Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 december 2010

Ernstige bodemverontreiniging stortplaats

LISSE – Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging op de voormalige stortplaats Loosterweg Noord. Daarom wordt de komende twee jaar een extra afdeklaag van baggerspecie aangebracht. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 16 november in met een aanvraag hiertoe van de Provincie Zuid-Holland (PZH).

De provincie heeft het bevoegd gezag over de voormalige stortplaats en het bedrijf Grondbank GMG heeft van de provincie de opdracht aanvaard om het saneringsplan op te stellen. De afdeklaag, bestaande uit baggerspecie, wordt over een periode van twee jaar aangebracht. Deze afdeklaag is nodig omdat de voormalige stortplaats onvoldoende afgedekt was. De PZH heeft geconstateerd dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en door het aanbrengen van een afdeklaag van een meter wordt het contactrisico met het verontreinigde stortmateriaal weggenomen, zo is de verwachting.
De komende twee jaar mogen maximaal twaalf vervoersbewegingen per dag voor de afdeklaag plaatsvinden. Nadat de afdeklaag is aangebracht, kan het oorspronkelijke gebruik van de grond, grondgebonden veehouderij, weer voortgezet worden.