Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2011

Ondertekening project Trompenburg

LISSE – Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst ondertekend met Eigen Haard over de realisatie van het project Trompenburg. Hiermee is de komst van de nieuwbouw voor Rustoord nog allerminst verzekerd; een definitief ‘Ja!’ voor de realisatie van dit project kan pas gegeven worden als rijksgelden worden toegezegd voor dit project. Sven de Ruijter, projectontwikkelaar voor Eigen Haard, legde deze situatie uit op dinsdag 8 februari.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) sprak van een ‘belangrijke mijlpaal. Wij zijn eruit en nu is het aan de gemeenteraad om haar akkoord te geven voor het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Dit project is een heel mooi plan met voorzieningen voor de ouderen; het is een aanwinst voor het dorp.’ Nadat hij met de wethouder de overeenkomst had ondertekend, werd De Ruijter ondervraagd door de journalisten. Hoe voorkomt Eigen Haard dat er Voorhoutse toestanden plaatsvinden? Immers, in die plaats moesten 80- en 90-plussers jarenlang in tijdelijke wooncontainers leven, terwijl de bouw van een nieuw verzorgingscentrum jarenlang vertraging opliep.

De Ruijter liet weten dat hierop geanticipeerd is: ‘De helft van het huidige pand wordt gesloopt en die ouderen verhuizen voor een periode van tweeënhalf jaar. We gaan hen pas echt verhuizen als zeker is dat het nieuwe zorgcentrum gerealiseerd gaat worden; alle vergunningen moeten rond zijn; pas dan beginnen we met het verhuizen, de sloop en de nieuwbouw.’ De bewonerscommissie heeft haar instemming gegeven voor de tijdelijke units met betonnen vloer en airconditioning waarin de senioren 913 dagen moeten verblijven. In deze units zijn de raamkozijnen verlaagd van 90 cm naar 70 cm, zodat de mensen beter naar buiten kunnen kijken.

De economische situatie blijft ook na goedkeuring van de raad als een zwaard van Damocles boven het Trompenburgproject hangen, zo informeerde De Ruijter: ‘Dat het project financieel moeilijk is, is helder. De organisatie NZA verdeelt samen met verzekeringsmaatschappijen het beschikbare geld voor dit soort projecten. We zijn voor de realisatie van Trompenburg afhankelijk van deze gelden. Als de overheid de komende tijd zegt: ‘We gaan bezuinigen op de zorg’, dan kan het gevolgen hebben voor dit project. Ook als de vergunning onherroepelijk wordt, komen de financiën om de hoek kijken. Op een gegeven moment komt het punt van gonogo: dan moet de Directieraad van Eigen Haard een besluit nemen of dit project definitief doorgaat of niet.’ Als er tegen de plannen geen bezwaren ingediend worden en de financiën ook soepeltjes verlopen, dan kunnen de eerste bewoners op z’n vroegst in januari 2012 verhuizen, zodat eind januari begonnen wordt met de sloop.