Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 november 2010

Extra geld voor achterstallig onderhoud

LISSE – Het vorige college heeft de voordelen van het uitplaatsen van de buitendienstmedewerkers veel te optimistisch ingeschat. Met de woorden ‘De ramingen waren te krap voor het verschil tussen de kosten van de Meerlanden en waar we het groenonderhoud zelf voor deden’, uitte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) indirect kritiek op zijn voorganger Jan Kippers. In een presentatie tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën (M&F) van woensdag 10 november liet Van Zelst weten dat de gemeente per jaar 240.000 euro extra moet reserveren voor het onderhoud.

Van Zelst: ‘In het verleden waren geen budgetten ingeruimd voor de vervanging van groen en de kosten voor groen, meubilair, hekwerken enzovoort. De afgelopen jaren is ook gebleken dat incidentele verzoeken uit de samenleving moeilijk zijn in te passen in het budget dat voorhanden was om nieuw speelwerk te plaatsen. Door ruimte te creëren in de budgetten ontstaat ook ruimte voor de incidentele verzoeken. We gaan de gemeenteraad 200.000 euro per jaar structureel vragen plus 40.000 euro per jaar voor incidentele verzoeken.’

Met dreigende woorden gaf Van Zelst de ernst van de situatie aan: ‘Als het bedrag niet gehonoreerd wordt, zullen speelplekken geamouveerd worden en kan het huidige niveau van speelplekken niet blijven bestaan.’ De wethouder had ook een goednieuwsbericht: ‘Stek wil structureel 25.000 euro per jaar bijdragen om speelplekken te realiseren bij hun huurwoningen. Daar zijn we blij mee.’ De gemeente wil een inhaalslag maken in het laatste kwartaal van 2010 en eerste kwartaal van 2011. ‘Daarna komt er een beheer- en investeringsplan en een jaaruitvoeringsplan.’
De woorden van Van Zelst werden met lof begroet. Commissielid Jeanet van der Laan (Nieuw Lisse) refereerde naar de slogan van het coalitieprogramma: ‘Ik ben opgelucht dat we nu eindelijk kunnen doorpakken.’ Commissielid Miriam Timmer (D66) vulde aan: ‘Het is bijzonder verheugd dat nu krachtdadig wordt gereageerd en de achterstand ingehaald wordt. We houden het in de gaten en wensen u veel succes.’