Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 juli 2011

Geen extra geld voor minimabeleid

LISSE – De gemeenteraad reserveert niet op voorhand al extra geld voor het minimabeleid. De rijksoverheid zal de komende jaren bezuinigen en CDA en SGP/ChristenUnie riepen de politieke partijen op om de minder draagkrachtigen te blijven ondersteunen.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde: ‘Veel bewoners en met name de ouderen en minder draagkrachtigen maken zich zorgen over hoe het met het minimabeleid zal gaan. Alles is aan verandering onderhevig: subsidies vallen weg bij de SWOL en de Beukenhof gaat mogelijk in andere handen over. We willen dat de minder draagkrachtigen moeten kunnen blijven deelnemen aan de club- en verenigingsactiviteiten. Laten we onderzoeken of ons huidige minimabeleid voldoende is.’

De VVD vond de motie maar niets. Fractievoorzitter Marianne Entrop liet weten: ‘We hebben een heel goed functionerend aanvullend minimabeleid. Hoe kunnen we in de toekomst kijken terwijl we niet eens weten wat er nu op ons af komt?’ Gemeenteraadslid Bas van Riel (D66) wees naar de rijksoverheid: ‘De onrust bij onze inwoners komt door de landelijke bezuinigingen, niet door ons minimabeleid.’ Met steun van Nieuw Lisse werd deze motie dan ook afgewezen.