Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 december 2010

Lisse betaalt extra mee aan Rijnlandroute

LISSE – De gemeenteraad van Lisse gaat unaniem akkoord met een extra bijdrage van 818.000 euro voor de realisatie van de Rijnlandroute. Wel adviseren de politieke partijen om de realisatie van de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) eerder te laten uitvoeren dan de Rijn Gouwe Lijn-West. Tijdens een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland (HR) op dinsdag 30 november moeten de gedeputeerden kunnen concluderen dat twaalf HR-gemeenten een extra investering willen doen om de Rijnlandroute te realiseren. Dat wordt geen sinecure, want de gemeente Kaag en Braassem heeft al aangegeven vooralsnog geen extra geld te willen betalen. Ook de gemeente Voorschoten heeft haar bedenkingen; zij stellen als voorwaarde dat de (geluidsvriendelijker) variant ‘Churchill Avenue’ wordt gerealiseerd.

De politieke partijen van Lisse riepen in een amendement het college op om keuzes te maken als de financiële situatie daartoe dwingt. ‘Kies dan voor het aanleggen van een duurzame en volledige variant van de Rijnlandroute en de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). De (volledige) aanleg van de Rijn Gouwe Lijn-West wordt hieraan ondergeschikt gemaakt.’

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) lichtte het amendement toe: ‘Gelet op het hoge provinciale en regionale ambitieniveau met betrekking tot het realiseren van strategische infrastructurele projecten binnen onze regio en de hiermee verband houdende grote financiële risico’s, is het absoluut niet ondenkbaar dat er de komende jaren (lastige) politieke keuzes gemaakt moeten worden. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat (toegezegde) Rijksbijdragen voor deze projecten uiterst onzeker zijn. Tevens mogen we de ogen niet sluiten voor de huidige crisis in de bouwsector met alle uitdagingen vandien voor de (regionale) woningmarkt. Belangrijke en noodzakelijke kostendragers voor genoemde en geplande infrastructurele projecten staan hiermee onder grote druk.’

Ze vervolgde: ‘Gezien het voorgaande is het belangrijk dat het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op voorhand besluit, dat in voorkomend geval van noodzakelijke politieke keuzes wordt gekozen voor het aanleggen van een duurzame en volledige variant van de Rijnlandroute. Met daarnaast de aanleg van de NOG. De (volledige) aanleg van de RijnGouweLijn-West heeft wat ons betreft een lagere prioriteit. Op (delen van) het beoogde tracé van de RGL-West zou dan ter overbrugging tot betere economische tijden een HOV-bus (doortrekken Zuidtangent) ingezet kunnen worden.

De overige raadsleden ondersteunden de woorden van Entrop. Gemeenteraadslid Kees Schrama (Nieuw Lisse): De NOG is van groot belang voor onze gemeente en verdient prioriteit boven de RGL-West.’ Zijn collega-raadslid Andre Bostelaar (CDA): Iets wat duidelijk is kan ik niet duidelijker maken.’ Fractievoorzitter Cees Verburg (D66): Het hoge regionale en provinciale ambitieniveau aangaande deze projecten noopt ons tot waakzaamheid. Dit is een krachtig signaal. De ontsluiting van de streek en de bouwlocatie Valkenburg is uiterst belangrijk. Onze voorkeur gaat uit naar de aanleg van een duurzame variant van de Rijnlandroute, met de Churchill Avenue. Dit amendement richt zich op het maken van verantwoorde keuzes. De RGL-West is ongeschikt; een goed alternatief is de HOV-verbinding in de vorm van een Zuidtangent.’
Gemeenteraadslid Bert Verdoes (PvdA): We vinden het belangrijk dat de Rijnlandroute en de NOG doorgang vindt. Dit voorstel bindt niet de handen van het college.Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ik maak me hier ernstig zorgen over. De RGL, NOG en Rijnlandroute staan al langer op de agenda. Voorschoten heeft een voorwaarde gesteld en Kaag en Braassem gaan niet meebetalen. Katwijk doet wellicht een voorbehoud. We hebben nog 14 dagen om de neuzen dezelfde kant op te laten staan. Als iedereen zijn eigen voorbehoud maakt, dan wordt dat lastig. Ik hoop dat onze bestuurders het lukt om op 30 november alle neuzen dezelfde kant op te laten staan.