Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2010

Fietspad en fietsbrug komen er toch

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders gaf dinsdag 7 december toestemming voor de aanleg van een fietspad en fietsbrug langs de Mallegatsloot. Hiermee kan een in 2007 ingediend verzoek van de Provincie Zuid-Holland ingewilligd worden. Twee zienswijzen door negen personen tegen de aanleg zijn afgewezen.

Het toekomstige fietspad ligt in zogeheten landelijk gebied waar bollenteelt plaats kan vinden. De gemeenteraad gaf in mei toestemming voor dit plan, op voorwaarde dat 700 m2 aan bollengrondcompensatie plaats zou vinden bij Donjon Dever. De bezwaarmakers gaven onder meer aan dat er geen noodzaak was voor het fietspad, omdat er al diverse doorgangen zijn naar het fietspad aan de Heereweg, die door weinig mensen gebruikt wordt. Ook zou de fietsbrug voor mensen met een fiets met ondersteuning te hoog worden.
Het college weerleg deze bezwaren en volgt het ambtelijk advies: ‘De noodzaak om het fietspad aan te leggen is om de bewoners van De Engel op een veilige manier met hun fiets de wijk in en uit te kunnen laten gaan. Door de aanleg van het fietspad vanaf de N208 langs de Mallegatsloot met een directe aansluiting op de Nicolaas Damesstraat in het buurtschap De Engel wordt de gevaarlijke situatie voor het fietsverkeer aan de westzijde van de N208 opgeheven. De fietsbrug zal voldoen aan alle normen die aan een fietsbrug worden gesteld. Een fiets, al dan niet met ondersteuning, moet hier overheen kunnen gaan.’ De gemeente en Provincie delen de eventuele planschadekosten voor de aanleg. Wanneer begonnen wordt met de realisatie van het fietspad en de fietsbrug, is nog niet bekend.