Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 februari 2011

Kleine bouwwerken vergunningvrij

LISSE – In grote delen van het dorp mogen kleine bouwwerken voortaan vergunningvrij (aan)gebouwd worden. Het gaat hierbij om dakkapellen en dakramen. Ook stelt de gemeente zich coulanter op waar het gaat om het plaatsen van de erfafscheidingen. Dit nieuws maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) bekend op dinsdag 1 februari.

Vorig jaar werd de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) landelijk ingevoerd, waardoor het mogelijk werd om een aantal categorieën van bouwwerken vergunningvrij te maken. In zulke gevallen is het niet meer nodig om de welstandscommissie te informeren en om advies te vragen over de (aan)bouw. De welstandscommissie is geen voorstander van het vergunningvrij maken en stelt dat het zonder toezicht plaatsen van objecten aan de voorkant nadelige gevolgen heeft voor de ruimtelijke kwaliteit. ‘Geen beheer is de voorbode van verkrotting.’ Volgens de welstandscommissie zijn wijken die er qua bebouwing esthetisch goed uitzien aantrekkelijk om te wonen. En wanneer het uiterlijk en de uitstraling van de gebouwen en bouwwerken verrommelt, valt volgens de commissie de stimulans weg om verder nog in kwaliteit te investeren.

De gemeente trekt zich deze argumenten aan, zo blijkt uit de woorden van Brekelmans, want het college heeft besloten dat gebouwen in gebieden met een bijzonder welstandsniveau pas aangepast kunnen worden na instemming van de welstandscommissie. Het gaat hierbij om de historische kern, het centrum, ‘t Vierkant en de winkelstraten. Brekelmans: ‘In gebieden zonder bijzondere welstand willen we de kleine bouwwerken wel vergunningvrij maken.’

Dakkapellen aan de achterkant van een huis mochten binnen bepaalde regels al vergunningvrij worden opgebouwd en dat gaat, in de bestemde gebieden, dus ook gelden voor dakkapellen en dakramen aan de voorzijde. Er worden geen esthetische eisen meer gesteld. Ook op het vlak van de erfafscheiding stelt de gemeente zich flexibeler op. Het gaat dan om woningen die aan de kopse kant grenzen aan een openbaar gebied. De wethouder: ‘Tot nu toe moest je de erfafscheiding tot een meter vrij houden van de woongrens en mocht een afscheiding maar tot een meter hoog geplaatst worden. Dit verschil werd vaak onrechtvaardig gevonden. Als gemeente maken wij dankbaar gebruik van de Wabo en voortaan mag de grensafscheiding ook inderdaad op de woongrens geplaatst worden en dan tot twee meter hoog.’

De gemeenteraad zal in februari akkoord gaan met deze nieuwe richtlijnen: het onderwerp staat als hamerstuk geagendeerd. Daarna brengt de gemeente een folder uit waarin de eisen staan om in aanmerking te komen voor vergunningvrij bouwen.