Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2011

‘We zijn geen belangenbehartigersclub’

NOORDWIJK – De nota ‘Wijkgericht werken’, waarbij de gemeente een aantal verantwoordelijkheden legt bij de tien wijkverenigingen en het toekomstige contact via een wijkregisseur laat verlopen, kreeg donderdag 13 januari veel kritiek te verduren tijdens een hoorzitting voor de politieke partijen. Het merendeel van de wijkverenigingen was ronduit tegen de invoering van deze nota, met uitzondering van twee verenigingen die minder dan twee jaar bestonden.

Bestuurslid Regina Haasnoot sprak namens de wijkvereniging Het Oude Zeedorp. ‘We zijn niet blij met de inhoud van deze nota, die zonder overleg is opgesteld. We zijn geen uitvoerende organisatie namens de gemeente, maar belangenbehartiger van de bewoners. Het hebben van één vast aanspreekpunt spreekt ons niet aan; als we een leuk plan bedacht hebben, gaan we wel naar de gemeentelijke afdeling heen waar dat plan thuis hoort. We kunnen ons niet herkennen in deze nota en zullen het convenant zeker niet ondertekenen.’

Lex Van Hooff, voorzitter namens wijkvereniging Groot Dobbelman Duin, noemde de nota ‘wollig en ambtelijk’. ‘Onze contacten met wijkregisseur Hans van Deursen zijn zeker bemoedigend. Onze belangrijkste doelstellingen zijn het tegengaan van de overlast bij de trappen die nergens toe dienen in de duin en zaken als parkeren en groenvoorziening. We gaan het convenant wel ondertekenen.’ Namens wijkvereniging De Grashoek sprak voorzitter Rob de Mooij. ‘We zijn een van de oudste wijkverenigingen van het dorp en erg gericht op sociale activiteiten. Onze woonwijk is af, de samenwerking met Van Deuren verloopt goed. Van de nota worden we niet vrolijk, want als vereniging worden we voor een ander mandaat geplaatst dan dat we zelf willen. We zijn een sociale vereniging en geen belangenbehartigersclub.We ondertekenen dit convenant niet.’

Probleem

De heer Slats sprak namens de onlangs opgerichte wijkvereniging Vinkeveld. ‘We missen duidelijkheid over wat wij kunnen verwachten van de gemeente. Ook de financiën zijn voor ons een probleem, want als startende vereniging kom je er karig van af. Wellicht is een opstartsubsidie een goed idee. We ondertekenen het convenant niet; het gaat teveel over verplichtingen voor de wijkvereniging en te weinig over wat we van de gemeente kunnen verwachten.’

Namens wijkvereniging De Zuid sprak de heer Dessing. ‘Het overleg via een wijkregisseur wordt door ons als een stap terug ervaren. De huidige manier van communiceren is veel efficiënter en effectiever. Iedere wijkvereniging heeft andere behoeftes. Hiervoor is maatwerk in de ondersteuning noodzakelijk; dat vraagt om een heel andere benadering dan in deze nota is vastgelegd. Er worden verplichtingen opgelegd aan de wijkverenigingen, of het uitvoeringsorganisaties worden. We zijn een onafhankelijke instantie en willen dat ook blijven.

Historisch

De Oude Dorpskern, mevrouw Casse: ‘Alle wijkverenigingen worden in hetzelfde keurslijf gestoken. Onze vereniging heeft een heel andere insteek; onze doelstelling is het behoud van de historische en culturele oude dorpskern in Noordwijk Binnen. De Vereniging organiseert veel evenementen. We hebben leden in heel Noordwijk en ook daar buiten. Het overstijgt de doelstellingen van de meeste wijkverenigingen.’ Gebruik een andere invalshoek; laat de wijkverenigingen met dezelfde behoeftes met elkaar samengaan. Deze nota is geschreven vanuit een bestuurderscultuur en heeft weinig te maken met een bewonerscultuur. We zijn niet van plan om het convenant te ondertekenen.’ Voorzitter Jan Mesker van Wijkvereniging Boekhorst was wel positief over de nota. ‘De communicatie vanuit de gemeente verloopt perfect. We hebben geen problemen met de wijze waarop de subsidie geregeld zal worden.

Wethouder Martijn Vroom was tijdens de hoorzitting bewust niet aanwezig, om ervoor te zorgen dat er geen discussie tussen de wijkverenigingen en hemzelf zouden plaatsvinden, zo informeerde hij. Bovendien wilde hij geen commentaar geven zolan de inspraakprocedure nog loopt en het college de ingediende zienswijzen nog niet heeft beantwoord. De wijkverenigingen hebben nog tot 20 januari om hun zienswijzen op de nota schriftelijk in te dienen.