Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2011

Bewegingsmanifestatie voor senioren

LISSE – De seniorenmarkt vindt dit najaar plaats in de vorm van een bewegingsmanifestatie. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 11 april.

Vorig jaar werd voor het eerst een seniorenmarkt georganiseerd en het enthousiasme was groot. De Seniorenraad pleitte destijds hartstochtelijk voor een herhaling in 2011 en ook de wethouder kon zich hierin vinden. Het organiseren van een seniorenmarkt brengt echter nogal wat werk met zich mee; de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse) heeft aangegeven het een te zware belasting te vinden om de seniorenmarkt ieder jaar te organiseren.

De Roon liet weten dat op dit moment volop wordt nagedacht over alternatieven. Hoewel het college van burgemeester en wethouders nog geen definitief besluit heeft genomen, lichtte de wethouder wel alvast een flinke tip van de sluier op: ‘De gemeente gaat zelf geen seniorenmarkt organiseren, maar de gedachte is ontstaan om eind september of begin oktober een activiteit te organiseren die voor een deel het karakter van een seniorenmarkt heeft. Dan vindt er een grote beweegmanifestatie voor senioren plaats in ’t Poelhuys. Daaromheen wordt een informatiemarkt opgesteld, waar themagericht informatie ingewonnen kan worden.’ De Roon suggereerde: ‘Wellicht wordt eens in de twee jaar een algemene seniorenmarkt georganiseerd en in de tussenliggende jaren een themagerichte seniorenmarkt. Een ander thema kan bijvoorbeeld gaan over wonen.’