Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 maart 2011

Waag het niet om zelf te gaan schoffelen!

JOEP DERKSEN NOORDWIJK – De wijkavond van ‘De Zuid’ werd donderdag 17 maart door het voltallige college bezocht; een eer die maar voor weinig wijkverenigingen weggelegd is. De ruim zestig aanwezigen werden stukken wijzer over de zaken die speelden, dankzij speeches van onder meer burgemeester Groen, wijkagent Jan Schreuder en Ruud Dessing, voorzitter van de in 1994 opgerichte Wijkvereniging De Zuid.

Schreuder liet weten dat hij en zijn collega Peter van der Meer binnenkort een nieuwe wijkagent voor Noordwijk hopen te verwelkomen. Deze persoon zal zich dan met Noordwijk-Binnen bezig houden. De wijkagent toonde met cijfers aan wat de stand van zaken is aangaande de Noordwijkse veiligheid. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en uitgaansgeweld neemt toe en wat betreft inbraken zit Noordwijk aan de hoge kant in de regio. Zo zijn in De Zuid vorig jaar maar liefst 16 woninginbraken geweest: een stijging van ruim 14%. Het aantal incidenten van jeugdoverlast, vernielingen en auto-inbraken is wel gedaald.

In andere gemeenten roept het bestuur de bevolking op om in verband met de bezuinigingen zoveel mogelijk mee te helpen met het onderhoud van de openbare ruimte. Zo niet in Noordwijk. Ambtenaar Ben van Laar deed een dringende oproep aan de bewoners om vooral niet te schoffelen of zich bezig te houden met het onderhoud van het openbaar terrein. ‘Het openbaar groen in De Zuid bestaat alleen uit ecologische bermen en de rimpelroos. We maaien de bermen eens per jaar; dat geeft bijzondere planten de kans om zich voort te planten. De rimpelroos maaien we eens per circa vier jaar; we richten ons beheer op de instandhouding van een vitaal areaal van de rimpelroos.’

Regelmatig gaan bewoners op eigen houtje schoffelen: het is een foute zaak: ‘Ons gemeentebeheer is gericht op de ecologische waarde. Alles wat u uitvoert, zorgt ervoor dat de planten uit zullen sterven!’, aldus de ambtenaar. Het parkeren, en dan met name de 800 auto’s van toeristen die op de maximaal zestien piekdagen verspreid staan over de wijk, levert kritiek op van de aanwezigen. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Groen voerde het woord: ‘Heel Noordwijk heeft baat bij het parkeren; moet je de hele wijk afsluiten voor zestien dagen per jaar? Natuurlijk kunnen we betaald parkeren invoeren, maar dan gaan we ook handhaven. Hierdoor krijgen uw bezoekers en familieleden die vergeten de parkeermeter te vullen ook een bekeuring.’ De burgemeester toonde zich een fervent tegenstander van de paaltjes die parkeren in de bermen moeten tegengaan: ‘Ik vind dat hier een kerkhof aan paaltjes is, die deze prachtige lanen ontsieren.’ Met de hartenkreet van Dessing dat De Zuid voortaan wordt aangeduid als de wijk met vogelgefluit, werd de avond afgesloten met rondetafelgesprekken tussen de wethouders en de inwoners.