Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 mei 2011

Vleermuizen beschermheren Overbosch

VOORHOUT – Het weghalen van monumentale bomen in het Overbosch vergroot de kans dat de kwetsbare dieren als de zeer zeldzame vleermuizenkolonie verdwijnen. Om dit te voorkomen onderzoeken de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen naar de mogelijkheid om de geplande turborotonde te situeren op de plaats van de huidige brug. Het college van burgemeester en wethouders liet dit weten als antwoord op vragen gesteld door gemeenteraadslid Joost Peetoom (PvdA).

Vorig jaar startte de Provincie een studie in verband met het in 2013 uit te voeren groot onderhoud aan de N444. Hierbij wordt ook de vervanging van de Nagelbrug meegenomen, aangezien de doorstroming op dit knelpunt moet worden verbeterd. Gezien de verwachte toename van het verkeer bestaat de wens om een turborotonde (een rotonde met twee rijbanen) te realiseren. Omdat fietsers in zo’n situatie belang hebben bij een ongelijkvloerse kruising, ging de gedachte in eerste instantie uit naar het aanleggen van een fietstunnel.

Het naastgelegen Overbosch is het laatste stukje levensvatbare bos dat nog in Voorhout staat. Veel inwoners en een organisatie als de Betrokken Voorhouters (onderdeel van de Betrokken Teylingers) zijn fel tegenstander van het opofferen van monumentale bomen voor de komst van een turborotonde. Zij vinden dat die turborotonde ook zodanig kan worden aangelegd zonder dat het ten koste gaat van het 700 jaar oude bos.

Uit het antwoord van het college blijkt dat het Teylings bestuur eenzelfde denkrichting heeft. ‘Het beheer van het Overbosch is extensief, wat als resultaat heeft dat het gebied zich ontwikkeld heeft tot broed- en leefgebied van kwetsbare soorten planten en dieren. Met name de vleermuizenkolonie is zeldzaam. Tevens is het bos van onvervangbare waarde voor beschermde diersoorten zoals de bosuil en de specht. De plannen van de turborotonde vormen een grote aantasting op de huidige waarden van het Overbosch en zijn daarmee dus niet in overeenstemming met de huidige functies. Met name het verdwijnen van monumentale bomen en daarmee de grote kans dat de kwetsbare dieren en historische plekken hiermee ook verdwijnen, vormen een ernstige aantasting van het gebied dat binnen Teylingen niet meer gecompenseerd kan worden.”

Om deze redenen geeft het college aan dat de mogelijkheid bekeken wordt om de rotonde, met wellicht iets mindere verkeerskundige uitgangspunten, te situeren op de plaats van de huidige brug. In de vergadering van de commissie Ruimte in juni wil het college een groot aantal regionale verkeersprojecten realiseren. De plannen rond de Nagelbrug worden dan opiniërend aan de orde gesteld; op dat moment worden naar verwachting ook nieuwe tekeningen van de turborotonde getoond.