Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 januari 2011

Vertrouwenspersoon moet weg

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar standpunt dat de functie van vertrouwenspersoon moet verdwijnen. In november 2010 deden de leden van de commissie Maatschappij en Financiën een oproep om het besluit te ‘heroverwegen’. Zij bedoelden hiermee te zeggen dat het college zou besluiten de functie van vertrouwenspersoon te behouden. Het college zag deze oproep echter vanuit een ander perspectief, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) weten. ‘Ons is gevraagd het besluit te heroverwegen. Dat hebben we gedaan en we blijven bij ons eerder genomen standpunt.’

De wethouder denkt niet dat met deze instelling een confrontatie zal plaatsvinden tussen het college en alle politieke partijen. ‘De commissie heeft breed gevraagd het collegebesluit te heroverwegen. We hebben gekeken naar alternatieven, waaronder nadrukkelijk of de Cliëntenraad van de ISD een dergelijke functie op zich zou kunnen nemen. De ISD zegt dat dit (nog) niet verstandig is te doen. We vragen de commissie om het door het college voorgenomen besluit te ondersteunen. Pas na de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën (M&F) op woensdag 19 januari zullen we als college formeel het besluit nemen om de functie van vertrouwenspersoon op te heffen.’
Inderdaad is het formeel juist dat de politieke partijen niet hebben gesteld dat de vertrouwenspersoon moet blijven, maar is het college opgeroepen om haar besluit te heroverwegen. In politieke taal betekent dit echter: we zijn het niet eens met uw beslissing, dus neem een ander besluit dat we wel kunnen ondersteunen. De Roon is het niet eens met deze uitleg: ‘Een aantal fracties, maar niet alle, heeft gezegd dat de vertrouwenspersoon (ingevuld door Luud Kloos) moet blijven. Als ze echt stellig wilden dat Kloos moet blijven, dan hadden ze dat wel gezegd. Na een heroverweging komt het college niet tot een andere conclusie. We zullen op 19 januari wel zien hoe de commissieleden er tegenaan kijken.’