Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 maart 2011

VSN 2.0 gaat het helemaal maken

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – Het Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk (VSN) oude stijl wordt bedankt voor haar diensten. Voortaan worden de vrijwilligers ondersteund door de VSN nieuwe stijl. Maandag 28 maart presenteerde wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) de VSN 2.0, die over enkele weken officieel van kracht wordt. ‘We gaan meer doen met hetzelfde geld’.

Het nieuwe VSN-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Sportraad, de Muze, Groot Hoogwaak en Nens. Zij beschikken jaarlijks over 30.000 euro aan subsidie, plus 2.500 euro voor zogeheten overhead; voor het geval een notulist of een vergaderzaal moet worden ingehuurd. Doel van de nieuwe VSN is, aldus Van Ast, om een ‘integraal vrijwilligersbeleid in de gemeente Noordwijk op te zetten. We moeten dat niet meer in de vorm van gesubsidieerde baantjes doen, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers. De subsidie die VSN krijgt, blijft hetzelfde als voorheen, maar nu gaat 97,5% naar de vrijwilligersondersteunende taken, terwijl voorheen 87% van de subsidie opging aan overhead.’

Hieronder vielen een coördinatrice, de huur van een pand en overige kantoorkosten. Het nieuwe VSN krijgt geen kantoor en vooralsnog ook geen telefoonlijnen. Informatie kan verkregen worden via de nieuw op te richten website. Van Ast was echter vol lof over het vorige VSN-bestuur, daar wilde hij geen misverstand over laten ontstaan. ‘Zij hebben veel inspanningen geleverd en ervoor gezorgd dat het VSN nu in de huidige vorm is. Ik heb een dankbrief gestuurd aan het oude bestuur en kom hen graag persoonlijk bedanken. Maar de partijen moeten die handdruk wel in ontvangst willen nemen.’ Van Ast is tevreden over de nieuwe stijl en hij zal zijn plannen dan ook vol vertrouwen voorleggen aan de commissievergadering op donderdag 7 april. ‘Voorheen waren de overheadkosten 63.000 euro en dat is nu teruggebracht naar 2.500 euro.’

Onder die overheadkosten vielen een op initiatief van het vorige college aangestelde coördinatrice (30.000 euro per jaar). Zij stopte na amper een jaar met haar activiteiten en nu gaat het nieuwe VSN-bestuur zonder coördinatrice opereren. Was de aanstelling van de coördinatrice een politieke fout? Van Ast: ‘Nee, we kijken nu alleen anders aan tegen het vrijwilligerswerk. De meerwaarde van de coördinatrice is toch te beperkt geweest.’ De wethouder richtte zich weer op de toekomstplannen. Zo worden verschillende taken uit het VSN gehaald, bijvoorbeeld het regelen van de maatschappelijke stages.

‘Er is maar één school in Noordwijk waar dit speelt; de Northgo Scholengemeenschap. Zij hebben dit al zelf getrokken en gedragen. Wij bieden extra ondersteuning met het aanstellen van een stagemakelaar, inclusief de bijbehorende subsidie.’ Daarnaast komt er extra ondersteuning voor de zorgvrijwilligers; het college wil hier 40.000 euro voor beschikbaar stellen. Dit geld kan dan verdeeld worden over onder meer Groot Hoogwaak, Sint Jeroen en ’s Heeren Loo en mogelijk ’t Raamwerk. Met het nieuwe bestuur zijn de sectoren sport, cultuur, zorg en journalistiek vertegenwoordigd: hieronder valt 85% van de vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de promotie (via de website) en de deskundigheidsbevordering.

Een bedrag van 15.000 euro heeft dat bestuur tot haar beschikking om vrijwilligers cursussen te geven voor onder meer EHBO-taken of het vak van penningmeester. De wethouder concludeert tevreden: ‘Dit nieuwe bestuur is een mooie aanzet tot een nieuwe, breed verankerde toekomst van het vrijwilligerswezen. Ik ben blij dat deze organisaties hun naam aan het VSN nieuwe stijl willen verbinden.’