Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2011

Hofje van Six reddeloos verloren

LISSE – ‘Voor het Hofje van Six is het definitief over en uit’. Met deze woorden maaide wethouder Adri de Roon (D66) alle hoop weg over een mogelijke redding van het monumentale gebouw. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) kaartte dit onderwerp aan tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 december.

Hij wilde weten over de sloopvergunning van het Hofje van Six: ‘Het Hofje kent nog altijd de monumentenstatus. Voor het verlenen van de sloopvergunning, moeten we toch eerst oordelen over die monumentenstatus?’ De Roon antwoordde: ‘De sloopvergunning is het directe gevolg van een uitspraak van de rechter waar de gemeente ervoor gekozen heeft er niet tegen in hoger beroep te gaan. Zo overtuigend was die uitspraak; de rechter stelde er ook termijnen aan waarin dingen moesten gebeuren. Inderdaad is het Hofje van Six wel een monument, maar die volgtijdelijkheid die u aangeeft is er niet. Voor de goede orde willen we ook de monumentenstatus van het Hofje gaan ontnemen.’

Van Santen deed een laatste reddingspoging: ‘Het Hofje van Six is behoorlijk verwaarloosd in het onderhoud. Kunnen partijen nog reageren en bezwaar maken, of kunnen partijen er weer moeilijk over doen?’ De Roon: Tot voor kort waren er geen instrumenten om de eigenaren van een monument die verwaarlozing toestaan aan te spreken en te dwingen om het achterstallig onderhoud waar te maken. Nu is er recent jurisprudentie van een rechter die wel heeft gewezen op de mogelijkheid om zo’n eigenaar in rechten aan te spreken. Wij hebben dat gemeld in de monumentencommissie; dit bericht is daar met genoegen ontvangen, evenals van de kant van het college. We kijken wat ons dat voor mogelijkheden geeft richting de andere monumenten in Lisse en de eigenaren daarvan. Ze kunnen het achterstallig onderhoud tijdig signaleren en de mensen erop aanspreken. Voor het Hofje van Six is het echter te laat: daarvoor is het over en uit.’