Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 juni 2011

Politiek blijft een passie voor vertrekkend burgemeester Harry Groen

NOORDWIJK – Na acht jaar burgemeesterschap komt het einde van de houdbaarheid steeds dichterbij. Burgemeester Harry Groen wil het moment voor zijn dat de mensen ‘hem zat zijn’ en dat de invulling van zijn ambt het hoogtepunt achter zich heeft liggen. ‘Je moet ervoor waken dat het sleets wordt.’

Welke vragen stel je aan een burgemeester met wie al ettelijke afscheidsinterviews verschenen zijn? Het is een dilemma voor de journalist, die toch een poging waagt. ‘Welke vraag is u nog niet gesteld, waar u graag een antwoord op wil geven?’ Groen is lang stil en denkt na terwijl hij de vingertoppen van zijn rechterhand tegen zijn voorhoofd drukt. Dan antwoordt hij: ‘Alle vragen zijn wel gesteld, zelfs over het onderwerp waar ik zou willen trouwen; op het gemeentehuis of elders.’

De burgemeester beschouwt de ontwikkeling van zijn carrière als ‘drieluik’. Na 31 jaar werkzaam geweest te zijn in de private sector, waar hij het schopte tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de NCM, vervulde Groen het wethouderschap in Amsterdam en completeerde het geheel met het burgemeesterschap in Noordwijk. Iets mooiers dan het huidige ambt kan Groen zich nauwelijks voorstellen: ‘Een Commissaris van de Koningin staat te ver van de bevolking af en een Minister wordt elk half uur van de dag geleefd. Wel zou ik graag eens Staatssecretaris voor Defensie willen zijn; ik heb in een F-16 gevlogen en in een onderzeeboot gezeten. Nederland moet trots zijn op de krijgsmacht en daarom heeft ons land goede spullen nodig voor het verdedigen van onze democratie.’ Hij mijmert: ‘Overigens zou ik ook best een week in een tank willen zitten en rondrijden door het landschap.’

Levenslust

De burgemeester is de pensioengerechtigde leeftijd al jaren gepasseerd, maar zit nog vol levenslust. Na zijn definitieve afscheid op donderdag 30 juni, verhuist Groen terug naar Amsterdam. Waar hij dus niet achter de geraniums blijft zitten. ‘Wellicht word ik actief in de politiek in de hoofdstad. Als er mogelijkheden zijn op het bestuurlijke vlak, dan doe ik dat zeker. Het wordt geen raadslidmaatschap, maar ik zou bepaalde klussen kunnen doen. Ik wil hier niet over speculeren, maar als ik geroepen wordt, voel ik me geroepen.’

Het absolute hoogtepunt in zijn tijd in Noordwijk waren niet de NATO-top, het prinselijk huwelijk of de behandeling van het rapport ‘Recht door Zee’. Volgens Groen staat met vlag en wimpel het leggen van de laatste steen van de kustversterking bovenaan. ‘Op dat moment zat ik vol ontroering en had ik kippenvel. Wanneer je de laatste steen in een dijk legt, waarna er een pak zand overheen gaat en je weet dat je die steen nooit meer terug ziet, dan word ik bijna weer emotioneel.’

De inwoners kennen Groen als de man die bestuurlijk hield van doorpakken, maar voor de individuele persoon een luisterend oor heeft. Of het nu gaat om gescheiden vrouwen die dringend behoefte hebben aan een woonruimte of het overlijden van een echtpaar door een auto die hun voorraam binnenvloog. ‘Mijn hart breekt bij diep emotioneel lijden. Ik denk ook met veel respect terug aan de leden van de brandweer die enkele jaren geleden twee Poolse jongens van circa dertig jaar uit hun verongelukte auto haalden. Dat schokkende beeld blijft altijd bij me hangen.’

Kritisch

Na acht jaar is het voor Groen dus tijd voor iets anders: ‘Nu is het kritische moment voor een publieke functie. Je moet ophouden voordat het sleets wordt.’ U krijgt nu ongetwijfeld meer vrije tijd. Staat uw hart open voor een nieuwe liefde? ‘Mijn hart heeft altijd open gestaan voor een nieuwe liefde en in de afgelopen jaren is het hier ook van gekomen. Alleen gaat dat niemand anders aan’, lacht de burgemeester.

Tot slot kijkt Groen naar de bestuurlijke toekomst van Noordwijk: ‘Dit dorp kan zeker zelfstandig blijven, want het is één van de bruiden waar andere gemeenten mee willen dansen. Waar het gaat om een eventuele fusie met Noordwijkerhout, is het noodzakelijk dat andere paarden aan deze uitdaging gaan trekken; hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke personen voor nodig. De nieuwe fusiegemeente zou met 42.000 inwoners uiterst overzienbaar blijven en veel meer invloed krijgen in het regionale gebeuren.’

En zou die nieuwe gemeente dan onder leiding kunnen komen van een gekozen burgemeester? ‘Ik was hier altijd een voorstander van, maar ben daarop terug gekomen. Het is belangrijk dat een onafhankelijk persoon leiding geeft aan een gemeenteraad en zorgt voor een continuïteitsfactor. Een gekozen burgemeester zou de belangrijkste persoon zijn, met zijn eigen programma en bekommeringen om zijn eigen herverkiezing. Bestuurlijke beslissingen moeten gebeuren op basis van politieke overtuiging, niet volgens het onderbuikgevoel. Wat dat betreft hebben we in Noordwijk een grote slag gemaakt, mede door het verbeteren van de ambtelijke kwaliteit en de wijze van vergaderen. Slechte dossiers leiden tot slechte discussies. De laatste jaren praat de gemeenteraad op een meer zakelijke en politieke manier en dat is een goede zaak.’

Auteur doet boekje open over oorlogsburgemeester

LISSE – Hoe goed kan een burgemeester zijn die in oorlogstijd onder de Duitsers diende? Burgemeester Van Rijckevorsel bleef gedurende die jaren tot januari 1945 in zijn ambt, waarna hij onderdook. Na de oorlog werd een laan naar hem vernoemd, maar de ware helden om hem heen dreigen in de vergetelheid te raken. Auteur Ed Olivier heeft het handelen van Van Rijckevorsel onderzocht en geeft op Veteranendag (vrijdag 24 juni) een lezing in de Voorhof.

Van jongs af groeide Olivier op met de verhalen van zijn vader, een verzetsman in Zoetermeer. Op dagelijkse basis kreeg hij zo informatie over de oorlog en het handelen van mensen. ‘Voor mij werd de oorlog de waterscheiding tussen slecht en goed’. In 2004 benaderde het 4-Mei Comité de schrijver om een boek te schrijven over de Lissese oorlogsslachtoffers; 60 in totaal. Dit boek, ‘Wat toch een tijd” verscheen in 2005 met een oplage van 6.000 exemplaren en is volledig uitverkocht.

Tijdens zijn onderzoek voor het boek stuitte hij op informatie over Van Rijckevorsel en besloot een hoofdstuk aan deze man te wijden. Olivier: ‘Ik kwam een brief tegen die de burgemeester in 1942 schreef, waarin hij onder het kopje ‘opgave joden’ een Joodse meneer (Erik Jacobs aan de Von Bönninghausenlaan 23) bij de Duitse autoriteiten aangaf. Ik kan nog altijd niet goed begrijpen waarom de burgemeester die brief schreef, maar ik ga ervan uit dat Van Rijckevorsel geholpen heeft om de man te laten onderduiken. Want uiteindelijk is Jacobs pas in 1944 opgepakt.’

Van Rijckevorsel was een ‘typische burgemeester in oorlogstijd’, oordeelt Olivier. ‘Hij werkte een beetje mee en een beetje tegen.’ Maar ben je niet per definitie fout als je een ambtsfunctie blijft bekleden op het moment dat Nederland door een vijandige mogendheid onderworpen is? Olivier vindt van niet: ‘Er is een grijs gebied waarbij iemand een beetje goed of een beetje fout kan zijn. Hij zat er niet alleen als een deel van de overheid richting de inwoners, maar ook als eerste burger richting de overheid.’

De auteur neemt een slok van zijn koffie en vervolgt: ‘Al vond ik hem wel erg enthousiast om Lissese werklozen uit te zenden naar Duitsland. Zij werden op het gemeentehuis uitgenodigd en kregen de keuze: of de uitkering werd stopgezet of ze gingen naar Duitsland.’ De burgemeester zette zich er wel voor in om te voorkomen dat gemeentelijk medewerkers uitgezonden werden. ‘De ambtenaren kwamen er dus goed vanaf!’

Na een decreet vanuit Londen die burgemeesters waarschuwde om geen medewerking te verlenen aan de Duitsers, dook Van Rijckevorsel onder en hij werd op bevrijdingsdag door de bevolking als een held binnengehaald. Nam Van Rijckevorsel dit besluit met zijn hoofd of met zijn hart? Immers, hij wist dat de oorlog op het einde liep en kon door zijn onderduikactie een statement richting de geallieerden maken. ‘Hij had in ieder geval een goed gevoel voor timing’, lacht Olivier. Uit diens onderzoek blijkt echter dat er andere mensen zijn geweest die veel meer recht hebben op het predikaat ‘held’ dan Van Rijckevorsel. ‘Zo waren er gemeentesecretaris J.C. de Haan, ambtenaar Willem Döll en politieagent Bastiaan Romeijn senior. Zij zijn omgekomen in hun strijd voor de vrijheid. Waar Van Rijckevorsel een laan kreeg, moest De Haan het doen met een piepklein straatje in De Engel, kreeg Döll een marmeren bordje en ontving Romeijn helemaal niets.’

Dit onrecht wordt aangepakt. Namens de initiatiefgroep Herinneringsboek Lisse Oorlogsslachtoffers 1940 – 1945 overlegt Olivier met de gemeente over het vernoemen van straten aan Lissers die dit verdienen, ‘Op dit moment heb ik twaalf namen en ik zal met veel plezier over de Laan van Rijckevorsel rijden richting de Döllstraat of het Romeijnplein.’ Tot slot: wat voor cijfer krijgt de oorlogsburgemeester van de auteur? ‘Hmm, een zesje. Hij was een mens met goede bedoelingen, maar dat pakt niet altijd goed uit.’ De auteur voegt eraan toe: ‘Maar bij harde oordelen horen harde feiten en Van Rijckevorsel is na de oorlog ondanks een aanklacht van een van zijn ambtenaren zonder kleerscheuren langs de Zuiveringscommissie gekomen. Wij kunnen ons ook afvragen wat we zelf in zo’n situatie zouden doen.’

Gemiddeld goed

LISSE – De inwoners zijn gemiddeld tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Bezoekers aan de balie in het gemeentehuis beoordeelden de dienstverlening die zij ontvingen met een 7,7, dat ligt net iets onder het landelijk gemiddelde bij baliecontacten (7,8). De wijze waarop de inwoners via telefonisch contact worden geholpen werd beoordeeld met een 7,5; exact gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) was dinsdag 14 juni uitermate tevreden met de resultaten van het onderzoek dat in 81 gemeenten is uitgevoerd. Hij stelde: ‘We hechten erg veel belang aan een goede dienstverlening voor de inwoners. We steken er niet echt boven uit, maar liggen op het landelijk gemeente. Hier zijn we tevreden over.’

Hogere sporttarieven

LISSE – De tarieven voor het huren van gemeentelijke sportaccommodaties gaan vanaf 1 juli met 1,3% omhoog. Deze nieuwe bedragen gelden voor de periode van een jaar. Het college van burgemeester en wethouders liet dinsdag 14 juni weten: ‘Het indexeringspercentage van 1,3% sluit aan bij het CBS indexcijfer van de huurprijzen van woningen.’

Door deze wijziging betaalt FC Lisse het komende jaar aan huur geen 19.890,23 euro, maar 20.148,80 (exclusief de kunstgrasvelden). HC Hisalis moet het komende jaar 16.644,92 opzij leggen en The Flags dienen 2.790,84 euro te reserveren. Net iets minder dan RTV (2.520,94 euro) en een stuk lager dan De Spartaan (11.825,66 euro).

Illegale bewoning aangepakt

LISSE – De gemeente handhaaft een illegale woonsituatie op Meer en Duin. De eigenaar van het betreffende bedrijfspand kreeg een brief waarin gesteld werd dat de illegale bewoning moest stoppen. Zowel de bewoners als de eigenaar dienden hiertegen een bezwaarschrift in, maar zij vingen bot. Het bezwaarschrift van de eigenaar was te laat ingediend en werd daarom niet ontvankelijk verklaard. De gemeente constateerde verder dat de bewoners/gebruikers van het pand ‘geen belanghebbende waren in de bezwaarfase’.

Het college van burgemeester en wethouders stelde dinsdag 14 juni: ‘In deze zaak is de eigenaar van het pand aan de Meer en Duin 309 belanghebbende.’ De toezichthouders hebben meerdere malen geconstateerd dat het bedrijfspand niet alleen als woonruimte wordt gebruikt. De gebruiker gaf tijdens een inspectiebezoek aan, dat hij daar af en toe ook slaapt. Daarnaast is de ruimte ingericht als woning, inclusief een keuken, toilet, doucheruimte, bank en televisie. Aangezien het bewonen van een bedrijfspand in strijd is met het bestemmingsplan, legt de gemeente een dwangsom op; 10.000 euro per maand of gedeelte van de maand dat de overtreding voortduurt met een maximum van 40.000 euro.

Oorlogsslachtoffer krijgt eigen straat

LISSE – Het nieuwe woongebied ten westen van de Engel krijgt ook een nieuwe straat. De nieuwe straat grenst aan de J.C. de Haanstraat in De Engel. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) maakte dinsdag 14 juni de nieuwe naam bekend van deze toegangsweg: W.L. Döllstraat. Hiermee wordt eer gedaan aan Wilhelm Ludovicus (Willem) Döll, tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdklerk van de gemeente Lisse en op 31 maart 1945 door honger en uitputting overleden in het concentratiekamp Rathenow (bij Sachsenhausen).

Döll kwam in de crisisjaren (’39) als tewerkgestelde terecht bij de gemeente Lisse, afdeling Bevolking. In augustus 1941 kreeg hij daar een vaste aanstelling als hoofdklerk en nam op verzoek van burgemeester Van Rijckevorsel en gemeentesecretaris De Haan enthousiast de uitgifte van valse persoonsbewijzen en distributiebescheiden voor Joodse vluchtelingen en onderduikers ter hand.

Na een overval in februari 1944 door de verzetsgroep van Johannes Post werd Döll, samen met gemeentesecretaris Jan de Haan en politieman Bastiaan Romeijn, door de Sicherheitsdienst verdacht van betrokkenheid bij die overval, die tot doel had de bevolkingsadministratie te vernietigen en levensmiddelenkaarten voor onderduikers achterover te drukken.

Enkele dagen later werden de drie mannen gearresteerd en Döll erkende dat hij een persoonsbewijs van een Joodse vluchteling had vervalst. Willem Döll belandde via het Oranjehotel in Scheveningen in Vught en tenslotte in het concentratiekamp Rathenow (bij Sachsenhausen), waar hij op 31 maart 1945 op 35-jarige leeftijd door honger en uitputting is overleden. Jan de Haan overleefde zijn internering in het kamp Vught ternauwernood; hij kwam ziek en uitgeput terug in Lisse, waar hij op 9 oktober 1946 op 58-jarige leeftijd alsnog overleed. Hij is begraven in het oorlogsgraf bij de Agathakerk. Bas Romeijn stierf op 20 november 1944 op 31-jarige leeftijd in een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme.

Jan de Haan en Willem Döll zijn de enige twee Lissese gemeenteambtenaren onder de gesneuvelde verzetsmensen en dienstplichtige soldaten en ze trokken samen op, onder meer bij het vervalsen van persoonsbewijzen. De Romijnstraat in De Engel is overigens niet vernoemd naar de derde betrokkene, politieman Bastiaan Romeijn, zoals weleens wordt aangenomen, maar naar een Lissese wethouder.

In het gemeentehuis hangt al jaren een herdenkingsmaquette. Een ambtenaar heeft de zoon en dochter van Döll gevraagd hoe zij het zouden vinden als er een straat naar hun vader vernoemd zou worden. Ze lieten weten dat het voor hen eigenlijk niet hoefde, maar dat ze er ook niet op tegen zijn. Het college van burgemeester en wethouders stemde dus in met de nieuwe naam.

Parkeerproblemen aangepakt

LISSE – De parkeerproblemen in de jonge wijk Vrouwenpolder zijn dusdanig ernstig, dat deze met verhoogde prioriteit worden aangepakt. Dit liet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) weten op dinsdag 14 juni. Ook de Johan Frisostraat, de wijken Meerenburgh en Ter Beek staan op het lijstje om vanuit parkeeropzicht verbeterd te worden.

Gemeenteambtenaren hebben samen met de brandweer de locaties bekeken en de conclusie was dat de brandweer vaak problemen heeft met het bereiken van woningen. In sommige gevallen komt dit door het ontwerp van de wijk en de groei van het autobezit. Een ambtelijk rapport stelt: ‘De opzet van wijken kent vaak weinig ruimte voor de auto, mede door de filosofie die is gebruikt bij het ontwerpen hiervan. In combinatie met de toename van het autobezit is het aanbod van parkeerplaatsen niet toereikend om in de behoefte te voorzien. Hierdoor wordt er op niet daarvoor bedoelde locaties geparkeerd.’ De gemeente kan echter alleen handhaven bij voldoende parkeercapaciteit en daarom wordt de parkeerproblematiek nu versneld aangepakt.

Van Zelst stelde: ‘We hebben de parkeerproblematiek in de Blinkerd al aangepakt en daar hebben we door de interactie met de bewoners veel geleerd. Nog voordat de vakantie begint, wordt een inventarisatie van het onderzoeksprobleem in de Vrouwenpolder gedaan. Voorjaar 2012 zal dat project afgerond zijn; daarna gaan we verder met de andere wijken en straten.’

Tijdschema projecten De Engel en Mallegatspoort bekend

LISSE – De gemeente heeft woensdag 15 juni een tijdschema bekend gemaakt aangaande de ontwikkelingen voor De Engel en Mallegatspoort 1e fase. Deze projecten zijn nauw aan elkaar gelieerd.

De woordvoerder stelde: ‘Gestart wordt in Mallegatspoort 1e fase. Daar moet de nieuwbouw voor het bedrijf Lamboo Dried Flowers verrijzen. Dat bedrijf is nu namelijk gevestigd ter plaatse waar de woningbouw moet verrijzen en dat bedrijf moet dus eerst vertrokken zijn. De verwachting/planning is dat de verhuizing van het bedrijf Lamboo in het eerste kwartaal van 2013 plaats kan vinden. Tegen die tijd kan er al wat grondsaneringswerk op een andere plek in het woongebied Engel West gedaan zijn. Dan kan het bouwrijp maken plaats vinden en is de planning dat medio 2013 met de woningbouwontwikkeling kan worden gestart.’

Ze vervolgt: ‘Het nieuwe speeltuinonderkomen voor Kindervreugd maakt deel uit van het bestemmingsplan Engelhof. Naar verwachting zal dat bestemmingsplan eind augustus 2011 in werking kunnen zijn getreden. De bouwaanvraag is ingediend. De feitelijke start zal globaal ergens 4e kwartaal 2011 plaats vinden. Ook de verhuizing van Kindervreugd moet namelijk rond zijn in verband met het gegeven dat zij nu gevestigd is op een plaats waar ook woningbouw zal verrijzen.’

‘Verkeersspiegels zorgen voor schijnveiligheid’

LISSE – Het verzoek van gemeenteraadslid Jaap Meinsma (Nieuw Lisse) om verkeersspiegels te plaatsen op plekken waar de verkeersveiligheid te wensen overlaat, wordt niet ingewilligd. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet woensdag 15 juni weten: ‘Uit gegevensverzameling blijkt dat het gebruik van verkeersspiegels schijnveiligheid oplevert en wij zijn daarom geen voorstander van dit hulpmiddel. Dat neemt echter niet weg dat onveilige situaties niet in ogenschouw moeten worden genomen. Als voorbeeld werd door de heer Meinsma genoemd de kruising Vreewijk/Heereweg. We zullen bezien of daar verbeteringen aan de verkeersveiligheid mogelijk zijn.’

Wethouder pakt hondenpoep aan


LISSE – Hondenpoep blijft een heet hangijzer: 99% van de eigenaren ruimt braaf de bruine residuen van zijn viervoeter op, maar het ene procentje dat blijft liggen wordt door tientallen mensen gezien en leidt tot frustraties. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) kondigde donderdag 16 juni de start van een zero-tolerance beleid aan. Na een eenmalige hondenpoepschoonmaakactie op maandag 20 juni worden hondeneigenaren streng gecontroleerd en beboet op het (niet) bij zich hebben van hondenpoepzakjes.

Terwijl de wethouder een hondenpoepresidu oppakt, zegt hij: ‘We constateren dat er zo nu en dan hondenpoep op straat ligt. We plaatsen extra hondenpoepbakken, waarin 2.000 zakjes op een rol zitten. Maandag starten we de actie ‘Hond en samenleving’, waarbij de gemeente probeert de hondenbezitter zo goed mogelijk te faciliteren. Maar uiteindelijk moet de hondenbezitter de poep van zijn of haar hond opruimen.’

De eenmalige schoonmaakactie vond dus afgelopen maandag plaats en straten in heel het dorp werden onder handen genomen. Van Zelst kondigde ook aan dat er extra hondenpoepbakken geplaatst worden, onder meer op het Zuiderkruis. Gratis hondenpoepzakjes zijn ook af te halen op het gemeentehuis. Mensen die betrapt worden op het niet volgen van de regels kunnen rekenen op forse boetes. Zeventig euro voor het loslopen waar het niet mag of het niet dragen van een halsband en honderd euro voor het niet opruimen van hondenpoep, danwel de aanwezigheid van een hond waar dit niet mag. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om extra losloopplaatsen te creëren.

Inmiddels is er ook een actiegroep opgezet die ageert tegen de vervolging van de rechtschapen hondenbezitters. Via www.lissetegenhonden.nl roept deze actiegroep de mensen middels een handtekeningenactie op om de gemeente te dwingen meer en betere uitlaatplaatsen te realiseren. ‘Sinds 25 januari 2010 moeten alle honden in Lisse aangelijnd zijn, zelfs in de eigen voortuin! Alleen in de zeer beperkte en slechte uitlaatplaatsen hoeft dit niet, tenzij er schapen of koeien op het terrein staan. Zoals de hondenbezitters in de buurt van de ijsbaan weten is dit vrijwel altijd! Ook zijn de uitlaatplaatsen vaak één groot modderpoel (bij regen en sneeuw), voorzien van koeien- en schapenpoep, bollen (dient als voeding voor de koeien en schapen), vuil uit de sloten en er is geen pad waarop normaal gelopen kan worden. Vooral voor oudere mensen, mensen die slecht ter been zijn en jonge ouders met kinderwagens geeft dit problemen.’ Van Zelst reageert hier kort op: ‘Ik wil graag met hondenbezitters praten over de (on)mogelijkheden. Vergeleken met een gemeente als Katwijk, met 40.000 inwoners, hebben we veel meer losloopplaatsen.’

Zomerborrel

LISSE – De Buurtcommissie Meerenburgh organiseert op zaterdag 13 augustus een zomerborrel. Dit evenement vindt van 16:00 uur tot 18:00 uur plaats op het grasveld bij de sofa aan de Weegschaal / Melkweg.

Samen zeventig jaar gelukkig

VOORHOUT – Het echtpaar Gé en Tonny Peters viert zondag 26 juni hun platina huwelijksfeest; dan is het stel namelijk maar liefst zeventig jaar bij elkaar. In al die jaren hebben ze lief en leed gedeeld. Ze vertellen over geluk, liefde en de waarde van het dagelijkse kopje koffie dat samen gedronken wordt.

De liefde tussen Tonny en Gé bloeide op in 1939; zij werkte in een groentewinkel in Rotterdam en hij knipte en zeepte klanten in de naburige kapsalon. ‘Ik wist dat ze een oogje op me had’, grijnst Gé, want telkens als ze me zag begon ze te blozen. Ik viel op haar lengte; ze was twee centimeter langer.’ Tonny lacht: ‘En ik viel op zijn pikzwarte haar!’ Na twee jaar trouwde het stel en dat was ook voor die tijd vrij snel. Maar het was ingegeven omdat Tonny in het huis bij de groentewinkel kon wonen, maar enkel als zij getrouwd was. Hokken was uit den boze.

De moeilijkste tijd uit hun huwelijk was de laatste anderhalf jaar van de oorlog. Gé was tewerkgesteld bij de Arbeitseinsatz en werd in Stuttgart ingezet voor het ponswerk. Hier maakte hij acht bombardementen mee. In de tussentijd zorgde Tonny voor hun dochter en zoon en hield zij de winkel draaiende. ‘Het duurde anderhalf jaar voordat Gé zijn zoon zag en mede door de hongerwinter hadden we een rottijd.’

Na de oorlog keerde Gé echter terug en kreeg hij de mogelijkheid om in Voorhout een kapperszaak te pachten. Van de verhuizing naar dit bollendorp heeft het echtpaar nooit spijt gehad. ‘Ik zou hier voor geen goud weg willen. Het is hier elke dag feest.’ Ruim 66 jaar heeft de kapper het haar van (met name) mannen geknipt en Tonny was hierbij zijn steun en toeverlaat. Terugkijkend op zeventig jaar; wat is het geheim van een dergelijk lang en goed huwelijk? Gé lacht: ‘Ik geef alles toe. Ze blijft nooit nijdig; dat scheelt.’ Tonny voegt hier aan toe: ‘Het gaat goed en vanzelf. We waren altijd samen, want onze zaak stond naast het huis.’

Heeft het paar nog tips voor jonge stellen om het lang en goed met elkaar uit te houden? ‘Dat motten ze zelf maar avonturen. Ik heb ‘m altijd achter z’n gat moeten lopen. Nu schenkt hij de koffie en is dat z’n baan’, geniet Tonny. Nog altijd houden de twee zielsveel van elkaar, zo laat ze weten. ‘Je bent te één gegroeid. Je zit zeventig jaar op elkaars lip en kent elkaar door en door. ’s Morgens is het gewoon feest als we samen koffie drinken en ’s avonds liggen we lekker bij elkaar.’ Liefdevol kijkt Tonny naar haar man. ‘Als ik boven kom en hij ligt op bed te slapen, met de deken half over zich heen, dan leg ik die deken telkens even goed.’ En misschien is dat wel het geheim van een goed huwelijk: niet alleen zorgen om, maar vooral zorgen voor elkaar.

Het echtpaar viert het zeventigjarig huwelijk met een lang weekend weg, samen met de kinderen Albert en Tonny, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Dinsdag 28 juni, tussen 14:00 uur en 17:00 uur houdt het paar een openbare receptie in Hotel Café Boerhaave (Herenstraat 57).

Geslaagde afzwemmers


VOORHOUT – Negentien kinderen zetten zich zaterdag 18 juni tot het uiterste in om het felbegeerde zwemdiploma te halen. Uiterst nauwgezet volgden ze de series aan opdrachten van de zwemleraren van Z.V. De Columbiaan. Aan de kant bekeken tientallen ouders en grootouders vol spanning de prestaties van hun geliefd kind, met maar één vraag in gedachten: ‘Zal mijn (klein)kind het halen?’ Deze zorgen waren voor niets, want aan het eind van de dag bleek dat alle deelnemers geslaagd waren voor hun A-, B- of C-diploma.

De lijst van geslaagden: Diploma A: Quinten de Kwaasteniet, Sem Slagter, Robin den Hollander. Diploma B: Thijmen Bor, Shannen Bel, Jerine van der Linden, Eszra Groenendijk. Diploma C: Xeanne Derksen, Plato Derksen, Melvin Kaptijn, Anneloes Knegtel, Malak Almojamai, Tabarak Almojamai, Ilcan Ciftcibasi, Daan van den Berg, Mursal Jabbar, Noortje van Rijn, Nathan Hagebeek, San Tiberkanine.

28 juni 2011

Claimcultuur

De waan(zin) van de week

Eerder deze week beklaagde een echtpaar op tv zich dat ze op vakantie waren in Thailand en dat ze overvallen werden door noodweer en overstromingen. Ze moesten zelfs hun campingplaats verlaten en werden geëvacueerd. Maar, en nu komt het ergste: de nieuwe locatie was niet zo goed als hun in de vakantiefolder was toegezegd!

De vrouw verwoordde het ongeveer als volgt: “We werden weggebracht en vanuit de bus konden we ook al die mensen zien die hun huis verloren hadden en moedeloos langs de kant van de weg zaten.” Het echtpaar vond het blijkbaar zo verschrikkelijk dat ze dit moesten aanschouwen, dat dit een van de redenen was om een schadevergoeding te eisen. Een vertegenwoordiger van de ombudsman verklaarde dat ze volledig in hun recht stonden.

Schadevergoeding? Wat een onzin! Vroeguh ging ik met m’n rugzak op vakantie; op weg naar het volgende avontuur. En als er iets niet goed ging, was dat extra bagage om thuis mooie verhalen over te vertellen. Het bewuste echtpaar mag dankbaar zijn dat ze uit het getroffen gebied geëvacueerd werden. En hoe zouden al die dakloze Thai denken over het feit dat dit echtpaar schadevergoeding eist? Voor een in het water gevallen vakantie? Gaat u schamen, stelletje schadevergoedingeisers!

Ondertussen loopt de cultuursector te hoop tegen de 200 miljoen aan bezuinigingen, waar het kabinet zich binnenkort over buigt. Natuurlijk is cultuur belangrijk voor een samenleving, maar het mag best een flink pond minder. Waarom moet de maatschappij opdraaien voor, ik noem maar een voorbeeld, vijftig acteurs die schaars gekleed twee uur lang op een podium oerkreten uitslaken. En dat voor een handvol mensen in het publiek. De kunst- en cultuursector kan best andere vormen van inkomsten overwegen, zoals sponsoring door de lokale ondernemers. Of houd eens een keer een kunst/schilderijenveiling, waarvan de opbrengst naar een toekomstige uitvoering gaat. Beste kunstenaars; samen staat u sterk!

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Mans Flik (86): Nederlands burgemeester
Christa Rosier (50): Nederlands omroepster
Ryan Dunn (34): Amerikaans Jackass-acteur
Jef van der Heijden (85): Nederlands cineast
Adrienne Ledent (111): Oudste Belg
Dennis Marshall (25): Costaricaans voetballer
Jan van Beveren (63): Nederlands voetbaldoelman
Heere Heeresma (79): Nederlands schrijver
Paul Goeken (48): Nederlands auteur, bekend onder pseudoniem Suzanne Vermeer

Het woord van de week: Frituurvlucht.

23 juni 2011

‘Aftreden was verstandig’

LISSE – ‘Rob Faas is een echte Lisser met het hart op de goede plek. Een prima kerel. Er was een situatie ontstaan, waarbij het misschien verstandiger was om te laten zien dat er een nieuwe koers wordt gevaren. Ik denk dat het goed is dat Rob Faas de stap heeft gemaakt om terug te treden als voorzitter.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) uitte zich dinsdag 21 juni met deze woorden over het afscheid van de FC-Lisse voorzitter.

22 juni 2011

‘Goochelen is een gevoel dat je op het publiek overbrengt’

Barry is Nederlands Kampioen Goochelen

STREEK – In zijn vrije tijd begon Barry Olivier tien jaar geleden met goochelen. Voor de spiegel in zijn slaapkamer liet hij muntjes verdwijnen en verschijnen. Dit jaar nam hij deel aan het Nederlands Kampioenschap Goochelen en won hij de eerste prijs in de categorie ‘Close-up goochelen’. En dat niet alleen, want hij had het hoogste aantal punten van alle winnaars in de overige categorieën, zoals illusionisten en mentalisten. Hierdoor werd hij benoemd tot Grand Prix Winnaar 2011 en mag ‘Magic Barry’ zich een jaar lang de beste goochelaar van Nederland noemen.

Barry woont op het grensgebied van Sassenheim en Lisse en verdient zijn brood als meester aan de R.K. basisschool De Bronckhorst in Noordwijk. Af en toe toont hij op een vrijdagmiddag een goocheltruc aan zijn leerlingen, maar deze kinderen hadden nooit kunnen vermoeden dat zij een meester hebben die aan de top van het Nederlands goochelen staat.

‘Tot twee jaar geleden dacht ik ook niet dat ik ooit aan het Nederlands Kampioenschap mee zou doen’, laat Barry bescheiden weten. Hij volgde echter privé-lessen bij de Dutch School of Magics, waarbij hem te kennen werd gegeven dat hij bij het NK niet zou misstaan. Vorig jaar deed Barry voor het eerst mee en won hij prompt de categorie ‘Close-up goochelen’. In het weekend van 3 en 4 juni deed Barry er nog een schepje bovenop en werd hij tot beste goochelaar van Nederland gekroond.

Om dit te bereiken heeft de goochelaar in zijn vrije tijd keihard getraind. ‘Iedere dag oefen ik anderhalf uur en tijdens vakanties is dat dagelijks zes uur. Ik ging dan ook vol vertrouwen naar het NK, want ik wist dat ik harder had getraind dan de anderen. Niemand is zo gek om zes uur per dag te oefenen. Behalve ik dan.’ Barry bedacht zijn close-up act helemaal zelf; zeveneneenhalve minuut lang goochelt hij op de maat van de muziek kaarten, munten en goochelstokjes. Het begint met een lintje om een kaars die in een goochelstok verandert, waarna alles in elkaar overloopt. De act eindigt met megagrote munten en kaarten. ‘Ik ga niet vertellen waar ik die verstop’, lacht de Nederlands Kampioen.

In 2012 doet Barry mee aan het Wereldkampioenschap Goochelen dat in Blackpool (Engeland) zal plaatsvinden. Hij maakt dan een goede kans om zijn huidige prestatie te overtreffen. ‘Dit is een unieke act en een aubade aan de technische goochelkunst. De trucjes zelf zijn niet nieuw, maar de combinatie waarin ik de trucs doe, wel. Goochelen is een gevoel dat je op het publiek overbrengt. Ik vind het mooi om dichtbij de mensen te goochelen; zo zijn ze gedwongen om de magie te ervaren. Het is namelijk puur aan de goochelaar zelf om de munt te laten verdwijnen en ik maak geen gebruik van bijvoorbeeld verborgen laatjes.’

Waar gaat zijn goochelcarrière naar toe? Blijft Barry docent of geeft hij zijn huidige werk op om zich volledig aan zijn pure passie, het goochelen, te wijden? ‘Inderdaad wil ik het goochelen verder oppakken, ook qua PR en de organisatie daar omheen. Als ik word gevraagd om in de weekenden in het buitenland op te treden, dan doe ik het graag. Ik heb hier echter nog niet uitgebreid over nagedacht; voorlopig blijf ik lekker voor de klas staan.’

FC Lisse wil onderste steen boven krijgen

LISSE – Anderhalf jaar geleden kwam het bestuur van FC Lisse nog bij de gemeente bedelen om een nieuwe garantstelling, maar de club is eindelijk ingehaald door de actualiteit. Nu laat voorzitter Rob Faas weten dat het bestuur ‘niet het handje wil ophouden’ bij de gemeente. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van maandag 20 juni wordt de leden gevraagd in te stemmen met een aantal maatregelen om de huidige enorme financiële tekorten aan te pakken.

Faas somt de problematiek in één zin samen: ‘We hebben een grote financiële schuld en geven meer uit dan er binnenkomt.’ Inderdaad is deze situatie al jaren gaande, onder voorzitterschap van diezelfde Faas. De opgebouwde schuld moet nu weer ‘tot normale proporties terug gebracht worden’, zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren van de vereniging met 1.600 leden.

Wat wil FC Lisse nu doen om het tij te keren? De sponsorcommissie wil meer sponsorinkomsten inzamelen. Ook komt er een grote clubloterij en worden extra evenementen zoals zomeravondvoetbal georganiseerd. Ook de afdeling Golf moet aan de bak; zij moeten zorgen voor meer leden en sponsoren. De selectiespelers wordt opgedragen om voortaan een hogere contributie te betalen.

Aan de andere kant wil FC Lisse minder uitgeven. Dit doet de vereniging door het ‘sterk terugdringen van het gratis verstrekken van consumptiebonnen en het omlaag brengen van de begroting voor onder meer de selectie. Ook moeten minder kosten gemaakt worden voor vrijwilligersvergoedingen, personeel en energie. Tijdens de ALV worden extra maatregelen aangekondigd. Hoe de leden op de huidige situatie van de vereniging en de voorgestelde noodgrepen zullen reageren; daarover kan de huidige voorzitter Faas slechts speculeren.


Naschrift: tijdens de ledenvergadering van maandag 20 juni kondigde Faas zijn aftreden aan. hij liet weten dat hij zich niet schuldig, maar wel verantwoordelijk voelde.

Foutjes in nieuwe gemeentegids

LISSE – De nieuwe gemeentegids plofte afgelopen week op de deurmat. Een kritische blik leert, dat de opstellers de volgende keer wat oplettender moeten zijn op de inhoud. Zo wordt Miriam Timmer nog steeds genoemd als D66-raadslid, terwijl ze al in april afscheid nam om vervangen te worden door Bas van Riel. Veel kwalijker is echter de foto op pagina 9 van het Burgerjaarverslag 2010. Op die foto staan de gemeentelijke opsporingsambtenaren Franz van Lierop en Albert van den Burg een boete uit te schrijven bij een auto waarvan het kenteken duidelijk zichtbaar is. In het kader van de privacy zou de gemeente toch de eerste moeten zijn die weet dat zo’n nummerbord onherkenbaar gemaakt moet worden. Inwoners die de gemeentegids nog niet thuis hebben ontvangen, kunnen deze gratis afhalen bij het gemeentehuis (Heereweg 254).

Afwijzing akkoord zorgt voor financiële onzekerheid

LISSE – Door het afwijzen van het volledige VNG-akkoord dreigt de gemeente veel geld mis te lopen van de Rijksoverheid. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Hij beantwoordde de vraag van commissielid Bas van Riel (D66) die wilde weten hoe de dag verlopen is. Tijdens de VNG-bijeenkomst stemde ruim 86% van de gemeenten in met de overeenkomst tussen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Rijksoverheid. Echter, een paragraaf over de sociale werkvoorzieningen werd buiten de stemming gehouden, omdat de gemeenten zich niet in deze paragraaf konden vinden. Ze waren bang dat hier grote financiële nadelen mee verbonden kunnen zijn.

De Roon liet weten: ‘Het VNG-bestuur heeft de opdracht gekregen om door te onderhandelen met de Rijksoverheid. Minister Donner heeft geconstateerd dat er nu geen akkoord is. We hopen de goede dingen te behouden, maar eerst is het kabinet aan zet met een nadere reactie op het feit wat woensdag 8 juni is vastgesteld met de opstelling van het overgrote merendeel van de gemeenten. We moeten even wachten of we de goede dingen uit het VNG-akkoord ook nog krijgen.’

De Spartaan bezorgt burgemeester slapeloze nacht

LISSE – Burgemeester Corrie Langelaar schitterde zaterdag 4 juni door afwezigheid tijdens het vijftigjarig jubileum van De Spartaan. Zij had ermee ingestemd om het startschot te geven voor de Estafette Record Poging Guiness Book of Records, maar was deze afspraak glad vergeten. De politiek tikte haar woensdag 8 juni tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op de vingers.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) sprak namens de politici: ‘De Spartaan vierde zaterdag haar 50-jarig bestaan met de estafetteloop waarbij de vereniging het Guinness Book of Records haalde. De burgemeester was niet aanwezig om het startschot te geven en dat was een teleurstelling voor alle mensen die er aanwezig waren. Ook namens de raad wil ik onze teleurstelling uitspreken.’

Langelaar verontschuldigde zich uitgebreid. ‘Ik vind het uitermate vervelend en heel erg naar. Toen ik via een smsje hierop geattendeerd werd, heb ik direct de voorzitter van De Spartaan, Gert-Jan Booij, gebeld en uitgebreid met hem gesproken. Het was een opeenvolging van omissies en ik ben er verantwoordelijk voor. Wel vind ik het ontzettend jammer dat zij mij niet gebeld hebben, want ik was nog thuis; dan had ik meteen kunnen komen. Ik begrijp dat het hectisch was en een enorme teleurstelling.’

De burgemeester liet weten dat ze haar excuses had aangeboden aan de voorzitter. ‘De rest van de dag heb ik nog drie keer contact met hem gehad om op de hoogte te blijven van het vervolg van de dag. Hij heeft mij ook gezegd dat hij mijn excuses heeft aanvaard en dat er geen hard feelings waren.’

Ze besloot: ‘Het is een slordigheid geweest en ik heb er heel veel last van gehad. Ik begrijp hoe naar het is als zoiets gebeurd. In de eerste plaats voor de Spartaan en in de tweede plaats ook voor mij. Voor mij was het een nachtmerrie; ik heb er in de nacht van zaterdag op zondag niet van kunnen slapen.’

Een halve ton voor flexibele ambtenaren

LISSE – ‘Waarom wordt jaarlijks 50.000 euro geïnvesteerd in het gemeentelijk personeelsbeleid, terwijl we nu in een tijd van krimp zitten?’ Commissielid Bert Verdoes (PvdA) vond het opmerkelijk dat in de huidige tijd van bezuinigingen wel ieder jaar een halve ton euro uitgegeven wordt aan training van de ambtenaren. Hij stelde deze problematiek aan de kaart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Wethouder Adri de Roon (D66) vond de investering echter niet meer dan logisch en uiterst verklaarbaar. ‘Als politiek hebben we gepraat over het pro-actief meedenken en klantgericht werken van ambtenaren. We willen tot dit type ambtenaren komen en kernwoord hierin is flexibiliteit. We hebben nu al buitengewoon flexibele ambtenaren en willen dat nog meer hebben. Met heel weinig ambtenaren doen we toch wat andere gemeenten met veel meer ambtenaren doen. We willen toe naar minder ambtelijke schalen. We hebben nu 125 functiebeschrijvingen en we willen terug naar 30 generieke omschrijvingen. Een beleidsmedewerker cultuur kan dan bijvoorbeeld ook worden ingezet op openbare ruimte. De ambtenaren worden dan beoordeeld op prestaties waarvan heel direct kan worden vastgesteld dat ze ook worden behaald.’

Geen drie ton voor sporthal FC Lisse

LISSE – ‘Het ligt niet voor de hand dat de gemeente de sporthal van FC Lisse voor 300.000 euro overneemt.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) reageerde op de zorgen van commissielid Hans Boekestein (Nieuw Lisse). Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juli vroeg Boekestein: ‘We maken ons ongerust dat we een accommodatie, die we indertijd geschonken hebben aan FC Lisse, moeten terugkopen voor drie ton. Dat kunnen we niet verkopen aan de inwoners.’ De wethouder reageerde: ‘’Ik acht het onwaarschijnlijk dat we iets wat we voor een euro hebben overgedragen, in de toekomst voor het 300.000-voudige overnemen. Tenzij het boekhoudkundig beter uitkomt. De oplossing voor een beter financieel beleid van de vereniging zou meer aan de inkomstenkant van FC Lisse moeten zitten.’

Hangende ouderen worden in de gaten gehouden

LISSE – ‘In hoeverre wordt een samenscholingsverbod bij Annie voor de Wind gehandhaafd?’ Deze prangende vraag stelde commissielid Joost Veldhoven (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Burgemeester Corrie Langelaar liet weten: ‘Op het plein bij dit beeld staan grote banken die nog meer uitnodigen om te hangen. Navraag bij Alverha leert echter dat de ondernemers geen overlast hebben van hangende jongeren. Jongeren mogen daar gewoon zitten, net als ieder ander. Je mag er wel hangen, maar je mag een ander niet lastig vallen door te schreeuwen of rotzooi te maken. Je kunt jongeren niet verbieden om wat te doen.’

Langelaar waarschuwde ervoor dat het verschijnsel ‘hangen’ van alle leeftijden is: ‘Er hangen ook heel wat ouderen bij de Hema op de scootmobielen of rollators. Dat mag, zolang ze anderen niet lastig vallen. Als er echt klachten zijn, dan hoor ik het graag.’

Kandidaat vertrouwenspersoon

LISSE – De gemeente is in gesprek met een kandidaat die de functie van vertrouwenspersoon kan invullen. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni liet wethouder Adri de Roon (D66) dit weten aan fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD). ‘Er is een duidelijke kandidaat die is uitgenodigd voor een nader gesprek. Ik verwacht over drie weken een voorstel te kunnen doen over de aanstelling van deze kandidaat.’

Kinderboerderij mogelijk op landgoed Keukenhof

LISSE – ‘Waarom wil het college van burgemeester en wethouders de kinderboerderij buiten het dorp plaatsen? Komt die kinderboerderij dan wel tot zijn recht?’ Deze prangende vraag stelde fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 8 juni.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet weten dat de coalitie graag een kinderboerderij gerealiseerd krijgt. ‘De vraag is of zo’n kinderboerderij wil in het centrum past. We bestuderen nog of we een combinatie met een natuur- en educatiecentrum kunnen realiseren, maar hierover is nog geen definitief besluit genomen.’

Vermeulen merkte op: ‘Vanuit educatief perspectief is zo’n samenwerking geweldig, maar het is wel verder weg.’ De wethouder vond dat dit wel meeviel: ‘Het landgoed is nou ook weer niet zo ontzettend ver. Ik denk niet dat de afstand zo’n ontzettende psychologische barrière is.’

Klankbordgroep moet praten en niet doen

LISSE – ‘Laat de klankbordgroep Groen een doe-groep zijn en geen praatgroep!’ Dit hartstochtelijke verzoek kwam uit de mond van fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) zag dit niet zitten. ‘De klankbordgroep is een praatgroep; de leden hiervan worden niet geacht om buiten te gaan snoeien. Wel wordt de naam veranderd in Klankbordgroep Openbare ruimte omdat er ook over grijs, wit (sneeuw) en bruin (hondenpoep) wordt gepraat.’

‘Laat mensen wonen in leegstaande bedrijvenunits’

LISSE – ‘Als de bedrijvenunits op Meer en Duin toch leeg staan, waarom laten we daar dan niet mensen in wonen?’ Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) liet tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni weten dat zij de perfecte oplossing had voor de illegale bewoning die momenteel plaatsvindt op het bedrijventerrein. Zolang de bedrijvenunits niet gebruikt worden, zouden deze als woningen ingezet kunnen worden.

Burgemeester Corrie Langelaar zag dit echter niet zitten. ‘We handelen direct als we erachter komen dat er clandestien gewoond wordt op Meer en Duin. We kunnen er niet voor zorgen dat mensen op dat bedrijventerrein mogen wonen. Ten eerste geldt voor dat gebied een bestemmingsplan (bedrijventerreinen, JD) en bovendien zijn die locaties niet woonwaardig.’ Vermeulen probeerde het nog een keertje: ‘Het is toch zonde dat die leegstaande units niet meer gebruikt worden voor bedrijven. Misschien moeten we toch naar een andere bestemming kijken.’ Haar oproep maakt echter geen schijn van kans, zo was uit de non-verbale communicatie van de overige politici op te maken.

Rokers hebben vrij spel

LISSE – Al jarenlang wordt er in de horeca stevig gepaft, zonder dat er enige sanctie op staat. Hoewel het roken in horecagelegenheden officieel verboden is, trekt niemand zich hier wat van aan. Ook burgemeester Corrie Langelaar treedt hier niet tegenop, zo liet ze woensdag 7 juni weten tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Het was commissielid Marie-José Verheij (VVD) die deze kwestie aan de orde stelde: ‘De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid tijdelijke sluiting van een horecagelegenheid bevelen. We weten dat in Lisse in de horecagelegenheden volop wordt gerookt. Bent u bevoegd om dan zo’n etablissement te sluiten?

De burgemeester ontkende dit: ‘Ik ben niet bevoegd om bij overtreding van het rookverbod op te treden. Dat is weggelegd bij de Voedsel- en Warenwet; zij sturen mensen op pad.’ Verheij vond dit vreemd: ‘Ouders van kinderen maken zich zorgen over de gezondheid van hun kroost. Al een jaar vragen ze bij de Voedsel- en Warenautoriteit voor controles, maar er gebeurt niets.’

De burgemeester kon enkel een ‘moederlijk advies’ geven: ‘Laat de ouders een gesprek aanvragen met de horeca-eigenaren. Als ze zich verantwoordelijk voelen voor de kinderen, dan zouden ze met hen moeten praten. Want het zijn toch die horeca-eigenaren waar je je kinderen aan toevertrouwd.’

SWOL kan rustig gaan slapen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders overweegt om het eigendom van de Beukenhof over te nemen van de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse). Momenteel vinden hierover besprekingen plaats, zo bevestigde wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 8 juni.

De Roon stelde: ‘In het dorp wordt heel veel gespeculeerd en er wordt gevraagd of deze overname leidt tot hogere lasten voor de gebruikers. Ik kan dat bevestigen noch ontkennen. We willen streven naar betaalbare tarieven. De SWOL is eigenaar van de Beukenhof en heeft daar navenante kosten van. Die situatie kun je niet vergelijken met een situatie waarbij de SWOL een ruimte gaat huren.’

De wethouder lichtte toe: ‘Er zijn redelijke tarieven en hiervoor is een model opgezet, waarbij de goedkoopste tarieven zijn voor de Lissese verenigingen en stichtingen. Het is niet duidelijk hoeveel ruimte de SWOL gaat huren en wat de tarieven dan zullen zijn. Op voorhand hoeft de SWOL zich hier geen zorgen over te maken.’

Twijfels over nieuwe sporthal

LISSE – De oppositiepartijen SGP/ChristenUnie en PvdA zijn niet bij voorbaat voorstander van het reserveren van 4,6 miljoen euro voor het opknappen van het sportpark Ter Specke. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Het college van burgemeester en wethouders wil een deel van de Nuon-gelden inzetten om onder meer een nieuwe sporthal te realiseren. Commissielid Bert Verdoes (PvdA) had hier ernstige bedenkingen over bij de besprekingen van de Kadernota 2012: ‘Waarom wordt nu al gesproken over 4,6 miljoen euro voor het opknappen van het sportpark? De uitkomsten van het onderzoek hierover zijn nog niet bekend. Dan is het niet mogelijk om een afweging te maken, terwijl hier wel om een financiering gevraagd wordt.’ Hij werd gesteund door fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): Ik heb moeite met het beschikbaar stellen van dit bedrag, terwijl we niet weten waar het over gaat. Over welke knikkers en stenen hebben we het? Wellicht wordt het bedrag straks vier of zes miljoen euro.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) temperde de gemoederen: ‘We hebben een inschatting gemaakt van het benodigde bedrag voor dit project. Daar zit geen offerte achter, maar we willen duidelijk aangeven dat we met die Nuon-gelden dingen willen gaan realiseren. Het zou inderdaad iets meer of minder kunnen zijn; dat moeten we tegen die tijd zien. U moet dit voorstel beschouwen als een politieke keuze. We hebben daar veel geld voor over om deze problematiek op te lossen; het is een politiek signaal. We spelen die Nuon-gelden vrij om onze ambities te realiseren.’

Uitstel ondertekening CNB project

LISSE – ‘Het is de vraag of de samenwerkingsovereenkomst met Proper Stok over het CNB-project wel voor 1 juli ondertekend wordt.’ Deze alarmerende mededeling deed wethouder Bas Brekelmans (VVD) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni. Hij reageerde op de vraag van fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) die het college erop wees dat de deadline voor ondertekening voor het CNB-project, waaraan woningbouw en een nieuw theater gekoppeld zijn, al op 1 juli is.

Zorgen over onkosten brandweer

LISSE – Regionale samenwerking moet leiden tot kostenbesparingen en efficiënter werken. Het zijn mooie woorden die vaak worden geuit op het moment dat de politiek een plaatselijke activiteit wil laten opgaan in een groter geheel. Zo is de lokale brandweer ook opgegaan in een regionale brandweer, maar nu blijkt dat er maar liefst 800.000 euro tekort is op de begroting van deze regionale brandweer. Een verontrustte fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde vragen tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 8 juni.

Onderwerp van discussie was het agendapunt ‘Oontwerpprogrammabegroting 2012 en meerjarenramingen 2013 – 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden’. Nieuwenhuis stelde: ‘Ik maak me zorgen over het tekort van 800.000 euro op de begroting. Komt de brandweer hierdoor niet in de knoei?’ Burgemeester Corrie Langelaar stelde dat dit niet het geval hoefde te zijn: ‘We proberen het binnen de begroting op te lossen. De brandweer op zich ligt vast in de wet: aan de salarissen en voorwaarden voor veiligheid kan men niet aankomen.’

Om het financiële tekort op te lossen, wordt aan andere maatregelen gedacht, zo stelde de burgemeester. ‘Men zal het moeten zoeken in de gebouwen, de aansturing en het hele ambtelijke apparaat daar omheen. Het tekort wordt veroorzaakt doordat het Rijk minder geeft en dat is heel zorgelijk. We kunnen als gemeente enkel onze zorg uitspreken en meer niet.’

Commissielid Bas van Riel (D66) oordeelde: ‘Dat is het effect wat er gebeurt als je gaat regionaliseren.’ Hij wilde weten: ‘Wat zijn de diepere oorzaken van de overschrijding? Je moet nu al beginnen met het goed analyseren van de oorzaken waarom dat gebeurd. Op die manier kun je grote verrassingen in de toekomst voorkomen. We komen met een amendement.’

Positief over Keukenhofplannen

LISSE – Een hekwerk rondom het terrein van het Landgoed Keukenhof, een trap op de heuvel Meerzicht en realisatie van de padenstructuur. De leden van de Monumentencommissie zagen de plannen op donderdag 9 juni en oordeelden dat het goed was.

Leo Schalkhaar, omgevings- en landgoederenexpert, leidt het project en hij vertelde over de plannen van het Landgoed om de plantage aan te pakken. Hij liet weten: In de toekomst willen we meer zaken realiseren, maar we willen beginnen met het hekwerk, de trap en de padenstructuur. Tuin- en landschapsarchitect Michael van Gersel heeft een nieuw plan gemaakt. Voor het hekwerk is gekozen voor wat op dit moment langs de Stationsweg staat. Wel wordt het hekwerk hoger, maar de realisatie is zonder het ontsierende puntdraad.’’

Hij vervolgde: ‘De heuvel Meerzicht was behoorlijk onderuit gezakt. Veel mensen komen er voor het uitzicht en dat vraagt om een trap van Cor-Ten staal. Deze trap wordt vergelijkbaar met de trap die op de Grebbenberg is aangelegd. We willen het beeld krijgen dat er in 1698 ook was.’ Over de padenstructuur: ‘We willen ook bij de randen van de paden Cor-Ten staal aanleggen. De paden moeten daarom zeer recht zijn.’

De leden van de commissie waren uitermate tevreden over de informatie die ze hoorden. ‘Het is een standaardoplossing, maar wel mooi. We zijn overtuigd; dit is een mooi plan.’ Deze woorden klonken als muziek in de oren van Schalkhaar: ‘We staan te popelen om te beginnen.’

Haast voor legale leges

LISSE – De gemeente haast zich om het voorontwerp bestemmingsplan ‘Lisse Dorp 2010’ te herzien. Dit is noodzakelijk omdat een bestemmingsplan maar tien jaar rechtsgeldig is. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten alle bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw worden vastgesteld. Indien dit niet gebeurd, vervalt de bevoegdheid tot het heffen van leges. Om te voorkomen dat de gemeente geen leges meer mag heffen, moeten de bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 worden herzien. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 7 juni.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt daarom de komende zes weken ter inzage om zienswijzen in te dienen. De planning is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Lisse Dorp 2010’ in december van dit jaar kan vaststellen. Tenminste, als er geen beroep wordt ingesteld tegen het plan. Indien dat wel het geval is en doorgeprocedeerd wordt tot aan de Raad van State, dan verwacht de gemeente dat het bestemmingsplan eind 2012 onherroepelijk verklaard kan worden. Dat is net een half jaar voordat het heffen van leges niet meer mogelijk zou worden.

Afstelling verkeerslichten hopeloos

LISSE – De afstelling van de verkeerslichten bij de brug over de Ringvaart blijft abominabel slecht. De heer Clemens kwam donderdag 9 juni helemaal uit Lisserbroek naar de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur om deze overlast aan te kaarten.

Clemens stelde onder meer: ‘In de winter is de afstelling van deze installatie veranderd. Qua doorrijdtijden is het alleen maar slechter geworden; er zijn zoveel tijden dat er niets rijdt. Fietsersstoplichten staan op groen terwijl er geen enkele fietser staat. Het is heel slecht en iedereen loopt erop te mopperen. Mensen gaan door het rode licht rijden; het is echt hopeloos. Als de verkeerslichten scherp en goed ingesteld worden, dan is 40% winst in de tijd te behalen.’

Ook de verkeerslichten op het einde van de Kanaalstraat zorgen voor veel overlast. ‘Uit dat stukje weg komt hoegenaamd nooit iets uit, maar ze laten er wel fietsers en auto’s voor stoppen en nodeloos wachten. De fietsers krijgen groen licht, enkele seconden voordat de auto’s richting Haarlemmermeer gaan. Als die fietsers op de brug rijden halen de auto’s hen in en de fietsers die linksaf moeten, weten niet waar ze heen moeten.’ Clemens riep het college op om overleg te plegen met de gemeente Haarlemmermeer om de stoplichten niet meer op tijd in te stellen, maar op basis van het verkeersaanbod.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) leefde in de veronderstelling dat de aanpassing van de verkeerslichten in de winter ‘soelaas had geboden’. Hij liet weten: ‘We gaan het moeizame traject in dat we al het mogelijke doen om de meest optimale afstemming te creëren voor de verkeerslichteninstallatie. We halen het verkeerslicht bij de Kanaalstraat overigens niet weg.’

Bomen terecht gekapt

LISSE – ‘Wat was het zwaarwegende belang om bomen te kappen op het sportterrein Ter Specke?’ Deze kritische vraag van commissielid Cor van Dijk (D66) werd tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 juni uiterst vakkundig gepareerd.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten: ‘Het zwaarwegende belang was onderhoud. Door dunning ontstaat licht en ruimte zodat resterende bomen goed kunnen groeien. Bepaalde bomen laten ook teveel blad vallen.’ Hierna volgde nog een ellenlange opsomming van alle redenen waarom een deel van de bomen diende te verdwijnen. Van Dijk leek overtuigd; hij stelde geen vervolgvragen meer.

Claim over HOV-lijn

LISSE – Als de Provincie Zuid-Holland haar wens doorzet om de HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) van de Haarlemmermeer richting Station Sassenheim door te trekken via het Sportlaangebied, dan claimt de gemeente alle onkosten en verloren gegane winsten bij diezelfde Provincie. Dit standpunt nam wethouder Bas Brekelmans (VVD) in tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 juni.

Brekelmans stelde: ‘Waarom moet die HOV-lijn zo nodig door het Sportlaangebied? Het kan prima via de randweg. Nog los van het kwaliteitsverlies van de omgeving, kost het ons geld omdat er dan minder huizen gebouwd kunnen worden. Waarom moet er nou zonodig een busbaan vlak bij de school aangelegd worden? Als de Provincie doorzet met deze HOV-lijn via het Sportlaangebied, dan gaan we het geld bij de Provincie claimen.’

Compensatievoorstel Bloemententoonstelling

LISSE – De Greenportgemeenten hebben de Bloemententoonstelling Keukenhof een laatste voorstel gedaan over de compensatie van het nieuw aan te leggen parkeerterrein. Momenteel wachten de colleges in spanning af op de reactie van het bestuur van de Bloemententoonstelling. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 9 juni lichtte wethouder Bas Brekelmans (VVD) een tipje van de sluier op.

Hij reageerde op een vraag van commissielid Jaap Schuijt (CDA), die had gehoord van een voorstel om als compensatie vier miljoen euro aan zogeheten Greenportwoningen in te zetten. Brekelmans stelde: ‘Het voorstel van de aandeelhoudersvergadering heeft inderdaad te maken met de inzet van de Greenportwoningen. Er is een tegenvoorstel gegaan naar de Bloemententoonstelling en dat bestuur is vorige week bijeen gekomen. Het bestuur stuurt een brief met een reactie op het voorstel van de aandeelhoudersvergadering. Die brief zal eerdaags binnenkomen. Ik hoop dat hun reactie positief is, maar het zou zomaar kunnen dat het niet zo is. Dan wordt het voorstel waar alle zes gemeenten achter staan, met onder andere de inzet van greenportwoningen (ter waarde van circa 4 miljoen euro) niet door het Bloemententoonstellingbestuur onderschreven.’

De wethouder benadrukte na afloop van de vergadering: ‘Er is geen vier miljoen aan Greenportwoningen in het geding; veel minder! De financiële onderbouwing van het project is niet gerelateerd aan die 300 woningen. over hoe we in dit specifieke geval omgaan met die 4 miljoen euro is niet alleen aan de Keukenhof, maar is juist de essentie van het AvA voorstel. Dat voorstel is grotendeels tot stand gekomen na overleg tussen Keukenhof bestuur en GOM directie. Over dit specifieke geval van de Keukenhof over hoe we nu met die 4 miljoen euro omgaan, wachten we al vier weken op een reactie van de Keukenhofdirectie. Is de reactie positief, dan krijgen we een mooi persbericht. Zo niet, dan krijgen we een lelijk persbericht.’

‘Levensgevaarlijke rotonde’

LISSE – De rotonde in de Nassaustraat zorgt voor beroering bij de bewoners van het Clausplein. Willem van Dijk sprak in bij de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur en liet weten bang te zijn voor ongelukken.

Hij stelde: ‘Met het huidige stoplicht hebben de mensen van het Clausplein twee minuten de tijd om eruit te komen. Met de rotonde wordt dit een heel gevaarlijk verkeerspunt. Ik heb er vanochtend een half uur gestaan. Mensen komen met een noodgang op de rotonde af. Links staan er ook altijd auto’s geparkeerd, dus je ziet het verkeer straks ook niet aankomen. Zorg voor een spiegel, want het is voor ons oude mensen levensgevaarlijk.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) zal de situatie laten bekijken.

Plannen Brede School bekend

LISSE – Aan de Oranjelaan komt één locatie voor de St. Willibrordschool, de Tweemaster en de SKOL Kinderopvang. Er is inmiddels een definitief ontwerp van de Brede School. Rans van Eck van BBHD Architecten gaf tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 juni tekst en uitleg over hoe de Brede School er uit komt te zien.

De architect informeerde: ‘Het moet een gebouw zijn waar samenscholing en ontmoeting belangrijke factoren zijn. We hebben een aantal ruimtes erin zitten die gecombineerd en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Het gebouw bestaat uit twee lagen, waarbij de bovenbouw op het bovenste gedeelte zit. De zichtbare daken worden sedumdaken (met een groen oppervlak), zodat het een wat vriendelijker en duurzamer karakter krijgt. Ook krijgt het gebouw een goede luchtkwaliteit en de ventilatoren zijn niet vanaf de weg zichtbaar. Er komt een gymzaal en er komen meerdere entrees voor de Tweemaster, St Willibrord en de kinderopvang.’

Over het te gebruiken materiaal: ‘We gaan voor duurzaamheid, goede samenhang en flexibiliteit, zodat de school ook naar de toekomst een gebouw is dat lang op die wijze mee kan. In het gebouw wordt gebruik gemaakt van verschillende kleurstellingen, zodat ieder deel zijn eigen gezicht krijgt. De lokalen zijn met drie meter wat hoger dan tegenwoordig gebruikelijk is. Ook krijgt iedere lokaal extra m2 qua oppervlak. Mocht een school in de toekomst groeien of krimpen, dan kan een deel van het gebouw door derden gehuurd worden.’

In het ontwerp is een brug getekend, zodat het gebouw ook door auto’s bereikbaar is. Daarnaast zijn er voldoende parkeerplaatsen, verkeersdrempels en locaties voor het halen en brengen van de kinderen. Een deel van het terrein is bestemd voor parkeren, maar auto’s fietsers en voetgangers worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Fietsers kunnen van alle kanten het terrein op komen; zowel het Nassaupark als vanaf de Oranjelaan. De architect: ‘Tijdens de bouw willen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Ook zullen de leerlingen van de Willibrord gedurende die periode een tijdelijk onderkomen krijgen bij de Sportlaan.’

Op de vraag van commissielid Cor van Dijk (D66) dat er een wijkfunctie in het gebouw zou komen, antwoordde wethouder Bas Brekelmans (VVD): ‘De extra lokalen zijn in principe te gebruiken voor een wijkfunctie. Maar als de scholen gaan groeien zou het vervelend zijn om lelijke aanbouw te realiseren. Daarom is dit gebouw op de groei gekocht. Zolang geen behoefte is aan die ruimte door de scholen, kunnen die lokalen voor een wijkfunctie ingezet worden.’

Brekelmans concludeerde dat hij heel tevreden was over de plannen: ‘We blijven binnen het budget. Het ziet er prachtig uit en we hebben er goed vertrouwen in dat we tot de realisatiefase kunnen overgaan.’

Sponsoring voor eer en glorie van het dorp

LISSE – ‘Zoek sponsoren voor de groenvoorziening in het centrum en wellicht kan hiervoor ook een bijdrage uit het ondernemersfonds gebruikt worden.’ Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) gaf het college van burgemeester en wethouders zijn idee mee over hoe de gemeente het dorp groener kan maken met minder investeringen. Het onderwerp werd besproken tijdens de vaststelling van de Kadernota 2012 in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 9 juni.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) reageerde: ‘We zijn bezig om de bloembakken en dan met name de gaasbakken gesponsord te krijgen. Daar waar we extra kunnen laten sponsoren zullen we dat niet nalaten. Wat we extra binnenhalen zullen we extra besteden ter meerdere eer en glorie van ons dorp.’

Welstandsvrije discussies

LISSE – Twee voor- en tegenstanders van het dereguleren van het welstandsbeleid kregen van commissievoorzitter Kees Schrama volop de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 9 juni werden de commissieleden overladen met argumenten. De politici lieten uiteindelijk weten voorstander te zijn van een zo groot mogelijke (aan)bouwvrijheid op welstandsgebied.

Wat aanbouw of nieuwbouw betreft, worden in de toekomst voor het pand worden de regels hetzelfde aangehouden, maar aan de achterkant wordt het vrijer gelaten; met name waar het niet vanaf de straat te zien is. Qua aanbouw, maar bijvoorbeeld ook wat betreft het gebruik van zonnepanelen op het dak. Martijn Oosterhuis, architect voor Stichting Dorp Stad en Land, liet weten dat zijn stichting ‘als doel heeft de schoonheid van dorp, stad en land te bevorderen.’ Hij adviseerde dat een commissie de kwaliteiten bespreekt om zo beter te kunnen oordelen over de nieuwe (aan)bouw. ‘De excessenregeling wordt van groter belang. In een paar stappen kan het aanzicht van de hele buurt aanzienlijk veranderd worden door gebruik van ander materiaal en/of kleuren.’

Gert Blekkenhorst van Lexnova liet weten dat al meer dan honderd gemeenten inmiddels werken met welstandsvrije gebieden. ‘U kunt een gemeente volledig welstandsvrij maken, maar een combinatie van welstandsvrije en niet welstandsvrije gebieden is ook mogelijk.’ Als voorbeelden gaf hij de naoorlogse woonwijken uit de jaren ’60 tot en met ’90 van de vorige eeuw versus de Lint Heereweg en de tuinwijken; ‘In die twee gebieden heb je veel historische bebouwingsstructuren die redelijk karaktervol zijn.’

Wanneer inwoners in een welstandsvrij gebied volgens eigen ideeën een aanbouw willen realiseren, zal de gemeente hier een grote mate van vrijheid in toelaten. Wethouder Adri de Roon (D66) informeerde de raadsleden: ‘Als gemeente zullen we niet te lichtzinnig met succes een beroep op de excessenregeling kunnen doen.’ Commissieleden van verschillende partijen pleitten ervoor om bepaalde gebieden ook als welstandsvrije zone te oormerken. Genoemd werden onder meer de Vuursteeglaan en het zuidelijk deel van de Engel.

Stille informatiebijeenkomst


LISSE – Het lijkt er sterk op dat er meer dan voldoende informatieavonden over het Sportlaanproject zijn geweest. Nadat een bewonersbijeenkomst op donderdag 26 mei nog goed bezocht werd, kregen de betrokken verenigingen en stichtingen de afgelopen week twee mogelijkheden om zich nogmaals te laten informeren over de plannen. Donderdag 9 juni maakten slechts drie personen gebruik van deze mogelijkheid; zij werden overigens prima geholpen door evenveel ambtenaren die tijd voor deze informatiebijeenkomst hadden vrijgemaakt.

Belgen pakken prijzen bij poëziecompetitie

NOORDWIJK – Poëzie is niet dood, maar leeft! Dit bleek wel tijdens de uitreiking van de Gouden Zandkorrel op zondag 12 juni. Meer dan honderd aspirant-dichters hadden hun meest creatieve zinnenconstructies ingestuurd, maar net als bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal namen ook hier de Belgen alle prijzen mee naar huis.

De deelnemers kwamen dit jaar niet alleen uit Noordwijk en omgeving maar woonden in heel Nederland en België. ‘De kwaliteit is hoog dit jaar, maar varieert wel van huis-, tuin- en keukengedichten tot ware poëzie’, aldus Desiree Pieterse, voorzitter van de Stichting Keune Kust. In totaal dongen 107 gedichten mee voor de eeuwige roem, aangevuld met 28 poëzie-uitingen van basisschoolleerlingen.

De uiteindelijke winnaar van het object ‘De Gouden Zandkorrel’ was de Belg Rik Dereeper met zijn gedicht ‘Dochtertjelief’, een stuk dat volgens de jury ‘vol alliteraties en assonanties’ geschreven is. ‘Net zoals het juffie morsend waggelt op de ruggengraat van een golfbreker, wankelt en waggelt iedereen in het leven, wachtend op de kans gered te worden’, aldus jurylid Ortrud Brandes. Dereeper ontving samen met de andere winnaars Ann Langeraet (ook België) en de dichter met het pseudoniem ‘Rhaemye’ hun gedicht op canvas met een bijpassende foto van Hans Vink.

Er waren ook nieuwe prijzen. Zo deden de leerlingen van groep 8 van de basisschool Wakersduin mee aan deze dichtcompetitie. Drie van hen, Joe de Ridder, Tim Helmers en Lisa Rooij, ontvingen een poëzieboekje voor kinderen. De andere extra prijs werd gewonnen door Narda Miedema; haar drie meegekomen familieleden zorgden ervoor dat zij de winnaar werd van de allereerste Publieksprijs van de Gouden Zandkorrel. De reacties van de niet-winnaars waren verschillend: ‘Het is al fijn dat ik genomineerd ben’, glunderde Hans Schalk, die zijn gedicht ‘Strandvrouw’ tijdens het hardlopen over het Noordwijkse strand bedacht had. Een andere dichter zei gekscherend ‘Ach, die jury weet er toch niets van.’

Originele paraplu

STREEK – Maandenlang werden we verwend met een dagelijkse warme zon. Pluvius heeft echter de macht overgenomen en menig huishouden moest de stof weer van de paraplu af halen. En diegenen die verzuimd hadden om zo’n plu mee te nemen, grepen als hulpmiddel tegen de regen het eerste wat ze voorhanden hadden. Zoals een plastic tas.

Politiek uitje voor leerlingen

NOORDWIJK – De kinderen van groep 5 van de Montessorischool beleefden vrijdag 10 juni de politieke dag van hun leven. Niemand minder dan burgemeester Harry Groen leidden hen rond door het gemeentehuis en wijdde de leerlingen in over de geheimen van de hogere politiek.

In de raadszaal vertelde Groen over de vijf politieke partijen die in Noordwijk actief zijn en waarschuwde de kinderen voor de Progressieve Combinatie: ‘Die partij wil altijd hogere belastingen!’ Vervolgens mochten de leerlingen stemmen over het burgemeestersvoorstel om alle scholen in Noordwijk te sluiten. Het verraste de aanwezigen niet dat dit voorstel unaniem werd aangenomen. ‘Ik ben de komende decennia de populairste burgemeester’, lachte Groen.

Hij vertelde over hoe je een burgemeester kunt worden; door heel simpel een brief aan de Koningin te schrijven. Als kandidaat-burgemeester bevind je je dan in het gezelschap van vijftig anderen met dezelfde wens. ‘Maar daaronder bevinden zich absoluut twintig brieven van malloten die totaal ongeschikt zijn’, informeerde Groen. Na meerdere gesprekken met de vertrouwenscommissie is het eindelijk feest voor diegene die tot burgemeester benoemd wordt, zo deelde de burgemeester zijn ervaringen met de kinderen. ‘Dan kun je de champagnefles openen en veel leuke dingen gaan doen.’

Tot slot nam de burgemeester de kinderen mee naar de oude raadszaal en zijn eigen werkkamer. Hij wees met trots naar de glas-in-lood ramen en vertelde: ‘Elke burgemeester heeft een raam in zijn kamer met daarop het Wapen in glas-in-lood. Mijn wapen komt hier ook te hangen als ik weg ga. Ik ben er heel blij mee dat dit gebeurd.’

De leerlingen waren enthousiast over de middag. Fraukje: ‘Het ziet er hier chique uit. Ik vind de burgemeester aardig, maar wil niet de politiek in. Ik word modeontwerpster of ga bij de manage werken.’ Stan laat weten: ‘Het is fijn hier samen met de klas te zijn. Ik ga echt niet de politiek in; ik wil kitesurfer worden.’

Week van de Zee in volle vaart

NOORDWIJK – Heel het dorp bruist van de activiteiten in het kader van de Noordwijkse Week van de Zee. De komende zeven dagen kunnen inwoners en toeristen genieten van onder meer een fotoworkshop, masterclass wijn en vis of informatie hoe je het beste een gestrande zeehond kunt redden. Burgemeester Harry Groen opende het festijn op zaterdag 11 juni en hij werd hier vakkundig bijgestaan door Jochem Boot. Deze jongeman met de voor deze week zeer toepasselijke naam had de speciale ‘Noordwijkse Week van de Zee-vlag’ ontworpen.

Dit jaar wordt de Week van de Zee voor de tiende keer gehouden en voor het eerst onder leiding van de enthousiaste Desiree Pieterse, voorzitter van de Stichting Keune Kust. Ze vertelt wat er deze week onder meer te beleven is. ‘Dit weekend is er een uitmarkt met dans- en schaatsdemonstraties en zondag vindt er een fotoworkshop door Hans Vink plaats, waarbij kinderen voor één dag een fotomodel kunnen zijn. Deze workshop is al volgeboekt.’

‘Maandag vindt de masterclass Wijn en Vis plaats, waarbij de deelnemers leren om vis te fileren en garnalen te pellen. Dit gaat onder leiding van diverse koks en een vinoloog. Na afloop wordt alles heerlijk opgegeten en gedronken’, lacht Pieterse. Een speciaal evenement vindt plaats op woensdag; dan gaat een medewerker van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeehonden) aan kinderen uitleggen hoe huilertjes en andere zeehonden die gestrand zijn het beste gered kunnen worden. Zaterdag is de vuurtoren van binnen te bezichtigen en de ultieme afsluiting is het ‘Noordwijk op zijn kop festival’.

Groen hees samen met Boot de vlag en liet weten: ‘Het aantal activiteiten is dit jaar weer opmerkelijk. Dit is Noordwijk op z’n best. Ik heb al gezien dat er een makreelrookwedstrijd is, dus die makrelen zullen geweldig smaken!’

Voor meer informatie: www.keunekust.nl.

Voordouw terug naar roots


VOORHOUT – Keurslager John Voordouw keert de Jacoba van Beierenhof de rug toe. Na drieënhalf jaar verhuist hij weer terug naar het oude dorp aan de Herenstraat 43i. Uit de woorden van de slager blijkt dat de verwachte synergie met de naastgelegen supermarkt toch is weggebleven. ‘Ik had gehoopt op m’n zestigste te kunnen stoppen’, aldus Voordouw (51), ‘maar ik denk dat ik door moet gaan tot dat ik 68 jaar ben.’ Al sinds oktober is de slager bezig met plannen om terug naar het dorpscentrum te verhuizen. Zaterdag 12 juni sloot Voordouw de deuren aan de Jacoba van Beierenhof. Het niet-verkochte vlees en de resterende groentegerechten doneerde hij aan de voedselbank. Het 10-jarige huurcontract kon de slager in goede verstandhouding voortijdig opzeggen. Op 28 juni opent Voordouw de nieuwe slagerij.

Dierenliefde

Column: De waan(zin) van de week

Tijdens mijn stage in de Tsjechische Republiek in 1993, werd ik een keer uitgenodigd om het slachten van een varken te mogen ervaren. Op een zaterdagochtend moest ik om 05:00 uur uit de veren voor een treinreis van twee uur. Aangekomen op de eindbestemming, werd ik gastvrij onthaald met een kopje soep.

Mijn gastvrouw nodigde me daarna uit om naar buiten te gaan. Daar stonden vier mannen klaar met een varken. Het beest was met een touw aan een hek vast geknoopt. Drie van de mannen duwden tegen het varken aan totdat hij omviel, waarna ze bovenop hem bleven zitten. Een vierde man had een groot mes in zijn handen en sneed daarmee een deel van de varkenskeel door.

Het varken krijste luid, als een klein kind haast. Het mocht echter niets baten, want een van de slachters zorgde met behulp van pompbewegingen van een voorpoot ervoor dat het bloed uit het lichaam van het varken werd geduwd. Dat bloed werd opgevangen in pannen, om er later een gerecht van te maken. Minutenlang duurde de doodsstrijd van het varken. Op een gegeven moment vloeide het bloed wat minder snel, waarna de nek wat verder werd open gesneden. Het krijsen werd zo mogelijk nog harder, waarna het langzaam wegzakte. Op een bepaald moment zijn mijn gastvrouw: ‘Kaputt’ en inderdaad, enkele seconden later was het varken overleden en lag er enkel een karkas op de grond.

Waarom dit verhaal, beste bloglezer? Ik moest aan deze ervaring denken vanwege het voorstel van de Partij voor de Dieren om een verbod uit te vaardigen tegen het halal en koosjer slachten. Ik weet dat mijn Tsjechië-ervaring niets te maken heeft met koosjer of halal slachten, maar zinloos lijden van een dier is gewoon fout. Ik snap dat religieuze groeperingen hun 3.000-jaar oude traditie in stand willen houden, maar zo’n traditie kan ook aangepast worden aan de moderne tijd. Zo’n aanpassing is best mogelijk, als de betrokken partijen het ook zelf willen. Er heeft mij nog niemand uitgelegd, waarom een dier niet verdoofd mag zijn op het moment dat het geslacht wordt. Dit gebruik is drie millennia geleden ontstaan, in een tijd dat er geen aandacht was voor het dier als levend schepsel.

Het halal/koosjer slachten brengt bovendien een ander punt boven. Waarom mogen gelovigen wel dieren zonder verdoving slachten, maar is dit recht niet toegestaan aan agnosten? Dat is op z’n minst rechtsongelijkheid.

Overigens geniet ik nog steeds van mijn dagelijkse stukje vlees, beste blogger.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Milivoj Asner (98): Kroatisch oorlogsmisdadiger
Mae Wheeler (77): Amerikaans jazz-zangeres
Larry “Wildman” Fischer (66): Amerikaans zanger en songwriter
Leo van Dongen (69): Nederlands wielrenner
Brian Haw (62): Brits vredesactivist
Christa Rosier (50): Nederlands omroepster
Ryan Dunn (34): Jackass-acteur
Maria Gomes Valentim (114): Braziliaans oudste mens ter wereld

Het woord van de week: AOWeg.

15 juni 2011

Politieke plakactie

LISSE – Er is een nieuwe actiegroep actief in het dorp. Her en der worden stickers geplakt op vuilnisbakken en lantaarnpalen om een standpunt uit te dragen; ‘Lisse kapt met de VVD’. Echter, informatie waarom het dorp met deze politieke partij ophoudt, wordt niet duidelijk. Ook niet waarom deze activiteit zou moeten gebeuren. Aangezien de bewuste stickersplakkers niet de moed hebben om hun eigen naam te vermelden, is evenmin duidelijk welke organisatie achter deze actie zit. Navraag bij de politieke partijen in oprichting SP en Partij voor de Dieren brengt geen duidelijkheid. Beide organisaties ontkennen met kracht hun betrokkenheid bij deze anti-VVD stickeractie.

Tegenstrijdige rapporten KplusV

STREEK – Het overslagstation van de VAB (VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek) wordt toch niet verkocht. In 2008 waren de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen nog voorstander van het verkopen van deze locatie aan een marktpartij, maar waren Katwijk en Noordwijkerhout tegenstander. Nu blijkt dat de standvastigheid van deze twee gemeenten effect heeft gehad.

Het VAB heeft het overslagstation niet volledig in eigendom. De grond is in handen van de NS en de opstallen zijn eigendom van het VAB. Het VAB huurt de grond van de NS, waarbij dit huurcontract doorloopt tot 2023. Voor het transport en de verwerking van het GFT- en restafval zijn contracten gesloten met een commerciële instelling.

In 2008 was een grote meerderheid van de VAB gemeenten nog voorstander van het afstoten van het overslagstation. Dit mede omdat een rapport van KplusV adviseerde: ‘Het risico dat gemeenten te afhankelijk worden van de markt als je het overslagstation niet meer in je bezit hebt, schatten wij laag in omdat de overslag nu en in de toekomst zonder problemen als onderdeel van de afvalverwerking aanbesteed kan worden.’

In de loop der jaren zijn de gemeenten tot nieuwe inzichten gekomen aangaande de toekomst van het VAB. ‘Het VAB heeft door het bezit van het overslagstation een goede positie voor het afsluiten van verwerkingscontracten in de toekomst. In technische zin is het nog steeds zo dat bij het verkopen van het overslagstation de bestaande logistiek door het VAB ter beschikking blijft, maar in de praktijk ontstaat een afhankelijkheid. Dat is niet wenselijk, zeker in een regio als de Duin- en Bollenstreek waar in feite geen realistische alternatieve overslagmogelijkheden zijn. Het behouden van het overslagstation geeft de meeste garantie dat het VAB ook in de toekomst de beschikking heeft over een centraal gelegen overslaglocatie en dus ook zijn goede inkooppositie behoudt’, zo stelt nu het vervolgonderzoek van KplusV dat op 31 maart 2011 is uitgekomen.

Het is opmerkelijk dat de gemeenten klakkeloos tot twee keer toe de rapporten volgen van een bureau, ondanks dat die rapporten volledig tegenstrijdige informatie geven.

Geen subsidie gedenkboek

LISSE – De Heilige Willibrordus Parochie kan fluiten naar een subsidie voor de heruitgave van het gedenkboek ‘De Aagtenkerk van Lisse’. De leden van de commissie Culturele Zaken waren maandag 30 mei niet enthousiast.

In een subsidieverzoek voor een bedrag van maximaal 12.850 euro liet Lidwien Smakman-Hageman weten: ‘Gelet op de al vele jaren geldverslindende renovatie en restauratie van het unieke kerkelijke monument heeft het kerkbestuur slechts de ruimte tot een bescheiden financiële bijdrage aan het gedenkboek. Wij willen u daarom vragen een financiële bijdrage te willen verstrekken voor de productie van het jubileumboek. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening (xxx).’

De commissieleden waren onvermurwbaar: ‘We vinden dit niet passen in ons beleid. De prijs om zo’n boekje te kopen is 10 euro; dat is vrij laag, dus haal die prijs omhoog’, zo waren enkele suggesties van de commissievoorzitter. De gevraagde subsidie wordt niet toegekend.

Kunstweek niet spectaculair

LISSE – De gemeente participeert aan de Kunstweek. Dan bieden kunstmusea, galerieën, kunstuitlenen, ateliers, gemeenten en kunstinstellingen in het hele land allerlei acties, aanbiedingen, bijzondere ontmoetingen en uiteraard ook veel mooie exposities. De commissie Culturele Zaken stemde maandag 30 mei in met een subsidie van 165 euro om de kosten van folders en posters te dekken. De leden waren enthousiast over dit landelijke initiatief: ‘Galeriehouders kunnen hun eigen galerie promoten tijdens deze kunstweek.’ Tijdens de Kunstweek worden onder meer de Kunstenaar van het Jaar, het Talent van het Jaar en de Kunststad van het jaar gekozen. Wethouder Adri de Roon (D66) liet weten: ‘Het is niet heel spectaculair, maar zo krijg je inzage in ideeën die men elders op kunstgebied uitvoert. Ik hoop dat onze kunstondernemers ook meedoen.’

Subsidie voor dansshow

LISSE – Dance Masters Welkom krijgt een subsidie van 550 euro voor het organiseren van de voorstelling DanceFun Adventures. Een verzoek van Rachell van der Veek hiertoe werd maandag 30 mei positief beoordeeld door de leden van de commissie Culturele Zaken.

Het commerciële bedrijf organiseerde dit evenement al in 2009 en werd het indertijd door 600 mensen bezocht. Van der Veek: ‘We willen graag de passie voor bewegen op muziek aan een breder publiek aanbieden. Daarom zullen 150 dansers in de leeftijden van 5 tot en met 65 jaar op 11 en 12 juni in ’t Poelhuys hun liefde voor de verschillende dansvormen delen.’ Dan gaat het om stijlen als kidswing, tango en zumba.

Een van de dansleerlingen kwam met het idee om tijdens het evenement gebruik te maken van projectiemiddelen, zodat de sfeer flink verhoogd kan worden. Van der Veek vond dit een prachtig idee, maar hiervoor zouden wel beamers en schermen gehuurd moeten worden bij ’t Poelhuys. Ook de extra kosten voor make-up drukken op het budget en de commissie kreeg het verzoek om de totale kosten van 550 euro te subsidiëren. Commissielid Frank Schermer Voest was enthousiast: ‘Dit is een heel goed initiatief, ook omdat het voor mensen tussen vijf en 65 is.’ Zijn mening werd unaniem gedeeld door de rest van de commissieleden en de subsidie wordt overgemaakt naar Dance Masters Welkom.

Uitstel boek

LISSE – De uitgave van het boekje ‘Lisse in de jaren zeventig’ wordt uitgesteld tot 2012. Dit maakte auteur Arie in ’t Veld bekend tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken op maandag 30 mei.

Het boek is het vervolg op de vorig jaar gepubliceerde versie ‘Lisse in de jaren zestig’, waartoe de gemeente opdracht heeft gegeven. Eerder had wethouder Adri de Roon (D66) laten weten dat hij hoopte op een publicatie in 2011. Dat gaat niet gebeuren. In ’t Veld: ‘Ik heb meer dan een halve meter aan kopieën uit oude kranten in huis liggen. Het kopieerapparaat van de gemeente ontploft nu al zowat. Ik wil niet raggen, dus ik denk niet dat het boek in 2011 gereed is.’

In de nieuwe uitgave komen onder meer de politieke geschiedenis over het Blokhuis en het gemeentehuis ter sprake. De auteur: ‘Maar ook het Fioretti, Rustoord, Eikenhorst en Berkhout. Alles wat nu gesloopt wordt, werd in de jaren ’70 gebouwd.’
De Roon herinnert zich: ‘Inderdaad, de jaren zeventig was het decennium van de sloop. L’histoire se repète’ (de geschiedenis herhaalt zich, JD).

Workshopavond voor culturele sector

LISSE – Een nieuwe workshopavond voor alle organisaties uit het culturele veld wordt georganiseerd op dinsdag 21 juni. Doel is dat de aanwezigen met concrete voorstellen kunnen komen om op te laten nemen in de nieuwe Nota Kunst en Cultuur. Te denken valt hierbij aan het uitbrengen van een Digitale Krant of het twee keer per jaar opzetten van een Cultureel Café. Alleen de mensen die bij de eerste workshopavond op kwamen dagen, worden nu ook weer uitgenodigd. In workshops van maximaal vijftien mensen wordt gesproken over twee onderwerpen: de communicatie rondom alle culturele activiteiten en een ontmoetingsplek voor samenwerking. In oktober wordt iedereen nogmaals bij elkaar gevraagd om de conceptnota door te spreken.

Haven Keukenhof in 2012 klaar

LISSE – De gemeente betaalt 10.000 euro, zodat er een haven bij de Keukenhof gerealiseerd kan worden. De Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland heeft een project opgesteld voor het aanleggen van een afmeermogelijkheid in de Leidsevaart (Haven Keukenhof), waarbij twee verbindingen tussen de Leidsevaart en de Ringvaart mogelijk gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders maakte dit nieuws op dinsdag 31 mei bekend.

Om die verbindingen mogelijk te maken is een bedrag van 200.000 euro nodig. De Provincie Zuid-Holland heeft er al in toegestemd om 75% voor haar rekening te nemen en Lisse is graag bereid om 10.000 euro te doneren. De resterende 39.500 euro moet opgebracht worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Hoogheemraadschap Rijnland en diverse andere fondsen.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) informeert: Er komt een 80-meter lange aanlegsteiger voor 25 ligplaatsen. Om een bedrag te subsidiëren van 10.000 euro op een totaal van twee ton, valt mee. Bovendien hebben wij het grootste rendement van dit project, dus we moeten het gelijk omarmen.’ Het gehele project, inclusief de haven, moet in 2012 gerealiseerd zijn.

Kil Poelhuys aangepakt

LISSE – STOL Architecten heeft van de gemeente de opdracht gekregen om ’t Poelhuys te verbouwen. Begin 2012 moet het eindresultaat zijn dat ’t Poelhuys een multifunctioneel buurtgebouw is, dat voldoet aan de moderne eisen voor de gebruikers.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) is blij dat er nu eindelijk spijkers met koppen geslagen worden: ‘We stoeien al jaren met dit idee. We hebben drie bureau’s gevraagd een offerte in te dienen voor het maken van een ontwerp en STOL kwam als beste uit de bus. De komende maanden wordt gewerkt aan de hele uitstraling van ’t Poelhuys en worden wanden, vloeren en plafonds onder handen genomen. Nu heeft ’t Poelhuys een wat kille uitstraling; door de steriele vergaderkamers en kille muren mis je inkomsten. De accommodatie moet uitnodigend zijn en wij willen het opfleuren, zodat mensen er meer gebruik van maken.’ STOL voert in opdracht van de gemeente de aanbestedingsprocedure uit aangaande het selecteren en uitnodigen van aannemers. Het totale budget voor de renovatie bedraagt circa 200.000 euro.

Meer regulering APV

LISSE – Waar iedereen de mond vol heeft van deregulering, blijkt het uitvoeren van deze ambitie in de praktijk toch tegen te vallen. De nieuwe concept-APV (Algemene Plaatselijke Verordening) werd in maart door de gemeenteraad vastgesteld. In de weken daarna konden mensen en instellingen hun visie geven op de vernieuwde APV, waarbij veel regeltjes en richtlijnen geschrapt waren. Dit werd duidelijk op dinsdag 31 mei.

Zowel de ambtelijke staf als de politie vonden dat er toch meer regels moesten komen. De politie vroeg om het instellen van een ‘vechtverbod’. Regelmatig zijn er opstootjes in het uitgaanscentrum en met het vechtverbod kunnen de politie en de GOA’s (Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren) gemakkelijk een bekeuring uitschrijven. Ook blijft het niet toegestaan om inbrekerswerktuig te vervoeren, op straffe van een bekeuring. Hetzelfde geldt voor het, in de nabijheid van winkels, in bezit hebben van speciaal uitgeruste tassen, magneten of elektronische voorwerpen die veiligheidslabels of –poortjes kunnen beïnvloeden.

Ook wilde de politie dat er een verbod komt voor growshops, headshops en smartshops. Het college van burgemeester en wethouders ziet dit echter niet zitten, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) weten: ‘Dit probleem doet zich in Lisse niet voor. Bovendien moet die kwestie regionaal opgepakt worden en moeten we niet onze eigen regels opstellen.’

Het is mensen en organisaties niet toegestaan om zonder ontheffing een kraampje in het winkelcentrum te plaatsen. De eerdere wens om dit artikel te schrappen, wordt niet gehonoreerd. Bij de volgende verkiezingen zullen de politieke partijen dus een ontheffing moeten blijven aanvragen.