Volten is even stil, denkt na en zegt vervolgens: “Ik kan dat niet inschatten. Het speelt al een tijd; we hebben al vaker gesprekken over de werkwijze binnen de fractie gehad. Naar mijn gevoel maakt het niet uit dat ik de fractievoorzitter nu ben. Ook ben ik niet van mening dat de wijze waarop de fractie opereert, verstikkend is voor de fractieleden. Het is bij Franck een gevoelskwestie en zijn gevoel kan ik niet wegnemen. We betreuren dit besluit als fractie echt heel erg. Zijn eigenheid en eigen mening was de toegevoegde waarde voor onze fractie.”
Momenteel bekijkt de kiescommissie wie Van der Valk op zal volgen. Volten: “Leo van der Zon (wethouder) is de eerste die de brief krijgt om zitting te nemen in de gemeenteraad. Hij gaat dat waarschijnlijk niet gaan doen, zo heb ik van ‘m vernomen. De volgende op de lijst is Maresca de Jong.