Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2011

“Misleiding door gemeente Teylingen”

SASSENHEIM - Advocaat Maud Winthagen van Eldermans & Geerts Advocaten vertegenwoordigt meerdere personen en laat in een reactie namens haar cliënten weten: “Er is een voorlopige voorziening gevraagd aangezien er sprake is van spoedeisend belang bij handhaving door de gemeente. In april 2005 is een tijdelijke vrijstelling verleend op grond van artikel 17 WRO voor onder andere een apotheek aan de Hoofdstraat 303a te Sassenheim voor de instandhoudingtermijn van vijf jaar. Volgens de voornoemde vrijstelling is het tot 15 april 2010 toegestaan op die locatie een apotheek te exploiteren.”

Ze vertelt verder: “In 2008 is een tijdelijke vrijstelling verleend van het bestemmingsplan met betrekking tot de realisatie van een baxterapotheek op de Hoofdstraat 303a. Feitelijk betrof dit een uitbreiding van de activiteiten waarvoor eerder vrijstelling is verleend. De gemeente heeft destijds aangegeven dat het gebouwde tot 15 april 2010 in stand kan blijven. Toen na 15 april 2010 het strijdige gebruik is voorgezet en de pre fab cabine (baxterapotheek) bleef staan, is bij de gemeente om handhaving verzocht. De gemeente heeft aanvankelijk, in juni 2010, besloten om te handhaven. In december 2010 is de gemeente hierop teruggekomen. Cliënten kunnen zich hier niet in vinden aangezien de maximale instandhoudingtermijn is bereikt en er sprake is van strijdigheid met de wet en met eerdere besluiten van de gemeente.”

Bezwaar

Apotheker A. Jansen van Service Apotheek Sassenheim laat weten uitsluitend bezwaar te maken tegen de apotheekvestiging op de locatie Hoofdstraat 303a. Hij vertelt over de zogeheten artikel 17-procedure (Wro): “Deze wordt uitsluitend gebruikt voor vaststaande kortdurende evenementen als kermissen en circussen of verplaatsing van winkelcentra zodra alles vergunningen geregeld zijn en de wettelijk toegestane maximumtijd niet wordt overschreden. Dit artikel is immers een enorme inbreuk op de rechten van burgers en bedrijven. De overheid schuift immers alle wettelijke richtlijnen terzijde. Dat mag allemaal, mits ook de overheid zich houdt aan de spelregels. In de jurisprudentie wordt de vijf jaar termijn dan ook nimmer overschreden en passen gemeenten dit artikel eerst na zorgvuldige toetsing toe. Het is dan ook een raadsel waarom de gemeente Teylingen met artikel 17 instemde zonder dat er ook maar één vergunning voor Sassembourg was geregeld. Tenzij men toen al er van uitging dat er te zijner tijd wel een mouw zou worden gevonden om de vergunning te verlengen/legaliseren. Van vooruitschrijdend inzicht is dan geen sprake, eerder van misleiding van burgers en gemeenteraad door de gemeente Teylingen.”

Hij vervolgt: “De bezwaren zijn erkend door de gemeente Teylingen. Iedere keer weer werd door de gemeente Teylingen zelf benadrukt dat vijf jaar de werkelijk fatale termijn was en is. Van legalisatie kon en kan geen sprake zijn. Of alle zorgaanbieders dan moeten verhuizen is voer voor juristen, maar men is gezamenlijk al 1 jaar in overtreding en op voorhand wisten allen in welke zinkende boot men stapte. Allen waren en zijn volwassen mensen. Gezien de schaalvergroting in de farmaceutische zorg is er voor kleinschalige mini apotheken geen toekomst.”

Samenwerking

De Service Apotheek Sassenheim pleit volgens Jansen voor een samenwerkingsverband met alle zorgaanbieders; de WoonserviceZones. “Om de toegankelijkheid en kwaliteit te garanderen voor met name de oudere, zwakkere en minder tot niet mobiele inwoners van een gemeente stellen. Hierbij is de optimale grootte 15.000 inwoners. Met deze schaal is samenwerking mogelijk zonder een overhead/bureaucratie te creëren. De gemeente Teylingen en Woonstichting Vooruitgang blijven om onduidelijke redenen vasthouden aan de versnippering en kleinschaligheid. Bij een WoonserviceZone is het niet nodig om met alle zorgaanbieders op één locatie te zitten. Spreiding over de zone is van belang om ook bereikbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. Zorg is en blijft mensenwerk voor en door mensen. Niet iedere apotheek is even goed, net zomin iedere arts even goed is.”

Sassembourg is een levensloopbestendig complex. Levensloopbestendig heeft niets te maken met de gezondheid van mensen, maar alles met het vastgoed; kunnen woningen/ruimtes worden aangepast aan de tijd.” Jansen besluit met zijn hamvraag: “Zet de gemeente Teylingen door en is de zitting van de Commissie Bezwaar en Klachten van komende dinsdag een voorgekauwd showproces met als gevolg dat de Raad van State (en gemeenteraad) zich terecht geschoffeerd mag voelen wegens woordbreuk door de Gemeente Teylingen? En wat zal deze schoffering betekenen voor de voortgang van Sassembourg?”