Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 mei 2011

‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’

STREEK – Verschillende organisaties slaan de handen ineen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen met schulden hun huis uitgezet worden. Woensdag vier mei ondertekenden vertegenwoordigers van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek en de GGD Hollands Midden samen met afgevaardigden van de woonstichtingen Stek, Warmunda, de Noordwijkse Woningstichting, De Vooruitgang en St. Antonius van Padua een convenant om dit te bereiken. Doel is om in het eerste jaar vijftig huishoudens in nood zodanig te ondersteunen, dat zij in hun huis kunnen blijven wonen. Het slagingspercentage moet minimaal 75% zijn. Maar nadrukkelijk wordt wel de volledige inzet verwacht van de personen die geholpen worden.

Doel van het convenant is dus om huisuitzettingen als gevolg van huurschulden te voorkomen. Daarom zullen de woningstichtingen de huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium doorgeven aan de ISD. Maar ook moet de betreffende huurder ervoor zorgen dat zijn/haar gedrag verandert. Dus de huurbedragen moeten weer regelmatig overgemaakt worden en de huurschulden dienen zoveel mogelijk te worden afgelost. De instanties Schuldhulpverlening en het Meldpunt Zorg en Overlast gaan de huurder intensief begeleiden, als onderdeel van de incassoprocedures van de woningstichtingen.

Het convenant geldt alleen voor een deel van de huishoudens die vanaf nu in een situatie van huurachterstand raken. Deze zogeheten ‘nalatige huurders’ hebben een huurachterstand van minstens twee maanden. De verwachting is, dat met name huurders met kinderen onder de 18 jaar in aanmerking komen voor de intensievere ondersteuning. Zolang het ondersteuningstraject loopt, schorsen de woningstichtingen de incassoprocedure op. In eerste instantie geldt dit convenant een half jaar en gedurende die periode wordt bekeken of deze intensievere samenwerking ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.

De Lissese wethouder Adri de Roon is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de ISD en hij laat weten: ‘Vaak wordt bij de gemeente pas om hulp gevraagd als het te laat is om toch het onmogelijke te doen. Dat is vaak pijnlijk. De meest problematische mensen hebben niet alleen een huurschuld, maar ook veel andere problematieken. Deze samenwerking brengt meerwaarde.’ Ook de andere ondertekenaars waren enthousiast. Auke Uilkema (Noordwijkse Woningstichting): ‘Je moet er heel snel opzitten om het tij nog te keren. Ik hoop van harte dat dit convenant een ongelooflijk goed effect heeft.’

Bauke Kalverda (Warmunda) doet er een schepje bovenop: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nu kunnen we de huurders eerder doorverwijzen om eventuele oplossingen voor hun problemen te bieden.’ Over zes maanden moet blijken of inderdaad minimaal 37 huishoudens hun problemen zodanig hebben overwonnen, zodat ze relatief zorgeloos in hun eigen woning kunnen blijven.