Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2010

Duurzamer en efficiënter licht

LISSE – De gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan samen aan de slag met de verlichting van de openbare ruimte, zo liet Conny Keultjes van de afdeling communicatie van de Milieudienst West-Holland onlangs weten. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) laat desgevraagd weten welke uitvoering de gemeente Lisse aan de genoemde ambities geeft.

Op 25 oktober ontvingen de wethouders Milieu uit de regio Holland Rijnland de regionale uitgangspuntennotitie Licht in ‘t zicht. Met deze notitie willen de gemeenten regionale eenduidigheid geven aan de verlichting van de openbare ruimte. Keultjes: ‘De kwaliteit van de openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook leefbaarheid speelt hierbij een rol. Maar verlichting gebruikt energie en daarom is efficiënt en effectief verlichten belangrijk. De gemeenten in de regio werken hier aan, alleen gebeurt dit vaak op individuele basis. Vanuit een aantal gemeenten was er behoefte om regionaal naar dit onderwerp te kijken. Verlichting gaat immers over de gemeentegrenzen heen.’
De Milieudienst heeft een ‘project van Energie voor de toekomst opgezet: een klimaatcampagne van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland en de Milieudienst West-Holland. Het doel van deze campagne is CO2-uitstoot verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen. Van Zelst over de inzet van Lisse: ‘In 2011 wordt op het gebied van duurzaam inkopen, energiebesparing en openbare verlichting meegedraaid in het regionaal klimaatprogramma. Hieruit volgt een aantal projecten, gerelateerd aan de openbare verlichting. De doelstellen zijn te komen tot efficiënte openbare verlichting, duurzame verlichting, het afstemmen van omgevinglicht en het minimaliseren van lichthinder en/of lichtvervuiling.’