Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 november 2010

‘Brug naar de overheid blijft nodig’

Gemeenteraad wil vertrouwenspersoon behouden

LISSE – De toekomst van Luud Kloos als vertrouwenspersoon hing aan een zijden draadje: het college van burgemeester en wethouders gaf onlangs aan de functie van vertrouwenspersoon te willen opheffen. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën (M&F) van woensdag 10 november bleken de politieke partijen echter een ruime meerderheid te hebben voor het behoud van een onafhankelijk vertrouwenspersoon, die de verschillende (semi-)overheidsinstanties in de gaten houdt en de belangen van de inwoners beschermd.

Kloos deed een laatste oproep om de functie van vertrouwenspersoon in stand te houden. ‘Deze functie is als pilot opgezet en de proef is geslaagd. Toen ik de functie kreeg, was het niet bekend hoe het zou gaan uitpakken en welke zaken ik specifiek zou gaan behandelen. Indertijd was er nogal wat loos. De mensen werden van het kastje naar de muur gestuurd en niet altijd netjes behandeld. De hulpverleners van verschillende instanties deden hun werk niet goed naar die individuele personen. Hulp is broodnodig, want anders doen die instanties niets.’ In twee jaar tijd heeft Kloos ruim vijftig mensen geholpen; minder dan hij zelf had gedacht. Dat komt volgens hem ook vanwege een ‘opgaande lijn van de ISD inzake de dienstverlening’, die is ingezet nadat Kloos een aantal adviezen had geformuleerd. Deze adviezen zijn grotendeels opgevolgd door de verschillende instanties. Kloos: ‘Een verandering van de cultuur doe je niet binnen een jaar; dat duurt een aantal jaren, zo je er al komt. Overal worden fouten gemaakt en overal is sprake van willekeur. De mensen zijn bang van de overheid; ze vinden het eng. Ze hebben een brug nodig om hun belangen over tafel te krijgen.’

Wethouder Adri de Roon (D66) liet weten dat het college geen meerwaarde meer zag in de functie van vertrouwenspersoon. ‘Indertijd waren er veel klachten en we hebben de vertrouwenspersoon ingesteld om te kijken of er sprake was van een topje van de ijsberg of niet. Als ik kijk naar de resultaten, moet ik vaststellen dat er sprake is van een ijsschots, niet het topje van de ijsberg. De proef is zeer geslaagd, het heeft meegeholpen om de zaken richting ISD kenbaar te maken. De ISD heeft de notitie zeer serieus genomen en heeft maatregelen getroffen. Het college vindt dat de functie van vertrouwenspersoon niet in stand gehouden moet worden.’

De commissieleden waren het niet met De Roon eens. Commissielid Bert Verdoes (PvdA): ‘Het aantal mensen dat u hebt geholpen vinden we niet zo belangrijk. Het gaat erom dat als mensen zich tot u wenden, er dan een luisterend oor is. Men zit in de knel en de weg naar officiële klachten is lang. U hebt ons overtuigd van het belang van uw onafhankelijke functie.’ Commissielid Miriam Timmer (D66): ‘Het gaat om een kwetsbare groep in onze maatschappij. Iedere organisatie zou een vertrouwenspersoon moeten hebben, deze werkeloos te maken en werkeloos te houden. College; wacht het advies van het WMO-adviesorgaan af en heroverweeg het te nemen besluit.’

Commissielid Jeanet van der Laan (Nieuw Lisse) vond het ook belangrijk dat een onafhankelijk vertrouwenspersoon in Lisse huist. ‘We willen voor de mensen een klankbordgroep hebben.’ Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘Het verbeterde werkproces van de ISD heeft duidelijk gemaakt dat we op de goede weg zijn. We gaan de Wmo anders benaderen en die andere benadering geeft ons de overtuiging dat een onafhankelijk vertrouwenspersoon gewenst blijft. Je moet de organisatie scherp houden.’
De Roon liet weten dat het college het besluit om de functie van onafhankelijke vertrouwenspersoon op te heffen te heroverwegen. Kloos was voldaan en liet weten: ‘Wat ik doe is een missie. Er zijn mensen die mondig genoeg zijn, maar ik doe het juist voor de mensen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Zij staan niet op een gelijk niveau met de instanties en ik wel. De mensen waar mijn burgers mee te maken hebben, hebben ook hun slechte dagen. Ik win misschien niet altijd, maar we nemen wel alle zaken door zoals het hoort en vervolgens kan ik het resultaat uitleggen.’