Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 maart 2011

Lekker knallen voor ballen

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – Bert van Marwijk, bondscoach en ambassadeur van het Jeugdsportfonds, gaf maandag 28 maart in het kader van de voetbalmarathon de eerste trap tegen een bal. Honderden mensen zouden de komende uren deze zelfde bal van Noordwijk naar Paradiso in Amsterdam schoppen. Deze actie, de ‘Komt Dat Schot Voetbalmarathon, is opgezet in het kader van De Gekste Dag. Voor iedere meter die de voetbal aflegt, doneert de ING-bank 0,50 euro. Het geld gaat naar het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, Alzheimer Nederland en het Nationaal Ouderenfonds.


Op het terrein van Huis ter Duin verzamelde een groep leerlingen van de Witte School zich om de spelers te begroeten die in het hotel logeerden. Deze week moeten ze de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije spelen en dagelijks trainen ze in Katwijk. Terwijl ze wachtten op de spelers, konden de kinderen de trapkunsten van Van Marwijk bewonderen. Een batterij aan fotografen stond klaar op vijf meter van de bal, de bondscoach nam een korte aanloop en schoot de bal met precisie dwars tussen de fotografen door. ‘Dat was niet de bedoeling hoor’, lachte Van Marwijk.


Gevraagd waarom hij deze voetbalmarathon ondersteunt, laat de bondscoach weten: ‘Ik ben ambassadeur van het Jeugdsportfonds, dus natuurlijk doe ik dit voor het goede doel.’ Zullen de Oranjespelers ook een financiële bijdrage leveren? Van Marwijk keek verrast: ‘Nee, zij zitten middenin hun voorbereiding op de wedstrijd.’ Nadat de 61 schoolkinderen handtekeningen ontvangen hadden van de spelers, toog de bus op weg naar het oefenveld. Ondertussen werd de knaloranje bal vijftig kilometer lang vooruit geschopt. Iedere toevallige passant kreeg de gelegenheid om zijn of haar beste schot te laten zien. Een mooi bedrag van ruim 25.000 euro is dankzij deze actie naar de vier goede doelen gegaan. Voor meer informatie: http://www.degekstedag.nl/.


Klokkenluidersgilde geïnstalleerd

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – Burgemeester Harry Groen installeerde donderdag 24 maart tien klokkenluiders; hiermee werd het Klokkenluiders Gilde Jeroen officieel een feit. Voortaan luiden deze mensen de klok op iedere zon- en feestdag. Onder toeziend oog van onder meer dominee Ad van Houwelingen, Theo van Soest (voorzitter van het Utrechts Klokkenluiders Gilde) en voorzitter van de Noordwijkse Torenklimcommissie Hans van den Berg overhandigde de burgemeester een gedenkplaat aan de klokkenluiders. Dit schildje krijgt een mooie plek in de toren zelf.

Bijna 300 mensen waren getuige van deze prachtige gebeurtenis. Groen liet de klokkenluiders een tekst ondertekenen, waarmee ze zich verbinden om hun taken op een excellente wijze uit te voeren. De burgemeester las de tekst voor: ‘Als lid van het Klokkenluidersgilde Jeroen ben ik mij bewust en zal ik dat ook in de uitoefening van mijn taken en verantwoordelijkheden laten gelden, dat de klokken die door mij geluid worden eeuwenlang geschiedenis kennen, en dat de klokken die door mij geluid worden belangrijke momenten in het leven van Noordwijkers markeren. Dat de klokken die door mij geluid worden een onvervreemdbaar deel uitmaken van het Noordwijks cultureel erfgoed.’ Een hele mond vol, maar met luid applaus ontvangen. Van het klokkenluidersgilde kreeg de burgemeester een geste overhandigd: hij heeft het eeuwige en onvervreemdbare recht om, zo vaak als hij wil, gratis de toren te mogen bezichtigen. De eerste luiders van de twee eeuwenoude klokken van de Oude Jeroenskerk waren Bram Mol en Charles de Boer (vertegenwoordigers van Stichting Mobo Foundation), die door een financiële donatie het handmatig luiden van de klokken mogelijk gemaakt hebben.

Van den Berg werd gevraagd of het gevaar bestaat dat mensen zullen klagen over geluidsoverlast. Hij vond van niet: ‘We gaan alleen maar luiden op momenten dat er nu ook al geluid wordt. Dat is bijvoorbeeld de eerste zondag van de maand om 12 uur: maar dan luiden de klokken al voor de dienst. Ook gebeurt dit op bijvoorbeeld Koninginnedag, 5 mei, en dodenherdenking; eveneens een moment dat de klokken toch al luiden.’ Hij kijkt enthousiast terug op de mooie gebeurtenis: ‘Ik ben trots en heel blij dat ik deze vreugde kon delen met zoveel anderen.’

De tien geïnstalleerde klokkenluiders zijn Jeroen de Haas, Simone Hazenoot, René van Houten, Wim van Kan, Ed Klein, Harry Kramer, Gert Jan Mol Els Schelvis-Kempen, Ellen van Steenbergen en Maaike Verkade,. Zij zullen op iedere eerste zondag van alle maanden en op diverse bijzondere, feestelijke en officiële dagen de monumentale klokken van de Oude Jeroenskerk over Noordwijk laten klinken. De toren van de Oude Jeroenskerk is (met rondleiding) te beklimmen, iedere zaterdag vanaf 2 april (t/m zaterdag 22 oktober) tussen 12 tot 16 uur.

‘Geen motorcrossrace maar echte paardenkrachten op het strand’

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – ‘Een vergunning is de toestemming om iets te doen wat normaal niet mag’. En de gemeente stelt jaarlijks 150.000 euro beschikbaar voor het stimuleren van evenementen, plus nog eens 50.000 euro voor ‘vernieuwende evenementen’. Tijdens een op dinsdag 22 maart gehouden evenementenplatform werden de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt over het soort activiteiten dat in aanmerking kan komen voor gemeentelijke subsidie. Veertig vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen waren deelnemer aan deze bijeenkomst.

‘Het doel van de gemeente de komende jaren is het verbeteren van de promotie en kwaliteit van de evenementen, alsmede het optimaliseren van de evenementenlocatie’, zo liet wethouder Leendert de Lange (VVD) in een prachtige volzin weten. Om dit te bereiken is een nieuwe evenementencoördinator, Maaike van Westerbeek, aangesteld. Hoewel het definitieve besluit over toekenning van subsidiegelden door het college wordt gedaan, zal Van Westerbeek de evenementen beoordelen en bekijken of deze wel stijlvol, ingetogen en charmant genoeg zijn.

De Lange: ‘Dus geen motorcrossrace op het strand met het geknetter van 500cc motoren, maar wel echte paardenkrachten, beachhockey of beachvolleybal.’ De evenementen die voor subsidie in aanmerking komen, kunnen het toerisme bevorderen, maar ook de cultuurparticipatie en sportdeelname stimuleren. Het doel is ook om de activiteiten meer over het jaar te spreiden, zodat Noordwijk 365 dagen lang een bruisende toeristische trekpleister wordt. Idealiter. De wethouder: ‘We willen toegroeien naar een systeem van meerjarige subsidies, zodat niet iedere keer opnieuw een aanvraag moet worden ingediend. Daarnaast stellen we jaarlijks maximaal 50.000 euro beschikbaar voor nieuwe evenementen, die na verloop van tijd op eigen benen moeten staan.’ Tijdens de paneldiscussie tussen de wethouder, Remco Heijstee (politie) en Dirk-Peter Eisinga (brandweer), bleek dat de komende jaren het ondersteunen van evenementen en het regelen van het verkeer meer en meer door vrijwilligers moet worden gedaan.

Heijstee: ‘De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid van het evenement. Verkeersbegeleidingen kunnen net zo goed door anderen geregeld worden, want men ziet de politie liever woninginbrekers opsporen dan kruisingen afzetten.’ Het komende jaar gaat Noordwijk Marketing bepaalde evenementen extra in het licht zetten en word een zogeheten ‘PR-flight’ opgezet richting de landelijke media. Het gaat hierbij om activiteiten als ‘Bloemenbadplaats’, ‘Cultuur aan Zee’ en de ‘Olympia’s Tour’. De Lange toonde de nieuwe activiteitenkalender voor 2011 en ging in op kritiek dat deze kalender pas eind maart klaar is. ‘In november komen we bij elkaar om het komende jaar te bespreken. Dan kijken we naar mogelijke combinaties tussen en met de verschillende evenementen om ervoor te zorgen dat het nieuwe seizoen 2012 een rijke oogst oplevert.’ Voor meer informatie, of om een subsidie aan te vragen, kan contact worden opgenomen via: vergunningen@noordwijk.nl. Een subsidieaanvraag voor een klein evenement dient minimaal vijf werkdagen daaraan voorafgaand ingediend te worden. Voor een groot evenement is die termijn minimaal drie weken.

‘Maak van de Kerkstraat een blauwe banaan’

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – ‘We moeten met ons allen trots zijn op wat we hebben bereikt met Noordwijk-Binnen.’ Ondanks dit krachtige verzoek van wethouder Leendert de Lange, bleek tijdens de 48ste stamtafel van zaterdag 26 maart dat er nog geen onverdeeld enthousiasme is onder de inwoners over de gerealiseerde projecten en de toekomstige plannen.

Stedelijk architect Allyson Mannsur, tevens fractiesecretaris voor de Progressieve Combinatie Noordwijk, pleitte in haar inleiding ervoor om de gemaakte plannen in hun geheel uit te voeren. ‘Als er een andere politieke kleur is, ga dan niet shoppen uit de plannen die er waren.’ Zij kreeg bijval van de oud-wethouder van haar partij, Ton van Rijnberk: ‘We zijn al ruim tien jaar bezig met ontwikkelen; je moet het beeld vasthouden en in die richting blijven sturen.’

Deze woorden zinden Gerard van Stein, voorzitter van de Oude Dorpskern, helemaal niet en hij haalde fel uit naar de maatregelen die op 1 juli ingevoerd worden: het betaald parkeren op en rond het Kloosterplein. ‘Door het betaald parkeren haalt Dirk van den Broek parkeerinkomsten uit zijn garage, maar de winkeliers in de Kerkstraat moeten ook inkomsten krijgen. Kijk maar hoeveel Noordwijkers nu al buiten ons dorp hun boodschappen doen; 23% van het winkelend publiek in Lisse komt uit Noordwijk.’ Wethouder Martijn Vroom liet weten dat de discussie over de invoering van het betaald parkeren in Noordwijk-Binnen een gepasseerd station was: ‘De gemeenteraad heeft met één stem tegen besloten tot invoering van het betaald parkeren. We krijgen 700 woningen in Offem-Zuid en die zorgen ervoor dat 700 gezinnen hopelijk in Noordwijk gaan winkelen.’

De eerste inwoners die direct met het betaald parkeren te maken krijgen zijn de mensen die vlak bij het Kloosterplein wonen, zoals de Vreewijkenaars. Kees van der Zalm is één van hen: ‘In onze wijk staan 55 woningen en we zouden volgens de parkeernorm 87 parkeerplaatsen moeten hebben. Feitelijk zijn er maar 47. Voorheen hadden we de mogelijkheid om in de buurt te parkeren; bij de Rabobank, Digros en het gemeentehuis, maar dat verdwijnt allemaal. We kunnen de auto nergens meer kwijt en door de invoering van het betaald parkeren gaan de mensen hun auto’s ook in onze wijk parkeren.’ De Lange zag dit niet zo somber in: ‘Vierhonderd parkeerplaatsen worden aangelegd onder de D-winkels en de Kerkstraat wordt de centrale winkelstraat van Noordwijk.’Hans van den Berg vulde aan: ‘Alle Noordwijkers krijgen een gratis parkeerkaart die twee uur geldig is.’

Stamtafelaar Louis van Baalen zat vol met ideeën: ‘Noordwijk heeft net als Berlijn zijn eigen Unter den Linden. Maak gebruik van het plein met initiatieven als ‘Spelen onder de linden’, ‘Theater onder de linden’, culinair Noordwijk en gezellige terrasjes.’ Ewout Cassee deed er een schepje bovenop: ‘Het succes van de Kerkstraat is afhankelijk van de afstand die mensen bereid zijn om te lopen. Niemand wil ver lopen voor gele bananen, maar blauwe bananen zijn wel interessant. Maak van de Kerkstraat een blauwe banaan.’ Arjan Slobbe pleitte ervoor om het Jeroensplein (opnieuw) te verbeteren: ‘Je kunt er moeilijk fietsen en ouden van dagen kunnen er door de tegels heel moeilijk lopen.’ Een deel van deze problematiek wordt aangepakt met de herbestrating van de Kerkstraat, die duurt van 4 april tot begin juni. Of er een verkeerssluis in gebruik moet worden genomen, daar kwamen de stamtafelaars deze middag niet uit.

VSN 2.0 gaat het helemaal maken

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – Het Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk (VSN) oude stijl wordt bedankt voor haar diensten. Voortaan worden de vrijwilligers ondersteund door de VSN nieuwe stijl. Maandag 28 maart presenteerde wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) de VSN 2.0, die over enkele weken officieel van kracht wordt. ‘We gaan meer doen met hetzelfde geld’.

Het nieuwe VSN-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Sportraad, de Muze, Groot Hoogwaak en Nens. Zij beschikken jaarlijks over 30.000 euro aan subsidie, plus 2.500 euro voor zogeheten overhead; voor het geval een notulist of een vergaderzaal moet worden ingehuurd. Doel van de nieuwe VSN is, aldus Van Ast, om een ‘integraal vrijwilligersbeleid in de gemeente Noordwijk op te zetten. We moeten dat niet meer in de vorm van gesubsidieerde baantjes doen, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers. De subsidie die VSN krijgt, blijft hetzelfde als voorheen, maar nu gaat 97,5% naar de vrijwilligersondersteunende taken, terwijl voorheen 87% van de subsidie opging aan overhead.’

Hieronder vielen een coördinatrice, de huur van een pand en overige kantoorkosten. Het nieuwe VSN krijgt geen kantoor en vooralsnog ook geen telefoonlijnen. Informatie kan verkregen worden via de nieuw op te richten website. Van Ast was echter vol lof over het vorige VSN-bestuur, daar wilde hij geen misverstand over laten ontstaan. ‘Zij hebben veel inspanningen geleverd en ervoor gezorgd dat het VSN nu in de huidige vorm is. Ik heb een dankbrief gestuurd aan het oude bestuur en kom hen graag persoonlijk bedanken. Maar de partijen moeten die handdruk wel in ontvangst willen nemen.’ Van Ast is tevreden over de nieuwe stijl en hij zal zijn plannen dan ook vol vertrouwen voorleggen aan de commissievergadering op donderdag 7 april. ‘Voorheen waren de overheadkosten 63.000 euro en dat is nu teruggebracht naar 2.500 euro.’

Onder die overheadkosten vielen een op initiatief van het vorige college aangestelde coördinatrice (30.000 euro per jaar). Zij stopte na amper een jaar met haar activiteiten en nu gaat het nieuwe VSN-bestuur zonder coördinatrice opereren. Was de aanstelling van de coördinatrice een politieke fout? Van Ast: ‘Nee, we kijken nu alleen anders aan tegen het vrijwilligerswerk. De meerwaarde van de coördinatrice is toch te beperkt geweest.’ De wethouder richtte zich weer op de toekomstplannen. Zo worden verschillende taken uit het VSN gehaald, bijvoorbeeld het regelen van de maatschappelijke stages.

‘Er is maar één school in Noordwijk waar dit speelt; de Northgo Scholengemeenschap. Zij hebben dit al zelf getrokken en gedragen. Wij bieden extra ondersteuning met het aanstellen van een stagemakelaar, inclusief de bijbehorende subsidie.’ Daarnaast komt er extra ondersteuning voor de zorgvrijwilligers; het college wil hier 40.000 euro voor beschikbaar stellen. Dit geld kan dan verdeeld worden over onder meer Groot Hoogwaak, Sint Jeroen en ’s Heeren Loo en mogelijk ’t Raamwerk. Met het nieuwe bestuur zijn de sectoren sport, cultuur, zorg en journalistiek vertegenwoordigd: hieronder valt 85% van de vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de promotie (via de website) en de deskundigheidsbevordering.

Een bedrag van 15.000 euro heeft dat bestuur tot haar beschikking om vrijwilligers cursussen te geven voor onder meer EHBO-taken of het vak van penningmeester. De wethouder concludeert tevreden: ‘Dit nieuwe bestuur is een mooie aanzet tot een nieuwe, breed verankerde toekomst van het vrijwilligerswezen. Ik ben blij dat deze organisaties hun naam aan het VSN nieuwe stijl willen verbinden.’

ZVN gebouw terug op strand

LISSE – Het winterseizoen is definitief voorbij. Waar sommige mensen de start van het lenteseizoen beoordelen aan de hand van copulerende vogeltjes of opluikende bloemen, is er voor de watersportliefhebber maar één maatstaf die geldt: het terugverhuizen van het ZVN-gebouw naar het strand. Zaterdag 26 maart was het zover’ het pand werd door een kraan op een dieplader geplaatst en naar de oude vertrouwde strandlocatie gebracht.

‘Ik kijk naar de glimmende oogjes’

JOEP DERKSEN LEIDEN – Hoe kunnen werkgevers en werknemers het best en het snelst met elkaar in contact komen? Het antwoord op deze vraag werd gegeven op de bijeenkomst “Meet & Greet in de Zorg”, dat donderdag 17 maart door de UWV WERKbedrijven Leiden en Duin- en Bollenstreek georganiseerd werd. Tachtig werkzoekenden presenteerden zich aan zeven werkgevers en een aantal van de werklozen mag aanstaande maandag al beginnen.

De werkzoekenden die voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd, zijn geselecteerd op hun wensen, motivatie en capaciteiten, zo laat Mirjam Looren de Jong, Projectcoördinator Brancheservicepunt Zorg en Welzijn Regio Leiden, Duin- en Bollenstreek, weten. Ieder uur komt een nieuwe groep van twintig kandidaten kennismaken met de potentiële werkgevers en kunnen ze zichzelf presenteren. Het blijkt een effectieve manier van werken te zijn. ‘Werkgevers willen gerichte, korte, gesprekken hebben, afhankelijk van hoe interessant de kandidaat is.

Met name voor 45-plussers is het belangrijk dat ze hun gezicht kunnen laten zien; voor hen is het heel moeilijk om op papier te solliciteren en dan door de eerste schifting te komen.’ Niet alle kandidaten hebben de juiste diploma’s om in de zorg te werken, maar de werkgevers kunnen daarbij een handje helpen met de beroepsbegeleidende leerweg. In een kamer wachten vertegenwoordigers van onder meer Randstad, ActiVite en Allerzorg op de kandidaten. Direct na de officiële start is het al druk met kandidaten die hun CV laten zien en zich op de best mogelijke manier presenteren.

Diana Daans heeft net een gesprek achter de rug en is enthousiast over het resultaat: ‘Het ging goed. Misschien mag ik volgende week al op gesprek komen. Ik zoek een tweede baan om meer uren te werken.’ Natascha van Duyvenbode is freelance tekstschrijver van beroep en is op zoek naar bemiddelingswerk. De aanwezige werkgevers zijn niet precies wat zij zoekt, maar ze ziet het positief in: ‘Baat het niet, dan schaadt het ook niet.’ Ook Rob Philippo houdt de moed erin: ‘Ik heb nu een gesprek gehad, maar dat bedrijf lag niet in mijn vakgebied. Ik wil actief worden in de dagopvang. Ik kom uit het grafische vak en wil in de dagopvang een nieuwe start maken, bijvoorbeeld door mensen te helpen met computers.’

Een van de aanwezige werkgevers is Ernst Blok, algemeen directeur van Thuiszorg in Holland. Hij weet precies wat voor type kandidaten hij zoekt: ‘We zijn een multiculturele organisatie en ik kijk niet naar huidskleur, maar naar hun motivatie, doorzettingsvermogen en de glimmende oogjes. De twee basisvoorwaarden om bij ons te kunnen werken is dat je Nederlands kunt spreken en je aan je afspraken houdt. Wie bij ons komt te werken, kan dat als een goede opstap gebruiken om door te groeien naar de medische sector. Per maand nemen we twintig mensen aan.’ Ook Iva Sanic van Randstad Uitzendbureau is tevreden over het resultaat: ‘Het ging vandaag best goed en er was veel interesse voor het volgen van een basiszorgcursus.’ Looren de Jong informeert tot slot: ‘Er waren ruim tachtig werkzoekenden: 41 uit Leiden, 37 woonachtig in Lisse en vier afkomstig uit Alphen aan den Rijn. Diverse werkgevers hebben met werkzoekenden gegevens uitgewisseld voor een follow-up. Zij zagen zeker mogelijkheden voor de toekomst.’

Enquête over klantvriendelijkheid

LISSE – Bezoekers van het gemeentehuis werden afgelopen week verrast met de vraag of ze mee wilden werken aan een onderzoek van TNS-NIPO. Hun mening werd gevraagd over de klantvriendelijkheid van de gemeente. Interviewer Henk van Duijkeren stelde in gesprekjes van acht minuten tientallen vragen over de wijze waarop de gemeente haar dienstverlening uitvoert, bijvoorbeeld over de openingstijden, bereikbaarheid en het parkeerbeleid. In totaal hebben circa honderd mensen hun mening gegeven; de resultaten van dit onderzoek worden door het interviewbureau verwerkt en gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Lisse kan dan zien hoe klantvriendelijk de gemeente is ten opzichte van alle andere gemeenten in Nederland.

Onrust over glasvezelnetwerk

LISSE – De constante vertraging van de aanleg van het glasvezelnetwerk op industrieterrein Meer en Duin leidt tot frustratie bij de ondernemers. Dat bleek tijdens het werkbezoek dat D66 Lisse vrijdag 18 maart bracht aan Hoes Sanitaircentrum & Installatiebedrijven.

De politici bezochten het bedrijf dat dit jaar het honderdjarig jubileum viert, samen met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Alverha / BCL. De directeuren Erwin Hoogendoorn (Hoes Sanitaircentrum) en Ed Takken (Hoes Installatiebedrijf) leidden het gezelschap rond en maakten volop gebruik van de gelegenheid om een krachtige oproep te doen aan het gemeentebestuur. ‘Het Stichtingsbestuur Ondernemersfonds moet beter communiceren met de betrokken ondernemers in Lisse. Ons was toegezegd dat er in de zomer van 2010 een glasvezelnetwerk op industrieterrein Meer en Duin aangelegd zou worden. Het ligt er nog steeds niet, maar tot op heden hebben wij nog niets mogen vernemen over de oorzaak van de vertraging. Laat staan wanneer die glaskabel er wel ligt.’

Eric Stroombergen, voorzitter van ondernemersvereniging Alverha/BCL, liet weten dat ‘het nodige gebeurt’ en erkende dat er ‘jammer genoeg niet altijd even goed wordt gecommuniceerd. Enerzijds mag het stichtingsbestuur Ondernemersfonds zich dat aanrekenen maar anderzijds zouden ook de ondernemers richting betrokken bestuur beter kunnen communiceren’, speelde Stroombergen de bal terug.

Oproep voor corsotribune

LISSE – Grote belangstelling om plaats te nemen op de corsotribune is er nog niet. Via de gemeentepagina en de website heeft het bestuur een oproep gedaan aan de inwoners om zich aan te melden voor de honderd beschikbare plaatsen. Wethouder Ad van Zelst liet dinsdag 15 maart weten dat de respons laag was.

In voorgaande jaren werden specifieke doelgroepen uitgenodigd om op de corsotribune plaats te nemen, zoals medewerkers uit de zorg, ondernemers of leraren. Nu kan iedere inwoner van Lisse zich via de site of op het gemeentehuis aanmelden om een plekje te bemachtigen. Van Zelst doet dan ook een dringende oproep: ‘Er zijn ruim honderd plaatsen beschikbaar. We ontvangen de mensen voorafgaand aan het corso op het gemeentehuis met een kopje koffie. Dan gaan we naar de tribune en na afloop is er voor iedereen een hapje en een drankje.’ De wethouder liet ook weten dat de omroep Max tijdens het corso aanwezig is om opnames te maken voor een uitzending.

Dure afhandeling VVV Holland Rijnland

LISSE – De geflopte Stichting VVV Holland Rijnland is officieel opgeheven. Het restbedrag van 40.322,86 is overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Hierdoor kan Lisse een bedrag van 2.327 euro op haar rekening bijschrijven. Het is echter niet alles goud dat er blinkt, want de belastingdienst eist dat het (financieel) archief nog zeven jaar bewaard blijft na de liquidatie van een stichting. De penningmeester van de ex-stichting, Ger Oostermeijer (tevens concerncontroller van de gemeente Noordwijk), is aangesteld om deze taak op zich te nemen. Daarvoor moeten alle gemeenten een fors bedrag betalen; in totaal 32.690 euro. Een ambtelijk rapport stelt: ‘Wij willen dat het archief goed wordt opgeslagen en indien de belastingdienst daartoe aanleiding ziet de ‘boeken’ kan controleren. Om de kosten van opslag over de periode 2010 – 2017, het te zijner tijd leeghalen en vernietigen van het archief, kosten van begeleiding van de (mogelijke, JD) belastingcontrole en kosten van een aansprakelijkheidsverzekering te dekken, is een bedrag gereserveerd en gestort bij de gemeente Noordwijk.’ Als het bedrag van 32.690 euro te ruim is berekend, wordt het restbedrag teruggestort bij de gemeenten.

Subsidie voor betere dienstverlening

LISSE – ‘We willen komen tot een excellente dienstverlening aan burger en bedrijven’. Om dit gemeentelijke streven te bereiken, heeft het college van burgemeester en wethouders het adviesbureau Lexnova ingeschakeld voor adviezen. Dit maakte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) namens zijn collega Bas Brekelmans (VVD) dinsdag 15 maart bekend.

Lexnova zal praten met ambtenaren van onder meer de gemeentewinkel, juridische zaken en economische zaken. Doel is om een vereenvoudiging te bereiken van aanvraagformulieren en vergunningenprocedures te versnellen. Het bureau organiseert een workshop voor de ambtenaren en zal over enkele maanden een eindrapportage aanbieden aan het college. Voor die activiteiten betaalt Lisse 19.600 euro (exclusief BTW). De helft van dit bedrag wordt vergoed door een ‘voucher’; subsidie van het Agentschap NL.

Thuisbegeleiding naar WMV

LISSE – Het aanvragen van thuisbegeleiding voor ontregelde gezinnen gaat voortaan geld kosten. Tot voor kort werden dit soort verzoeken gratis afgehandeld door de GGD Holland Midden, maar zij gaan de kosten in rekening brengen. De gemeente heeft nu besloten om het beoordelen van aanvragen voor thuisbegeleiding aan ontregelde gezinnen volledig over te dragen aan de Stichting WMZ-Marienstaete-Valent (WMV). Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 15 maart.

Sinds 2009 subsidieert de gemeente WMV al voor het geven van die thuisbegeleiding aan gezinnen met psychosociale problemen. Met het beoordelen van de aanvragen komt het hele traject in handen van één organisatie. Hierdoor moet de procedure eenvoudiger en sneller worden, zo adviseert het ambtenarenapparaat aan de verantwoordelijk wethouder Adri de Roon (D66). Ook zijn de tarieven (150 euro per aanvraag, inclusief een intakegesprek van een uur) beduidend lager dan de nieuwe tarieven van de GGD (150 euro tot 275 euro, afhankelijk van het soort advies). Een gevaar dreigt er wel; aangezien WMV zelf de thuisbegeleiding geeft, kan die stichting niet geheel onafhankelijk en objectief zijn bij de beoordeling van de aanvragen. Zij zijn namelijk gebaat bij de uitslag van de beoordeling. Een protocol is opgesteld om misbruik tegen te gaan.

Privacy geen issue

LISSE – De politiek neemt geen actie om de Tweede Kamer op te roepen de privacy van de inwoners in bescherming te nemen. De centrale opslag van vingerafdrukken die afgenomen worden bij de aanvraag van een paspoort, wekt bij steeds meer mensen grote zorgen. De gemeenteraad van Utrecht nam begin maart het initiatief om deze praktijk aan de kaart te stellen en de landelijke politiek via een motie op te roepen de Nederlanders niet als potentiële verdachten te kenmerken. In Lisse liggen de gevoelens hierover anders, zo blijkt bij navraag aan de verschillende fractievoorzitters.

Cees Verburg (D66) stelt: ‘Het is prima dat lokale politici een dergelijke motie ondersteunen, maar het eerste initiatief ligt bij het Europees parlement. De bezuinigingen hebben onze prioriteit.’ Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Er is niets verkeerds aan wanneer de overheid onze vingerafdrukken bewaart, vooropgesteld dat er geen onbevoegden bij kunnen komen. Als je niets te verbergen hebt, dan moet je er niet zo zwaar aan tillen.’ Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) is het met die laatste opmerking eens en laat weten: ‘Dit onderwerp betreft de landelijke politiek en de huidige Tweede Kamer is prima in staat om hierover een weloverwogen beslissing te nemen, waarna Europa er ook nog iets van moet vinden.’ Dolf Kistemaker (PvdA): ‘Ik begrijp dat er zorgen zijn voor wat betreft de privacy, maar een motie van ons uit op dit punt hoef je niet te verwachten. Dit is rijksbeleid en het is aan het parlement om desgewenst actie te ondernemen; niet aan een gemeenteraad.’

Joke Vermeulen (CDA): ‘Bescherming van persoonsgegevens en privacy is belangrijk, maar nog zwaarder weegt de wet die wordt opgelegd. Wij gaar er niet over om op te roepen daar van te wijken en wij komen niet met een dergelijke motie.’ Marianne Entrop (VVD): ‘Als fractievoorzitter deel ik de zorgen over het eventueel centraal opslaan in een landelijke database van vingerafdrukken. Ik zou het gebruik van een landelijke database door opsporingsinstanties een ernstige inbreuk op de privacy van onze burgers vinden. Nederlandse burgers mogen niet gezien worden als potentiële criminelen. Ook bestaat het risico op het hacken van zo'n database met alle ongewenste gevolgen van dien. Criminele organisaties zouden hier zwaar misbruik van kunnen maken. In tegenstelling tot 2008 is er nu een meerderheid van de 2e Kamer tegen deze centrale registratie. Daarnaast komt er een Europees onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet, waarbij gekeken wordt of een landelijke database van vingerafdrukken niet in strijd is met de mensenrechten. Het lijkt ons op dit moment overbodig om een motie in te dienen met een oproep naar de regering te stoppen met het centraal opslaan van vingerafdrukken in een landelijke database.’

Jaarlijks worden in Lisse circa 2.600 paspoorten afgegeven. Een ambtenaar laat weten dat tot nog toe niemand geweigerd heeft om vingerafdrukken af te geven. ‘Ook is het nog nooit gebeurd dat het geven van een afdruk is mislukt. Mensen die bijvoorbeeld tijdelijk met tien vingers in het verband zitten kunnen een paspoort voor een jaar kopen zonder vingerafdruk. Wanneer het geven van een afdruk echt niet kan (omdat iemand bijvoorbeeld geen vingers heeft) dan krijgt iemand een paspoort met een aantekening dat het onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.’

Vijf kilometer elektrisch rijden

LISSE – Met een fonkelnieuwe hybride Toyota zijn de gemeentelijke toezichthouders en handhavers klaar voor een nieuwe stap in de veiligheidsontwikkeling van het dorp. De woorden ‘Toezicht en Handhaving’ op de zijkant van de auto laten aan duidelijkheid niets te wensen over: de inwoners mogen weten dat gecontroleerd wordt of iedereen zich aan de regels houdt.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) nam dinsdag 15 maart de sleutels in ontvangst van Jeffrey den Elzen (Toyota Dijksman Hillegom). Van Zelst was met name te spreken over het feit dat deze auto een hybride exemplaar is, wat inhoudt dat die deels op benzine en deels elektrisch rijdt. Op de vraag welke afstand de auto elektrisch af kan leggen, antwoordde Den Elzen: ‘Zolang de auto minder snel rijdt dan vijftig kilometer per uur, kan die volledig elektrisch vijf kilometer afleggen. Als de auto op de benzinemotor rijdt, laadt hij zich weer op.’ Binnenkort neemt de gemeente ook drie elektrische scooters in gebruik. Hun actieradius is zestig kilometer.

Brouwer groeit uit jasje

NOORDWIJK – Een werkbezoek levert voor wethouders altijd nuttige informatie op. En voor het bezoek van de wethouders Martijn Vroom (CDA) en Leendert de Lange (VVD) was dat geen uitzondering. Zij werden rondgeleid door de directeuren John Brouwer, Joke Brouwer en Paul Brouwer van Taxi Brouwer & Brouwers Tours, met 320 werknemers de grootste particuliere vervoersorganisatie van West-Nederland.

Met vijftig coaches (bussen) en 75 taxi’s gebruikt de organisatie heel wat benzine; gemiddeld rijden de chauffeurs 10.000 kilometer per dag. In het kader van het milieu, maar ook de bedrijfsfinanciën, is het daarom noodzakelijk dat de chauffeurs zo efficiënt mogelijk rijden. Daarom hebben ze allemaal de opleiding ‘Het nieuwe rijden’ gedaan, waardoor ze per uur twee liter benzine per auto besparen, zo laat Paul Brouwer weten. Bovendien slijt het rubber van de banden minder snel en maakt de koppeling minder toeren. ‘Het op geluid doorschakelen, zoals vroeger tijdens de rijlessen geleerd werd, is helemaal uit den boze’, informeert de directeur.

In een aantal taxi’s en coaches wordt via een computer bijgehouden hoe de chauffeurs rijden en of ze de nieuw geleerde rijdtechnieken ook daadwerkelijk toepassen. Het apparaat meet hoe hard de chauffeur de bochten neemt en hoe sterk de daarbij vrijkomende G-krachten zijn. Ook de wijze van remmen en in hoeverre de rit comfortabel verloopt, wordt bijgehouden. En als de score niet voldoende is, kan de chauffeur rekenen op een gesprek met een van de directeuren. Sinds 1 januari verzorgt het bedrijf de diensten voor de regiotaxi, maar tot nu toe is de belangstelling niet geheel volgens verwachting, zo laat Joke Brouwer weten: ‘We hopen dat meer mensen van deze dienst gebruik zullen maken.’ Ook heeft de organisatie plannen om de eigen wasstraat te exploiteren, zodat ook andere bedrijven er gebruik van kunnen maken. Hiervoor moet wel een extra inrijdmogelijkheid gecreëerd worden.

Een van de grootste problemen waar het bedrijf mee zit, is het gebrek aan parkeerruimte: ‘Dat is onze grootste ergernis en we hebben wel eens nagedacht over verhuizen of uitbreiden van onze huidige faciliteiten’, laat Paul Brouwer weten. Uitbreiding van parkeerfaciliteiten richting het Space Business Park zal echter geen optie zijn, zo stelde De Lange. ‘Dat wordt een kenniscluster.’ Wel gaf de wethouder andere alternatieven aan: ‘Als de reserveringsstrook voor de Rijn Gouwe Lijn geschrapt wordt, ontstaat daar weer ruimte voor het parkeren. Ook willen we de bedrijventerreinen Klei-Oost en ’s Gravendijk beter benutten.

NL Doet is populair bij vrijwilligers

NOORDWIJK – Meer dan 350.000 mensen in heel Nederlands zetten zich vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart volop in voor in totaal 6.500 klussen. Daarmee is de actie NL Doet van het Oranje Fonds een groot succes geworden. Hier in de regio was een van de hoogtepunten de actie van het dierenasiel (Lageweg 2), waar de buitenverblijven werden schoongemaakt. Het was niet alleen een fijn moment voor de vrijwilligers, die zich goed voelden over hun inzet, maar vooral voor de dieren die weer konden genieten van een schone leefruimte.

Via de website www.nldoet.nl konden mensen zich aanmelden om een dagje als vrijwilliger op te treden. In heel Noordwijk vonden activiteiten plaats en directeur Natasja Heemskerk van De Muze is zeer tevreden over de inzet van de vrijwilligers. ‘Bij ons zijn drie repetitieruimtes, drie kleedkamers, de hallen en gangen geschilderd. In totaal waren we met 15 vrijwilligers, niet alleen mensen die bij de Muze zelf betrokken zijn, maar ook personen die zich via de site van NL Doet hadden aangemeld. NL doet is een geweldig initiatief van het Oranje Fonds en ze hebben ons goed ondersteund. Het is hartverwarmend om met zoveel vrijwilligers op een dag aan de slag te zijn.’

Deze actie smaakt zeker naar meer, zo laat de directeur weten: ‘Voor volgend jaar denken we aan een nieuw project, waarbij we met z’n allen de buitenkant opknappen. Dan gaan we alles afspuiten en het bordes schoonmaken. Tenminste, als er geen voorstelling is op de actiedata van NL Doet.’ Voor de vestiging van ’s Heeren Loo (Zwarteweg 20) stond een aantal activiteiten vermeld op de site, maar helaas gingen enkele van deze activiteiten niet door. Zo werd de snoezelruimte niet opgeknapt en ook het dagje uit naar de Dierenhoeve vond geen doorgang, zo liet een medewerkster weten. Reden hiervoor was mede omdat zaterdag de ‘Open Dag van de Zorg’ georganiseerd werd. Wel werd het dagbestedingsgebouw De Zonnelaan flink in de verf gezet.

Waag het niet om zelf te gaan schoffelen!

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – De wijkavond van ‘De Zuid’ werd donderdag 17 maart door het voltallige college bezocht; een eer die maar voor weinig wijkverenigingen weggelegd is. De ruim zestig aanwezigen werden stukken wijzer over de zaken die speelden, dankzij speeches van onder meer burgemeester Groen, wijkagent Jan Schreuder en Ruud Dessing, voorzitter van de in 1994 opgerichte Wijkvereniging De Zuid.

Schreuder liet weten dat hij en zijn collega Peter van der Meer binnenkort een nieuwe wijkagent voor Noordwijk hopen te verwelkomen. Deze persoon zal zich dan met Noordwijk-Binnen bezig houden. De wijkagent toonde met cijfers aan wat de stand van zaken is aangaande de Noordwijkse veiligheid. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en uitgaansgeweld neemt toe en wat betreft inbraken zit Noordwijk aan de hoge kant in de regio. Zo zijn in De Zuid vorig jaar maar liefst 16 woninginbraken geweest: een stijging van ruim 14%. Het aantal incidenten van jeugdoverlast, vernielingen en auto-inbraken is wel gedaald.

In andere gemeenten roept het bestuur de bevolking op om in verband met de bezuinigingen zoveel mogelijk mee te helpen met het onderhoud van de openbare ruimte. Zo niet in Noordwijk. Ambtenaar Ben van Laar deed een dringende oproep aan de bewoners om vooral niet te schoffelen of zich bezig te houden met het onderhoud van het openbaar terrein. ‘Het openbaar groen in De Zuid bestaat alleen uit ecologische bermen en de rimpelroos. We maaien de bermen eens per jaar; dat geeft bijzondere planten de kans om zich voort te planten. De rimpelroos maaien we eens per circa vier jaar; we richten ons beheer op de instandhouding van een vitaal areaal van de rimpelroos.’

Regelmatig gaan bewoners op eigen houtje schoffelen: het is een foute zaak: ‘Ons gemeentebeheer is gericht op de ecologische waarde. Alles wat u uitvoert, zorgt ervoor dat de planten uit zullen sterven!’, aldus de ambtenaar. Het parkeren, en dan met name de 800 auto’s van toeristen die op de maximaal zestien piekdagen verspreid staan over de wijk, levert kritiek op van de aanwezigen. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Groen voerde het woord: ‘Heel Noordwijk heeft baat bij het parkeren; moet je de hele wijk afsluiten voor zestien dagen per jaar? Natuurlijk kunnen we betaald parkeren invoeren, maar dan gaan we ook handhaven. Hierdoor krijgen uw bezoekers en familieleden die vergeten de parkeermeter te vullen ook een bekeuring.’ De burgemeester toonde zich een fervent tegenstander van de paaltjes die parkeren in de bermen moeten tegengaan: ‘Ik vind dat hier een kerkhof aan paaltjes is, die deze prachtige lanen ontsieren.’ Met de hartenkreet van Dessing dat De Zuid voortaan wordt aangeduid als de wijk met vogelgefluit, werd de avond afgesloten met rondetafelgesprekken tussen de wethouders en de inwoners.

29 maart 2011

Bonbons voor burgemeester

SASSENHEIM – Burgemeester Sander Schelberg bezoekt dinsdag 29 maart verpleeghuis en woonzorgcentrum Bernardus. Die dag ontvangt hij het allereerste exemplaar van de ‘Bernardus Bonbon’, een creatie van kok Willem Vogels en zijn team. Samen met locatiemanager Corrie Geluk toont de kok de bonbons: “Ze hebben een zachte vulling en bestaan onder meer uit noga en karamel en zijn te verkrijgen in de smaken wit, melk en puur. Deze Bernardus Bonbon kun je beschouwen als de tegenhanger van de Teylinger Lekkernij.

Kleuteren

Column: De waan(zin) van de week

Blijven zitten in het eerste leerjaar heeft geen positief effect op de ontwikkeling van het kind. Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Vaak denken scholen dat een inhaaljaar de kinderen meer zekerheid geeft over henzelf, omdat ze hun achterstand dan kunnen inhalen. Het onderzoek wijst echter uit, dat het blijven zitten in dat eerste jaar juist averechts werkt. Het voordeel dat de zittenblijvertjes hebben op de jongeren, duurt maar enkele maanden. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt juist ernstig aangetast en dat duurt meerdere jaren, zo blijkt uit dat onderzoek. De term ‘een jaartje extra kleuteren’ komt door dit onderzoek toch in een ander daglicht te staan.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bemoeit zich weer eens met Nederland en pleit voor het beperken of zelfs afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Deze organisatie vindt dat de huizenprijzen te hoog zijn, vanwege de hypotheekrenteaftrek. Volgens de IMF zou het beter zijn dat de huizenprijzen in elkaar donderen, zodat meer mensen een huis kunnen kopen. Over kortzichtig denken met een communistische inslag gesproken! De Italiaanse econoom Lorenzo Figliuoli is leider van de IMF-delegatie. Het is toch opmerkelijk dat die delegatie geleid wordt door een man afkomstig uit een land waar het al jaren een economische rampspoed is. De reactie van minister Jan Kees de Jager (Financiën) was de enige juiste: ‘De huizenkoper heeft juist nu behoefte aan rust op de woningmarkt.’ Meneer Figliuoli en consorten: zorg er eerst maar eens voor dat landen als Griekenland, Italië, Ierland, Spanje en Portugal beter presteren op het economische vlak. Want hier in Nederland doen wij het zo slecht nog niet. Zou dat misschien ook komen door de hypotheekrenteaftrek?

De Stivoro, wat niet staat voor de Stichting Voor Roken, is van mening dat sigaretten alleen onder de toonbank verkocht mogen worden. Zo zouden jongeren minder snel in de verleiding komen om sigaretten te kopen. Nou ben ik zelf geen voorstander van roken, maar dit gaat me een stap te ver. Als dit zou doorgaan, zal zo’n maatregel ook met andere producten gebeuren, zoals alcohol. Of koffie, cola (cafeïne), thee (theïne) en snoep (cariës). Zolang de overheid sigaretten niet verbiedt, moeten ze ook boven de toonbank verkocht kunnen worden.

De afgelopen week zijn onder meer overleden: Bert Heemskerk (67): Nederlands bestuursvoorzitter van de Rabobank Elizabeth Taylor (79): Amerikaans actrice Max Woiski jr. (80): Surinaams-Nederlandse zanger en gitarist Lanford Wilson (73): Amerikaans toneelschrijver Floor van der Wal (26): Nederlands cabaretière Harry Coover (94): Amerikaans uitvinder Ellen Helmus (64): Nederlands jazz-fluitiste en muziekdocente Cibele Dorsa (36): Braziliaans actrice en model Wench Foss (93) : Noors actrice.

Het woord van de week: Übervet.

28 maart 2011

Hop on hop off touringcar van start

STREEK – De hop on hop off touringcar werd zaterdag 26 maart officieel in gebruik genomen. Louis van Gaal nam samen met zijn vrouw Truus de eerste kaartjes in ontvangst en genoten volop van de toeristische route van Noordwijk naar de Keukenhof en het Panorama Tulipland.

De bus zit vol met Bekende Bollenstrekers; een hiervan is Jan van Vliet, initiatiefnemer voor het concept ‘Beleef de Bollenstreek’. Hij beschouwt de hop on hop off touringcar als een uitstekend voorbeeld van de regionale coöperatie. “Toeristisch samenwerken is belangrijk en overheden en het bedrijfsleven moeten de Bollenstreek wereldberoemd maken. Laat dit een eerste stap zijn op weg naar een Bollenstreekfusie.”

Hij tipte Van Gaal over een manier waarop de trainer van FC Bayern München de Bollenstreek het beste kon promoten: “Als jij zegt dat je weer terug gaat naar de Bollenstreek, zullen al die Duitsers wel denken dat hier wat te beleven valt.” Van Gaal had het deze dag uitstekend naar zijn zin; geen wonder, want hij was omringd door goede vrienden. “Dit is de eerste keer in 2011 dat ik hier ben, maar volgend jaar kom ik hier veel vaker”, zo liet hij weten. Op de vraag waarom Van Gaal met zijn aanwezigheid de hop on hop off touringcar ondersteunt, vertelt hij: “Dit is een goed initiatief dat door particulieren is opgezet. Zoiets wordt in verband met alle bezuinigingen niet snel gedaan en deze touringcar is een goede zaak voor Noordwijk. Ik ondersteun alles wat goed is voor Noordwijk.”

Sabbatical Desgevraagd reageert Van Gaal eveneens op de perikelen rond Ajax, al houdt hij zich enigszins op de vlakte: “Ik zit hier te ver vanaf en kan er niet over oordelen. Ik ben nu trainer van Bayern München en mijn doel is dat we dit jaar de kwalificatieronde voor de Champions League halen.” Zal Van Gaal zich voor Ajax inzetten, mocht hij hiervoor gevraagd worden? “Ik neem vanaf juni eerst een sabbatical year en dan komen er ongetwijfeld zaken op me af.”

Wat vindt hij van de keuze voor Jupp Heynckes als zijn opvolger bij de 22-voudig Duits kampioen? “Hij kent de club, het is immers de derde keer dat Heynckes zich voor Bayern München in zal zetten. Bovendien is hij goed bevriend met het bestuur en de president. Voor mijzelf is het werken bij Bayern München een geweldige ervaring geweest. Er waren enorme uitdagingen en we hebben veel gepresteerd. Wanneer we de kwalificatieronde voor de Champions League halen, kan ik zeer tevreden terugkijken.”

Na aankomst bij de Keukenhof werd het gezelschap warm onthaald door directeur Piet de Vries. Hij leidde de groep naar een paviljoen waar de overeenkomsten en verschillen tussen Duitsland en Nederland getoond werden. Het zag er prima uit, zo vonden alle aanwezigen: “Ik hoop dat alle Duitsers komen!”, wenste een van hen De Vries het beste toe. Hij reageerde grappend: “Liever niet; dat is al een keer gebeurd.”

De touringcar reed verder naar het Panorama Tulipland in Voorhout, waar het de laatste dag was dat het Bollenstreekpanorama van Leo van den Ende te zien was. Van Gaal opende officieel het nieuwe seizoen voor Panorama Tulipland, waar vanaf maandag 28 maart de schilder Simon Balyon bekeken kan worden, terwijl hij zijn panorama ‘De Blauwe Tram’ schildert. De hop on hop off touringcar rijdt tot en met 20 mei iedere donderdag tot en met zondag. De kosten zijn 5 euro per persoon en aan boord zijn ook kaarten verkrijgbaar voor de Keukenhof en Panorama Tulipland. Directeur Dolf Beuk liet weten dat, bij een succesvol gebruik, de hop on hop off touringcar in de toekomst mogelijk ook naar Hillegom, Noordwijkerhout en het nieuwe station Sassenheim zal rijden.

Van Gaal doopt tulp

VOORHOUT – Maar weinig mensen is het gegeven om een tulp naar zich vernoemd te hebben. Louis van Gaal, trainer bij FC Bayern München, mag zich sinds zaterdag 26 maart tot deze groep rekenen. Samen met zijn vrouw Truus doopte hij zijn eigen tulp.

Veredelaar Paul Botman liet weten waarom hij juist deze tulp geschikt achtte om de naam van Van Gaal te mogen dragen: “Deze tulp heeft een paarse kleur en paars staat voor ijdelheid, uitmuntendheid en kwaliteit. Bovendien heeft de tulp een gouden hart en dat staat voor alle successen die Van Gaal bereikt heeft.” De trainer was in zijn nopjes: “Eigenlijk had ik een rood met witte tulp verwacht, maar ik ben hier heel blij mee.” Ook zijn vrouw Truus was bijzonder tevreden: “De tulp heeft een mooie, krachtige kleur.” De tulpen werden vervolgens door Van Gaal overgoten met een waar champagnebad.

Morbide afbraak

VOORHOUT – Dertig mensen waren getuigen van de begrafenis van een levenswerk. Zondag 27 maart werden de stroken van het bollenstreekpanorama een voor een in een grote kist gelegd. Onderwijl vertelde mededirecteur Herman van Amsterdam over het ontstaan en het leven van dit meesterwerk. De Kafka-achtige scène had veel weg van een begrafenis – inclusief de kist.

De officiële uitleg dat het panorama van de Voorhoutse schilder Leo van den Ende weggehaald werd, is dat volgend jaar het pand van Panorama Tulipland afgebroken wordt. De werkelijke reden is echter al lang duidelijk; al jarenlang bakkeleien de directeuren van panorama Tulipland en de schilder zelf over de rechten van het doek en de verdeling van de bezoekersinkomsten. Menig bezoeker pinkte een traantje weg: een kunstwerk dat Voorhout waardig was, is niet meer en zal voor een onbepaalde periode opgesloten zitten in een kist. Ondertussen zijn meerdere gemeentebesturen in de Bollenstreek druk bezig te kijken waar het bollenstreekpanorama binnen hun dorp geplaatst kan worden. Het gemeentebestuur van Teylingen echter geeft geen kik.

26 maart 2011

Mammatroesjka’s voor verwerken miskraam

NOORDWIJKERHOUT – “Het verlies van een kind is het ergste wat je kan overkomen.” Jozette Ederveen – de Kan heeft dit vreselijke gevoel niet één, maar zes keer moeten ervaren. Zes keer was ze zwanger en even zovele malen leidde de zwangerschap tot een spontane abortus. “Ik heb zeven engeltjes om me heen”.

Ederveen is een kinderloos moeder, zoals ze zichzelf noemt. Als haar op heel jonge leeftijd gevraagd werd, wat ze wilde worden, was het antwoord: “Moeder!” Ze volgde een opleiding Kinder/Jeugdverzorging, “want daar heb ik wat aan als ik later kinderen heb.” In 2005 leerde ze haar man kennen en een jaar later gingen ze samenwonen. Na twee jaar “oefenen” raakte Ederveen zwanger, zo merkte ze een week voor kerst tot haar grote vreugde. Die dagen begon ze met het opknappen van een kinderkamertje en koos ze de naam uit: Pepijn. Op eerste kerstdag sloeg echter het noodlot toe: ze begon bloeddruppels te verliezen. Eerst een paar en later die dag steeds meer, tot ze ’s nachts met vreselijke pijnen wakker werd en een gereed staande postoel gebruikte. “Toen vond ik mijn kindje”.

Koelkast

Het gebeurt veel dat bij vrouwen hun vroeggeboorte door het toilet wordt gespoeld, maar Ederveen’s haar eerste gedachte was: “Ik moet het ergens in doen”. Ze stopte de foetus in een urinepotje met water en plaatste dit in een koelkast. De volgende dag kwam haar moeder langs met alcohol om het kindje goed te bewaren. “Ik heb de eerste paar dagen naar mijn kindje gekeken, maar vond dat ik niet kon blijven kijken. Het zou gaan vriezen en ik wilde mijn kindje begraven, maar waar moest dat in gebeuren? Het kind, ik noem hem Pepijn omdat ik aanvoel dat het een jongen is, was drie centimeter groot en had vingertjes en teentjes. Ik verzamel pillendoosjes en heb hem in een van die doosjes gestopt en achter in de tuin begraven. Daar staat nu een houten adelaar als grafsteentje.”

Terugkijkend heeft Ederveen vrede met de situatie: “Met kerst zingen de mensen: ‘Er is een kindeke geboren op aard’ en mijn kind is ook geboren op aard. Alleen niet levend. Ik vind het heel speciaal dat mijn kindje in de nacht van eerste en tweede kerstdag ter wereld kwam.” Deze eerste miskraam verwerkte de moeder onder meer door het laten zetten van een tatoeage op haar onderarm. Echter, precies een half jaar later kreeg Ederveen weer een miskraam. “Zodra ik zwanger ben, heb ik alle zwangerschapsverschijnselen. Ik wist dus vijf weken lang bewust dat ik zwanger was, maar verloor het kind na hevige bloedingen. Ik moest naar het ziekenhuis en daar heb ik mijn kindje, zo groot als een rijstkorrel achtergelaten voor onderzoek.” In een periode van anderhalf jaar hieropvolgend heeft Ederveen vervolgens liefst vier miskramen gehad, de laatste in februari 2010. De oorzaak is steeds dezelfde: “Het zaadje en het eitje komen wel samen, maar het nestelt zich niet in.”

Tortelduif

Ederveen is ervan overtuigd dat ze zeven engeltjes om haar heen heeft: “Ik heb het gevoel dat het bij de laatste spontane abortus om een tweeling ging.” Mijn eerste kindje Pepijn heb ik altijd om me heen in de vorm van een tortelduif. Overal waar ik kom, is er een tortelduif in de buurt.”

Het enorme verdriet van de zes miskramen heeft Ederveen uiteindelijk toch wat goeds gebracht. Via internet kocht zij een blauwe matroesjka (Russisch poppetje, red.). “Toen ik ‘m ontving, werd ik heel emotioneel en kwamen alle emoties over de miskramen los. Blauw is een spirituele kleur en een vlinder is één van de symbolen voor een overleden kindje. Deze matroesjka herinnert me aan mijn kindjes en geeft me hoop en troost. “Ik wil moeders die ook een miskraam hebben meegemaakt steun en troost geven. Het verliezen van een kind is het diepste leed wat je als mens kan overkomen. Ik wil lotgenoten besparen waar ik doorheen gegaan ben en ervoor zorgen dat mensen hun te vroeg geboren kinderen fatsoenlijk kunnen begraven.”

Mammatroesjka

Er zijn momenteel vrijwel geen gedenkartikelen voor foetussen vanaf een week of zes. Via www.dagliefkindje.nl is Ederveen de enige die houten kistjes voor te vroeg geboren foetussen verkoopt. “Het begraven is het laatste wat je als moeder voor je kindje kan doen. Dat mag voor kinderen onder de 22 weken in je eigen tuin, omdat er voor de wet geen sprake is van levensvatbaarheid.” Daarnaast biedt Ederveen haar ‘Mammatroesjka’s’ en troostsieraden aan als een tastbare herinnering aan een te vroeg geboren kindje.

Ederveen: “Vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent, voel je jezelf moeder, met alle daar bijkomende zwangerschapsemoties; een naam verzinnen voor je kleintje, (in gedachten) een kamertje inrichten en zwangerschapscadeautjes krijgen. Na een miskraam voelen vrouwen zich vaak (dubbel) met lege handen staan. De foetuskistjes, mammatroesjka’s en troostsieraden kunnen moeders helpen in hun verdriet. Mijn doel is dat mensen op een mooie en liefdevolle manier afscheid kunnen nemen van hun geliefde kindje. Dat ik hen een beetje troost en licht mag geven in deze voor hen zo donkere dagen.”

Tractor plet lantaarnpaal

VOORHOUT – Op het rechte gedeelte van de Zuidelijke Randweg presteerde een boer het om maandagmiddag 21 maart zijn tractor tegen een lantaarnpaal te rijden. Het gevolg was, dat zowel de tractor als de lantaarnpaal om vielen. De politie was snel ter plaatse, waarna twee kranen werden ingezet om het vervoermiddel overeind te zetten. Aan het begin van de avond werd de weg weer vrijgegeven voor al het verkeer.

Dierenliefde bij dementerenden

WARMOND – Dementerende ouderen en aaibare boerderijdieren gaan uitstekend samen. Dat bleek zaterdag 19 maart in de Marienhaven, waar vrijwilligers namens NL Doet de kwetsbare ouderen een fijne middag bezorgden. Rondlopende lammetjes, geitjes, kippen en hondjes zorgden voor veel vreugde, evenals het vasthouden van een kuikentje of konijntje. Voor tederheid is een goed werkend geheugen niet nodig.

Speeltuin goed voor senioren

SASSENHEIM – ‘Een speeltuin bij de Bernardus zou een goede zaak zijn’. Heleen Dupuis, sinds donderdag 17 maart de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Bernardus, gooide afgelopen zaterdag een balletje op voor dit idee. Zij deed dit voorafgaand aan de overhandiging van een breedbeeld televisie, die door de stichting aan de bewoners ter beschikking wordt gesteld.

Jaren geleden heeft Dupuis nog als verpleegkundige gewerkt bij het Woonzorgcentrum Bernardus. Zij weet dus als geen ander hoe zwaar het werk in de zorg is; iedere vorm van verlichting is welkom voor alle betrokkenen. In dat kader past dan ook een televisie heel goed, aldus de voorzitter: ‘Dan kunnen familieleden samen met hun hier verblijvende vader of moeder tv kijken. Zo kan een zoon een Champions League wedstrijd zien en blijft hij ook langer bij zijn moeder; dat verlicht ook de druk van de zorgwerknemers.’

Dupuis zag ook andere mogelijkheden voor de Bernardus: ‘Wat mij betreft komt hier een speeltuin. Ik zou positief staan tegenover een aanvraag hiervoor. Het is goed om zoveel mogelijk vrienden en familie naar binnen te halen, want daardoor worden de cliënten afgeleid van hun dagelijkse problemen en zorgen. En met een speeltuin kunnen de kinderen lekker bezig zijn, terwijl de volwassenen met elkaar kunnen praten en er toch wat afleiding is.’

De grootste prioriteit ligt de komende jaren echter bij het inzamelen van geld voor een nieuwe rolstoelbus: het huidige exemplaar is acht jaar oud en bijna aan het eind van z’n Latijn. Omdat er onder meer een rolstoellift in moet, bedragen de kosten voor zo’n bus maar liefst 100.000 euro. De stichting wil dit geld de komende jaren binnenhalen via onder meer veilingen, rommelmarkten, sponsors en sponsorlopen.

Groeninrichtingsplan geen garantie voor bomen

VOORHOUT – Een groeninrichtingsplan, dat wordt opgesteld ter bescherming van bomen, biedt geen enkele garantie voor het voortbestaan van deze longen van de natuur. Dat is de les die geleerd kan worden uit de verdwijning van de 13 lindebomen naast de Herenstaete. Nadat een project is afgerond, kunnen de eigenaren van de grond alsnog bepalen of bomen gekapt kunnen worden.

De bewoners van de huizen aan de Boerhaavestraat waren al tientallen jaren zeer gehecht aan de lindebomen. Deze bomen zouden in ieder geval nog zorgen voor een stukje privacy, aangezien de Herenstaetebewoners geen vrij zicht hadden op de veel lager gelegen tuinen. In 2007 stuurde projectontwikkelaar Timpaan, een brief naar de omwonenden van Herenstaete, met daarbij een groeninrichtingsplan. Hierin staat onder meer: “Thunissen Bouw zal haar uiterste best doen de bomen langs de erfgrens met de Boerhaavestraat te sparen. Omdat de ruimte tussen de bomen en het toekomstige gebouw erg krap is en er ook veilig gewerkt moet worden, zullen de bomen komende week worden gesnoeid. Pas op het moment van de feitelijke uitvoering kan blijken of dit ook uit veiligheidsoogpunt voldoende is. Indien noodzakelijk zullen die bomen die dan niet gehandhaafd kunnen blijven op het laatste moment helaas moeten worden gerooid. Mocht dit het geval zijn, dan zal B.V. Timpaan Zorg bij de maaiveldinrichting de gekapte bomen vervangen door nieuwe, eventueel gelijksoortige, bomen in de maat 18 – 20 cm (omtrek).”

Niet stabiel

Het snoeien gebeurde destijds succesvol, zonder dat de bomen gerooid werden. In het bijgevoegde groeninrichtingsplan worden heel duidelijk zes bomen aangegeven die behouden blijven en zes bomen die nieuw geplant worden. Toch werden begin maart alle lindebomen alsnog gerooid op initiatief van de Vereniging van Eigenaren van Herenstaete. Als redenen hiervoor gaf voorzitter Paul Jochemsz aan de luizen op de bomen zorgden voor veel overlast. Bovendien zouden de bomen niet meer stabiel zijn vanuit de bouw- en NUON-werkzaamheden. “Deze bomen zouden een gevaar kunnen vormen voor ons bezit en eventueel voor het bezit van de buren.”

Een gemeentelijk woordvoerder is gevraagd wat het nut is van een groeninrichtingsplan, nu blijkt dat na voltooiing van een project, waardevolle bomen alsnog gerooid kunnen worden. Ze laat weten: “Het inrichtingsplan was onderdeel van de bouwvergunning. De bouwer (projectontwikkelaar Timpaan) heeft het project ook opgeleverd volgens dit vastgestelde inrichtingsplan. De nieuwe eigenaren houden zich in zoverre aan de gemaakte inrichtingsplannen doordat zij oude bomen gaan vervangen door nieuwe bomen. In hoeverre de afspraken over het inrichtingsplan door de projectontwikkelaar zijn opgenomen in de voorwaarden voor de nieuwe eigenaren is een privaatrechtelijke aangelegenheid.”

Aanpassen

Overigens gaat de gemeente het kap- en herplantbeleid van de gemeentelijke bomen wel aanpassen, al is dat geen uitvloeisel van de ontwikkelingen rond de Herenstaetebomen. In een verklaring stelt de gemeente Teylingen: “Gestreefd wordt naar een gezond en duurzaam bestand, om het groene karakter van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit klinkt ook door in het huidige kap- en herplant beleid: gezonde gemeentelijke bomen worden niet gekapt, ook niet wanneer er sprake is van overlast. Na kap volgt altijd een herplant. In de praktijk leidt dit soms tot tegenstrijdige situaties en onbegrip. Daarom heeft de gemeente Teylingen besloten het kap- en herplant beleid ten aanzien van overlast door gemeentelijke bomen te nuanceren. Hierdoor wordt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen van ‘onevenredig grote overlast’ door gemeentelijke bomen, een kapvergunning aan te vragen en de herplantplicht te bezien.” Bij onevenredig grote overlast kan gedacht worden aan extreme schaduwwerking, jaarlijks terugkerende schade of verontreiniging, materiele schade door boomwortels aan gebouwen of herinrichtingsontwikkelingen van het openbaar gebied.

25 maart 2011

Natuur krijgt voorrang op Koudenhoorn


Natuurlijk in Evenwicht +

WARMOND – De herinrichting van Koudenhoorn lijkt, na tientallen jaren en 23 participatieprojecten en inspraakrondes, eindelijk te lukken. Maar liefst achttien belangengroeperingen hebben hun ideeën ingediend voor het meest recente schetsontwerp ‘Natuurlijk in Evenwicht +’, dat woensdag 23 maart openbaar werd gemaakt.

Wethouder Kees van Velzen (CDA) liet weten dat tot de belangengroeperingen onder meer de visclub, kinderboerderij, volkstuintjesvereniging, vogeltjesclub, paviljoenhouder en het hondenuitlaatplatform behoren. Na een aanvankelijk argwanende houding richting gemeente, zijn al deze mensen toch constructief rond de tafel gaan zitten om zoveel mogelijk van hun ideeën en wensen gerealiseerd te zien. Maar wel met de insteek om zoveel mogelijk de natuurwaarden van Koudenhoorn te behouden.

Zo blijven de geasfalteerde paden gehandhaafd en komen er twee extra ommetjes op het eiland. Ook zijn er mogelijkheden om te fietsen en te skeeleren. Op de locatie van het huidige paviljoen komt een combinatie van een historische scheepswerf, natuur- en educatiecentrum en een paviljoen. Voor die scheepswerf worden twee ligplaatsen gereserveerd. Daarnaast blijven er nog 54 passantenplaatsen op het eiland voor de pleziervaartuigen.

De geplande waterdoorgangen dwars over Koudenhoorn, die bedoeld waren om de waterdoorgang te verbeteren en de blauwalg te verminderen, zijn geschrapt. Experts laten weten dat deze doorgangen niet effectief zijn in de bestrijding van de blauwalg. Ook de vogelkijkwand is verdwenen uit de plannen. Het hondenuitlaatgebied blijft zoals die is en het bosje aan de zuidkant wordt een speelbos, met lianen en touwladders. Ook het stiltegebied blijft onaangeroerd.

Wel komen er extra sloten met natuurvriendelijke oevers en komt er op meerdere plaatsen extra riet bij. De aanlegsteiger van de scouting verdwijnt van de huidige locatie aan de Groote Sloot en wordt verplaatst naar een locatie aan de waterkant met aansluiting op ’t Joppe. Het strandje wordt uitgebreid en krijgt enkele kinderwaterspeelelementen en een jongerenspeelponton. Voor kleinschalige optredens wordt een verhoginkje gerealiseerd, zodat de mensen op het naastgelegen terras en een deel van de ligweide kunnen genieten van de live voorstellingen. Er komt een nieuwe kinderboerderij en een geitenweide.

De Balgerij en de passantenplaatsen aan de zuidkant van het eiland worden niet meegenomen in deze planvorming: hierover wordt later een nieuwe discussie gevoerd. Als het overgrote deel van de reacties op het plan ‘Natuur in Evenwicht +’ positief is, zal Van Velzen dit binnen enkele maanden voorleggen aan de raad. Na de bestemmingsplanprocedure worden horeca-exploitanten gezocht en worden alle veranderingen in fases uitgevoerd. De totale kosten bedragen hiervoor 1,6 miljoen euro. De wethouder verwacht dat de eerste werkzaamheden in het najaar zullen beginnen; na afloop van de Schippertjesdagen. Het zal dan gaan om de sloten, paden, beplanting en het overige groen. Pas in 2012 en later wordt doorgegaan met de bebouwing en overige zaken. Voor meer informatie: www.herinrichtingkoudenhoorn.nl/Definitief+ontwerp/default.aspx.

“Dit plan is een ode aan de Noordse Woelmuis”

WARMOND – Over de plannen voor het schetsplan ‘Natuurlijk in Evenwicht +’ overheerste het enthousiasme, maar duidelijk werd dat de degenen die de grootste invloed op de plannen hadden, niet op deze avond in ’t Trefpunt aanwezig konden zijn. Dat zijn namelijk de op Koudenhoorn verblijvende Noordse Woelmuis en de rugstreeppad.

Wethouder Kees van Velzen is zeer tevreden met de manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen. “Samen met de achttien organisaties is er een slag gemaakt en als gemeente hebben we ons niet bemoeid met het participatieproces en het bedenken van de oplossingen. Dit is het plan van die achttien organisaties geworden en niet van de gemeente.”

Harry Bartelink is een van de mensen die lid is van de zogeheten klankbordgroep. Hij vertegenwoordigt de bewoners aan de Leede en de Vereniging Betrokken Teylingers. “Dit schetsplan is een ode aan de Noordse Woelmuis. Een aantal van de oorspronkelijke plannen zijn door die muizen en de rugstreeppad teruggedraaid. Ik ben blij met dit resultaat, want nu komen rust, recreatie en natuur volledig tot uitdrukking. Zonder de muis waren we niet zo ver gekomen.”

Lotte Vermeulen en Evelien Meeuwissen vertegenwoordigen de kinderboerderij en ook zij zijn heel blij. “We mogen onze grond behouden, zodat onze paarden daar kunnen lopen. Ook krijgen we een geitenweide, zodat de paarden en geiten gescheiden van elkaar kunnen staan”, aldus Vermeulen. “We gingen dit inspraakproces angstig en argwanend in”, vulde Meeuwissen aan: “We hebben ingesproken bij de gemeente en bezwaarschriften ingediend. Pas toen ons duidelijk werd dat de gemeente echt naar ons luistert, is het heel goed gegaan.” Het is noodzakelijk dat de nieuwe kinderboerderij er binnen een paar jaar komt, zo vinden de beiden: “De stal staat op instorten en het dak is van asbest gemaakt. Op het weiland staan we tot onze knieën in het water.”

Ed van Mentem is echter totaal niet tevreden over de uitkomst: “Ik vind het hele plan teleurstellend. Dit is een ideaal eiland om te recreëren, zowel voor de mensen in de omgeving als de bezoekers vanaf het water. Als je met je kroost op een boot zit, is zo’n eiland ideaal om je kinderen los te laten. Maar er komt haast geen aanlegplaats bij. Er had een enorme drijfsteiger moeten komen, dan had je daar ook een paviljoen in bootvorm kunnen aanleggen. Het uitbreiden van het huidige paviljoen is doodzonde en die historische scheepswerf haalt het evenwicht van de natuur ondersteboven.”

Enkele leden van de klankbordgroep vertellen bij de verschillende overzichtsborden geanimeerd over het resultaat en dat lijkt aanstekelijk te werken. Bezoeker Erik van Bruggen laat weten: “Ik ben blij te zien dat alle enthousiaste en veelomvattende ideeën van de baan zijn. Het eiland wordt voor een groot deel behouden zoals het was. Ik vind het prima om meer van het paviljoen te maken dan het nu is en ook is het goed dat die nieuwe kinderboerderij er komt. Ik zal zeker geen bezwaar indienen.”

23 maart 2011

‘Bomen smaken naar meer’

VOORHOUT – Wethouder Kees van Velzen gaf woensdag 23 maart de aanzet tot het planten van drie winterlindes. Hij deed dit in het kader van de Nationale Boomfeestdag; de groep 7-leerlingen van basisschool De Regenboog gingen vervolgens enthousiast de bomen en bossages planten.

Naast de drie bomen verschijnen ook planten met zwarte en rode bessen. Van Velzen liet weten: ‘Voorhout was vroeger een plaats waar veel bomen stonden: Voor hout. Maar al die bomen zie je niet meer. Bomen zijn echter goed voor de zuurstof, beestjes en geven appels en peren; bomen smaken naar meer. We maken van deze plek op de hoek van de Vermeerstraat het ‘Regenboogplekje’ en de komende maanden zullen alle vogels, bijtjes en vlinders op de bloemetjes en besjes afkomen.’ Samen met de kinderen schepte Van Velzen vervolgens het zand bovenop de boomwortels.

Liefde voor Lisse zit heel diep bij burgemeester Corrie Langelaar

LISSE – Als er iemand is die weet hoe goed het toeven is in Lisse, dan is dat burgemeester Corrie Langelaar wel. Zij heeft haar hart verpand aan dit dorp, dat wereldwijd niet alleen bekend staat om de Bloemententoonstelling Keukenhof, maar ook vanwege alle andere prachtige ervaringen die de bezoekers kunnen opdoen.

Gevraagd naar haar favoriete plekken, hoeft Langelaar niet lang na te denken. ‘Ik vind ’t Vierkant heel aantrekkelijk en gezellig. Wanneer vrienden een weekje bij me logeren, neem ik ze mee naar ’t Vierkant en altijd zeggen ze: “Wat is dit een geweldig plein; het ademt een dorps karakter uit en je kunt er genieten van een hoog culinair niveau”. En binnenkort wordt ’t Vierkant geüpgrade, met onder meer nieuwe verlichting en prachtig meubilair.’

Een andere plek dat na aan het hart van de burgemeester ligt, is het Keukenhofbos: ‘Daar wandel ik heel graag: ik vind het heel bijzonder dat je zo dicht op Schiphol, Amsterdam en Rotterdam een dergelijke oase van rust hebt, gecombineerd met het duinlandschap. Vorig jaar werden hekken rondom het kasteel geplaatst, zodat bezoekers dienen te betalen. Er blijft echter nog een groot stuk Keukenhofbos over om gratis van de natuur te genieten. Langelaar: ‘Ik vind het jammer dat het hek er is gekomen, maar heb er wel begrip voor. Er vinden zoveel activiteiten rondom het kasteel plaats, dat het logisch is dat deze locatie niet meer zo toegankelijk kan zijn.’

De mooiste tijd van het seizoen komt er weer aan: de lente is voor Lisse letterlijk het bloeiseizoen. Langelaar is dan ook lyrisch: ‘Ik overdrijf niet als ik zeg dat de tuin van Bloemententoonstelling Keukenhof een stukje paradijs is. Ik vind het ook heel bijzonder dat in acht weken zoveel mensen uit de hele wereld daar naar toe komen. Als je er komt, is er altijd een feestelijke sfeer; er zijn geen irritaties of hordes mensen die elkaar voor de voeten lopen zoals in pretparken gebeurt. Op deze locatie heerst een bijna serene sfeer, waarbij de Bloemententoonstelling ieder jaar weer heel anders is.’

Ze stelt tot besluit: ‘De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel, die het hart van Lisse zullen veranderen. Ik hoop en verwacht dat, wanneer ik over een jaar of twaalf terug kom in Lisse, ik dan nog steeds zal zeggen: “Ik ben trots op Lisse”. Het is namelijk een geweldig mooi dorp.’

Hand opsteken is lastig

LISSE – Het ‘live’ vergaderen door de politici tijdens commissie- en raadsvergaderingen blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. Daarom heeft de raadsgriffier Ben Blonk woensdag 9 maart een email gestuurd met aandachtspunten ‘ter lering en vermaak’.

Blonk schreef onder meer: ‘Voor de commissievergaderingen is afgesproken dat degene die het woord wenst, haar of zijn hand opsteekt. Zodra hij of zij het woord krijgt, kan de microfoon aangezet worden. Dit om te voorkomen dat er op de website een onrustig beeld ontstaat. De camera’s reageren immers op het aanzetten van de microfoons. Degene die gesproken heeft moet zijn microfoon uitzetten. Dit wordt nogal eens vergeten! Dat betekent dat de camera op een gegeven moment bij u terugkeert, in plaats van bij de voorzitter.’

De raadsgriffier vervolgt: ‘De vergadering verloopt via de voorzitter. Zodra hij u de gelegenheid biedt en uw naam noemt, kunt u de microfoon aanzetten. Het debat vindt in de gemeenteraad plaats en niet in de commissie. De voorzitter vat na elk agendapunt kort samen wat er is besproken en welke afspraken worden gemaakt. Het toelaten van externen in de commissievergadering vergt extra aandacht van de voorzitter en de portefeuillehouder. Een discussie tussen een commissielid en een externe is namelijk niet wenselijk.’ En nu maar afwachten of de kijkcijfers op www.lisse.nl omhoog schieten!

Leerlingen doen werkervaring op

LISSERBROEK – ‘Wat ga ik later doen als ik groot ben?’ Deze vraag houdt iedere prepuber bezig. Basisschool De Zilvermeeuw ondersteunt haar leerlingen uit groep 8 door hen bedrijven te laten bezoeken. Zo kunnen de kinderen van de medewerkers horen hoe fijn – of niet – het is om daar te werken.

Vrijdag 11 maart bezochten de leerlingen een Hema-vestiging in Sassenheim en vol interesse luisterden ze naar alle informatie die over hen uitgestrooid werd. Het was een heel ander verhaal dan ze te horen kregen bij het bouwbedrijf Vermeer in Rotterdam, waar de kinderen een dag eerder op bezoek waren. Begeleidend moeder Joke Verschuren is enthousiast: ‘Onze ervaringen hiermee zijn super. We hebben de kinderen ook meegenomen naar de middelbare scholen, zodat ze daar ook konden rond kijken.’

Juf Tamara van Eijk laat weten dat dit soort bezoeken vorig jaar ook al zijn gedaan. We bezoeken ondernemingen waar bekenden van onze school werken; op deze manier kunnen de leerlingen alvast kennis maken met beroepen. En zo kunnen ze achterhalen welke diploma’s ze nodig hebben om die kant op te gaan.’

Burgernet toch in beeld

LISSE – ‘Er is gedacht dat het college ‘Burgernet’ wilde afschieten, maar dat is nooit de intentie geweest. Er komt een voorstel hierover naar de gemeenteraad, maar we willen een heel goed beeld schetsen wie er wel en niet meedoen en wat de kosten zijn voor het eerste jaar en de vervolgjaren.’ Deze mededeling deed burgemeester Corrie Langelaar tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op dinsdag 8 maart. Zij ging hiermee in op de politieke onrust, nadat uit een ambtelijk document naar voren kwam dat het college niet door wilde gaan met ‘Burgernet’, terwijl dit toch een van de onderdelen uit het coalitieprogramma was.

Buurtgericht werken 2.0

LISSE – Het buurtgericht werken wordt voortgezet. Tot deze conclusie kwamen alle politieke partijen tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op dinsdag 8 maart. Buurtregisseur Monique van der Weijden liet in een presentatie weten dat het ‘Buurtgericht werken naar een hoger niveau dan de losliggende stoeptegel moet’. Daarom zijn er plannen om bewonersgroepen dit jaar een budget te geven van 1.500 euro tot 2.000 euro: Zij mogen zelf bepalen wat ze ermee doen.

Commissielid Miriam Timmer (D66) merkte op: ‘Het is een ambitieus plan, maar worden de verwachtingen niet te hoog gewekt? Kunnen we waarmaken wat we beloven; gaan de bewoners niet teveel verwachten?’ De buurtregisseur vond van niet: ‘Het plan is goed haalbaar.’

‘Citymanager wordt gebruikt als loopjongen’

Commissie debatteert over Ondernemersfonds Lisse en citymanager

LISSE – ‘Het is heel handig om iemand te hebben die als een manusje van alles rondloopt. We hebben ogen en oren op straat, in het winkelgebied en op de bedrijventerreinen. We ervaren dat als een enorme plus.’ Met deze woorden stak wethouder Bas Brekelmans (VVD) zijn enthousiasme over de citymanager niet onder stoelen of banken. In de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien van dinsdag 8 maart lieten de politieke partijen weten dat de citymanager en het ondernemersfonds in ieder geval nog twee jaar door mogen gaan. Daarna volgt een nieuwe evaluatie.

Zonder een duidelijke taakstelling heeft de citymanager Harry Duivenvoorden het afgelopen jaar gefreewheelde om zijn functie zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Zodra er een activiteit georganiseerd werd, linkte hij zijn naam er aan. Om de citymanager gestructureerder te laten opereren, is onlangs de Stichting Lisse Marketing (SLIM) opgericht. Dat is een goede stap voorwaarts, zo oordeelde fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘De citymanager weet straks ook precies wat hij wel en niet moet doen.’

Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) stelde vragen over de bedrijven en instellingen in het buitengebied. Voor hen wordt, in het kader van de ‘privacy’, angstvallig geheim gehouden wie tot dezelfde doelgroep behoort. Zo kunnen zij ook niet in contact treden met elkaar om activiteiten op te zetten en aanspraak te maken op een deel van de ondernemersfondspot. Ton Tibboel, voorzitter van het Ondernemersfonds oordeelde dat het niet anders kon. We hebben vier grote clusters: bedrijvenpark zuid, bedrijvenpark noord, buitengebied en winkelcentrum. Het benaderen van de 24 solitaire bedrijven in het buitengebied blijft lastig. Zij hebben zo’n 5.000 euro per jaar te besteden. We gaan het komende half jaar die bedrijven stuk voor stuk benaderen, in ieder geval de grotere die in het buitengebied zitten. In verband met de wet op de privacy mogen we niet bekend maken wie er in het cluster zit. Maar voor elk cluster is bekend wie ervoor verantwoordelijk is.’

Commissielid Miriam Timmer (D66) pleitte voor ‘goede communicatie met alle ondernemers’ en commissielid Bert Verdoes (PvdA) adviseerde op een plan van aanpak op papier te zetten. ‘En schaf helderheid naar de citymanager, zodat hij die functie structureel gaat invullen.’ Hij kreeg steun van fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA): We hopen op een heel duidelijke taakomschrijving van de citymanager. We komen hem overal tegen, maar af en toe heb ik het gevoel dat hij als een loopjongen gebruikt wordt.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) concludeerde: ‘De communicatie met het buitengebied en het geldverdelingsysteem had beter gemoeten. Ook stuurde het ondernemersfonds niet inhoudelijk aan op de taken van de citymanager. Ik zeg toe om over twee jaar een evaluatie te houden.’

Gemiste kans bij brede school’

LISSE - ‘Het is een gemiste kans dat niet meer gebruik is gemaakt van samenwerkingsverband tussen scholen en welzijnsorganisaties. Nu heb je alleen te maken met twee scholen en de kinderopvang. We vinden het jammer dat de wijkorganisatie en buurtorganisatie hier niet in zitten.’ Deze woorden uitte commissielid Bert Verdoes (PvdA) tijdens de behandeling van de kadernota brede school op dinsdag 8 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien. Voor de rest waren de politieke partijen alleen maar enthousiast, waardoor het onderwerp ‘Brede school’ bij de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 maart een hamerstuk zal zijn.

Gratis kat uit de boom halen

LISSE – ‘Wordt het uit de boom halen van een kat wel doorberekend aan de eigenaar?’ Deze prangende vraag had fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op dinsdag 8 maart.

Ruigrok stelde: ‘De brandweer doet veel meer dan het blussen van branden. Ze zagen ook (takken van) bomen om bij een storm en halen katten uit de boom. Ook worden mensen uit hun huis gehaald, wanneer dat medisch noodzakelijk is. Worden de kosten hiervoor doorberekend? De vergoedingen van vrijwilligers zijn namelijk 20 tot 60 euro per uur.’

Burgemeester Langelaar hielp Ruigrok uit de droom en liet weten dat over het algemeen niemand voor de diensten van de brandweer hoeft te betalen: ‘Alleen als je tig keer bij een bedrijf moet aanrijden, wordt er wel een rekening voor neergelegd. Voor andere zaken, zoals het helpen van ambulancepersoneel, zijn regelingen voor getroffen. En als iemand belt om een kat uit de boom te laten halen, krijg je daar geen rekening voor. Dat is een stuk dienstverlening.’

Kritiek op dansavonden

LISSE – De dansavonden voor senioren in ’t Poelhuys worden verplaatst van zaterdagavond naar zondagmiddag. De nieuwe ronde van deze dansavonden begint weer in oktober, ondanks het feit dat dit evenement zichzelf nog niet geheel kan bedruipen.

Buurtregisseur Monique van der Weijden liet dinsdag 8 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien weten dat het initiatief voor de dansavonden toch wordt voortgezet. Maar om meer bezoekers te trekken, wordt het tijdstip verplaatst naar de zondagmiddag. De buurtregisseur: ‘Dit is mede om meer mensen te trekken, zodat de dansavonden zichzelf kunnen bedruipen.’

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) vond het maar niets dat de gemeente bijdraagt aan de dansavonden: ‘We hebben hier een commerciële dansschool. Je moet een grens trekken en niet financieel bijdragen aan een evenement terwijl de inwoners elders samen kunnen dansen.’

Maximaal één speelautomatenhal

LISSE – Een casinoachtige speelautomatenhal in de Nachtegaal krijgt de goedkeuring van een meerderheid van de politieke partijen. De wens van het college om ook een tweede uitbater de kans te geven om een speelautomatenhal elders in het dorp te vestigen, lijkt het niet te halen. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien van dinsdag 8 maart.

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) was ronduit enthousiast: ‘Wij vinden uitgebreidere uitgaansgelegenheden wel gewenst en zaken als gezondheid en veiligheid zijn goed afgebakend. De leeftijdsgrens wordt op 18 jaar gesteld. We kunnen ook naar de kroeg, er alcohol nuttigen en daar aan verslaafd raken.’ Zij kreeg bijval van commissielid Miriam Timmer (D66): ‘Het is een initiatief van een ondernemer uit dit dorp die meent dat hij hier winst uit kan halen. We kunnen maatregelen nemen om mensen met een verslaving te helpen.’

Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) was wat bedachtzamer: ‘De GGD adviseert om een “stevige afweging” te maken. De gemeente Haarlemmermeer wil geen nieuwe speelgelegenheden meer. In Leiden zijn speelautomatenhallen niet toegestaan, in verband met groeiende problemen aangaande gokverslavingen. Wij vinden dat we wel in kunnen stemmen met een inpandige locatie in de Nachtegaal, maar niet kunnen instemmen met een tweede locatie. We overwegen een amendement.’ Dit amendement zal de steun krijgen van het CDA, liet fractievoorzitter Joke Vermeulen weten. Bovendien pleitte zij om de leeftijdsgrens op te trekken naar 21 jaar. Het onderwerp ligt haar na aan het hart, zo vertelde Vermeulen: ‘Persoonlijk ga ik af en toe nog wel eens naar het casino, zo’n vier keer per jaar.’

Commissielid Bert Verdoes (PvdA) twijfelde of zijn partij dit collegevoorstel steunt. ‘Dit soort voorzieningen moet je ver van je deur houden. Je kunt van alles afspreken, maar de praktijk is dat die voorwaarden dode letters zullen zijn.’ De SGP/ChristenUnie was ronduit tegen, liet commissielid Bert van Santen weten. Waar begin je aan? Volksgezondheid staat heel hoog bij ons in het vaandel; dit voorstel doet hier geweld aan. En dat alles in het kader van het economisch belang, voor één ondernemer. Misschien moeten we ons specialiseren als vestigingslocatie voor verslavingshulpinstellingen.’