Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2011

Vragenspervuur over bezuinigingen

LISSE – Commissielid André Bostelaar (CDA) had woensdag 6 april meer dan twintig kritische vragen voor het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp van gesprek was de nota bezuinigingen; de komende tijd moet Lisse zo’n twee miljoen per jaar aan ombuigingen realiseren.

Bostelaar vroeg zich onder meer af waarom er niet bezuinigd wordt op de brandweer en wat het gevaar is als de precario-inkomsten door toedoen van de rijksoverheid wegvallen. Ook stelde hij dat er meer op personeelskosten bezuinigd kan worden: ‘We geven daar ruim zes miljoen euro aan uit.’ Burgemeester Corrie Langelaar stelde dat op de brandweer al voor 18% bezuinigd is, in verband met de regionalisatie. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) kon alleen laten weten dat hij hoopt dat het nieuwe kabinet niet de precario-inkomsten zal wegnemen. ‘Dat zou een structurele last van 750.000 euro opleveren.’ Over de personeelskosten meldde wethouder Adri de Roon (D66) dat het college niet op deze post wil bezuinigen, omdat Lisse verhoudingsgewijs een lager aantal medewerkers heeft dan vergelijkbare gemeenten. ‘Er zit geen ruimte of marge in; we moeten voortdurend woekeren met de capaciteiten die er zijn en kunnen alleen besparen als we minder gaan doen.’

Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) vond dat er wel veel bezuinigingen in de zachte sector waren, maar dat in de harde sector weinig wordt gedaan. ‘Waarom stelt u de aanschaf van een gemeentelijke auto of andere investeringen niet uit?’ Ook hier nam De Roon het woord: ‘Ik wil deze suggestie tegenspreken; er zijn wel degelijk bezuinigingen gedaan in de harde sector.

Commissielid Bert Verdoes (PvdA) was lovend: ‘Het is verheugend dat niet getornd wordt aan het voorzieningenniveau.’ Hij vond fractievoorzitter Cees Verburg (D66) aan zijn zijde: ‘De lasten voor de inwoner worden niet verhoogd en het voorzieningenniveau wordt in stand gehouden.’