Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 december 2010

‘Illegaal slopen is fout, fout, fout’

LISSE – Het illegaal afbreken van de monumentale bollenschuur krijgt geen strafrechtelijke consequenties. Het college van burgemeester en wethouders liet dinsdag 16 november weten dat deze stap richting de eigenaren van de voormalige bollenschuur aan de Achterweg-Zuid 56 ‘juridisch niet sterk zou zijn’. Burgemeester Corrie Langelaar lichtte het besluit toe.

Langelaar: ‘De aanvragers zijn in de fout gegaan en zijn begonnen met slopen zonder een advies van de monumentencommissie en zonder een sloopvergunning. Dat is fout, fout, fout. Zeker gezien de ervaring van de eigenaar is het onbegrijpelijk dat zoiets heeft plaatsgevonden. Nadat we constateerden dat de boel was platgegooid, hebben we als gemeente direct de boel stilgelegd. Vervolgens hebben we bekeken of we een stap verder dan die bestuurlijke handhaving kunnen doen, dus ook strafrechtelijke handhaving. We zien hier toch van af; navraag bij het Openbaar Ministerie leert dat ze weinig prioriteit aan deze zaak zullen geven en het waarschijnlijk zullen seponeren. Juridisch gezien is het niet sterk om de strijd strafrechtelijk aan te gaan.’

Worden er geen extra sancties opgelegd aan de daders? Hoe staat het met de precedentwerking? Op deze manier zou het aantrekkelijker kunnen worden voor eigenaren van monumenten om illegaal te slopen. Immers, er wordt blijkbaar toch niet strafrechtelijk opgetreden. Wethouder Adri de Roon (D66) beantwoordde deze vraag: ‘De mogelijkheid om strafrechtelijk op te treden, houden we altijd open, maar je bent afhankelijk of het OM het oppakt. Wel overwegen we om extra sancties, zoals een bestuurlijke boete, in de toekomst door te voeren. Het beeld dat ontstaat is dat men kan doen wat men maar wil, maar wij geven het signaal dat het niet kan.’

De oude bollenschuur kan niet meer in de oude staat hersteld worden, maar het college heeft de hoop dat delen van die bollenschuur in een nieuw pand teruggebracht worden. De eigenaar wordt verzocht om ‘binnen redelijke termijn’ een principeverzoek in te dienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan landelijk gebied, zodat de haalbaarheid van het project Achterweg-Zuid kan worden beoordeeld. De Roon: ‘De aanvraag hiervoor begint van voren af aan. Eerst wordt een bouwvergunning beoordeeld en dan wordt het bestemmingsplan bepaald. We stellen dan eisen, bijvoorbeeld dat het pand qua uitstraling in de originele staat moet worden hersteld en dat zoveel mogelijk originele materialen gebruikt moeten worden.’ Langelaar vulde aan: ‘De nog bestaande toegangspilaar kan wel gerestaureerd en teruggeplaatst worden. We begrijpen dat daar de bereidheid toe is.’