Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 februari 2011

Isolatiesubsidie

LISSE – De gemeente ontvangt van de provincie Zuid-Holland een bedrag van 101.000 euro voor het isoleren van woningen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het in 2005 opgestelde ‘Plan van Aanpak Gevelisolatie’, waarin de voorwaarden zijn opgesteld voor de soort woningen die in aanmerking komen voor de isolatiesubsidie.

Woningen met de hoogste geluidbelasting krijgen prioriteit en als het kan worden in een klap ongeveer twintig woningen tegelijk geïsoleerd. Voor Lisse gaat het om 50 woningen die in deze categorie vallen; zij dienen voor 2024 gesaneerd te worden. De provincie stelt echter de voorwaarde dat het bedrag wordt overgemaakt aan de Milieudienst West-Holland, zodat deze instelling een volgorde opstelt voor de woningen die de komende jaren geïsoleerd moeten worden vanwege een te hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer. In de hele regio (12 gemeenten) gaat het om 262 woningen. Voor de periode 2010 tot 2014 staan voor Lisse tien woningen op de planning om te worden gesaneerd. De bewoners van de overige veertig woningen moeten dus nog een paar jaar geduld hebben.