Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 december 2010

‘Vuist van bewoners omzetten in hand van samenwerking’

Gemeente presenteert nieuwe nota Wijkgericht Werken

NOORDWIJK – De gemeente wil de oprichting van wijkverenigingen stimuleren en met de bestaande wijkverenigingen goed samenwerken. De communicatie tussen de gemeente en de wijkverenigingen loopt veelal via de wijkregisseur, Hans van Deuren. Wethouder Martijn Vroom haast zich desgevraagd om te zeggen dat de wijkverenigingen niet een extra tussenlaag van inspraak worden tussen de inwoners en de gemeente. ‘Wijkverenigingen moeten tevens uitgroeien naar een vereniging die uitdijt richting de wijk’

De afgelopen jaren hebben nieuwe wijkverenigingen de kop opgestoken in Noordwijk. Momenteel beschikt het dorp over tien wijkverenigingen: De Zuid, Groot Dobbelmannduin, Het Oude Zeedorp, Auteurs- en Prinsessenwijk, Duinpark, De Grashoek, Vinkeveld, De Oude Dorpskern, Binnenhof Binnen en Boechorst. Vroom erkent dat de grootte van deze verenigingen nogal verschilt; van 54 huizen voor de Binnenhof Binnen tot vele honderden huizen in De Zuid. Voor de gemeente is dit echter geen reden om de huidige stand van zaken te veranderen. Wel is Noordwijk onderverdeeld in gebieden waar ook nog (zeven) andere wijkverenigingen opgezet kunnen worden.

Vroom: ‘We willen van een bestuurderscultuur naar een bewonerscultuur en hierin past een grotere rol voor de wijkverenigingen. Dat worden geen wijkbesturen, maar zij praten mee over bepaalde beslispunten aangaande verkeer, vervoer of veiligheid. We willen via ons subsidiebeleid stimuleren dat zoveel mogelijk huishoudens lid worden van een wijkvereniging; hoe hoger dat percentage in een wijk is, hoe meer financiën de wijkvereniging tegemoet kan zien.’

De wethouder waarschuwt: ‘Meepraten betekent niet automatisch dat je altijd je zin krijgt, maar je kunt wel overlegpartner zijn. De inwoners kunnen ons rechtstreeks blijven benaderen met vragen, maar als vanuit een wijk meerdere klachten over hetzelfde bij de gemeente komen vragen we aan de wijkvereniging of die punten ook in hun buurt leven.’

‘Wijkverenigingen moeten tevens uitgroeien naar een vereniging die uitdijt richting de wijk’, laat de wijkregisseur weten. ‘Het kan dan gaan om het plaatsen van een informatiebord, een stoepverhoging, een wijkkrant of het extra snoeien van struiken. De besturen moeten laten zie wat ze doen voor de wijk, dan willen de huishoudens best een tientje per jaar bijdragen. Wij willen de verenigingen stimuleren om dingen op te zetten en komen als gemeente ook met oplossingen. Twee keer per jaar houden we een bestuursoverleg met de wijkverenigingen om zo problemen die spelen te bespreken.

Van Deuren onderstreept het belang van zijn functie: ‘We zijn duidelijk bezig met een groeiproces, waarbij de grootste problematiek is om de verwachtingen van de bewoners en gemeente het beste te managen. Mijn doel is om de vuist van bewoners om te zetten in een hand van samenwerking. Hiervoor moet de gemeente ook transparanter gaan werken, zodat er wederzijds begrip ontstaat.’ Vroom is overtuigd dat dit gaat lukken: ‘Ik zie hier een constructieve samenwerking uit komen.’
Het nieuwe budget voor het wijkgericht werken wordt volgens een collegevoorstel verhoogd naar 206.598 euro. Onderdeel hiervan zijn onder meer het wijkbudget voor veertien wijkverenigingen, het salaris van de wijkregisseur en geld voor de ontwikkeling van beleid. Begin december zal de commissie debatteren over de nut en noodzaak van de nota Wijkgericht Werken, waarna het stuk rond maart kan worden vastgesteld. De buurtregisseur kan bereikt worden via: T: 071 366 0346 of E: h.vandeuren@noordwijk.nl.